13 თებერვალი, 2019
კულტურა და მხატვრული ცხოვრება საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში = Culture and Artistic Life in the First Republic of Georgia : (1918-1921 წლები) / გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი ; გამოცემის კოორდინატორი და ანოტაციების ავტორი გიორგი პაპაშვილი ; მასალების მომზადება ნათია ებანოიძე ; თარგმანი ინგლისურად მარინე ყენია ; დიზაინი აზა ლობჯანიძე. თბილისი, 2018 (სეზანი). 172 გვ. : ილ. ; 22 სმ.
13 თებერვალი, 2019
12 თებერვალი, 2019
კამარა = Ажәҩан Алаԥшҳәаа : ცხოვრებისეულ ღირებულებებზე დაფუძნებული აფხაზი და ქართველი ახალგაზრდების ესეები : [კრებული] / მთარგმნელი ირმა ოსია ; სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისო ურთიერთობების ცენტრი. თბილისი, 2017. 219 გვ. ; 29 სმ. გარეკანი, თავფურცელი და ტექსტი ქართ. და აფხ. ენებზე. გამოცემულია პროექტის "აფხაზური ენის დაცვა აფხაზთა და ქართველთა მიერ (PALAG)" ფარგლებში, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით.
12 თებერვალი, 2019
კამარა = Ажәҩан Алаԥшҳәаа : თანამედროვე მწერლები / მთარგმნელები: ირმა ოსია, რიტა ამჭბა-მარღანია, ლიკა მარღანია [და სხვ.] ; სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისო ურთიერთობების ცენტრი. თბილისი, 2017. 404 გვ. ; 29 სმ. გარეკანი, თავფურცელი და ტექსტი ქართ. და აფხ. ენებზე. გამოცემულია პროექტის "აფხაზური ენის დაცვა აფხაზთა და ქართველთა მიერ" (PALAG) ფარგლებში, აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USID) დაფინანსებით.
12 თებერვალი, 2019
ელიზბარაშვილი, ირინე. გამაგრებული ისტორიული დასახლებები საქართველოს ჩრდილოეთ მთიანეთში / ირინე ელიზბარაშვილი, მანანა სურამელაშვილი, ციცინო ჩაჩხუნაშვილი ; რედაქტორი დიმიტრი თუმანიშვილი ; თარგმანი ნინო მატარაძე ; ყდის დიზაინი გეგა პაქსაშვილი ; გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრი. თბილისი, 2018. 490 გვ. : სურ. ; 28 სმ.
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2019
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ