18 სექტემბერი, 2018
18 სექტემბერი, 2018
თოფჩიშვილი, როლანდ. ქართული ეთნოლოგიის სათავეებთან : [დამხმ. სახელმძღვანელო] / როლანდ თოფჩიშვილი ; რედაქტორები სალომე ბახია-ოქრუაშვილი, თეიმურაზ გვიმრაძე ; ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-ტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკ-ტი, ეთნოლოგიის სასწ.- სამეცნ. ინ-ტი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინ-ტი. თბილისი : უნივერსალი, 2018. 146 გვ. ; 20 სმ.
14 სექტემბერი, 2018
13 სექტემბერი, 2018
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2019
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ