ქართველთა ეთნოგენეზისათვის : [მონოგრაფია]
დამატების თარიღი: 2017-09-29 15:51:00

2010 წელს წმ. ანდრია პირველწოდებულის ქართულ უნივერსიტეტში დაიწყო კავკასიისა და წინა აზიის მოსახლეობის ეთნოგენეტიკური შესწავლის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტი, რომლის ბაზაზე 2013 წელს შეიქმნა „კავკასიელი ხალხების ეთნოგენეზისის სამეცნიერო ცენტრი".  წინამდებარე გამოცემაში წარმოდგენილია ეთნოგენეტიკური კვლევის შედეგები, რომლებიც ჩატარებულია უცხოეთის გენეტიკური კვლევის ავტორიტეტულ სამეცნიერო ლაბორატორიაში, ხოლო ნაშრომში გამოქვეყნებული დასკვნები დაფუძნებულია უცხოელ მეცნიერთა საყოველთაოდ აღიარებულ მონაცემებზე.

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ