ქრისტიანობა და ეკონომიკა : IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული (ქუთაისი, 2016 წლის 22-23 ოქტომბერი)
დამატების თარიღი: 2017-08-01 10:44:00

კრებულში წარმოდგენილია 2016 წლის 22-23 ოქტომბერს ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩატარებული IX საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. მოხსენებებში ასახულია ქართველ და უცხოელ მკვლევართა ნააზრევი, რომლებშიც განხილულია ქრისტიანობისა და ეკონომიკის, რელიგიისა და საქმიანი ურთიერთობების ურთიერთზეგავლენის  საკითხები, მათი თეორიულ-მეთოდოლოგიური ასპექტები და კავშირი ეკონომიკურ და სოციალურ რეფორმებთან.

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ