ქრისტიანული კავკასია : ისტორიულ-ფილოლოგიური ძიებანი = Caucasus Christianus : Historical and philologian studies. ტ. 3
დამატების თარიღი: 2017-05-31 14:54:00

წინამდებარე გამოცემაში თავმოყრილია ქართველი წყაროთმცოდნის, ისტორიკოსისა და ფილოლოგის, აკადემიკოს ზაზა ალექსიძის შრომები, რომლებიც 2010-2016 წლებში გამოქვეყნებული იყო ქართულ და უცხოურ პერიოდულ გამოცემებსა თუ სამეცნიერო კრებულებში.გარდა სტატიებისა კრებულში შევიდა სხვადასხვა მონოგრაფიების ნაწილებიც.ასევე ადრე ქართულ ენაზე გამოქვეყნებული რამდენიმე სტატიის რუსული თარგმანი.მასალა წიგნში განთავსებულია ქრონოლოგიის მიხედვით.თითოეულ სტატიას ახლავს ორიგინალის გამოცემის ადგილი, თარიღი და გვერდების მითითება. ორიგინალის ტექსტი სრულად არის დაცული.  

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ