საერთაშორისო საავტორო სამართალი. წ. 1, ბერნის კონვენცია, რომის კონვენცია, TRIPS შეთანხმება : ანალიზი და კომენტარები
დამატების თარიღი: 2017-06-30 16:28:00

ნაშრომში განხილულია საავტორო და მომიჯნავე უფლებების სფეროში მოქმედი ფუნდამენტური საერთაშორისო სამართლებრივი აქტები, რომლებშიც მონაწილეობს  საქართველოც. წიგნი შედგება სამი ნაწილისაგან, რომლებშიც მოცემულია თითოეული აქტის შექმნის ისტორია, სტრუქტურა, ძირითადი პრინციპები, ცალკეული ნორმებისა და დებულებების ანალიზი და კომენტარი.         

 

 

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ