საქართველოს ისტორიის ქრონიკები (1970-1990). წ. 4, საკონსტიტუციო პარადოქსები
დამატების თარიღი: 2017-07-01 11:09:00

მონოგრაფიაში განხილულია საქართველოს კონსტიტუციის ისტორიული, პოლიტიკური და სამართლებრივი მხარეები, პოსტსაბჭოური პერიოდის კონსტიტუციური მართვის ფორმები და მეთოდები. ყურადღება მახლილდება საკონსტიტუციო ცვლილებების ხელისუფლების მმართველობაზე მორგების გაუმართლებელ პრაქტიკაზე.ნაშრომში დახასიათებულია საპარლამენტო და საპრეზიდენტო მოდელები და პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტი, კრიტიკულად არის განხილული პრეზიდენტის, ხელისუფლებისა და საკონსტიტუციო წესრიგის პრობლემა. გაშუქებულია პარლამენტის, პრეზიდენტის, მთავრობის, ოპოზიციისა და საზოგადოების დამოკიდებულების საკითხი საკონსტიტუციო სასამართლოსთან.

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ