საქართველოს ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები
დამატების თარიღი: 2018-11-19 12:49:00

ქართული ეთნოსი სამხრეთ კავკასიაში წარმოიქმნა და ეთნიკური ისტორიის ხანგრძლივი გზაც გაიარა. ქართველთა განსახლების არეალში სხვადასხვა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები ჩამოყალიბდა. თითოეული მათგანი ხალხური კულტურის თავისებურებებით ხასიათდებოდა. წინამდებარე წიგნში განხილულია საქართველოს ყველა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარე, მათ შორის, ისინიც, რომლებიც ახლა სხვა სახელმწიფოების შემადგენლობაშია მოქცეული. წარმოჩენილია ამ მხარეებისათვის დამახასიათებელი ეთნოგრაფიული თავისებურებები და ის სამეურნეო-ეკონომიური და კულტურული კავშირები, რაც მათ ერთმანეთს შორის გააჩნდათ. ნაჩვენებია, რომ ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მხარეები ქართველებს კი არ თიშავდა ერთმანეთისაგან, არამედ, პირიქით, ერის კონსოლიდაციას ხელს უწყობდა.

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2019
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ