საქართველოს მუსლიმური თემი და სახელმწიფო პოლიტიკა (1991-2012 წლები) = The muslim community of Georgia and state politics (years 1991-2012)
დამატების თარიღი: 2017-11-22 16:10:00

წინამდებარე ნაშრომში წარმოჩენილია საქართველოში მუსლიმური თემის დღევანდელი მდგომარეობა სახელმწიფო პოლიტიკისა და საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების კონტექსტში. ნაშრომში შესწავლილია მუსლიმური თემის ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული პრობლემები, რელიგიურ საგანმანათლებლო სისტემა, სამართლებრივი, ფინანსური, მატერიალური და ორგანიზაციული ასპექტები. ყურადღება გამახვილებულია სულთან აბდულ-აზიზის მეჩეთის მშენებლობის საკითხის გავლენაზე მუსლიმურ თემზე, პროცესის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებზე მკითხველი გაეცნობა საქართველოში რელიგიური პოლიტიკის გავლენის თავისებურებებს საზოგადოებრივ პროცესებზე.

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ