ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები = Tourism and hospitality : (Principles)
დამატების თარიღი: 2017-10-31 12:32:00

წიგნში წარმოდგენილია ტურიზმისა და მასპინძლობის განვითარების ისტორიული ეტაპები; ტურიზნის არსი და ტერმინები, მისი ძირითადი სახეობები და მიმართულებები, ტურისტული რესურსები, ინფრასტრუქტურა, ტურიზმისა და მასპინძლობის ინდუსტრია: განთავსების  და სატრანსპორტო საშუალებები. საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ტურიზმის სახელმწიფო რეგულირება და სხვა. წიგნი ასევე მოიცავს საკონტროლო კითხვებსა და პრაქტიკულ დავალებებს. 

 

 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2019
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ