"ვეფხისტყაოსნის” ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხების კვლევის მასალებიდან
დამატების თარიღი: 2017-10-10 15:33:00

ნაშრომში წარმოდგენილია „ვეფხისტყაოსნის" ისტორიულ-ლიტერატურული საკითხების კვლევის მასალები. ინტერესის სფეროში მოქცეულია შემდეგი პრობლემატიკა: „ვეფხისტყაოსნის" ავტორის ვინაობის კვლევის ისტორიიდან; „ვეფხისტყაოსნის" თარიღისათვის; რუსთაველის პოემის ფაბულის წყაროს ანუ მისი სადაურობის მეცნიერული შესწავლის ასპექტები თუ ქრონიკები. მოცემული მასალები მკითხველს წარმოდგენას შეუქმნის აღნიშნული საკითხების მასშტაბურობასა და აქტუალობაზე, რათა თავად გამოიტანოს სწორი დასკვნები. 

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ