”ვეფხისტყაოსნის” მხატვრული სამყაროს გააზრებისათვის
დამატების თარიღი: 2017-08-11 12:03:00

„ვეფხისტყაოსნის" მხატვრული სამყაროს, ზოგადად, პოეტიკის საკითხები რუსთველოლოგიისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობისაა, რამეთუ უპირველეს ყოვლისა, ტექსტია მთავარი ფენომენი, შემგეგ კი ყველა ის პრობლემატიკა, რომელიც ისტორიულ-ფილოლოგიურ სფეროს განეკუთვნება. წინამდებარე წიგნში შესული ნაშრომები წარმოადგენს „ვეფხისტყაოსნის" მხატვრულ-ესთეტიკური სამყაროს რამდენიმე სახექმნადობის კვლევა-ძიებას, რომლებიც სამეცნიერო ლიტერატურაში მეტ-ნაკლებადაა შესწავლილი, ზოგიერთი მათგანი კი პირველად განიხილება.

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ