ცალკეული გამოცემები
დამატების თარიღი: 2014-10-08 14:57:00

ბიბლიოთეკაში ფუნქციონირებს გამომცემლობის განყოფილება, რომლის ძირითადი მიზანია  საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ  ბიბლიოთეკაში გამოსაცემად მომზადებული  სამეცნიერო-მეთოდური ლიტერატურის, წიგნების, ჟურნალების, საარქივო მასალების, ბუკლეტების რედაქტირება-კორექტურა.

ჩვენს მიერ გამოცემული სამეცნიერო-მეთოდური და ბიბლიოგრაფიული საძიებლების, აგრეთვე ლიტერატურული ნაშრომების გაცნობის ძირითადი მიზანია საქართველოთი დაინტერესებული ყველა პირისათვის ინფორმაციის მიწოდება.  ბიბლიოთეკათმცოდნეობის დარგში მეთოდურ-პრაქტიკული და სამეცნიერო-მეთოდური დახმარების გაწევა ქვეყნის ყველა ტიპისა და უწყების ბიბლიოთეკებისათვის.

მიზნის განსახორციელებლად გამომცემლობის განყოფილების თანამშრომლები მუდმივ კავშირში იმყოფებიან ბიბლიოთეკის სტრუქტურულ ქვედანაყოფებთან, სამეცნიერო-კვლევით განყოფილებებთან, რათა მოამზადონ  მათ მიერ მოწოდებული მასალები ბეჭდური და ელექტრონული სახით გამოსაცემად.

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შრომები, 1 I (6 II)

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შრომები, 1 I (6 II) / საქ. პარლ. ეროვნ. ბიბლიოთეკა., 2006-198გვ.

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შრომები, 1 I (6 I)

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის შრომები, 1 I (6 I) / საქ. პარლ. ეროვნ. ბიბლიოთეკა., 2006-198გვ. 

თბილისის საპატიო მოქალაქეები (1979-2006)

თბილისის საპატიო მოქალაქეები (1979-2006) / თბილ.მერიის განთლ. კულტ.სამსახური: თბ. -2006-225გვ. UDC: 351.856.2(479.22)+929 

დავით გარსიაშვილის არქივი

დავით გარსიაშვილის არქივი / საქართველოს პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული ბიბლიოთეკა: არქივი აღწერა, პირთა საძიებელი და კომენტარები დაურთო და გამოსაცემად მოამზადა: მანანა ყვავილაშვილმა; რედაქტორი: ე. იმნაძე; კომპიუტერული უზრუნველყოფა: შ. პაპალაშვილი; 2007-163გვ.

საუბრები ლიტერატურაზე

საუბრები ლიტერატურაზე / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ლიტერატურული ფორუმი «ებლიტფო»: რედაქტირებულია ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამომცემლო განყოფილების თანამშრომლების მიერ., 2007-58გვ.

რამდენიმე კითხვა...

რამდენიმე კითხვა... / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა ლიტერატურული ფორუმი "ებლიფტო": სარედაქციო კოლეგია: ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამომცემლო განყოფილების თანამშრომლების მიერ., 2008-82გვ. 

ლიტერატურული...

ლიტერატურული... / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა ლიტერატურული ფორუმი "ებლიფტო": სარედაქციო კოლეგია: ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამომცემლო განყოფილების თანამშრომლების მიერ., 2008-167გვ.

ლიტერატურული საუბრები

საუბრები ლიტერატურაზე / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ლიტერატურული ფორუმი «ებლიტფო»: რედაქტირებულია ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამომცემლო განყოფილების თანამშრომლების მიერ., 2008-89გვ.

საჯარო ლექციები ეროვნულ ბიბლიოთეკაში

საჯარო ლექციები ეროვნულ ბიბლიოთეკაში / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა: სამეცნიერო პოპულარული ლიტერატურა; 2008 -271გვ. UDC: 001.89(042.4)

მონოლოგი და პირისპირ

მონოლოგი და პირისპირ / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, ლიტერატურული ფორუმი «ებლიტფო»: რედაქტირებულია ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამომცემლო განყოფილების თანამშრომლების მიერ., 2009-78გვ. UDC: 821.353.1-3 

საუბრები ლიტერატურაზე

 საუბრები ლიტერატურაზე [კრებული] / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა, ლიტ. ფორუმი "ებლიტფო" - თბ. : "ეროვნული მწერლობა", 2009 - 87 გვ. ISBN 978-9941-0-0815-3 : UDC: 821.353.1.09+821.353.1-3 

გრიგოლ ვაშაძის პირადი არქივი

 გრიგოლ ვაშაძის პირადი არქივი / საქართველოს პარლამენტის ი. ჭავჭავაძის სახ. ეროვნული ბიბლიოთეკა; რედაქტორ-შემდგენელი: მ. ყვავილაშვილი; თბ., 2009 - 294 გვ. ISBN 978-9941-0-1738-4 : UDC: 821.353.1092+930.25 

ვახტანგ VI-ის სტამბის გამოცემები (1709-1722)

 ვახტანგ VI-ის სტამბის გამოცემები (1709-1722) / საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კის კოლექციის აღწერილობა / შემდგ. დალი მაჩაიძე; რედ. მიხეილ ქავთარია; ფერიდე კვაჭანტირაძე; საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა - თბ., 2009 - 166გვ. ISBN 978-9941-0-1803-9 : UDC: 017.42(479.22) + 655.41(479.22)  

ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები: საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კის კოლექციის აღწერილობა. ტომი I: საქართველოში დაბეჭდილი წიგნები 1709-1818

ძველნაბეჭდი ქართული გამოცემები: საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კის კოლექციის აღწერილობა. ტომი I: საქართველოში დაბეჭდილი წიგნები 1709-1818 / შემდგ.: დალი მაჩაიძე; მანანა სამაშვილი; რედ.: მიხეილ ქავთარია; ფერიდე კვაჭანტირაძე; საქ. პარლამენტის ეროვნ. ბიბ-კა - თბ., 2010 - 484 გვ. ISBN 978-9941-0-2731-4 (ორივე ტომი); ISBN 978-9941-0-2732-1 (პირველი ტომი) : UDC: 017.1: 655. 11 (479. 22)

 საუბრები ლიტერატურაზე: ლიტინტერვიუები ჟურნალისტებთან

 ორი კითხვა 172 ლიტერატურისმოყვარულს

 საქართველო-პოლონეთის ურთიერთობის ისტორიიდან

 შენიშვნა: PDF ფორმატის ტექსტების წასაკითხად, თქვენს კომპიუტერში აუცილებლად უნდა იყოს ჩაწერილი კომპიუტერული
 
პროგრამა Adobe Reader, რომლის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ 
Adobe Reader-ის საიტიდან.

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ