დამატების თარიღი: 2013-07-31 12:57:46

 ელექტრონული ჟურნალები და მონაცემთა ბაზები, ხელმისაწვდომი ბიბლიოთეკის შიდაქსელში

 eLibrary - მსოფლიო ბანკის 2003 წელს შექმნილი ელექტრონული ბიბლიოთეკა  მოიცავს ამ ორგანიზაციის მიერ 2000 წლიდან გამოცემულ ყველა დოკუმენტს - წიგნებს, ჟურნალებს და კვლევით ნაშრომებს. ელექტრონული ბიბლიოთეკა მომხმარებელს სთავაზობს მასალას ისეთ თემებზე, როგორიცაა სოფლის მეურნეობა, განათლება, ენერგეტიკა, გარემოს დაცვა, მრეწველობა, მაკროეკონომიკა და ეკონომიკური ზრდა, სიღარიბის დაძლევა, კერძო სექტორის განვითარება და სხვ. 


საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამომავალი გაზეთების
"რესპუბლიკა აბხაზიას" (2004-2015) და  "იუჟნაია ოსეტიას" (2006-2015) ელექტრონული არქივი. (ხელმისაწვდომია 2015 წლის ბოლომდე) 

 

 

საბჭოთა პერიოდის ყველაზე დიდტირაჟიანი და პოპულარული, პროპაგანდის და აგიტაციის სფეროში უმნიშვნელოვანესი გაზეთების "პრავდის" და "იზვესტიას" ელექტრონული არქივი (ჩართულია 2015 წლის ბოლომდე)

http://dlib.eastview.com/

 

Encyclopedia of American Studies  ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ შედგენილი ბაზა, რომელიც ამერიკის კვლევების ასოციაციის ხელშეწყობით შეიქმნა, მოიცავს ვრცელ ინფორმაციას აშშ-ს ისტორიის, ფილოსოფიის, ხელოვნებისა და კულტურის შესახებ პრეკოლონიური ხანიდან დღემდე.

  მონაცემთა ბაზები, რომლებიც ჩართული იყო ბიბლიოთეკაში და რომლის რესურსის ნაწილი დღესაც ხელმისაწვდომია ინტერნეტის საშუალებით.

ავსტრალიის თანამედროვე სახელოვნებო მედიაკომპანიის მონაცემთა ბაზა ARTFILMS Educating Imagination 

LexisNexis  - მონაცემთა ბაზები განკუთვნილია მომავალი  პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების,რისკის მენეჯერების, სამთავრობო სექტორის წარმომადგენლების, იურისტების, ეკონომისტებისა და მეცნიერებისთვის.

The Early Republic ჯონ ჰოპკინსის უნივერსიტეტის გამომცემლობის მიერ შედგენილი, ბაზა ასახავს პირველი ფედერალური კონგრესის მასალებს და მნიშვნელოვანი მონაცემებს ისტორიკოსებისთვის, იურისტებისთვის, პოლიტიკოსებისთვის, რომლებიც ამერიკის შეერთებული შტატების ჩამოყალიბების პერიოდს სწავლობენ .

The JH Guide to Literary Theory & Criticism აღნიშნული მონაცემთა ბაზა ერთ-ერთი დიდი რესურსია ლიტერატურათმცოდნეებისა და მწერლებისთვის. სახელმძღვანელო შექმნილია მსოფლიოს 275 წამყვანი სპეციალისტის მიერ და პერიოდულად განახლდება. 

  

ციფრული ბაზა ABI/INFORM Dateline 

 

 

 

დარგობრივი ელექტრონული წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი პროვაიდერის "Wiley Online Library" სერვისი, სადაც განთავსებულია ასი ელექტრონული წიგნი.

ბრიტანეთის და ამერიკის პოპკულტურა.

  

გამომცემლობა Alexanderstreet-ის ვიდეო და ტექსტური ბაზები

 

 საგამომცემლო კომპანიის - Taylor & Francis Online-მონაცემთა ბაზები. კომპანია აერთიანებს დიდი ბრიტანეთის მრავალ სამეცნიერო გამოცემას.

 

 სტალინის ციფრული არქივი - http://www.stalindigitalarchive.com/

 

 Project MUSE-ის მონაცემთა ბაზები.

Project MUSE ჰუმანიტარული და სოციოლოგიური მეცნიერების ციფრული გამოცემების ერთ-ერთი დიდი პროვაიდერია. 1995 წლიდან პროექტის სამეცნიერო პერიოდიკის კოლექცია მიეწოდება სხვადასხვ ქვეყნის აკადემიურ, საზოგადოებრივ, სპეციალურ და სასკოლო ბიბლიოთეკებს. ეს კოლექცია გამოირჩევა წამყვანი უნივერსიტეტებისა და სამეცნიერო საზოგადოებების 120 გამომცემლობის სრული, პროფესიული გამოცემებით.
http://www.stalindigitalarchive.com/frontend.
ელექტრონულ მასალებზე წვდომას უზრუნველყოფს იელის უნივერსიტეტი და საინფორმაციო სამსახური Eastview. 2011 წელს ქრონოლოგიურად გაციფრული სტალინის პირადი ცხოვრების, მისი სამთავრობო საქმიანობისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ამსახველი მასალები მოიცავს 40 000 დოკუმენტს.

ყურადღება!

მონაცემთა ბაზები სრულად ხელმისაწვდომია მხოლოდ ეროვნულ ბიბლიოთეკის შენობიდან. ამ ბაზებით მკითხველს შეუძლია ისარგებლოს ელექტრონული რესურსებით მომსახურების განყოფილებაში (III კორპ. I სართული) და ინგლისურენოვანი ლიტერატურის სამკითხველო დარბაზში (III კორპ. II სართული).
 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2016
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ