ბეჭდური არქივის ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი მასალები
დამატების თარიღი: 2012-07-13 13:55:00

1.პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტი და მისი გენერალური კონსტრუქტორი : საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, სამხედრო მეცნიერებათა დოქტორის, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორის, გენერალ-მაიორ ელგუჯა მეძმარიაშვილის სამეცნიერო და აკადემიური მოღვაწეობა კოსმოსური მექანიკის, სამხედრო-ტექნიკური მეცნიერებების და სამხედრო-საინჟინრო მეცნიერებების დარგებში : მომზადებულია 2010 წლის 25 სექტემბრის მონაცემებით / სტუ; სარედ. ჯგ.: ნოდარ წიგნაძე; გურამ ბედუკაძე; ვახტანგ გოგოლაშვილი; კონსტანტინე ჩხიკვაძე; თენგიზ შუბლაძე; ვახტანგ კაპანაძე; როზა ომანაძე; ნანა მაისურაძე; თბ. 2010 - 474 გვ. წიგნის ბეჭდურ ვერსიას თან ახლავს 8 კომპაქტდისკი; ერთვის ელგუჯა მეძმარიაშვილის ბიოგრაფია ქართ., რუს. და ინგლ.. - ISBN: 978-9941-14-902-3 : UDC: 629.78(479.22)(092) + 621.396.67

2. წმინდა მღვდელმთავარი ალექსანდრე (ოქროპირიძე) და აფხაზეთი : კრებული / შეადგ., გამოკვლევა და კომენტარები დაურთო ჯემალ გამახარიამ; რედ.: ჯ. გამახარია; აფხაზეთის მეცნ. აკად.. - თბ., 2006. - 272გვ. ISBN: 99940-67-38-9 : UDC: 27-726.2(479.22)

3.წმინდა მღვდელმთავარი გაბრიელი (ქიქოძე) და აფხაზეთი : კრებული / შეადგინა, გამოკვლ. და კომენტ. დაურთო ჯემალ გამახარიამ (მთ. რედ.); სარედაქციო საბჭო: დეკანოზი ბიძინა (გუნია); ზაზა აბაშიძე; ელდარ ბუბულაშვილი; სერგო ვარდოსანიძე; მერაბ კეზევაძე; თეიმურაზ მჟავია; სერგი საჯაია, გიორგი შავგულიძე; აფხაზეთის მეცნ. აკადემია. - თბ., 2007 - 583 გვ. ISBN: 978-99940-69-79-8 : UDC: 271.22-726.2(479.22)

4. წმინდა აღმსარებელი ამბროსი (ხელაია) და აფხაზეთი : კრებული / შეადგინა, გამოკვლ. და კომენტარები დაურთო ჯემალ გამახარიამ (მთ. რედ.); სარედაქციო საბჭო: დეკანოზი ბიძინა (გუნია); ელდარ ბუბულაშვილი; მაია გელანტია; სერგო ვარდოსანიძე; თეიმურაზ მჟავია; სერგი საჯაია; ანზორ სიჭინავა; აფხაზეთის მეცნ. აკად.. - თბ., 2006. - 794 გვ. ISBN: 99940-67-81-8 : UDC: 27-726.1(479.22) + 27-36(479.22) + 271.22(479.22)(09) + 94(479.22:479.224)

5. ბიოლოგია : [სახელმძღვ. ბიოლ. პროფ. პედაგოგებისათვის] / აივენგო შათირიშვილი; სულხან ცაგარელი; ილია ლაზრიშვილი; რედ. ირაკლი ელიავა; ენობრივი რედ. თეა დულარიძე; გამოცდების ეროვნ. ცენტრი. - თბ., 2011 - 297 გვ. ISBN: 978-9941-0-3106-9 : UDC: 57(072)

6. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების ეკონომიკური მექანიზმი : [მონოგრაფია] / მარინა ნაცვალაძე; რედ. ე. ხარაიშვილი; თბ. : უნივერსალი, 2009 - 164 გვ. ISBN: 978-9941-12-914-8 : UDC: 338.43

7. მორწმუნე ადამიანები: სამართლიანი ადამიანები / ბიოგრაფიათა ავტ.: მარსელინ ბლაჯი; მარისელ ბულაი; ადინა პატრიკი; ნარსის სტუპკანუ; ქრისტიან ზაჰარია; ზაზა აბაშიძე; ჯემალ გამახარია; მთ. რედ. დანუტ მანასტირეანუ; თეოლ. რედ.: კორნელ კადარი; კონსტანტინ ნაკალდი; დანუტ მანასტირეანუ; ლიტ. რედ. ოვიდიუ ბისოგი; ქართ. ვერსიის რედ. ნანა დანელია; თბ. : გრიფონი, 2011. - 85 გვ. ISBN: 978-9941-0-3119-9 : UDC: 27-36 + 27-76-051 + 27-726.6

8.მოგების გადასახადის აღრიცხვის სრულყოფის საკითხები / ი. ჭილაძე; რედ. მარინა მაისურაძე; თბ.: მერიდიანი, 2012 - 60 გვ. ISBN 978-9941-10-542-5 : UDC: 336.226.1

9. Экономика человечная : Экономико-философские суждения II : О прогрессе и выживании. Человек на перепутье / Георгий Малашхия ; [Санкт-Петербургс. филос. общ-во, Русско-Груз. н.-и. центр "Человек"]; Ред.: Б.В. Марков; В. Парцвания; Р.Л. Хачатурян; СПб. ; Тб. : Универсаль, 2009 - 258 с. ISBN: 978-9941-12-636-9 : UDC: 330.101 + 330.341.1 + 316.422.44

10. ეფექტური სწავლების ტექნოლოგიები და სტრატეგიები (სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება) / ნ. მაჭარაშვილი; რედ. ნათელა ჯაბუა; თბ.: მერიდიანი, 2012 - 73 გვ. ISBN 978-9941-10-548-7 :UDC: 73/76+745](072)

11. Биографический словарь деятелей отечественной оториноларингологии / А.Г. Шантуров; Б.В. Шеврыгин; Т.П. Мчедлидзе; - Иркутск : Восточно-Сибирское книж. изд-во, 1988 (Иркутская област. тип. N1 ). 240 с. - Библиогр.: с. 233-234. UDC: 929(03) + 616.21(03)

12. რწმენის საფუძვლები / თბ. 2012 - 90 გვ. ISBN 978-9941-0-4609-4 : 27-23+27-184.3

13.საოცარი სიზმარი (ანუ მოგზაურობა ქართულ საზღაპრეთში) / ლ. აფხაზავა-თვალაძე; თბ., 2012 - 120 გვ. UDC: 821.353.34

14. უფსკრულნაგები ჰანგები: [ლექსები, პოემები] / იკა ქადაგიძე; რედ.: მარსიანი; თბ., 2009 (შპს "თობალისი"). - 101 გვ. ISBN 978-9941-405-87-7 : UDC: 821.353.1-1 + 821.353.1-11

15. ვის მივყიდით ქართულ მწერლობას?! : [პუბლიცისტიკა, ესეისტიკა] / იკა ქადაგიძე; რედ. ზაზა მჭედლიშვილი; თბ., 2009 (შპს "თობალისი"). - 186 გვ. ISBN: 978-9941-405-48-8 : UDC: 821.353.1.09 + 821.353.1-92

16.ფუძის ანგელოზი / რ. ზუკაკიშვილი; მთ. რედ. ბაღათერ არაბული; რედ. რუსუდან კენჭოშვილი; თბ., 2012 - 142 გვ. ISBN 978-9941-0-4533-2 : UDC : 821.353.1-1

17. Modern Climate Change in Georgia. Radiatively Active Small Atmospheric Admixtures = კლიმატის თანამედროვე ცვლილება საქართველოში. ატმოსფეროს მცირე რადიაციულად აქტიური მინარევები = Современное изменение климата в Грузии. Радиационно-активные малые примеси в атмосфе /A.G. Amiranashvili; V.A. Amiranashvili; T.G. Gzirishvili; J.F. Kharchilava; K.A. Tavartkiladze; = ა. ამირანაშვილი; ვ. ამირანაშვილი; თ. გზირიშვილი; ჯ. ხარჩილავა; კ. თავართქილაძე = А. Г. Амиранашвили; В. А. Амиранашвили; Т. Г. Гзиришвили; Д. Ф. Харчилава; К. А. Таварткиладзе; Editor = რედაქტორი = Редактор: N.A. Begalishvili = ნ. ბეგალიშვილი = Н. А. Бегалишвили; Tbilisi = თბილისი = Тбилиси - 2005 - 129 p. = გვ. = с. ISSN 1512-1135 : UDC: 551.583(479.22)

 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ