ბეჭდური არქივის ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი მასალები
დამატების თარიღი: 2012-05-18 15:42:00

ბეჭდური არქივის ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი მასალები

1. ჩემი ცხოვრების აღმართი / ჯ. ფოცხვერია; რედ. ნინო დეკანოიძე; თბ., 2012 - 126 გვ . ISBN : 978-9941-0-4179-2 : UDC : 821.353.1-94

2. ქვევრის სივრცედი / ვ. ნადირაშვილი; თბ., 2012 - 52 გვ. ISBN 978-9941-0-4328-4 : UDC : 821.353.1

3. გაუხსნელი საქმე / ე. კოპაძე; რედ.: ნატო ყრუაშვილი; ახალციხე - 2012 - 203 გვ. ISBN 978-9941-0-3889-1 : UDC : 821.353.1-32

4. თეთრი გიორგი / თეთრი გიორგი, [პოლიტიკური გაერთიანება] ; რედაქტორი: ლეო კერესელიძე. - ბერლინი ; შონებერგი, 1930. N 1 [თებერვალი], N 2 [მაისი], N 3 [აგვისტო]. - 1930. - 8, 10, 12 გვ. - ჟურნალის სათაურის თავზე მოწოდება: საქართველო უპირველეს ყოვლისა; UDC : 050.(=353.1)(430)

5. თოლაბულისის სარტყელი : ყოველთვიური სალიტერატურო და სამხატვრო ჟურნალი. - თბილისი, 19191919. N 1 (აპრილი), N 2 (მაისი) / რედაქტორი: გრიგოლ ცეცხლაძე. - 1919. - 17 გვ., 12გვ. - მეორე ნომერში: სურათები დ. კაკაბაძის ("ნახაზობა") და ვლ. გუდიაშვილისა ("მე-XII საუკუნე"). UDC : 050(479.22)

6. ლიტერატურა და სხვა : ორთვიური სამხატვრო-სალიტერატურო ჟურნალი : ქართველი ფუტურისტ-მწერლების ჟურნალი. - თბილისი, 1924-1925 - N1. - 108 გვ. UDC : 050(479.22)

7. თოლაბულისის სარტყელი : ყოველთვიური სალიტერატურო და სამხატვრო ჟურნალი. - თბილისი, 19191919. N 1 (აპრილი), N 2 (მაისი) / რედაქტორი: გრიგოლ ცეცხლაძე. - 1919. - 17 გვ., 12გვ. - მეორე ნომერში: სურათები დ. კაკაბაძის ("ნახაზობა") და ვლ. გუდიაშვილისა ("მე-XII საუკუნე"). UDC : 050(479.22)

8. ლიტერატურა და სხვა : ორთვიური სამხატვრო-სალიტერატურო ჟურნალი : ქართველი ფუტურისტ-მწერლების ჟურნალი. - თბილისი, 1924-1925 - N1. - 108 გვ. UDC : 050(479.22)

9. ომი და შეიარაღება იბერია-კოლხეთში / გელა გამყრელიძე; რედ. თამაზ ბერაძე; თბილისი 2010 -214 გვ. საძიებელი: გვ. 207-214. - ბიბლიოგრ.: გვ. 196-205. - ISBN: 978-99941-15-242-9 UDC : 94(479.22)".../05" + 355.48(479.22)

10. კოლხოლოგიური ნარკვევები = Colchological Articles / გ. გამყრელიძე = G. Gamkrelidze; თბილისი 2010 -262 გვ. II- გამოცემა; UDC : 94(395.3)

11. The history of the flora and vegetation of Georgia (South Caucasus) / I. Shatilova; N. Mchedlishvili; L. Rukhadze; E. Kvavadze; ed.: David Lordkipanidze; Abesalom Vekua; Georgian Nation. Museum, Institute of Paleobiology. - Tb. : Georgian Nation. Museum, 2011 ([Publ. house "Universal"]). - 200 p. - Bibliogr.: p. 178-200. - - ISBN: 978-9941-9105-1 : UDC: 561(479.22)

12. ადრექრისტიანული ქართული წარწერები : იბერ. წ/ა. 2296 წელი, დასაბ. წ/ა. 7616 წელი, ქორ. წ/ა. 168 წელი, ახალი წ/ა. 2012 წელი / თამაზ მჭედლიძე. - [ფულდა, 2012]. - 212გვ. : 397 ილ., 15 ტაბ. ; 30სმ.. - პარალ. თავფურ. ასომთავრული. - მაჩვენებლები: გვ. 201-209. - ბიბლიოგრ.: გვ. 210-211. UDC: 003.071(=353.1) + 930.27(=353.1) + 721.024.4(=353.1)

13. The Mysteries of the Language of Symbolism for the Coming Generations : for knowing oneself and the universe / E. Melin; T. Tavadze; Edited by Jemal Tavadze; Translated into English by Koba Janiashvili; Tbilisi - 2012 - 110 p. ISBN 978-9941-0-4354-3 : UDC: 929.922(479.22) + 794.1(479.22) + 32.001

14. Socio-economic problems of return migration in Georgia / M.Tukhashvili; M. Shelia; G. Taktakishvili; T. Zubiashvili; N. Chelidze; Editor: Tamaz Zubiashvili; Tbilisi - 2012 - 85 p. ISBN 978-9941-17-609-8 : UDC: 325.27+331.5(479.22)


15. Internally displaced persons in the Georgian Labour market / M. Tukashvili; M. Tsartsidze; T. Antadze; N. Latsabidze; M. Shelia; M. Toria; Editors: Mirian Tukhashvili; Tamaz Zubiashvili; Tbilisi - 2012 - 104 p. UDC: 325.254.4+331.5(479.22)

16. მიგრაცია / ნაწილი 5 / ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; მიგრაციის კვლევის ცენტრი; ლტოლვილთა დანიის საბჭო; რედ.: მ. ტუხაშვილი; სარედ. კოლ.: მარი ფრაისი; ირინა მოლოდიკოვა; ლეო ვან ვისენი; სადაისიო ოოცუ; ვარლამ ჭკუასელი; ნათია კვიციანი; თამაზ ზუბიაშვილი; ნათია ჭელიძე; თბილისი - 2011 - 161 გვ. UDC: 314.74(479.22)+331.556(479.22)

17. მოდინახეს მეციხოვნენი / ც. არდაშელია; რედ.: რუსუდან მოსიძე; თბილისი - 2012 - 218 გვ. ISBN 978-9941-426-17-9 : UDC: 821.353.1-3

18. О чем кричат совы по ночам / Тамаз Тавадзе. - [Тб.], 2008. - 49 с. ISBN 978-9941-0-4175-4 : UDC: 821.353.1-34 + 821.161.1-34

19. ომი და მშვიდობა / ი. ტაბიძე; თბ. 2011- 40 გვ. ISBN 978-9941-17-461-2 : UDC: 821.353.1-11

20. შრომის ბაზარი და დაბრუნებულ მიგრანტთა რეინტეგრაცია საქართველოში / მ. ტუხაშვილი; ი. ანანიაშვილი; მ. ცარციძე; ნ. ლაცაბიძე; მ. შელია; ნ. ჭელიძე; რედ.: ვ. ჭკუასელი; ქ. გორგოშიძე; თბ., 2012 - 155 გვ. ISBN 978-9941-17-601-2 : UDC: 331.5(479.22)+325.27

21. კავკასია ქართულ წყაროებში : უცხო სახელმწიფოები, ტომები, ისტორიული პირები : ენციკლოპედიური ლექსიკონი / ე. კვაჭანტირაძე; ქ. ნადირაძე; გ. ოთხმეზური; თ. ქორიძე; მთ. რედ. ვახტანგ გოილაძე; რედ. ქეთევან ნადირაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახ. თსუ. - თბ. : ფავორიტი, 2012. - 394გვ.; გეოგრ. სახელთა განმარტებები: გვ. 208-215, 382-387. - ლექსიკონი: 216-220, 388-390. - ბიბლიოგრ.: გვ. 223-224, 392-393. = Caucasus in Georgian sources : Foreign States, Tribes, Historical Figures : Encyclopedical Dictionary / E. Kvachantiradze; K. Nadiradze; G. Otkhmezuri; T. Koridze; Chief Editor: Vakhtang Goiladze; Editor: Ketevan Nadiradze; Ivane Javakhishvili Tbilisi State University - Tbilisi : Favorite - 2012 - 394 p. - ISBN: 978-9941-0-3946-1 : UDC: 94(479)(093)(031) + 930.22/27(479.22)(031) + 81'374.2(038)=353.1 + 910.14(479)(031)

22. DIE MARKE/GEMEINDE WIE EINE GRUNDLAGE FჩR SOLIDARITეT ZWISCHEN GENERATIONEN (Strategie des aktiven Lebens der Person wჰhrend seines Lebens) / E. Fuchs; D. Brockhoff; A. Ebralidze; L. Chikvaidze; N. Davitashvili; J. Dshavakhishvili; L. Baiadze; Bowenau -Tbilissi. 2012 - 54 p. ISBN 978-9941-0-4323-9 : UDC: 316.3

23. სამი ისრაელი / მ. ქართველი; მთავ. რედ: პაატა ხალიბი; რედ: მანანა მეხრიშვილი; [თბ.] - 2012 - 60 გვ. ISBN 978-9941-0-4359-8 : UDC: 27+27-23+135.522.1+27-175.27


 


 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ