ბეჭდური არქივის ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი მასალები
დამატების თარიღი: 2012-04-24 17:14:00

ბეჭდური არქივის ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი მასალები

1. ჟურნალისტი მეცნიერებასა და მეცნიერებაზე / მ. ტორაძე; რედ.: დალი ოსეფაშვილი; თბ. 2012 - 73 გვ. ISBN 978-9941-0-4071-9 : UDC: 001(092)+001.894

2. შეთქმულ თვრამეტიანელთა თაღლითობები აფხაზეთის ა/რ-ის უმაღლეს საბჭოში : I ნაწილი / ს. საჯაია; რედ.: ნანა ბლიაძე; თბ. 2012 - 246 გვ. ISBN 978-9941-9207-6-9 : UDC: 821.353.1-92+94(479.224)+323.173(479.22:479.224)

3. ბიოჰუმუსი, მისი მნიშვნელობა, დამზადება და გამოყენება მიწათმოქმედებაში / ა.თხელიძე; თ. ურუშაძე; ზ. ტყებუჩავა; რედ.: ხათუნა ხომასურიძე; თბ., 2012 - 32 გვ. ISBN 978-9941-411-50-2 : UDC: 631.417+631.5/9

4. საკარანტინო სარეველა მცენარეები მეჩხერყვავილიანი ცენხრუსი - Cenchrus pancifl Benth / კ. ბუაჩიძე; ზ. ტყებუჩავა; რედ.: ზ. ლიპარტია; თბ., 2012 - 23 გვ. ISBN 978-9941-411-54-6 : UDC: 632.913.4

5. პრაქტიკული მაგალითები EXCEL-ში / ქ. კოტრიკაძე; თბ., 2012 - 108 გვ. ISBN 978-9941-0-4211-9 : UDC: 004.42(075.8)

6. ეზოს (უჯიშო) და ჩინური ქოჩორა ტიტველი ძაღლის წინა კიდურის ნერვები / დ. ბათნიძე; რედ.: ლ. მაკარაძე; თბ., 2012 - 51 გვ. ISBN 978-9941-0-3322-3 : UDC: 619:616]:636.7

7. ოსტეოქონდროპათიები ბავშვთა და მოზარდი ასაკის სპორტსმენებში / პ. კასრაძე; რედ.: რომანოზ სვანიშვილი; თბ., 2012 - 200 გვ. ISBN 978-9941-0-3842-6 : UDC: 616.71-018.3-053.2+616.71-018]:796

8. მუსიკა (ჟურნალი № 1) / საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირი; რედ. მ. ოძელი; თანარედაქტორები: მზია ჯაფარიძე; თამარ წულუკიძე; 2011 - 88 გვ. = Musika (Jurnal №1) / Jurnal of Greative Union of Composers of Georgia; The editorial board: Mikheil Odzeli, Editor-in-Chief; editors: Mzia Japaridze and Tamar Tsulukidze; Tbilisi - 2012 - 88 p. ISSN 1987-7773 : UDC: 78.(479.22)+78

9. კავკასიის ფიბულები = the Caucasian fibulae : (ტიპოლოგია, ქრონოლოგია, გენეზისი) / ნინო სულავა ; რედ. იულონ გაგოშიძე; მოკლე შინაარსის თარგმ. ა. ჭანტურია; საქ. ეროვნ. მუზეუმი, ოთარ ლორთქიფანიძის არქეოლ. ცენტრი. - თბ., 2011 (შპს "მწიგნობარის" სტ.). - 343გვ. ISBN 978-9941-0-3017-8 : UDC: 902(479)

10. ფოტოქიმიური სმოგი თბილისში / ა. ამირანაშვილი; თ. ბლიაძე; ვ. ჩიხლაძე; რედ.: ვ. ჭიჭინაძე; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას გეოფზიკის ინსტიტუტის შრომები, ტ. LXIII; თბ., 2012 - 161 გვ. = Photochemical Smog in Tbilisi / A. Amiranashvili; T. Bliadze; V. Chikhladze; Editor V. Chichinadze; Transactions of Mikheil Nodia Institute of Geophysics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, vol. LXIII; Tbilisi, 2012 - 161 p. = Фотохимический смог в Тбилиси / А. Амиранашвили; Т. Блиадзе; В. Чихладзе; Реда.: В. ЧичинадзеТруды Института геофизики им. Михаила Нодиа Тбилисского Государственного Университета им. Иванэ Джавахишвили, том LXIII; Тбилисиб 2012 - 161с. ISSN 1512-1135 : UDC: 551.575(479.22)

11. მათემატიკის მოდელირების კურსი (მაგისტრანტებისთვის) ტომი III. / თ. ობგაძე; რედ.: ა. ფრანგიშვილი; სტუ. - თბ. 2008 - 128 გვ. UDC: 519.87

12. საქართველოს ფლორისა და მცენარეულობის ისტორია / ი. შატილოვა; ნ. მჭედლიშვილი; ლ.რუხაძე; ე. ყვავაძე; რედ.: დავით ლორთქიფანიძე; აბესალომ ვეკუა; თბ., 2012 - 195 გვ. - - ბიბლიოგრ.: გვ. 172 - 193. ISBN 978-9941-0-4206-5 : UDC: 581.9(479.22)

13. რითმული პროზა და მოთხრობა (სამ ნაწილად) / გ. აღნიაშვილი; რედ.: ანი ხიხაძე; თბ., 2012 - 50 გვ. ISBN 978-9941-9235-5-5 : UDC: 821.353.1.09-3

14. კრიმინოლოგია = Криминолог = Criminologist № 1(6) / გრ. რობაქიძის სახ. უნ-ტი; დანაშაულობის კვლევისა და პროგნოზირების ცენტრი; მთავარი რედ.: მალხაზ ბაძაღუა; სამეცნიერო- პრაქტიკული ჟურნალი; ჟურნალი გამოდის 2007 წლიდან; = Университет имени Григола Робакидзе; Центр Исследования и Прогнозирования Преступности; Главный ред.: Малхаз Бадзагуа; Научно-практический журнал; Журнал выходит с 2007 года; = Grigol Robakidze University; The Centre of Study and Prediction of Crime; Editor-in-Chief: Malkhaz Badzagua; scientific-practical journal; Journal has been issued since 2007; თბილისი - Тбилиси - Tbilisi - 2010 - 104 გვ. = 104 с. = 104 p. UDC: 343.9

15. ცხოვრება და მოღვაწეობა წმიდისა და ნეტარისა მამისა ჩვენისა პეტრე ქართველისა, რომელიც იყო ძე ქართველთა მეფისა / ა. აბულაძე; ნ. ზაქროშვილი; მ. მიქიაშვილი; წიგნი გამოიცა მანგლისისა და წალკის მიტროპოლიტ ანანიას (ჯაფარიძე) ლოცვა-კურთხევით; თბ., 2012 - 35 გვ. UDC: 27-36(479.22)

16. ღვთისმშობლის წილხვედრი საქართველო = Грузия - священный удел Пресвятой Богородицы / წიგნი გამოიცა მანგლისისა და წალკის მიტროპოლიტ ანანიას (ჯაფარიძე) ლოცვა-კურთხევით = По благословению маглисско-цалского митрополита Анания (джапаридзе); 2011 - 213 გვ. = с. UDC : 94(479.22)+27(479.22)+271.22(479.22)


 

 

 


 

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ