ციფრულ ბიბლიოთეკას "მამარდაშვილი" დაემატა პერიოდ–გამოცემები
დამატების თარიღი: 2012-11-20 11:45:00

ჟურნალი "ბილინგვური განათლება" №№ 6, 7, 8 – 2011წ. და №9 2012 წ. სამეცნიერო–საგანმანათლებლო ჟურნალი, რომელიც გამოიცემა პროექტის "მულტილინგვური განათლების რეფორმის მხარდაჭერა საქართველოში" ფარგლებში.

ჟურნალი "დიალოგი" №1(2) 2005წ., აღმოსავლურ–დასავლური ქრისტიანული ჟურნალი, რომელიც მკითხველს მოუთხრობს საყურადღებო ფაქტებს თანამედროვე თუ წარსული ქრისტიანული კულტურიდან.

ჟურნალი "ბიზნესი და კანონმდებლობა" №5, 2008წ.

ჟურნალი "რელიგია და საზოგადოება" №3, 2004წ.

 გამოცემები შეგიძლიათ იხილოთ ვებ საიტზე

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ