მამარდაშვილის ციფრული ბიბლიოთეკას დაემატა ახალი პერიოდ–გამოცემები
დამატების თარიღი: 2012-12-11 13:29:00

სამოქალაქო საზოგადეობის ქართული პერიოდ–გამოცემების ციფრულ კოლექციას დაემატა შემდეგი გამოცემები:

 

1. ბილინგვური განათლება №2 – სამეცნიერო საგანმანათლებლო ჟურნალი 2010წ.

 2. დიალოგი №3(4) – აღმოსავლურ-დასავლური ქრისტიანული ჟურნალი 2006წ.  

 3. კულტურათაშორისი კომუნიკაციები №16 – საერთაშორისო სამეცნიერო-პერიოდული გამოცემა 2011წ.

 4. ბიზნესი და კანონმდებლობა №5-6 – სამეცნიერო, ანალიტიკურ-პრაქტიკული ჟურნალი ივლისი-აგვისტო 2009

 5. დემოკრატიზაციის კრიზისი საქართველოში? დემოკრატიული კონსოლიდაციის ხედვა, გზები და რესურსები  /პოლიტიკის ნარკვევი/ – მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი 2012 წელი, მარტი

 6. სასამართლო სისტემა და მართლმსაჯულება საქართველოში: გაუმჯობესების გზები /პოლიტიკის ნარკვევი/ – მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი. 2011 წელი, ნოემბერი

 7. საარჩევნო სისტემა და პროცესი  საქართველოში: გაუმჯობესების გზები  /პოლიტიკის ნარკვევი/ – მშვიდობის, დემოკრატიის და განვითარების კავკასიური ინსტიტუტი 2011 წელი, დეკემბერი

 

გამოცემები შეგიძლიათ იხილოთ ვებ გვერდზე

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ