სამოქალაქო საზოგადოების ქართული პერიოდ-გამოცემების ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი გამოცემები
დამატების თარიღი: 2012-11-06 11:32:00

ბილინგვური განათლება №3 –   სამეცნიერო-საგანმანათლებლო ჟურნალი - თბ.:2010

 

ბილინგვური განათლება №4 –  სამეცნიერო–საგანმანათლებლო ჟურნალი – თბ.:2010

 

ბილინგვური განათლება №5  – სამეცნიერო–საგანმანათლებლო ჟურნალი – თბ.: 2011

 

ერთად ჩვენ შევძლებთ №5 – /გაზეთი მომზადდა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ/. – თბ.: ივლისი – 2010

 

ერთად ჩვენ შევძლებთ №7 – /გაზეთი მომზადდა საქართველოს ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ/.  თბ.: ნოემბერი - 2010

 

კრიტიკა №3 –  შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი  – თბ.:2008 

 

დიალოგი №1  – /აღმოსავლურ-დასავლური ქრისტიანული ჟურნალი/. – თბ.:2004

 

ქართული ფოლკლორი №5 (XXI)  – შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი – თბ.: 2010

 

გამოცემები იხილეთ ვებ გვერდზე

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ