სამოქალაქო საზოგადოების ციფრულ კოლექციას დაემატა ახალი გამოცემები
დამატების თარიღი: 2012-11-13 15:29:00

1. პალიატიური მზრუნველობის ქვეშ მყოფ პაციენტთა და აივ ინფექცია/შიდსით დაავადებულთა სოციალური, სამედიცინო და სამართლებრივი მდგომარეობის სოციოლოგიური შესწავლა

2. პალიატიური მზრუნველობისა და დაავადების ტერმინალურ სტადიაზე მოვლის ეთიკური და სამართლებრივი საკითხები (განმარტებები და რეკომენდაციები სამედიცინო პერსონალისათვის)

3. პალიატიური მზრუნველობა და ადამიანის უფლებები (სახელმძღვანელო პაციენტებისთვის)

4. პალიატიური მზრუნველობა და პაციენტის უფლებები (განმარტებები და რჩევები პაციენტებისათვის)

5. ჯანდაცვის საჭიროებათა კვლევა არასრულწლოვანთა სპეციალურ დაწესებულებაში

6. წიგნი პაციენტებისთვის „ადამიანის უფლებები და ჯანდაცვა“ (გზამკვლევი)

7. ინკლუზიური განათლება გზა დამოუკიდებელი ცხოვრებისაკენ

8. როგორ მოვიქცეთ ქიმიოთერაპიის დროს

9. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის კონცეფცია

10. შესაძლებლობათა შეზღუდვის ისტორია

11. ჯანმრთელობის უფლების რეალიზება და მასთან დაკავშირებული პრობლემები საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში (სპეციალური ანგარიში, 2009 წელი, 2010 წლის პირველი ნახევარი)

 

გამოცემები იხილეთ ვებ გვერდზე

სოციალური ქსელი:
საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა © 1999-2018
კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
დამზადებულია : Pro-Service-ის მიერ