საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა
1

1957 წლის მინიმალური სტანდარტები პატიმართა მოპყრობის შესახებ

A

Absolut Human rights, Administrative detention, Admissibility of communications, Adoption of Children, African Union, Alien, Amnesty International, Anti-Semitism, Aparted, Apartheid, Arbitrary detention

B

Basic Principles for the Treatment of Prisoners (1998), Bipatrism, Budapest Summit

C

Case law of the Europian Court of Human Rights, Chauvinizm, Citizen, Citizenship, Civil and Political Rights, Civil and political freedoms, Civil war, Civilian population, Classification of Human Rights, Collective rights, Collision Law, Combatants, Commision of the Status of Women, Committee on Elimination of Discrimination of Women, Committee on Racial Discrimination, Commonwealth of Independent States, Communique, Compensation for violation of human rights, Concientious objection, Continuos violation of human rights, Convention concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value, Convention of Citizenship of Married Women, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, Convention on the Political Rights of Women of 31 March 1953, Conventions and Agreemnts on Elimination of Slavery and Trade in Slaves, Council of Europe, Crimes Against Humanity, Crimes against peace and humanity, Crimes in international character, Cultural human rights, Customary International Law

D

Death penalty, Capital punishment, Declaration, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious or Linguistic Minorities, Deportation, Diplomatic protection, Direct discrimination, Discrimination, DualNationality/Citizenship, Due judicial process

E

Ehtnic cleansing, Emigrant, ERGA OMNES, Ethnic conflict, Ethnic group, Ethnic origin, EU, European Charter on the Protection of Regional on Minorities Languages, European Commission, European Commission Against Racism and Intolerance – ECRI, European Communities Court of Justice, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Convention on Compensation for Victims of Crimes of Violence, European Court of Human Rights, European Framework Convention for the Protection of National Minorities, European Law, European Social Charter, European Union, European Union Framework Decision on Standing Victims in Criminal Proceeding, Euthanasia, Exhaustion of domestic remedies, Expulsion, Extradition, Extraterritorial jurisdiction

F

Fact-finding mission, Fair trial, Force-majeure, Free and Fair elections, Freedom of exspression, Freedom of information, Freedom of movement, Freedom of press, Fundamental human rights

G

General International Law, General International Organisation, General International Treaty, Generally recognized principles and norms of International Law, Generations of Human Rights, Geneva 1949 Conventions and 1977 additional Protocols on Protection of Victims of War, Genocide, Georgia – EU Agreement on Partnership and Cooperation, Georgian Law on Citizenship, Georgian Law on Freedom and Speech and Expression, Georgian Law on Private International Law

H

Hague 1945 Cenvention on the Protection of Cultural Property in the event of Armed Conflict, Hague Law, Hate crime, Hate speech, Hierarchy of International Norms, Hostage taking, Human Rights, Human Rights Committee, Human dimension, Humanitarian intervention, Humanitarian intervention in Kosovo

I

Illegal immigration, Illegal restriction of the right to freedom, Immigrant, Imprisonment, Indigenous population, Indirect discrimination, Individual criminal responsibility, INTERPOL, Intergovernmental international organization, International Committee of the Red Cross, International Covenant on Civil and Political Rights, International Crime, International Criminal Court, International Criminal Law, International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia, International Criminal Tribunal for Rwanda, International Criminal Tribunals, International Law, International Law of Human Rights, International Legal Responsibility, International Organizations, International Red Cross, International Society, International armed conflict, International terrorism, International treaties and Constitutional Court of Georgia, International treaty, International treaty in Georgian Legislation, Intolerance, Irredentism, Islamic fundamentalism

J

Jurisdiction, Jus cogens, peremptory norms, Jus singuanis, Jus soli

K

Kidnapping

L

Law of Geneva, Law of International Organizations, Law of International treaties, Laws and customes of war, League of Arab States, Legal assistance, Legal status of aliens, Legalisation, Legitimation, Liberalism, Lisbon Summit

M

Maastricht Treaty, Main Principles of International Law, Martence Declaration, Mass Destruction of People, Mass expulsion, Mercenaries, Migrant-workers, Monitoring, Most favoured nation principle, Multilateral International Treaty

N

Nation, National Central Bureau of INTERPOL in Georgia, National Minorities, National Origin, National regime, National-liberation movement, Natural Law, Natural Law School, Naturalisation, Non refoulment, Non-derogatory human rights, Non-international armed conflicts, Nongovernmental international organization, Norm of international Law, Novation of international treaty, NU Office of High Commissioner for Refugees, NU Purposes and Principles, Nuremberg trial

O

Occupation, Ombudsman, Optation, Optional Protocols to the International Covenant on Civil and Political Rights, Organization for Security and Cooperation in Europe, Organization of American States, OSCE, OSCE, Helsinki Final Act of 1975

P

Pact, Partisans, Patients rights, Persona non granta, Personal rights, Pluralism, Political Rights and Freedoms, Pre-trial detention, Presumption of innocence, Prisoner of war, Private International law, Prohibited means of warfare, Prohibited methods of warfare, Promotion and Protection of human rights, Protected persons, Protokol, Public Defender of Georgia, Public emergency

R

Race, Racial Discriminacion, Racism, Red Cross and Red Crescent Federation, Red Cross and Red Crescent National Societies, Referendum, Refugees and Internally Displaced Persons, Regional International Law, Regional International organization, Reintegration of citizenship, Religius Intolerance, Religius minority, Reparation, Repatriation, Reservation, Respect for Human Rights, Right oh peoples to equality and seif-determination, Right to Healthcare, Right to asylum, Right to development, Right to education, Right to election, Right to seif-determination, Rights of the child, Rights of women, Rule of Law

S

Sanctions and Countermeasures, Segregation, Self-executing and non-self- executing norms of international treaties, Separatism, Slavery and trade in siaves, Social, Economic and Culural Rights, Soft law, Sources of international Law, Sources of private international Law, Sovereign State, Sovereign equality of states, Sovereignty, Specialised international organization, Spy, Stateless person, Statute, Subjects of international law, Subjects of private international law, Summary, Illegal execution, Suspension of international treaty

T

Technical cooperation, Term of international treaty, Toierance, Tokio Trial, Torture, Totalitarianism, Trafficking, Trafficking in women and children, Treaties for avoiding double taxation, Trety, Trety based mechanisms for the protection of human rights, Trial in absentia, Tribalism

U

UN Aims, UN Bodies for the Protection of Human Rights, UN Charter, UN Commission on Human Rights, UN Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, UN Economic and Social Council, UN General Assembly, UN High Commissioner for Human Rights, UN High Commissioner for Refugees, UN International Court of Justice, UN Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice – Beijing Rules, UN Secretariat, UN Secretery General, UN Security Council, UN Special Agencies, UN Subcommission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, UN Subcommission on Promotion and Protection of Human Rights, UNESCO, UNESCO Declaration on Human Genome and Human Rights, UNESCO and Georgia, United Nations, Universal Declaration of Human Rights, Unlawful radio broadcasting, Unlawful, illegal immigrant

V

Venice commission, Victims of war, Vienna Declaration and Program of action, Vienna world Conference on Human Rights, Visa-free entry, Volunteer

W

War crimes, War criminals, WHO, WIPO, World Labour Organisation

X

Xenophobia

ადამიანის აბსოლუტური უფლებები, ადამიანის გატაცება, ადამიანის კულტურული უფლებები, ადამიანის უფლებათა განგრძობადი და დენადი დარღვევები, ადამიანის უფლებათა დაცის სახელშეკრულებო მექანიზმები, ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, ადამიანის უფლებათა თაობები, ადამიანის უფლებათა კლასიფიკაცია, ადამიანის უფლებათა კომიტეტი, ადამიანის უფლებათა პატივისცემა, ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სამართალი, ადამიანის უფლებათა საყოველტაო დეკლარაცია, ადამიანის უფლებათა წახალისება და დაცვა, ადამიანის უფლებები, ადამიანის უფლებები რომელთაგან გადახვევა დაუშვებელია, ადამიანის ძირითადი უფლებები, ადამიანური განზომილება, ადგილობრივი დაცვის საშუალებების ამოწურვა, ადმინისტრაციული დაკავება, ამერიკის სახელმწიფოთა ორგანიზაცია, ანტისემიტიზმი, აპარტეიდი, აპატრიდი, არაბულ სახელმწიფოთა ლიგა, არალეგალური იმიგრაცია, არაპირდაპირი დისკრიმინაცია, არასაერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტები, არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაცია, არკომბატანტი, აფრიკული კავშირი

ბავშვთა უფლებები, ბიპატრიზმი, ბრალდებული, ბუდაპეშტის სამიტი, ბუნებითი სამართალი, ბუნებითი სამართლის სკოლა

გადაადგილების თავისუფლება, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისია, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისარი, გაეროს ადამიანის უფლებათა ხელშეწყობისა და დაცვის ქვეკომისია, გაეროს ამოცანები, გაეროს გენერალური ასამბლეა, გაეროს გენერალური მდივანი, გაეროს დისკრიმინაციის დაუშვებლობისა და უმცირესობატა დაცვის ქვეკომისია, გაეროს ეკონომიკური და სოციალური საბჭო, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარი, გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისრის სამსახური, გაეროს მიზნები და პრინციპები, გაეროს ორგანოები ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში, გაეროს საერთაშორისო სასამართლო, გაეროს სამდივნო, გაეროს სპეციალიზებული დაწესებულებები, გაეროს უშიშროების საბჭო, გაეროს წესდება, გამოხატვის თავისუფლება, განათლების უფლება, განვითარების უფლება, გაუძევებლობა, გაძევება, გაძევება მასობრივი, გაეროს 1985 წლის დეკლარაცია, გენოციდი

დამნაშავეთა გადაცემა, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა, დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ, დასაშვებობა საჩივრის, განაცხადის, დაუსწრებლად გასამართლება, დაქირავებული პირები (მეომრები), დეკლარაცია, დეპორტაცია, დიპლომატიური დაცვა, დისკრიმინაცია

ევთანაზია, ევროკავშირი, ევროკომისია, ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია, ევროპის გაერთიანებათა სასამართლო, ევროპის კავშირი, ევროპის საბჭო, ევროპის სამართალი, ევროპის სოციალური ქარტია, ევროპული კონვენცია ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლბათა დაცვის შესახებ, ევროპული სასამართლო, ევროპული ქარტია რეგიონალური თუ უმცირესობათა ენების დაცვის შესახებ, ევროპული ჩარჩო კონვენცია ევროპულ უმცირესობათა დაცვის შესახებ, ეთნიკური კონფლიქტი, ეთნიკური წარმომავლობა, ეთნიკური წმენდა, ეთნიკური ჯგუფი, ემიგრანტი, ერი, ეროვნულ-განმანთავისუფლებელი მოძრაობა, ეროვნული რეჟიმი, ეროვნული უმცირესობანი, ეროვნული წარმომავლობა, ეუთო, ეუთოს 1975 წლის დასკვნითი აქტი, ექსტრადიცია, ექსტრატერიტორიული იურისდიქცია

ვენეციის კომისია, ვენის დეკლარაცია და მოქმედების პროგრამა, ვენის მსოფლიო კონფერენცია ადამიანის უფლებათა თაობაზე

ზოგადი საერთაშორისო ორგანიზაცია, ზოგადი საერთაშორისო ხელშეკრულება

თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნები, თავისუფლების უფლების უკანონო შეზღუდვა, თავშესაფრის უფლება, თვითგამორკვევის უფლება

იერარქია საერთაშორისო სამართლის ნორმებში, იმიგრანტი, იმპერატიული ნორმები, ინდივიდუალური სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, ინტელექტუალური საკუთრების მხოფლიო ორგანიზაცია, ინტერპოლი, ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება, ირედინტიზმი, ისლამური ფუნდაენტალიზმი, იუნესკო, იუნესკო და საქართველო, იუნესკოს 1997 წლის საყოველთაო დეკლარაცია ადამიანის გენომისა და ადამიანის უფლებათა შესახებ, იურისდიქცია

კანონის უზენაესობა, კოლექტიური უფლებები, კოლიზიური სამართალი, კომბატანტები, კომპენსაცია ადამიანის უფლებათა დარღვევისათვის (საერთაშორისო სამართალში), კომუნიკე, კონვენცია მამაკაცთა და ქალთა თანაბარი შრომისათვის თანაბარი ანაზღაურების შესახებ, კონვენცია რასობრივი დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, კონვენცია ქალთა დისკრიმინაციის ყოველგვარი ფორმის აღმოფხვრის შესახებ, კონვენცია ქალთა პოლიტიკური უფლებების შესახებ, კონვენცია ქორწინებაში მყოფი ქალის მოქალაქეობის შესახებ, კონვენციები და შეთანხმებანი მონობისა და მონებით ვაჭრობის აღკვეთის შესახებ

ლეგალიზაცია, ლეგიტიმაცია, ლიბერალიზმი, ლისაბონის სამიტი, ლოკალური საერთაშორისო სამართალი, ლტოლვილები და ქვეყნის შიგნით გადაადგილებული პირები

მაასტრიხტის ხელშეკრულება, მარტენსის დეკლარაცია (დათქმა), მასობრივი განადგურება (ადამიანების), მთავრობათაშორისი საერთაშორისო ორგანიზაციები, მიგრანტი–მუშები, მონიტორინგი, მონობა და მონებით ვაჭრობა, მოქალაქე, მოქალაქეობა, მოქალაქეობის არმქონე პირი, მოხალისე, მრავალმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულება, მფარველობაში მყოფი პირები, მშვიდობიანი მოსახლეობა, მშვიდობისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული, მძევალთა აყვანა (ხელში ჩაგდება)

ნატურალიზაცია, „ნიადაგის პრინციპი“ მოქალაქეობის შეძენისა, ნიურნბრეგის პროცესი, ნიუ–იორკის საერთაშორისო კონვენცია მძევალთა აყვანასთან ბრძოლის შესახებ (1979 წელი), ნორმა საერთაშორისოსამართლებრივი

ოკუპაცია, ომბუდსმენი, ომის დამნაშავეები, ომის დანაშაულობანი, ომის კანონები და ჩვეულებები, ომის მსხვერპლნი, ომის წარმოების აკრძალული მეთოდები, ომის წარმოების აკრძალული საშუალებები, ოპტაცია, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულება, ორმაგი მოქალაქეობა, ოქმი

პარტიზანები, პატიმრობა, პაქტი, პაციენტის უფლებები, პერსონა ნონ გრატა, პირადი უფლებები, პირდაპირი დისკრიმინაცია, პლურალიზმი, პოლიტიკური უფლებები და თავისუფლებები, პრესის თავისუფლება, პრეცედენტული სამართალი ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში

ჟენევის სამართალი

რასა, რასიზმი, რასიზმისა და შეუწყნარებლობის წინააღმდეგ მიმართული ევროპული კომისია, რასობრივი დისკრიმინაცია, რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, რბილი სამართალი, რეგიონალური საერთაშორისო ორგანიზაცია, რეზერვაცია, რეინტეგრაცია მოქალაქეობისა, რელიგიური უმცირესობა, რელიგიური შეუწყნარებლობა, რეპარაცია, რეპატრიაცია, რეფერენდუმი, რუანდის თაობაზე საერთაშორისო ტრიბუნალი

საარჩევნო უფლებები, საგანგებო მდგომარეობა, საერთაშორისო ამნისტია, საერთაშორისო დანაშაული, საერთაშორისო კერძო სამართალი, საერთაშორისო კერძო სამართლის სუბიექტები, საერთაშორისო კერძო სამართლის წყაროები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ორგანიზაციების სამართალი, საერთაშორისო პაქტი ეკონომიკურ, სოციალურ და კულტურულ უფლებათა შესახებ, საერთაშორისო პაქტი სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებათა შესახებ, საერთაშორისო საზოგადოება, საერთაშორისო სამართალი, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპები და ნორმები, საერთაშორისო სახელშეკრულები სამართალი, საერთაშორისო სისხლის სამართალი, საერთაშორისო ტერორიზმი, საერთაშორისო შეიარაღებული კონფლიქტი, საერთაშორისო ჩვეულებითი სამართალი, საერთაშორისო წითელი ჯვარი, საერთაშორისო ხასიათის დანაშაული, საერთაშორისო ხელშეკრულება, საერთაშორისო ხელშეკრულება საქართველოს კანონმდებლობაში, საერთაშორისო ხელშეკრულებები და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, საერთაშორისო ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, საერთაშორისო ხელშეკრულების მოქმედების შეჩერება, საერთაშორისო ხელშეკრულების ნოვაცია, საერთაშორისოსამართლებრივი პასუხისმგებლობა, სათანადო სასამართლო პროცესი, სამართლებრივი დახმარება, სამართლიანი სასამართლო, სამართლის უზენაესობა, სამოქალაქო და პოლიტკური უფლებები, სამოქალაქო ომი, სამოქალაქო უფლებები და თავისუფლებები, სამხედრო სამსახურზე უარის თქმა მრწამსის გამო, სამხედრო ტყვე, სანქციები და კონტრზომები, საქართველო-ევროკავშირის შეთანხმება პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შესახებ, საქართველოს კანონი მოქალაქეობის შესახებ, საქართველოს კანონი საერთაშორისო კერძო სამართლის შესახებ, საქართველოს კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, საქართველოში ინტერპოლის ეროვნული ცენტრალური ბიურო, საქართვლოს სახალხო დამცველი, საყოველთაო საერთაშორისო სამართალი, სეგრეგაცია, სეპარატიზმი, სიკვდილით დასჯა, სიკვდილით უკანონო დასჯა, სისხლის პრინციპი მოქალაქეობის შეძენისა, სისხლის სამართლის საეთაშორისო ტრიბუნალი ყოფილი იუგოსლავიის თაობაზე, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, სისხლის სამართლის სერთაშორისო ტრიბუნალები, სიძულვილით ჩადენილი დანაშაული, სიძულვილის დამთესავი განცხადება, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული უფლებები, სპეციალიზებული სერთაშორისო ორგანიზაცია, სტატუტი, სუბიექტები საერთაშოისო სამართლისა, სუვერენიტეტი, სუვერენული თანასწორობა სახელმწიფოთა, სუვერენული სახელმწიფო

ტექნიკური თანამშრომლობა, ტოკიოს პროცესი, ტოლერანტობა, ტოტალიტარიზმი, ტრაიბალიზმი, ტრეფიკინგი, ტუსაღობა

უდანაშაულობის პრეზუმფცია, უვიზო შესვლა, უკანონო დაკავება, უკანონო იმიგრანტი, უკანონო რადიომაუწყებლობა, უპირატესი ხელშეწყობის პრინციპი, უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა, უცხოელი

ფაქტების დადგენის ჯგუფები, ფორსმაჟორი

ქალებითა და ბავშვებით ვაჭრობა, ქალთა დისკრიმინაციის აღმოფხვრის კომიტეტი, ქალთა მდგომარეობის კომისია, ქალთა უფლებები, ქსენოფობია

შემწყნარებლობა, შეუწყნარებლობა, შვილად აყვანა, შოვინიზმი, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია

ძირითადი პრინციპები საერთაშორისო სამართლისა, ძირძველი მოსახლეობა

წამება, წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი, წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ეროვნული საზოგადოებები, წითელი ჯვრისა და წითელი ნახევარმთვარის ფედერაცია, წინასწარი პატიმრობა, წყაროები საერთაშორისო სამართლისა

ხალხთა თანასწორუფლრბიანობისა და თვითგამორკვევის უფლება, ხელშეკრულება

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია, ჯანმრთელობის დაცვის უფლება, ჯაშუში

ჰააგის 1954 წლის კონვენცია შეიარაღებული კონფლიქტის დროს კულტურული ფასეულობების დაცვის შესახებ, ჰააგის სამართალი, ჰუმანიტარული ინტერვენცია, ჰუმანიტარული ინტერვენცია კოსოვოში

to main page AboutTop 10FeedbackLogin top of page
© 2007 Giorgi Kiladze XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.6