The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები
Cover Image
წიგნის დახურვა 0006უნივერსალური ენციკლოპედიური ლექსიკონი (მ-ნ)
ფოლდერის დახურვა
დოკუმენტის ნახვა მა
დოკუმენტის ნახვა მბ
დოკუმენტის ნახვა მგ
დოკუმენტის ნახვა მდ
დოკუმენტის ნახვა მე
დოკუმენტის ნახვა მვ
დოკუმენტის ნახვა მზ
დოკუმენტის ნახვა მთ
დოკუმენტის ნახვა მი
დოკუმენტის ნახვა მკ
დოკუმენტის ნახვა მლ
დოკუმენტის ნახვა მმ
დოკუმენტის ნახვა მნ
დოკუმენტის ნახვა მპ
დოკუმენტის ნახვა მჟ
დოკუმენტის ნახვა მრ
დოკუმენტის ნახვა მს
დოკუმენტის ნახვა მტ
დოკუმენტის ნახვა მუ
დოკუმენტის ნახვა მფ
დოკუმენტის ნახვა მქ
დოკუმენტის ნახვა მღ
დოკუმენტის ნახვა მყ
დოკუმენტის ნახვა მშ
დოკუმენტის ნახვა მჩ
დოკუმენტის ნახვა მც
დოკუმენტის ნახვა მძ
დოკუმენტის ნახვა მწ
დოკუმენტის ნახვა მჭ
დოკუმენტის ნახვა მხ
დოკუმენტის ნახვა მჯ

მტ

 

მტანჯავი - იგივეა, რაც მტანჯველი.

მტანჯველი - ვინც, რაც ტანჯავს.

მტარვალი - შეუბრალებელი, ულმობელი მმართველი, დესპოტი, ტირანი.

მტარვალობა - მტარვალის თვისება.

მტაცებელი

1) ისეთი გარეული ცხოველი ან ფრინველი, რომელიც ხორცით იკვებება.

2) (გადატანით) წამრთმევი, წამგლეჯი, მძარცველი.

მტაცებლობა - მტაცებლის თვისება.

მტაცებლური - მტაცებლის დამახასიათებელი.

მტბევარი იოანე - იხილე იოანე მტბევარი.

მტბევარი სტეფანე - იხილე სტეფანე მტბევარი.

მტევანი

1) ვაზის ყვავილედი.

2) ხელის ნაწილი მაჯიდან თითის წვერებამდე.

მტევრი - მთა ცაგერის მუნიციპალიტეტში, ხვამლის მასივზე.

მტერი

1) ვინმესთვის ავის მდომი, ავის მოქმედი.

2) მოპირდაპირე, მოწინააღმდეგე მხარე.

მტერ-მოყვარე - მტერი და მოყვარე.

მტერმოყვრობა - მტრობა და მოყვრობა.

მტერჩვეული - სოფელი სამტრედიის მუნიციპალიტეტში (ოფეთის თემის საკრებულო), მდებარეობს იმერეთის სამხრეთ მთისწინეთში. ზღვის დონიდან - 260 მეტრი, სამტრედიიდან - 19 კილომეტრი. 2002 წლის აღწერის მონაცემებით სოფელში ცხოვრობს 150 კაცი.

მტეხელი - (ქვის მტეხელი) ვინც ქვას ტეხს.

მტვარა - ქალაქი ტანზანიაში, ამავე სახელწოდების ოლქის ადმინისტრაციული ოლქი (60 ათასი).

მტვერი

1) წვნიკი და მშრალი სხეულებისაგან შემდგარი ფხვიერი მასა, რომელიც ჰაერში ადვილად იფანტება.

2) მოყვითალო ფხვნილისებრი მასა, რომელიც წარმოიქმნება ყვავილებში, შედგება მცენარის მამრობითი უჯრედებისაგან.

მტვერსასრუტი - მტვრის შესასრუტი ხელსაწყო, რომლითაც წმენდენ სადგომებს, ავეჯს.

მტვირთავი - მუშა, რომელიც ტვირთავს და გადმოტვირთავს გემს, მატარებელს და მისთანებს.

მტვირთველი (წიგნ.) - ვინც იტვირთებს რასმე.

მტვრევადი - რაც ადვილად იმტვრევა, მყიფე, მსხვრევადი.

მტვრიანა (ბოტან.) - ყვავილის ნაწილი, შედგება წვრილი ძაფისა და მის წვერზე განვითარებული სამტვრისაგან, რომელშიაც წარმოიქმნება მამრობითი უჯრედები.

მტვრიანი - მტვრით დაფარული.

მტილი (ძვ.) - ბაღი, ბაღ-ბოსტანი.

მტირალა

1) ვისაც ტყუილ-უბრალოდ და ხშირად ტირილი სჩვევია.

2) მთა ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში, მესხეთის ქედის დასავლეთ კალთაზე.

მტირალი - ვინც ტირის.

მტკაველი - მანძილი გაშლილი ხელის ცერის წვერიდან ნეკის წვერამდე, იხმარებოდა სიგრძის საზომად.

მტკბარი (ძვ.) - ტკბილი, საამო.

მტკვარი - ამიერკავკასიის უდიდესი მდინარე; სათავეს იღებს თურქეთში, საქართველოს გავლით ერთვის კასპიის ზღვას აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე (სიგრძე - 1364 კილომეტრი).

მტკივანი - რაც სტკივათ, სადაც სტკივათ.

მტკივნეული

1) რაც სტკივათ, მტკივანი.

2) (გადატანით) საჭირბოროტო, მოსაგვარებელი.

მტკივნეულობა (წიგნ.) - ტკივილის განცდა.

მტკიცე

1) მაგარი, მყარი, მკვიდრი.

2) ურყევი, უდრეკი.

3) დადგენილი, დაწესებული, ასასრულებლად სავალდებულო.

მტკნარი

1) არამლაშე მდინარის ან ტბის წყალი.

2) (გადატანით) პირწმინდა, აშკარა.

3) (გადატანით) უფერული, ფერმიხდილი.

მტლაშამტლუში (ძვ.) - უგვანი კოცნა (საბა).

მტლე - იგივეა, რაც ტლე.

მტრედი

1) სხვადასხვა შეფერილობის (რუხი, ცისფერი ან თეთრი) ფრინველი, აქვს დიდი ჩიჩახვი.

2) ალ ყაზბეგის მოთხრობა (გამოქვეყნდა 1883 წელს).

მტრედიო - საჭმელი სოკო ერთგვარი.

მტრედისფერი (პოეტ.) - ღია ლურჯი, მოცისფრო.

მტრობა - მტრად ყოფნა, მტრად გადაკიდება.

მტრული - მტრის შესაფერი, მტრის დამახასიათებელი.

მტუქსავი

1) ვინც ტუქსავს.

2) ტუქსვის გამომხატველი.

მტყორცნელი - ვინც ტყორცნის.

მტყუანი

1) ვინც გამტყუნდა, ვინც მართალი არ არის.

2) ვინც ტყუის, მატყუარა.