The National Library of Georgia მთავარი - ბიბლიოთეკის შესახებ - ელ.რესურსები

Topics

 

როგორ წავიკითხოთ დოკუმენტი

.თქვენ შეგიძლიათ თქვათ როდის მიაღწიეთ ინდივიდუალურ წიგნამდე ან დოკუმენტამდე რადგან, მათი სათაური ან ფოტოსურათი გამოჩნდება გვერდის ზევით მარცხნივ . ზოგ კოლექციას თან ახლავს სარჩევი,როდესაც დანარჩენები შეიცავენ მიმდინარე გვერდების რაოდენობას ბლოკთან ერთად, სადაც თქვენ გეძლევათ საშუალება მონიშნოთ ახალი გვერდი და გადახვიდეთ წინ და უკან. სარჩევში მიმდინარე განყოფილების სათაური გამოყოფილია .

ქვევმოთ განთავსებულია მიმდინარე განყოფილების ტექსტი. რომლის შემდეგ განთავსებულია ღილაკი რომელზეც გამოსახულია ისრები, მათი გამოყენებით თქვენ გეძლევათ საშუალება გადახვიდეთ შემდეგ ან წინა განყოფილებაში.

ქვევმოთ განთავსებულია სათაური ან ფოტოსურეთები. განლაგებულია რამოდენიმე ღილაკი . დაჭირეთ ტექსტის გაფართოებაზე იმისთვის ,რომ ,გააფართოოს მთლიანი ტექსტი მიმდინარე განყოფილებაში ან წიგნში. იმ შემთხვევაში ,თუ, დოკუმენტი დიდი მოცულობის იქნება, მთლიანი ტექსტის გასახსნელად მას დასჭირდება დიდი დრო ამასთან დაიკავებს მეხსიერების დიდ ნაწილს! დააჭირეთ სარჩევის გაფართოებაზე , იმისთვის რომ გახსნათ მთლიანად სარჩევი.

განყოფილების გახსნა და შიქთავსის ნახვაOpen this bookshelf
გახსენით ეს დოკუმენტი და ნახეთ შინაარსიწიგნის დახურვაOpen/close this book
დოკუმენტის ნახვაView this section of the text
წინა სექციამომდევნო სექციაGo to the previous/next section
Display all text, or not
Expand table of contents, or not
Open this page in a new window
Highlight search terms, or not

 

როგორ ვიპოვოთ ცალკეული სიტყვები

ძიების გვერდიდან თქვენ გააკეთებთ მოთხოვნას მარტივი სტატიების მიხედვით:

  1. ზუსტად დაადგინეთ რომელი პარაგრაფის მოძებნა გსურთ
  2. განსაზღვრეთ რისი მოძებნა გსურთ, მთლიანათ პარაგრაფის ან რამოდენიმე სიტყვის
  3. შეიტანეთ ძებნისთვის სასურველი სიტყვა
  4. დააჭირეთ ძებნის დაწყება ღილაკს

შეკითხვის შესრულების შემდეგ გამოვა შეკითხვის შესაბამისი ოცი დოკუმენტის სათაურები. ბოლოში განთავსებულია ღილაკი, რომელიც გადაგიყვანთ შემდეგ ოც შესაბამის დოკუმენტზე .

მაქსიმალური რაოდენობა დაბრუნებული დოკუმენტებისა 100-ის ტოლია. თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს რაოდენობა პარამეტრები-ზე დაჭერით რომლიც განლაგებულია გვერდის თავზე.

 

Search terms

Whatever you type into the query box is interpreted as a list of words or phrases called "search terms." A term is a single word containing only letters and digits, or a phrase consisting of a sequence of words enclosed in double quotes ("..."). Terms are separated by white spaces. If any other characters such as punctuation appear, they serve to separate terms just as though they were spaces. And then they are ignored. You can't search for words that include punctuation.

For example, the query

will be treated the same as

 

შეკითხვის ტიპი

არსებობს ორი განსხვავებული ტიპის შეკითხვა.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ რაგინდ ბევრი საძიებო ტერმინი--მთლიანი წინადადება ან მთელი პარაგრაფი. იმ შემთხვევაში თუ, თქვენ შეიტანეთ მხოლოთ ერთი საძიებო ტერმინი, მაშინ დოკუმენტები დალაგდება ამ ტერმინის შეხვედრის სიხშირის კლების მიხედვით.

 

Scope of queries

შეკითხვის მოქმედების არე უმეტეს კოლექციებში ძებნის ჩასატარებლად თქვენ შეგიძლიათ სხვადსხვა ინდექსების არჩევა. მაგალითად შეიძლება იყოს ავტორების ან სათაურების იდექსები. ან შეიძლება იყოს თავების ან პარაგრაფების ინდექსები. საერთოდ კი მიუხედავად არჩეული ინდექსისა მოიძებნება ისეთი დოკუმენტები, რომლებიც შეესაბამება შეკითხვას.

თუ მოძიებული დოკუმენტი წიგნია, მაშინ იგი გადაიშლება შესაბამის ადგილზე.

 

პარამეტრების შეცვლა

პარამეტრების ღილაკზე დაჭერით შეგიძლიათ დააყენოთ გრინსტოუნის ინტერფეისი , თქვენი შეხედულებებისასმებრ

 

Collection preferences

Some collections comprise several subcollections, which can be searched independently or together, as one unit. If so, you can select which subcollections to include in your searches on the Preferences page.

 

ენის პარამეტრები

ყოველ კოლექციაში დაყენებულია სისტემურად განსაზღვრული ენა, მაგრამ შეგიძლიათ გადახვიდეთ სასურველ ენაზე. პარამერტების გვერდის დახმარებით.
 

ინტერფეისის პარამეტრები

კონკრეტულ კოლექციაზე შეიძლება იყოს დამოკიდებული ინტერფეისის კონტროლის რამდენიმე არჩევანი რომელთა დაყენება ვებ გვერდების კოლექცია გაძლევთ საშუალებას მოაშოროთ გრინსტოუნის ნავიგაციის პანელი , რომელიც განლაგებულია ყოველი დოკუმენტის თავზე და შესაბამისი ვებ გვერდი გამოვა გრინსტოუნის თავსართის გარეშე. იმისათვის რომ განახორციელოთ ახალი ძებნა თქვენ მოგიწევთ ბრაუზერის Ñუკანì ღილაკის გამოყენება.

ვებ გვერდების კოლექციები აგრეთვე იძლევა საშუალებას დაახშოთ გრინსტოუნის გაფრთხილება, რომელიც ჩნდება მაშინ როდესაც თქვენ დააჭერთ ბმულს, რომელიც გადადის კოლექცისს გარეთ, ვებში. მაშასადამე, ზოგი ვებ კოლექციის შემთხვევაში თქვენ შეგიძიათ ჩართოთ ძებნის შედეგების გვერდი, რომელშიც მოყვანილი ბმულები იქნება ნამდვილი URL - ი , თუ კოლექციის. Search preferences [l=ka] {ძებნის პარამეტრები

 

Search preferences

ორი წყვილი ღილაკი აკონტროლებს შესაბამისი ტექსტის ტიპს . პირველი აყენებს რეგისტრის კონტროლს (მხოლოდ ზედა, მხოლოდ ქვედა, მნიშვნელობა არ აქვს ). მეორე აკონტროლებს სიტყვების დაბოლოებას (დაბოლოების იგნორირება) შეკითხვის უჯრის გადიდების შესაძლებლობა, არსებობს, ამიტომ თქვენი შეკითხვა მთლიანი პარაგრაფიც შეიძლება იყოს. იგი საკმაოდ სწრაფია დიდი მოცულობის ტექსტის მოსაძებნად

თქვენ შეგიძლიათ გადახვიდეთ Ñგანვითარებული შეკითხვისì რეჟიმში,რომელიც გაძლევთ საშუალებას დააკავშიროთ ტერმინები ოპერატორებით და(&) , ან (|) არა (!) . ეს გაძლევთ საშუალებას უფრო ზუსტად ჩამოაყალიბოთ შეკითხვა. შეგიძლიათ ჩართოთ ძებნის არქივი, რომელიც გამოიტანს თქვენს ბოლო შეკითხვებს . და ბოლოს,თქვენ შეგიძლიათ გააკონტროლოთ შედეგების და ეკრანზე გამოტანილი დოკუმენტების რაოდენობა.