A

APUD-უჯრედები, აპრიორი

E

ECHO-ვირუსული დაავადებები

L

L-ტრანსფორმაცია

R

R-კოლონიები, R-პლაზმიდა, R-ფაქტორი

T

T-უჯრედოვანი ლეიკემია

X

X-ქრომოსომა

Y

Y-ქრომოსომა

აბაზანა, აბაზია, აბდომინალური, აბდომინოპლასტიკა, აბდუქცია, აბერაცია, აბზიმები, აბზინდა, აბიოზი, აბიოტროფია, აბიოტური ფაქტორები, აბლასტიკა, აბლეფარია, აბლეფსია, აბორტი, აბორტული ინფექცია, აბორტული ტრანსდუქცია, აბორტუსი, აბრაზია, აბსანსი, აბსანსი, აბსენტიზმი, აბსორბცია, აბსტინენცია, აბსტრაქცია, აბსცესექტომია, აბსცესი, აბსცესი ასეფტიკური, აბსცესი ბროდის, აბსცესი მწვავე, აბსცესი პერინეფრული, აბსცესი რეტროფარინგული, აბსცესი სუბდიაფრაგმული, აბსცესი ქრონიკული, აბსცესი ღვიძლის, აბსცესი ცერებრული, აბსცესი ჰემორაგიული, აბსცესოტომია, აბუზუსი, აბულია, აგალაქტია, აგამაგლობულინემია, აგარი, აგაროიდი, აგევზია, აგენეზია, აგირია, აგლუტინაცია, აგნატია, აგნაცია, აგნოზია, აგონადიზმი, აგონია, აგორაფობია, აგრავაცია, აგრამატიზმი, აგრანულოციტები, აგრანულოციტოზი, აგრაფია, აგრესია, აგრესინები, აგრიპნია, აგრომანია, ადამიანი, ადაპტაცია, ადაპტაციური ავადმყოფობები, ადაპტოგენები, ადაქტილია, ადენექტომია, ადენოვირუსები, ადენოზინდიფოსფატი, ადენოზინტრიფოსფატი, ადენოიდები, ადენოიდექტომია, ადენოკარცინომა, ადენოლიმფომა, ადენოლიპომა, ადენოლოგია, ადენომატოზი, ადენოპათია, ადენოსარკომა, ადენოტომია, ადენოტრიქია, ადენტია, ადვენტიცია, ადინამია, ადიპოზი, ადიპოზური ქსოვილი, ადიპოციტები, ადისონის დაავადება, ადიტიური, ადიუვანტი, ადიფსია, ადნექსიტი, ადოლესკარია, ადოლესცენტი, ადოპტაცია, ადრენალექტომია, ადრენალინი, ადრენოლეიკოდისტროფია, ადსორბცია, ადუქცია, ადჰეზია, აერაცია, აერობები, აერობიოზი, აეროდონტალგია, აეროზოლი, აეროთერაპია, აეროოტიტი, აეროფაგია, აეროფობია, ავადმყოფობა, ავადმყოფობა ადისონის, ავადმყოფობა ალცჰაიმერის, ავადმყოფობა ბაზედოვის, ავადმყოფობა ბაზენის, ავადმყოფობა ბატენის, ავადმყოფობა ბოუენის, ავადმყოფობა ბრილ-სიმერსის, ავადმყოფობა ბრილ-ცინსერის, ავადმყოფობა გოშეს, ავადმყოფობა დაუნის, ავადმყოფობა დენდი-უოკერის, ავადმყოფობა დი გულიელმოს, ავადმყოფობა ვაკეზის, ავადმყოფობა ვალდენსტრემის, ავადმყოფობა ვაქცინური, ავადმყოფობა ვერდნიგ-ჰოფმანის, ავადმყოფობა ვერლჰოფის, ავადმყოფობა ზღვის, ავადმყოფობა კარიონის, ავადმყოფობა კატის ნაფხაჭნის, ავადმყოფობა კესონური, ავადმყოფობა კიასანურის ტყის, ავადმყოფობა კლაინფელტერის, ავადმყოფობა კონტაგიოზური, ავადმყოფობა კრისტმასის, ავადმყოფობა კრონის, ავადმყოფობა ლაიმის, ავადმყოფობა მარკიაფავა-მიკელის, ავადმყოფობა მარმარილოს, ავადმყოფობა მენიერის, ავადმყოფობა მთის, ავადმყოფობა მიელომური, ავადმყოფობა მიკულიჩის, ავადმყოფობა მინამატას, ავადმყოფობა მწვანე მაიმუნების, ავადმყოფობა პარკინსონის, ავადმყოფობა პერიოდული, ავადმყოფობა პეჯეტის, ავადმყოფობა პოტის, ავადმყოფობა პროფესიული, ავადმყოფობა რეინოს, ავადმყოფობა სეზარის, ავადმყოფობა სიმაღლის, ავადმყოფობა სიმონდსის, ავადმყოფობა სტილის, ავადმყოფობა სხივური, ავადმყოფობა ტაკაიასუს, ავადმყოფობა ტერნერის, ავადმყოფობა უიპლის, ავადმყოფობა ფაბრის, ავადმყოფობა ფანკონის, ავადმყოფობა ფონ ვილებრანდის, ავადმყოფობა შაგასის, ავადმყოფობა შარდ-კენჭოვანი, ავადმყოფობა შრატის, ავადმყოფობა ცერებროვასკულური, ავადმყოფობა ციტოსტატიკური, ავადმყოფობა ძილის, ავადმყოფობა ჰანტინგტონის, ავადმყოფობა ჰარტნაპის, ავადმყოფობა ჰაშიმოტოს, ავადმყოფობა ჰემოლიზური ახალშობილების, ავადმყოფობა ჰემორაგიული ახალშობილების, ავადმყოფობა ჰირშპრუნგის, ავადმყოფობა ჰოჯკინის, ავადმყოფობები ადაპტაციური, ავადმყოფობები ალიმენტური, ავადმყოფობები აუტოიმუნური, ავადმყოფობები ბავშვთა, ავადმყოფობები დაგროვების, ავადმყოფობები ეგზოტიკური, ავადმყოფობები ენდემური, ავადმყოფობები ენდოკრინული, ავადმყოფობები ეპიდემიური, ავადმყოფობები ვენერული, ავადმყოფობები იატროგენული, ავადმყოფობები ინვაზიური, ავადმყოფობები ინტერკურენტული, ავადმყოფობები ინფექციური, ავადმყოფობები მემკვიდრული, ავადმყოფობები მიკოპლაზმური, ავადმყოფობები მოლეკულური, ავადმყოფობები ნერვული, ავადმყოფობები ოპორტუნისტული, ავადმყოფობები პოლიეტიოლოგიური, ავადმყოფობები რესპირატორული, ავადმყოფობები სისტემური

ბაბეშ-ერნსტის მარცვლები, ბაბეშ-ნეგრის სხეულაკები, ბაბეშიოზი, ბაგასოზი, ბადინგი, ბადურა, ბაზალიომა, ბაზალური მემბრანა, ბაზედოვის დაავადება, ბაზიდიოსპორები, ბაზოფილი, ბაზოფილია, ბათოფობია, ბაკულოვირუსები, ბალანოპოსთიტი, ბალანორაგია, ბალანორეა, ბალანტიდიაზი, ბალზამები, ბალზამირება, ბალიზმი, ბალნეოლოგია, ბანდაჟი, ბარამბო, ბარბიტურიზმი, ბართოლინიტი, ბარიაკუზია, ბარიდინია, ბარითიმია, ბარის სხეულაკი, ბაროთერაპია, ბაროკამერა, ბარორეცეპტორები, ბაროტოლერანტული ბაქტერიები, ბარტონელოზი, ბაქტერიამტარებლობა, ბაქტერიები, ბაქტერიების ანტიგენები, ბაქტერიების ინვოლუციური ფორმები, ბაქტერიემია, ბაქტერიოლიზი, ბაქტერიოლიზინები, ბაქტერიოლოგია, ბაქტერიოლოგიური იარაღი, ბაქტერიოსტაზი, ბაქტერიოსტატიკური მოქმედება, ბაქტერიოფაგები, ბაქტერიოცინები, ბაქტერიოცინოგენოვარი, ბაქტერიოცინოვარი, ბაქტერიურია, ბაქტერიციდები, ბაქტერიციდული მოქმედება, ბაქტეროიდები, ბაღლინჯოები, ბაცილა, ბეზოარი, ბეზრედკას მეთოდი, ბელადონა, ბენზპირენი, ბენიგნიტეტი, ბენს-ჯონსის ცილა, ბერი-ბერი, ბერილიოზი, ბერკიტის ლიმფომა, ბეტა-ლაქტამაზები, ბეტა-ლაქტამები, ბეტაჰერპესვირუსები, ბეჯელი, ბიკლონური სიმსივნეები, ბილატერალური, ბილიარული, ბილირუბინი, ბიმანუალური, ბინარული, ბინაურული, ბინოკულარული, ბინუკლეარი, ბიოგენური ელემენტები, ბიოდოზა, ბიოეთიკა, ბიოლინები, ბიოლოგია, ბიოლოგია განვითარების, ბიოლოგია კოსმოსური, ბიოლოგია მოლეკულური, ბიოლოგია პოპულაციური, ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები, ბიოლოგიური იარაღი, ბიოლოგიური მეთოდი, ბიოლოგიური სიკვდილი, ბიოლოგიური სინჯი, ბიოლუმინესცენცია, ბიომასა, ბიომედიცინა, ბიომეტრია, ბიომფალარია, ბიონეკროზი, ბიოპოლიმერები, ბიოპრეპარატები, ბიოპტატი, ბიორეოლოგია, ბიორითმი, ბიოსინთეზი, ბიოსფერო, ბიოტერორიზმი, ბიოტექნოლოგია, ბიოტოქსინები, ბიოფიზიკა, ბიოფილტრი, ბიოფსია, ბიოქიმია, ბიოქიმიური ანაპლაზია, ბიოცენოზი, ბიოციდი, ბიოჰელმინთები, ბირთვაკი, ბირთვი, ბისექსუალი, ბისინოზი, ბისმუთოზი, ბიფენოტიპური სიმსივნეები, ბიფიდობაქტერიები, ბიფიდოფაქტორი, ბიფიდოფლორა, ბიფურკაცია, ბიჰევიორიზმი, ბლასტ-ტრანსფორმაცია, ბლასტემია, ბლასტომიკოზები, ბლასტომოგენური მოქმედება, ბლასტოცისტა, ბლასტულა, ბლასტური კრიზი, ბლასტური უჯრედები, ბლენორაგია, ბლენორეა, ბლეფარიზმი, ბლეფარიტი, ბლეფაროპტოზი, ბლოკადა, ბოდვა, ბონიფიკაცია, ბორდეტელები, ბორელიები, ბორელიოზი, ბოტულიზმი, ბოტულიზმის კლოსტრიდია, ბოქსი, ბრადიკარდია, ბრადიკინეზია, ბრადილალია, ბრადიპეპსია, ბრადიპნოე, ბრადიფრაზია, ბრადიფსიქია, ბრანჰამელები, ბრაქიდაქტილია, ბრაქიმორფული, ბრაქისპონდილია, ბრაქიცეფალია, ბრმა ნაწლავი, ბრმა ნაწლავის ამოკვეთა, ბროლი, ბრომელაინი, ბრომიდროზი, ბრომიზმი, ბრონქი, ბრონქიოლა, ბრონქიოლიტი, ბრონქიტი, ბრონქობლენორეა, ბრონქოგრაფია, ბრონქოექტაზია, ბრონქომიკოზი, ბრონქოსკოპია, ბრონქოსპაზმი, ბრონქოსტენოზი, ბრტყელტერფიანობა, ბრუქსიზმი, ბრუცელინი, ბრუცელოზი, ბუასილი, ბუბონი, ბუზები, ბუზი ცეცე, ბულბური, ბულიმია, ბულოზური, ბუნებრივი კილერები, ბუნიავირუსები, ბუჟი, ბურკჰოლდერიები, ბურსა, ბურსიტი, ბუფერები, ბუშტოვანი ნამქერი, ბუხრის მწმენდავთა კიბო, ბცჟ

გააქტივებული ნახშირი, გადამტანები, გადამტანები მექანიკური, გადამტანები სპეციფიკური, გალაქტოზემია, გალაქტოცელე, გალენის პრეპარატები, გალვანიზაცია, გალვანოთერაპია, გალვანოპუნქტურა, გამა-გამოსხივება, გამაგლობულინი, გამამდიდრებელი საკვები, გამაჰერპესვირუსები, გამბრინიზმი, გამბუზია, გამეტები, გამეტოგენეზი, გამეტოციტები, გამოკვირტვა, გამონები, განაყოფიერება, განაყოფიერება საშვილოსნოსშიგა, განაყოფიერება ხელოვნური, განგლიები, განგრენა, განგრენა აიროვანი, განგრენა ჰოსპიტალური, განვითარების მანკები, განიერი სოლიტერი, განსაკუთრებით საშიში ინფექციები, გარგოილიზმი, გარდნერელები, გარქოვანება, გასტრასთენია, გასტრექტაზია, გასტრიტი, გასტროდუოდენოსტომია, გასტროენტერიტი, გასტროენტეროკოლიტი, გასტროენტეროლოგია, გასტრომიქსორეა, გასტროპექსია, გასტროპტოზი, გასტრორაგია, გასტროსკოპია, გასტროსტომია, გასტროტროპიზმი, გასტროცელე, გასტრულა, გასტრულაცია, გაფანტული სკლეროზი, გაძვალება, გემელოლოგია, გემოვნება, გენეალოგია, გენების დრეიფი, გენების კონვერსია, გენეზი, გენერალიზაცია, გენერაცია, გენერაციული ორგანოები, გენეტიკა, გენეტიკური ზონდი, გენეტიკური ინჟინერია, გენეტიკური კოდი, გენი, გენი-რეგულატორი, გენოთერაპია, გენომი, გენომური მუტაციები, გენოტიპი, გენოტოქსიკური კანცეროგენები, გენოციდი, გენუინური, გენური ინჟინერია, გეოპათოგენური ზონა, გეოფაგია, გეოჰელმინთები, გერიატრია, გერმინომა, გერომორფიზმი, გერონტოლოგია, გერონტოფილია, გერონტოფობია, გესტაციური, გესტოზი, გველის სურო, გველის შხამი, გიბუსი, გიგანტიზმი, გიგანტური უჯრედები, გილიოტინა, გინანდრია, გინატრეზია, გინგივიტი, გინეკოლოგია, გინეკომასტია, გინეკოფობია, გინოგენეზი, გლაუკომა, გლია, გლიკოგენეზი, გლიკოგენი, გლიკოგენოლიზი, გლიკოზურია, გლიკოლიზი, გლიკოპროტეინი, გლიოზი, გლიომა, გლიცერინი, გლომერულონეფრიტი, გლომუსი, გლოსიტი, გლოსოლალია, გლუკაგონი, გლუკაგონომა, გლუკოზა, გნოტობიოლოგია, გონადები, გონადექტომია, გონადოტროპინი, გონის კერა, გონიტი, გონოკოკები, გონორეა, გონოცისტიტი, გრააფის ბუშტუკი, გრავიდიტას ექსტრაუტერინა, გრავიდიტასი, გრამის მეთოდი, გრანულაცია, გრანულომა, გრანულომა პიოგენური, გრანულომა საზარდულის, გრანულომატოზი, გრანულოციტები, გრაფომანია, გრაფორეა, გრიზეოფულვინი, გრიპი, გრიპი ფრინველების, გრიპი ღორების, გრძნობათა ორგანოები, გუგა, გული, გულის ინდექსი, გულის ციკლი, გულმკერდი, გულყვითელა, გუმა

დაკრიოადენიტი, დაკრიოლითიაზი, დაკრიომა, დაკრიოპსი, დაკრიორეა, დაკრიოსტენოზი, დაკრიოცისტექტომია, დაკრიოცისტიტი, დაკრიოცისტოგრაფია, დალტონიზმი, დამაკონსერვებელი საკვები ნიადაგი, დამბლა, დამწვრობა, დარიშხანი, დარსონვალიზაცია, დაუმთავრებელი ფაგოციტოზი, დაქტილოსკოპია, დაღლილობა, დებილი, დეგაზაცია, დეგენერატი, დეგენერაცია, დეგრადაცია, დევასტაცია, დეზაგრეგაცია, დეზაქტივაცია, დეზინსექცია, დეზინტეგრაცია, დეზინტოქსიკაცია, დეზინფექტანტები, დეზინფექცია, დეზოდორაცია, დეზორიენტაცია, დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავა (დნმ), დეიტერანოპია, დეიტერომიცეტები, დეკალცინაცია, დეკანულაცია, დეკაფსულაცია, დეკომპენსაცია, დეკომპრესია, დეკონტამინაცია, დეკორტიკაცია, დელეცია, დელირიუმ ტრემენსი, დელირიუმი, დემარკაცია, დემენცია, დემიელინიზაცია, დემონომანია, დემპინგ-სინდრომი, დენატურაცია, დენდრიტი, დენდრიტული უჯრედები, დენტინი, დენტოლითიაზი, დეონტოლოგია, დეპერსონალიზაცია, დეპილაცია, დეპო, დეპრესანტი, დეპრესია, დერატიზაცია, დერმა, დერმალგია, დერმატიტი, დერმატოგლიფიკა, დერმატოზები, დერმატომიკოზები, დერმატომიკოზი საზარდულის, დერმოიდი, დესენსიბილიზაცია, დესკვამაცია, დესმოიდი, დესმოსომები, დესმურგია, დესტრუქცია, დეტერგენტი, დეტერმინანტი, დეტოქსიკაცია, დეტრიტი, დეფეკაცია, დეფექტოლოგია, დეფექტური ვირუსი, დეფიბრილატორი, დეფიბრილაცია, დეფიბრინირება, დეფლორაცია, დეფორმაცია, დექსტრანი, დექსტროკარდია, დეჰელმინთიზაცია, დეჰიდრატაცია, დვს-სინდრომი, დი გულიელმოს დაავადება, დიაბეტი, დიაბეტი უშაქრო, დიაბეტი შაქრიანი, დიაგნოზი, დიაგნოზი დიფერენციული, დიაგნოზი პრენატალური, დიაგნოსტიკა, დიაგნოსტიკუმი, დიათეზი, დიათერმია, დიალიზი, დიაპაუზა, დიაპედეზი, დიარეა, დიასტაზა, დიასტოლა, დიატომური ანალიზი, დიაფიზი, დიაფრაგმა, დიგესტია, დიგიტალიზაცია, დიდაქტილია, დიეტა, დიეტოთერაპია, დიეტოლოგია, დივაქცინა, დივერგენცია, დივერტიკული, დიზენტერია, დიზენტერიული ენტამება, დიზონტოგენია, დიზუნქცია, დიზურია, დიკ-სინდრომი, დიკარიონი, დიკროტია, დილატაცია, დინამიკა, დინდგელი, დიოვულატორული, დიოქსინი, დიპლაკუზისი, დიპლეგია, დიპლობაქტერიები, დიპლოიდური, დიპლოკოკები, დისბალანსი, დისბაქტერიოზი, დისბიოზი, დისგენეზია, დისგერმინომა, დისემინაცია, დისთირეოზი, დისიმილაცია, დისიმულაცია, დისკინეზია, დისკოზი, დისკომპლექსაცია, დისკოორდინაცია, დისკრეტული, დისმენორეა, დისმნეზია, დისმორფოფობია, დისპანსერიზაცია, დისპეპსია, დისპლაზია, დისპნოე, დისტალური, დისტითია, დისტიქიაზი, დისტონია, დისტოპია, დისტორსია, დისტრესი, დისტროფია, დისულფირამი, დისფაგია, დისფონია, დისფორია, დისფუნქცია, დიურეზი, დიფერენციაცია, დიფთერია, დიფთეროიდი, დიფილობოთრიოზი, დიფსომანია, დიფუზია, დიფუზია პასიური, დიფუზია შემსუბუქებული, დნმ-ს ანალიზი, დოზა, დოლიქომორფული, დოლორი, დომინანტური გენები, დონორი, დოპინგი, დოპლეროგრაფია, დორსალგია, დორსალური, დორსოვენტრალური, დრაკუნკულოზი, დრეიფი, დრენაჟი, დრომომანია, დრუზები

ეაკულაცია, ეგზალტაცია, ეგზანთემა, ეგზაცერბაცია, ეგზემა, ეგზენტერაცია, ეგზენტერაცია თვალის, ეგზოგენური, ეგზოსტოზი, ეგზოტოქსინი, ეგზოფთალმი, ეგზოციტოზი, ეგზულცერაცია, ეგოიზმი, ეგოცენტრიზმი, ედემა, ევაკუაცია, ევგენიკა, ევენტრაცია, ევთანაზია, ევისცერაცია, ევკალიპტი, ევმენორეა, ევნუქოიდიზმი, ევსტაქიიტი, ევსტრესი, ევტროფია, ეზოფაგიტი, ეზოფაგოდინია, ეზოფაგოსპაზმი, ეზოფაგოსტენოზი, ეთილის სპირტი, ეიკენელები, ეიფორია, ეკლამპსია, ეკლიფსი, ეკმნეზია, ეკოესტროგენები, ეკონომოს ენცეფალიტი, ეკოციდი, ეკქიმოზი, ეკქონდრომა, ელემენტარული სხეულაკები, ელენთა, ელეფანტიაზი, ელექტიური საკვები, ელექტროენცეფალოგრაფია, ელექტროკოაგულაცია, ელექტრონოგრამა, ელექტრონული მიკროსკოპია, ელექტროტრავმა, ელექტროფორეზი, ელექტროქირურგია, ელიმინაცია, ემაციაცია, ემბოლექტომია, ემბოლი, ემბოლია, ემბრიოგენეზი, ემბრიოლოგია, ემბრიომა, ემბრიონი, ემბრიოპათია, ემეტროპია, ემისია, ემოცია, ემპათია, ემპერიპოლეზი, ემპიემა, ემპირიული, ემფიზემა, ენა, ენდარტერიიტი, ენდემია, ენდემური დაავადებები, ენდოგამია, ენდოგენური, ენდოდონტია, ენდოთელიუმი, ენდოინტოქსიკაცია, ენდოკარდიტი, ენდოკარდიუმი, ენდოკრინოლოგია, ენდომეტრიტი, ენდომეტრიუმი, ენდომიტოზი, ენდოპარაზიტები, ენდოტოქსინი, ენდოფთალმიტი, ენდოფლებიტი, ენდოცერვიციტი, ენდოციტოზი, ენზიმები, ენზოოტია, ენოფთალმი, ენტერალგია, ენტერიტი, ენტერობაქტერიები, ენტერობიოზი, ენტეროვირუსები, ენტეროვირუსული დაავადებები, ენტეროკოლიტი, ენტეროკოლოსტომია, ენტეროლითიაზი, ენტერომიკოზი, ენტეროპათია, ენტეროპარეზი, ენტეროპექსია, ენტეროპტოზი, ენტერორაგია, ენტეროსპაზმი, ენტეროტომია, ენტეროტოქსინები, ენტეროტროპიზმი, ენტომოლოგია, ენტომონოზები, ენუკლეაცია, ენურეზი, ენცეფალიტი, ენცეფალოგრაფია, ენცეფალომიელიტი, ეოზინოპენია, ეოზინოფილი, ეოზინოფილია, ეონიზმი, ეპენდიმა, ეპიგლოტისი, ეპიგლოტიტი, ეპიდემია, ეპიდემიოლოგია, ეპიდერმისი, ეპიდერმოიდი, ეპიდიდიმისი, ეპიდიდიმიტი, ეპიზოოტია, ეპითელიომა, ეპითელური ქსოვილი, ეპიკანტუსი, ეპიკარდიუმი, ეპიკრიზი, ეპილაცია, ეპილეფსია, ეპისპადია, ეპისტაზი, ეპისტაქსისი, ეპიტოპი, ეპიფიზი, ეპიფორა, ეპონიმი, ეპულისი, ერადიკაცია, ერგასტოპლაზმა, ერგოტიზმი, ერევთოფობია, ერექცია, ერიზიპელასი, ერიზიპელოიდი, ერითემა, ერითრემია, ერითრობლასტოზი, ერითრომელალგია, ერითრომელია, ერითრომიცინი, ერითრონი, ერითროპოეზი, ერითროპოეტინი, ერითრორექსისი, ერითროფაგოციტოზი, ერითროფობია, ერითროციტი, ერითროციტოზი, ერითროციტოპენია, ერითროციტოპოეზი, ერლიხიოზი, ეროგენული ზონა, ეროზია, ეროტიზმი, ეროტოფობია, ერუპცია, ესენცია, ესენციური, ესპუნდია, ესტრადიოლი, ესტროგენები, ეტალონური პრეპარატები, ეტიოლოგია, ეტიოპათოგენეზი, ეტიოტროპული, ეუკარიოტები, ეუტროფობია, ეფებოფილია, ეფელიდები, ეფემერული, ეფემინაცია, ეფერენტული, ეფექტი, ეფექტორული უჯრედი, ეფუზია, ექთიმა, ექინოკოკი

ვაგინა, ვაგინიზმი, ვაგინიტი, ვაგინოპლასტიკა, ვაგინოსკოპია, ვაგონევროზი, ვაგოტომია, ვაზელინი, ვაზექტომია, ვაზი, ვაზოდილატატორები, ვაზოდილატაცია, ვაზოდილატინი, ვაზოლიგატურა, ვაზომოტორიკა, ვაზონეიროპათია, ვაზოპათია, ვაზოპრესინი, ვაზოპუნქტურა, ვაზორაფია, ვაკუოლი, ვაკუოლისმაგვარი სტრუქტურები, ვაკუუმ-კამერა, ვაკუუმ-სტიმულატორი, ვალგუსი, ვალდეიერის ლიმფური რგოლი, ვალდეიერის რგოლი, ვალიდურობა, ვამპირები, ვარიკოზი, ვარიკოზული ვენები, ვარიოლაცია, ვარიოლოიდი, ვარიცელა, ვარუსი, ვასერმანის რეაქცია, ვასკულარიზაცია, ვასკულიტი, ვაქცინა, ვაქცინოთერაპია, ვეგეტარიანობა, ვეგეტატიური ნერვული სისტემა, ვეზიკულა, ვეზიკულიტი, ვეზიკულოექტომია, ვეზიკულური სტომატიტი, ვეზიკულური სუნთქვა, ვეილონელები, ვენა, ვენეპუნქცია, ვენერული დაავადებები, ვენერული სიმსივნე, ვენესექცია, ვენექტომია, ვენტერ პროპენდენს, ვენტრალური, ვენულა, ვერდენიზაცია, ვერიფიკაცია, ვერლჰოფის დაავადება, ვერტიგო, ვერტიკალური ტრანსმისია, ვერტჰაიმის ოპერაცია, ვერცხლისწყალი, ვესტერნ-ბლოტინგი, ვესტიბულური აპარატი, ვექტორი, ვიაგრა, ვიბრიონი, ვიბრიოცინები, ვიგილამბულიზმი, ვიგილურობა, ვივარიუმი, ვივისექცია, ვივიფიკაცია, ვიზიონიზმი, ვიზუალიზაცია, ვიკარული, ვილმსის სიმსივნე, ვირემია, ვირთაგვა, ვირილიზმი, ვირიონი, ვიროგენია, ვიროიდები, ვიროლიზი, ვიროპექსისი, ვირულენტობა, ვირულიციდები, ვირურია, ვირუსები, ვირუსები ECHO-ჯგუფის, ვირუსები ატენუირებული, ვირუსები დამხმარე, ვირუსები დეფექტური, ვირუსები თაგვების ექსპერიმენტული ლეიკემიების, ვირუსები იზომეტრული, ვირუსები ინფექციური, ვირუსები მაინტერფერირებელი, ვირუსები მოსკიტური ცხელების, ვირუსები ნეიროტროპული, ვირუსები ონკოგენური, ვირუსები პარაგრიპის, ვირუსები რესპირატორული, ვირუსები სიმპლასტწარმომქმნელი, ვირუსები ჰეპატიტების, ვირუსები ჰიბრიდული, ვირუსების ანტიგენები, ვირუსების გენეტიკა, ვირუსების რეკონსტრუქცია, ვირუსემია, ვირუსი A ჰეპატიტის, ვირუსი B ჰეპატიტის, ვირუსი B19, ვირუსი C ჰეპატიტის, ვირუსი D ჰეპატიტის, ვირუსი E ჰეპატიტის, ვირუსი G ჰეპატიტის, ვირუსი SARS, ვირუსი SV40, ვირუსი ადენოასოცირებული, ვირუსი ავსტრალიური ენცეფალიტის, ვირუსი აივ HIV DBX HIV, ვირუსი ალასტრიმის, ვირუსი აპეუ, ვირუსი ბვამბა, ვირუსი ბიტნერის, ვირუსი ბუნიამვერა, ვირუსი გრაფის, ვირუსი გრიპის, ვირუსი გროსის, ვირუსი გუამა, ვირუსი გუანარიტოს, ვირუსი გუაროა, ვირუსი გუმბო-ლიმბო, ვირუსი დასავლეთ ნილოსის ცხელების, ვირუსი დენგეს ცხელების, ვირუსი ებოლას, ვირუსი ენცეფალომიოკარდიტის, ვირუსი ეპშტეინ-ბარის, ვირუსი ვაქცინის, ვირუსი ვეზიკულური სტომატიტის, ვირუსი ვესელსბრონი, ვირუსი ვისნა, ვირუსი ზიკა, ვირუსი თირკმლის სინდრომით მიმდინარე ჰემორაგიული ცხელების, ვირუსი თურქულის, ვირუსი იაბას, ვირუსი იაპონური ენცეფალიტის, ვირუსი ილეუსი, ვირუსი ილეშის, ვირუსი იტაკის, ვირუსი კალიფორნიის ენცეფალიტის, ვირუსი კანდირუ, ვირუსი კარაპარუ, ვირუსი კატუ, ვირუსი კემეროვოს ცხელების, ვირუსი კიასანურის ტყის დაავადების, ვირუსი კოლორადოს ცხელების, ვირუსი კონგო-ყირიმის ცხელების, ვირუსი კონტაგიოზური მოლუსკის, ვირუსი კოქსაკის, ვირუსი ლა-კროსის ცხელების, ვირუსი ლანგატის, ვირუსი ლასას ცხელების, ვირუსი ლიმფოციტური ქორიომენინგიტის, ვირუსი ლიუკეს, ვირუსი მაზურენკოს, ვირუსი მაიარო, ვირუსი მაიმუნების ყვავილის, ვირუსი მარბურგის, ვირუსი მარიტუბა, ვირუსი მაჩუპოს, ვირუსი მენგო, ვირუსი მოლონის, ვირუსი მუკამბო, ვირუსი მურუტუკუ, ვირუსი ნეაპოლური მოსკიტური, ვირუსი ნეგიში, ვირუსი ნიუკასლის ავადმყოფობის, ვირუსი ნორვოლკის, ვირუსი ომსკის ჰემორაგიული ცხელების, ვირუსი ო’ნიონგ-ნიონგის ცხელების, ვირუსი პაპატაჩის ცხელების, ვირუსი პაროტიტის, ვირუსი პოვასანი, ვირუსი პოლიომის, ვირუსი რაუსის სარკომის, ვირუსი რაუშერის, ვირუსი რესპირატორულ-სინციტიური, ვირუსი რესტანი, ვირუსი რიფტ-ვალის ცხელების, ვირუსი საბიას, ვირუსი სემლიკის ტყის ცხელების, ვირუსი სენდაის, ვირუსი სენტ-ლუისის ენცეფალიტის, ვირუსი სიცილიური მოსკიტური ცხელების, ვირუსი ტაიგის ენცეფალიტის, ვირუსი ფრენდის, ვირუსი ფრინველების გრიპის

ზაზუნები, ზეპარაზიტი, ზიგომიკოზები, ზიგოტა, ზომბირება, ზონდი, ზონდი გენეტიკური, ზონდი მოლეკულური, ზონდირება, ზოოგეოგრაფია, ზოოლოგია, ზოონოზები, ზოოპათოლოგია, ზოოპარაზიტი, ზოოპსია, ზოოტოქსინი, ზოოფილია, ზოოციდები, ზრდის ფაქტორი, ზრდის ჰორმონი, ზურგის ტვინი, ზღვის გოჭი, ზღურბლოვანი დოზა

თაბაშირი, თავის ტვინი, თავის ქალა, თალამუსი, თალასემია, თალასოთერაპია, თალასოფობია, თამბაქო, თანატოლოგია, თანკბილვა, თანმხლები ავადმყოფობები, თასმისებური ჭიები, თევზები, თეთრი ნივთიერება, თეთრი ცხელება, თელიტი, თეორია, თერაპია, თერმალგეზია, თერმოგრაფია, თერმოთერაპია, თერმორეგულაცია, თერმორეცეპტორები, თერმოსტატი, თეძოს ნაწლავი, თვალი, თიაქარი, თივის ჩხირი, თივისმიერი ცხელება, თიმოზინი, თიმომა, თიმუსი, თიოპნევმოკონიოზი, თირეოიდექტომია, თირეოიდინი, თირეოიდიტი, თირეოიდული ჰორმონები, თირეოტოქსიკოზი, თირკმელზედა ჯირკვლები, თირკმელი, თირკმელი ხელოვნური, თიროქსინი, თორაკოდინია, თორაკოტომია, თორაკოცენტეზი, თორაქსი, თორმეტგოჯა ნაწლავი, თრომბასთენია, თრომბექტომია, თრომბი, თრომბინი, თრომბოემბოლია, თრომბოვასკულიტი, თრომბოზი, თრომბოპათია, თრომბოფლებიტი, თრომბოციტი, თრომბოციტოზი, თრომბოციტოპათია, თრომბოციტოპენია, თრომბოციტოპენიური პურპურა, თრომბოციტოპოეზი, თურქული

იატროგენია, იატროქიმია, იდენტიფიკაცია, იდიოვენტრიკულური, იდიოპათიკური, იდიოსინკრაზია, იერსინიები, იზოანტიგენები, იზოგამია, იზოლაცია, იზოლეიცინი, იზოტონიული ხსნარი, იზოტრანსპლანტაცია, იზოფერმენტები, ილეუსი, იმაგიციდები, იმაგო, იმერსია, იმობილიზაცია, იმორტალიზაცია, იმპეტიგო, იმპლანტატი, იმპლანტატი ლოკოკინის, იმპლანტატი სარძევე ჯირკვლის, იმპლანტატი სტომატოლოგიური, იმპლანტატი ფეტალური, იმპლანტაცია, იმპოტენცია, იმპრეგნაცია, იმპულსი, იმუნიზაცია, იმუნიტეტი, იმუნიტეტი აქტიური, იმუნიტეტი ბუნებრივი, იმუნიტეტი პასიური, იმუნიტეტი პლაცენტური, იმუნიტეტი პოსტვაქცინური, იმუნიტეტი პოსტინფექციური, იმუნიტეტი ტრანსპლანტაციური, იმუნიტეტი უჯრედული, იმუნიტეტი ჰუმორული, იმუნიტეტის დაძაბულობა, იმუნოგენეტიკა, იმუნოგენურობა, იმუნოგლობულინები, იმუნოდეპრესანტები, იმუნოდეფიციტები, იმუნოთერაპია, იმუნოკომპეტენტური უჯრედები, იმუნოკორექცია, იმუნოლოგია, იმუნოლოგიური ზედამხედველობის თეორია, იმუნოლოგიური მეხსიერება, იმუნოლოგიური ტოლერანტობა, იმუნომოდულატორები, იმუნოპათოლოგია, იმუნოპროფილაქტიკა, იმუნოსუპრესია, იმუნოტრანსფუზია, იმუნოციტები, იმუნოჰემატოლოგია, იმუნური დეფიციტი, იმუნური დისბალანსი, იმუნური შრატი, ინანიცია, ინაქტივაცია, ინბრედული ცხოველები, ინბრიდინგი, ინგრედიენტი, ინდიგესტია, ინდიკატორი, ინდოლენტური, ინდურაცია, ინდუქცია, ინდუცირებული მუტაციები, ინერვაცია, ინექცია, ინვაგინაცია, ინვაზია, ინვალიდი, ინვერსია, ინვოლუცია, ინიციალური, ინიციაცია, ინკარცერაცია, ინკაფსულაცია, ინკონტინენცია, ინკორპორაცია, ინკრეტი, ინოკულაცია, ინოპერაბელური, ინსემინაცია, ინსექტარიუმი, ინსექტიციდები, ინსექტოფუნგიციდები, ინსომნია, ინსპირაცია, ინსტილაცია, ინსულინაზა, ინსულინი, ინსულინომა, ინსულოკარცინომა, ინსულომა, ინსულტი, ინსუფიციენცია, ინსუფლაცია, ინტაქტური, ინტეგრაცია, ინტელექტი, ინტენსივობა, ინტერლეიკინი, ინტერმიტოზი, ინტერნალინი, ინტერპოლაცია, ინტერპრეტაცია, ინტერრენალიზმი, ინტერსექსი, ინტერსტიციული ქსოვილი, ინტერტრანსვერსიული, ინტერფაზა, ინტერფერენცია, ინტერფერონი, ინტერცელულური, ინტიმა, ინტოქსიკაცია, ინტრადერმული, ინტრამედულური, ინტრაპერიტონული, ინტუბაცია, ინტუიცია, ინტუმესცენცია, ინფანტილიზმი, ინფარქტი, ინფექტოლოგია, ინფექცია, ინფექცია აბორტული, ინფექცია ატიპური, ინფექცია ბაქტერიული, ინფექცია ბუნებრივ-კეროვანი, ინფექცია ეგზოგენური, ინფექცია ენდოგენური, ინფექცია ვირუსული, ინფექცია ინაპარანტული, ინფექცია ინტეგრაციული, ინფექცია ინტერკურენტული, ინფექცია კეროვანი, ინფექცია კონვენციური, ინფექცია ლატენტური, ინფექცია მანიფესტური, ინფექცია მენინგოკოკური, ინფექცია მეორადი, ინფექცია მთვლემარე, ინფექცია მშობიარობისშემდგომი, ინფექცია მწვავე, ინფექცია ნაწლავური, ინფექცია ნელი (დუნე), ინფექცია ნოზოკომიური, ინფექცია პროდუქციული, ინფექცია პუერპერული, ინფექცია საავადმყოფოსში და, ინფექცია ტიპური, ინფექცია უბიკვიტური, ინფექცია უსიმპტომო, ინფექცია ფოკალური, ინფექცია ქრონიკული, ინფექცია ჰოსპიტალური, ინფექციის კარიბჭე, ინფექციური ვირუსები, ინფექციური მონონუკლეოზი, ინფილტრატი, ინფილტრაცია, ინფოჰოლიზმი, ინფუზორიები, ინცესტი, ინციზია, ინცისტირება, ინჰალაცია, ინჰიბირება, ინჰუმაცია, იოდიზმი, იონიზაცია, იონოთერაპია, იოჰიმბინი, იპოქონდრია, ირადიაცია, ირიგაცია, ირიდექტომია, ირიდოდონეზისი, ირიდოპლეგია, ირიდოქორიოიდიტი, ირიდოციკლიტი, ირისი, ირიტაცია, ირიტაციული თეორია, ირიტი, იუვენილური, იქთიოზი, იქორი, იქტერუსი, იშემია

კადავერული სისხლი, კადმიუმი, კავერნა, კავერნიტი, კავერნოტომია, კავიტაცია, კაზეოზი, კაზუისტიკა, კაზუსი, კათეტერიზაცია, კაკოსმია, კალა-აზარი, კალენდულა, კალიუმის პერმანგანატი, კალიფორნიის ენცეფალიტი, კალიცივირუსები, კალკარიურია, კალკულოზი, კალმეტის და გერენის ბაცილა, კალციკოზი, კალცინოზი, კალციფიკაცია, კამა, კამპილობაქტერიოზი, კანაფი, კანგრის კიბო, კანდიდამიკოზი, კანი, კანიბალიზმი, კანკროიდი, კანულა, კანცეროგენეზი, კანცეროგენეზი დე ნოვო, კანცეროგენეზის ვირუსულ-გენეტიკური თეორია, კანცეროგენეზის ვირუსული თეორია, კანცეროგენეზის იმუნოლოგიური თეორია, კანცეროგენეზის ირიტაციული თეორია, კანცეროგენეზის კარიოგამული თეორია, კანცეროგენეზის მუტაციური თეორია, კანცეროგენეზის პოლიეტიოლოგიური თეორია, კანცეროგენეზის რისკ-ფაქტორები, კანცეროფობია, კაპილარექტაზია, კაპილარი, კაპილაროტოქსიკოზი, კაპიტალური, კაპოშის სარკომა, კარანტინი, კარბუნკული, კარდია, კარდინალური, კარდიოგრამა, კარდიოგრაფია, კარდიოლოგია, კარდიომეგალია, კარდიომიოპათია, კარდიომიოციტები, კარდიომონიტორი, კარდიოპათია, კარდიოპლეგია, კარდიორექსისი, კარდიოსკლეროზი, კარდიოცენტეზი, კარიესი, კარიოგამია, კარიოგამული თეორია, კარიოკინეზი, კარიოლემა, კარიოლიზი, კარიოლოგია, კარიომეგალია, კარიონის დაავადება, კარიოპიკნოზი, კარიოპლაზმა, კარიორექსისი, კარიოტიპი, კარტირება, კარცინოიდი, კარცინომა, კარცინომა ბაზალურუჯრედოვანი, კარცინომა ბრონქული, კარცინომა ბრტყელუჯრედოვანი, კარცინომა უოლკერის, კარცინომა წვრილუჯრედოვანი, კარცინოსარკომა, კარცინოფობია, კასტრაცია, კატაბალახა, კატაბოლიზმი, კატალაზა, კატალეფსია, კატალიზატორი, კატამნეზი, კატაპლექსია, კატარაქტა, კატარი, კატატონია, კატატოქსიკური შენაერთები, კატექოლამინები, კატის ნაფხაჭნის დაავადება, კაუდალური, კაუზალური, კაფსიდი, კაფსომერები, კაფსულა, კახექსია, კბილთა მწკრივი, კბილი, კბილი სარძევე, კბილი სიბრძნის, კეთრი, კეილონები, კელოიდი, კენჭოვანი დაავადება, კერატალგია, კერატექტომია, კერატინი, კერატინოციტები, კერატიტი, კერატოზი, კერატოლიზი, კერატომა, კერატომალაცია, კერატოტომია, კესონური დაავადება, კეტგუტი, კეტოზი, კეტონურია, კვადრიპლეგია, კვადრომა, კვაშიორკორი, კვდომის ფაზა, კვებითი ტოქსიკოინფექციები, კვერცხუჯრედი, კვინკეს შეშუპება, კვლიავი, კიბერნეტიკა, კიბო, კიბო კუჭის, კიბო პოტის, კიბო პროსტატის, კიბო საკვერცხის, კიბო საშვილოსნოს ყელის, კიბო სკვამოზური, კიბო სკიროზული, კიბო სოლიდური, კიბო უცხო სხეულის, კიბო ფილტვის, კიბო ძუძუსი, კილერები, კილინგ-ეფექტი, კინგელები, კინინები, კისტა, კიფოზი, კიფოსკოლიოზი, კლავულანის მჟავა, კლავუსი, კლაინფელტერის სინდრომი, კლაუდიკაცია, კლაუსტროფილია, კლაუსტროფობია, კლებსიელები, კლეპტომანია, კლიმატი, კლიმატოთერაპია, კლიმაქსი, კლინიკა, კლინიკური მანიფესტაცია, კლინიკური სიკვდილი, კლირენსი, კლიტორი, კლიტორიზმი, კლონი, კლონირება, კლონურ-სელექციური თეორია, კლონური ევოლუცია, კლონური კრუნჩხვები, კლოსტრიდიები, კოაგულაზა, კოაგულანტები, კოაგულაცია, კოაგულოგრამა, კოარქტაცია, კოგნატები, კოდეინი, კოდი, კოდონი, კოვალენტური ბმები, კოიტუსი, კოკაინიზმი, კოკაინის ბუჩქი, კოკანცეროგენეზი, კოკანცეროგენი, კოკები, კოკობაქტერიები, კოკულტივირება, კოლაგენი, კოლაგენოზი, კოლატერალები

ლაბილური, ლაბირინთი, ლაბირინთიტი, ლაბორატორია, ლაბორატორიული ცხოველები, ლაგ-ფაზა, ლაგოფთალმი, ლავაჟი, ლაზარეთი, ლაზერი, ლაზერკოაგულაცია, ლაზერული გამოსხივება, ლაიმის დაავადება, ლაკრიმალური, ლაკრიმატორები, ლაკრიმაცია, ლაკრიმოციტი, ლამბლიოზი, ლანგერჰანსის კუნძულები, ლანგერჰანსის უჯრედი, ლანგჰანსის უჯრედები, ლანუგო, ლაპაროსკოპი, ლაპაროსკოპია, ლაპაროტომია, ლარვა, ლარვა მიგრანსი, ლარვირებული, ლარვიციდები, ლარინგექტომია, ლარინგიტი, ლარინგორეა, ლარინგოსპაზმი, ლარინგოსტენოზი, ლარინგოსტომია, ლარინგოტომია, ლარინგოტრაქეიტი, ლატა, ლატენტური ინფექცია, ლატერალური ორგანოები, ლატეროფობია, ლაფსუსი, ლაქტაცია, ლაქტობაცილები, ლაქტოზა, ლაქტოზურია, ლაქტოთერაპია, ლეგიონელები, ლეგიონელოზი, ლეთარგია, ლეიკემია, ლეიკემიზაცია, ლეიკემოიდური რეაქცია, ლეიკოგრამა, ლეიკოდერმა, ლეიკოდისტროფია, ლეიკოენცეფალიტი, ლეიკომა, ლეიკოპედეზი, ლეიკოპენია, ლეიკოპლაკია, ლეიკოპოეზი, ლეიკოსარკომა, ლეიკოტომია, ლეიკოტოქსინები, ლეიკოციტები, ლეიკოციტოზი, ლეიომიომა, ლეიომიოსარკომა, ლეიშმანიები, ლეიშმანიოზი, ლემა, ლენსექტომია, ლენტიგო, ლენტივირუსები, ლენცოფა, ლეპრა, ლეპროზორიუმი, ლეპტომენინგიტი, ლეპტოსპირა, ლეპტოსპიროზი, ლეპტოტრიქიები, ლესბოსური სიყვარული, ლეტალური გენი, ლეტალურობა, ლეციტინაზა, ლიბიდო, ლიბრი, ლიგაზები, ლიგანდები, ლიგატურა, ლიზინები, ლიზინი, ლიზისი, ლიზოგენია, ლიზოგენური კონვერსია, ლიზოსომები, ლიზოციმი, ლითიაზი, ლითოპედიონი, ლითოტომია, ლითოტრიფსია, ლიკვორეა, ლიკვორი, ლიმოთერაპია, ლიმონი, ლიმფა, ლიმფადენიტი, ლიმფადენოპათია, ლიმფანგიექტაზია, ლიმფანგიომა, ლიმფანგოიტი, ლიმფობლასტი, ლიმფოგრანულომატოზი, ლიმფოგრაფია, ლიმფოეპითელიომა, ლიმფოიდური ქსოვილი, ლიმფოკინები, ლიმფომა, ლიმფომა არაჰოჯკინური, ლიმფოპენია, ლიმფორეა, ლიმფოსარკომა, ლიმფოსტაზი, ლიმფოციტი, ლიმფოციტი B, ლიმფოციტი T, ლიმფოციტოზი, ლიმფოციტური ქორიომენინგიტი, ლინკომიცინი, ლიოფილიზაცია, ლიპაზა, ლიპემია, ლიპიდები, ლიპიდოზი, ლიპოიდები, ლიპოიდოზი, ლიპომა, ლიპომატოზი, ლიპოსარკომა, ლიპოსაქცია, ლიპურია, ლისტერიოზი, ლიქენი, ლოაოზი, ლობექტომია, ლობოტომია, ლოგ-ფაზა, ლოგოთერაპია, ლოგოპათია, ლოგოპედია, ლოგოპლეგია, ლოგორეა, ლოკალიზაცია, ლოკალური, ლოკოკინა, ლოკომოცია, ლოკუსი, ლორდოზი, ლორწო, ლორწოვანი გარსი, ლოფოტრიქები, ლოქიები, ლპობა, ლუესი, ლუმბაგო, ლუმბალგია, ლუმბალური პუნქცია, ლუნატიზმი, ლუპუსი, ლურჯ-მწვანე ჩირქის ჩხირი

მაგნეტიზმი, მაგნიტოთერაპია, მადაროზი, მაინფიცირებელი დოზა, მაკროგლოსია, მაკროელემენტები, მაკროკეფალია, მაკროლიდები, მაკრომასტია, მაკრომოლეკულა, მაკროორგანიზმი, მაკროპსია, მაკროსკოპული, მაკროფაგები, მაკროცეფალია, მაკროციტი, მაკროციტოზი, მაკროჰემატურია, მაკულა, მაკულის დეგენერაცია, მალა, მალაბსორბცია, მალამო, მალარია, მალაცია, მალიგნიზაცია, მალიგნიტეტი, მამოგრაფია, მამოთერმოგრაფია, მამოლოგია, მამოპლასტიკა, მანდრაგორი, მანია, მანია გრანდიოზა, მანიაკი, მანიაკური ტრიადა, მანიპულაცია, მანიფესტაცია, მანკი, მანტუს სინჯი, მანუალური თერაპია, მარაზმი, მარიტა, მარკერი, მარკერი სიმსივნური, მარკერი ულტრაბგერითი, მარტივი ჰერპესვირუსები, მარფანის სინდრომი, მარწყვი, მასაჟი, მასკულინიზაცია, მასპინძელი, მასპინძელი დეფინიტური, მასპინძელი რეზერვუარული, მასპინძელი შუალედური, მასტადენოვირუსები, მასტექტომია, მასტოდინია, მასტოპათია, მასტოციტი, მასტოციტოზი, მასტურბაცია, მატიტელა, მატრიქსი, მატრიცა, მაყვალი, მაცერაცია, მახვილა, მბგერავი იოგები, მგლის ხახა, მეანობა, მეგაკარიოციტი, მეგაკოლონი, მეგალგია, მეგალობლასტი, მეგალომანია, მეგალოცეფალია, მედია, მედიალური, მედიასტინიტი, მედიასტინოტომია, მედიასტინუმი, მედიატორები, მედიკამენტები, მედიცინა, მედიცინა ალტერნაციული, მედიცინა კლინიკური, მედიცინა პროფილაქტიკური, მედიცინა სასამართლო, მედიცინა ტროპიკული, მედუზას თავი, მედულური, მეზაორტიტი, მეზარტერიიტი, მეზენტერული, მეზენქიმა, მეზოდერმა, მეზოთელიომა, მეზოთელიუმი, მეზომორფული, მეთილის სპირტი, მეთოდი, მეთოდი გომორის, მეთოდი გრამის, მეთოდი დოპლერის, მეთოდი რითმული, მეთოდი ტყუპების, მეიოზი, მეკონიუმი, მელალგია, მელანინი, მელანოზი, მელანომა, მელანურია, მელანქოლია, მელანქოლიკი, მელატონინი, მელენა, მელიოიდოზი, მელიტინი, მემბრანა, მემბრანული პოტენციალი, მემკვიდრეობა, მემკვიდრული ჰიპოპლაზია, მენარქე, მენზურა, მენიერის სინდრომი, მენინგიომა, მენინგიტი, მენინგოენცეფალიტი, მენინგოკოკები, მენინგოკოკცემია, მენისკექტომია, მენისკი, მენოპაუზა, მენორაგია, მენსტრუაცია, მენსტრუაცია ვიკარული, მეორადი ინფექცია, მეორადი სასქესო ნიშნები, მეორე სუნთქვა, მერკურიალიზმი, მეროზოიტი, მესმერიზმი, მეტაბიოზი, მეტაბოლიზმი, მეტაბოლიტები, მეტაგენეზი, მეტამიელოციტი, მეტამორფოზი, მეტაპლაზია, მეტასიფილისი, მეტასტაზი, მეტასტაზირება, მეტაქრომაზია, მეტეოპათია, მეტეორიზმი, მეტისაცია, მეტრიტი, მეტროენდომეტრიტი, მეტროთრომბოფლებიტი, მეტროპათია, მეტროპტოზი, მეტრორაგია, მეტროსალპინგიტი, მეტროფლებიტი, მექანორეცეპტორები, მეცნიერება, მეხსიერება, მზესუმზირა, მზის აქტივობა, მზის დარტყმა, მიაზი, მიალგია, მიასთენია, მიგრაცია, მიდრიაზი, მიელინი, მიელინიზაცია, მიელიტი, მიელობლასტი, მიელობლასტოზი, მიელოგენური, მიელოგრამა, მიელოიდური რეაქცია, მიელოლეიკემია, მიელომა, მიელომალაცია, მიელოპოეზი, მიელოსკლეროზი, მიელოსუპრესია, მიელოტრანსპლანტაცია, მიელოფიბროზი, მიელოციტი, მიექტომია, მიზანთროპი, მიზერერე, მითრიდატუმი, მიკობაქტერიები, მიკოზები

ნაზალური, ნაზოფარინგიტი, ნანიზმი, ნანომელია, ნარკოზი, ნარკოლეფსია, ნარკომანია, ნარკოტიკი, ნარცისიზმი, ნატიური, ნატურალური ყვავილი, ნატუროპათია, ნაღველი, ნაღვლის ბუშტი, ნაყოფი, ნაცხი, ნაცხი ნატიური, ნაცხი-ანაბეჭდი, ნაწლავების გადახლართვა, ნაწლავთა გაუვალობა, ნაწლავის ჩხირი, ნაწოლი, ნახველი, ნახშირწყლები, ნეგატივიზმი, ნევრალგია, ნევრასთენია, ნევრექტომია, ნევრილემა, ნევრინომა, ნევრიტი, ნევროზი, ნევროლიზი, ნევროლოგია, ნევროპათია, ნევროპათოლოგია, ნევრორეტინიტი, ნევროფიბრომა, ნევროფიბრომატოზი, ნევუსი, ნეირამინიდაზა, ნეირობლასტომა, ნეირობრუცელოზი, ნეიროგენული, ნეიროგლია, ნეიროგლიომა, ნეიროდერმატოზი, ნეიროდერმიტი, ნეიროვასკულური, ნეიროინფექცია, ნეიროლეიკემია, ნეირონი, ნეიროსიფილისი, ნეიროტოქსინი, ნეიროტროპიზმი, ნეიროფიზიოლოგია, ნეიროქირურგია, ნეიროჰორმონები, ნეიროჰუმორული რეგულაცია, ნეიტროპენია, ნეიტროფილი, ნეიტროფილია, ნეკატოროზი, ნეკნი, ნეკრობიოზი, ნეკროზი, ნეკრონეფროზი, ნეკროსადიზმი, ნეკროსპერმია, ნეკროტომია, ნეკროფაგები, ნეკროფილია, ნეკროჰორმონები, ნელი ინფექცია, ნემატოდები, ნემატოციდები, ნეონატალური, ნეონატოლოგია, ნეოპათია, ნეოპლაზმა, ნეოჰიმენი, ნერვი, ნერვიზმი, ნერვული იმპულსი, ნერვული სისტემა, ნერვული სისტემის ტიპები, ნერვული ქსოვილი, ნერწყვი, ნესტითერაპია, ნესტის ჭიები, ნეფრალგია, ნეფრექტომია, ნეფრიტი, ნეფროზი, ნეფროკალცინოზი, ნეფროლითიაზი, ნეფროლითოტომია, ნეფროლოგია, ნეფრომა, ნეფრონი, ნეფროპათია, ნეფროპექსია, ნეფროპტოზი, ნეფრორაგია, ნეფროსკლეროზი, ნეფროსტომია, ნეფროტომია, ნეფროტოქსინი, ნეფროციროზი, ნიაცინი, ნიკოტინი, ნიკოტინიზმი, ნიკოტინის მჟავა, ნიკრისის ქარი, ნიმფა, ნიმფოზი, ნიმფომანია, ნიორი, ნისტაგმი, ნიტრატები, ნიტროზამინები, ნიქტალგია, ნიქტალოპია, ნიქტოფობია, ნიქტურია, ნოდალური, ნოვოკაინი, ნოზოგენეზი, ნოზოგეოგრაფია, ნოზოგრაფია, ნოზოკომიური, ნოზოკომიური განგრენა, ნოზოლოგია, ნოზომანია, ნოზოფობია, ნოკარდიოზი, ნომა, ნომადიზმი, ნონსენს-ტრიპლეტები, ნონსენსი, ნორმოციტები, ნოსტალგია, ნოქსა, ნუბეკულა, ნუკლეაზები, ნუკლეინის მჟავები, ნუკლეოიდი, ნუკლეოკაფსიდი, ნუკლეოპლაზმა, ნუკლეოტიდი, ნუტრიენტები, ნუტრიციოლოგია

ობეზიტასი, ობიექტივი, ობის სოკოები, ობლიგატური, ობლიტერაცია, ობობასნაირები, ობსერვაცია, ობსტრუქცია, ობტურაცია, ოდინაკუზისი, ოდინოფაგია, ოდინოფობია, ოდონტალგია, ოდონტობლასტი, ოდონტოლოგია, ოდონტომა, ოდონტორაგია, ოდოროლოგია, ოვარიალგია, ოვარიექტომია, ოვარიოტომია, ოვარიული, ოვოგენეზი, ოვოციდები, ოვოციტი, ოვოჰელმინთოლოგიური მეთოდი, ოვულაცია, ოზენა, ოზონი, ოზონირება, ოზონირებული წყალი, ოზონის ეკრანი, ოკლუზია, ოკულარი, ოლიგაკიურია, ოლიგემია, ოლიგოდაქტილია, ოლიგომენორეა, ოლიგოპნოე, ოლიგოსაპრობული ზონა, ოლიგოსპერმია, ოლიგოფრენია, ოლიგოქოლია, ოლიგოჰიდრამნიონი, ოლიგურია, ომალგია, ომართრიტი, ომფალიტი, ომფალოპაგუსი, ომფალორაგია, ომფალოტომია, ონანიზმი, ონიქექტომია, ონიქოატროფია, ონიქოკრიპტოზი, ონიქოფაგია, ონკოგენების თეორია, ონკოგენეზი, ონკოგენეტიკა, ონკოგენი, ონკოგენური ვირუსები, ონკოლიზისი, ონკოლოგია, ონკომორფოლოგია, ონკორნავირუსები, ონკოტომია, ონომანია, ონტოგენეზი, ოპერაბელური, ოპერატიული, ოპერაცია, ოპიომანია, ოპისთორქოზი, ოპისთოტონუსი, ოპიუმი, ოპორტუნისტული დაავადებები, ოპრესია, ოპტიკა, ოპტიმალური, ორალური, ორბივირუსები, ორბიტა, ორგაზმი, ორგანელები, ორგანიზმი, ორგანო, ორგანოგენები, ორგანოგენეზი, ორგანოიდები, ორგანოპათოლოგია, ორგანოპლასტიკა, ორგანოპრეპარატები, ორგანოტროპიზმი, ორდინატორი, ორთოდონტია, ორთომიქსოვირუსები, ორთოპედია, ორთოპნოე, ორთოპოქსვირუსები, ორნითოზი, ოროვანდი, ორსულთა ტოქსიკოზი, ორსულობა, ორქიდალგია, ორქიეპიდიდიმიტი, ორქიპექსია, ორქიტი, ორქოპლასტიკა, ორქოპტოზი, ოსიფიკაცია, ოსმოსი, ოსტალგია, ოსტეოართრიტი, ოსტეოართროპათია, ოსტეობლასტი, ოსტეობლასტოკლასტომა, ოსტეობლასტომა, ოსტეოგენეზი, ოსტეოდისპლაზია, ოსტეოდისტროფია, ოსტეოექტომია, ოსტეოკლაზია, ოსტეოკლასტი, ოსტეოკლასტომა, ოსტეოლიზი, ოსტეოლოგია, ოსტეომა, ოსტეომალაცია, ოსტეომიელიტი, ოსტეომიელოდისპლაზია, ოსტეონეკროზი, ოსტეონი, ოსტეოპათია, ოსტეოპენია, ოსტეოპეტროზი, ოსტეოპოროზი, ოსტეოპსათიროზი, ოსტეოსარკომა, ოსტეოსინთეზი, ოსტეოსინოვიტი, ოსტეოტილუსი, ოსტეოტომია, ოსტეოფიბრომა, ოსტეოფლებიტი, ოსტეოქონდრიტი, ოსტეოქონდრომა, ოსტეოციტი, ოტალგია, ოტიატრია, ოტიტი, ოტოლითები, ოტოპლასტიკა, ოტორაგია, ოტორეა, ოტორინოლარინგოლოგია, ოტოსკლეროზი, ოფთალმოლოგია, ოფთალმოპლეგია, ოფთალმორექსისი, ოფთალმოტონომეტრია, ოფიდიზმი, ოფიდიოფობია, ოფლი, ოფლმდენი საშუალებები, ოფსონინები, ოქსიგენოთერაპია, ოქსიოპია, ოქტანა, ოყნა

პავორ ნოქტურნუს, პათოგენეზი, პათოგენური, პათოგნომური, პათოლოგია, პათომორფოზი, პათოფიზიოლოგია, პალიატივი, პალიდუმი, პალილალია, პალინოზი, პალპაბელური, პალპაცია, პანალგია, პანანგიტი, პანართრია, პანარიციუმი, პანარტერიიტი, პანაცეა, პანდემია, პანკარდიტი, პანკოლექტომია, პანკრეასი, პანკრეატინი, პანკრეატიტი, პანკრეონეკროზი, პანმიელოზი, პანმიელოფთიზი, პანნევრიტი, პანოტიტი, პანოფთალმიტი, პანსინუსიტი, პანტროპიზმი, პანუსი, პანფლებიტი, პანციტოპენია, პანჰიდროზი, პანჰისტერექტომია, პაპილომა, პაპილომატოზი, პაპოვავირუსები, პაპულა, პარაბიოზი, პარაბულია, პარაგრაფია, პარაგრიპი, პარადონტოზი, პარადოქსი, პარაზიტი, პარაზიტიზმი, პარაზიტოლოგია, პარაზიტოცენოზი, პარაზიტული ავადმყოფობები, პარათირეოიდული ჯირკვლები, პარაკინეზი, პარაკოლიტი, პარაკუზისი, პარალალია, პარამეტრიტი, პარამიქსოვირუსები, პარამნეზია, პარანეკროზი, პარანეფრიტი, პარანოია, პარაპარეზი, პარაპროქტიტი, პარასიმპათიკური ნერვული სისტემა, პარასუიციდი, პარატიფი, პარატიფლიტი, პარაურეთრული, პარაფარისებრი ჯირკვლები, პარაფიმოზი, პარაფინი, პარაფრენია, პარაფსიქოლოგია, პარაფსორიაზი, პარაცენტეზი, პარაცისტიტი, პარეზი, პარენტერული, პარენქიმა, პარესთეზია, პარვოვირუსები, პართენოგენეზი, პარიესული, პარიტეტი, პარკინსონიზმი, პაროდონტოზი, პარონიქია, პაროტიტი, პაროქსიზმი, პარტახტიანი (ენდემური, ვირთაგვის) ტიფი, პარტახტიანი (ეპიდემიური, ტილის) ტიფი, პარტუსი, პარციალური, პასაჟი, პასტერელოზი, პასტერიზაცია, პასტერის აცრები, პასტერის სადგური, პატრონაჟი, პაქიდერმია, პაქიმენინგიტი, პედერასტია, პედიატრია, პედიკულოზი, პედომორფიზმი, პედოფილია, პელაგრა, პელოთერაპია, პემფიგუსი, პენეტრანტულობა, პენეტრაცია, პენისი, პენიცილინაზა, პენიცილინი, პეპლოსი, პეპსინი, პეპტიდოგლიკანი, პეპტონები, პეპტონურია, პერვერსია, პერიადენიტი, პერიართრიტი, პერიარტერიიტი, პერიბრონქიტი, პერიგასტრიტი, პერიდუოდენიტი, პერიკარდექტომია, პერიკარდიოსტომია, პერიკარდიოტომია, პერიკარდიტი, პერიკარდიუმი, პერიკორონიტი, პერიმეტრიტი, პერინატალური, პერინევრიტი, პერინეფრიტი, პერიოდი, პერიოდონტი, პერიოდონტიტი, პერიოდული დაავადება, პერიორქიტი, პერიოსტეუმი, პერიოსტიტი, პერიპოლეზი, პერისალპინგიტი, პერისპლენიტი, პერისტალტიკა, პერიტონიტი, პერიტრიქები, პერიურეთრიტი, პერიფლებიტი, პერიქონდრიტი, პერიცისტიტი, პერიჰეპატიტი, პერკუსია, პერმეაზები, პერმეაცია, პერნიო, პერნიციოზული, პერორალური, პეროქსიდაზები, პერსისტენცია, პერსპირაცია, პერტურბაცია, პერფორატორიუმი, პერფორაცია, პერფორინი, პერფუზია, პერცეპცია, პესარიუმი, პესტიციდები, პეტექიები, პექტუს კარინატუმ, პექტუსი, პიგმენტები, პიგმენტური ქსეროდერმა, პიედრა, პიელიტი, პიელონეფრიტი, პიელოცისტიტი, პიემია, პიკაციზმი, პიკი, პიკნიკი, პიკორნავირუსები, პილები, პილორექტომია, პილოროსპაზმი, პილოროსტენოზი, პილორუსი, პინოციტოზი, პინტა, პიოგენეზი, პიოგენური, პიოთორაქსი, პიომიოზიტი, პიონეფრიტი

ჟამი, ჟენშენი, ჟოლო

რაბდიტოზები, რაბდოვირუსები, რაბდომიომა, რაბდომიოსარკომა, რადიაციული გენეტიკა, რადიკალური ოპერაცია, რადიოაქტიური ნარჩენები, რადიობიოლოგია, რადიობიოლოგიური ეფექტი, რადიოდერმატიტი, რადიოთერაპია, რადიონეკროზი, რადიონუკლიდი, რადიოპროტექტორები, რადიორეზისტენტობა, რადიოტოქსინი, რადიუმი, რადონი, რაიტთერაპია, რანტ-ავადმყოფობა, რანულა, რაპტუსი, რაუსის სარკომის ვირუსი, რაქიალგია, რაქიტი, რაციონი, რეაბილიტაცია, რეაბსორბცია, რეაგენტი, რეაგინები, რეანიმაცია, რეაქტივაცია, რეაქტივი, რეაქტიული მდგომარეობები, რეაქტიულობა, რეაქცია, რეაქცია ასკოლის, რეაქცია აშჰეიმ-ცონდეკის, რეაქცია ბიურნეს, რეაქცია დიკის, რეაქცია ვასერმანის, რეაქცია ვეილ-ფელიქსის, რეაქცია ვიდალის, რეაქცია კუმბსის, რეაქცია მანტუს, რეაქცია ფელგენის, რეაქცია ფოგეს-პროსკაუერის, რეაქცია შიკის, რეგენერაცია, რეგიონული, რეგრესი, რეგულაცია, რეგული, რეგურგიტაცია, რედია, რედუპლიკაცია, რედუცენტები, რევასკულარიზაცია, რევაქცინაცია, რევერტაზა, რევმატიზმი, რევმოკარდიტი, რეზერვუარული მასპინძელი, რეზექცია, რეზიდენტული, რეზისტენტობა, რეზორბცია, რეზუს-ფაქტორი, რეიმპლანტაცია, რეინვაზია, რეინფექცია, რეკომბინაცია, რეკომპრესია, რეკონვალესცენტი, რეკონვალესცენცია, რეკრეაცია, რეკრუდესცენცია, რეკურენტული, რეკურვაცია, რელაქსანტები, რელაქსაცია, რემინესცენცია, რემისია, რენდომიზაცია, რენდომული, რენტგენი, რენტგენოგრაფია, რენტგენოდიაგნოსტიკა, რენტგენოთერაპია, რენტგენოკონტრასტული ნივთიერებები, რენტგენოლოგია, რეოვირუსები, რეპარაცია, რეპელენტები, რეპლანტაცია, რეპლიკაცია, რეპრესია, რეპროდუქცია, რესპირატორი, რესპირაცია, რესტიტუცია, რესტრიქტაზები, რესტრიქცია, რესტრიქციული რუკა, რეტარდაცია, რეტენცია, რეტიკულოციტი, რეტიკულურ-ენდოთელური სისტემა, რეტინიტი, რეტინობლასტომა, რეტინოლი, რეტინოპათია, რეტრაქცია, რეტროგრადული, რეტროვირუსები, რეტროსპექტული, რეფლექსი, რეფლექსია, რეფლუქსი, რეფრაქტერული, რეფრაქცია, რექტული სინჯი, რეცეპტი, რეცეპტორები, რეციდივი, რეციპიენტი, რეციპროკული, რიბოზა, რიბონუკლეინის მჟავა (რნმ), რიბოსომები, რიგიდულობა, რიკეტსიები, რინიტი, რინობლენორეა, რინოვირუსები, რინოლითები, რინოლოგია, რინოპლასტიკა, რინორაგია, რინორეა, რინოსპორიდიოზი, რინოფიმა, რისკ-ფაქტორი, რიფამიცინი, რიშტა, რიცინი, რნმ-ზე დამოკიდებული დნმ-პოლიმერაზა, რობოვირუსები, როდენტიციდები, როზეოლა, როტავირუსები, როფეოციტოზი, რუბეოლა, რუბივირუსები, რუდიმენტი, რუპია, რუპტურა, რუხი ნივთიერება, რქოვანა, რძიანა, რძის ფაქტორი, რწყილები

სააფთიაქო გვირილა, საბუროს ნიადაგი, საგიტალური, სადიზმი, სადინარი, სადიფერენციაციო მარკერები, საერთო მიკრობული დასენიანება, საზამთრო, საზარდულის ლიმფოგრანულომა, სათესლე პარკი, სათესლე ჯირკვალი, საინკუბაციო პერიოდი, საიტი, საკეისრო გაკვეთა (კვეთა), საკვერცხე, საკრალიზაცია, საკრალური, საკრიფიკაცია, საკროდინია, სალივაცია, სალმონელოზი, სალპინგექტომია, სალპინგიტი, სალპინგოოფორიტი, სალპინგოსტომია, სამედიცინო გენეტიკა, სამედიცინო გეოგრაფია, სამედიცინო წურბელა, სამედიცინო-გენეტიკური კონსულტაციები, სამკურნალო მცენარეები, სამკურნალო ტუხტი, სანატორიუმი, სანაყოფო სითხე, სანაცია, სანგვინიკი, სანერწყვე ჯირკვლები, სანიტარია, სანიტარული ზედამხედველობა, სანიტარული მიკრობიოლოგია, საოფლე ჯირკვლები, საპრემია, საპრონოზები, საპროფაგები, საპროფიტები, სარეაბილიტაციო მედიცინა, სარკოდინები, სარკომა, სარკომა იუინგის, სარკომა კაპოშის, სარკომატოზი, სარტყლისებრი ჰერპესი, სარცინები, სასულე, სასქესო ნიშნები, სასქესო ჰორმონები, სატაცური, სატელიზმი, სატელიტი, სატირიაზი, სატურნიზმი, საფიზმი, საფუარები, საქალწულო აპკი, საქარინი, საქაროზა, საყლაპავი მილი, საშვილოსნო, საშვილოსნოგარე ორსულობა, საშო, სებორეა, სეგმენტექტომია, სეგმენტი, სეგრეგაცია, სედატიური საშუალებანი, სედიმენტაცია, სეზარის დაავადება, სეკვესტრაცია, სეკვესტრი, სეკრეტი, სეკრეცია, სელენომონასები, სელექცია, სელექციური დეკონტამინაცია, სელექციური ნიადაგი, სელი, სემინარი, სემინომა, სემინურია, სემიოტიკა, სენეკავირუსი, სენექსი, სენილიზმი, სენსიბილიზაცია, სენსიტიზაცია, სენსორული ორგანოები, სერაციები, სეროდიაგნოსტიკა, სეროზიტი, სეროზული, სეროთერაპია, სეროლოგია, სერონეგატიური, სეროპოზიტიური, სეროპროფილაქტიკა, სეროპურულენტული, სეროტაქსონომია, სეროტონინი, სეროჰეპატიტი, სეფსისი, სეფტიკოპიემია, სეფტიცემია, სექსოლოგია, სექსოპათოლოგია, სექცია, სვია, სიალოლითიაზი, სიალორეა, სიამის ტყუპები, სიბერე, სიბრმავე, სიბსი, სიგმოიდიტი, სიგნატურა, სიდეროზი, სიდეროპენია, სიკვდილი, სიკვდილიანობა, სიკოზი, სილიკოზი, სილიკონები, სიმახინჯეები, სიმბიოზი, სიმბიონტები, სიმინდი, სიმპლასტი, სიმპლექსი, სიმპტომატოლოგია, სიმპტომი, სიმპტომი ვიგურუ-ტარხანოვ-შარკოს, სიმპტომი კარდინალური, სიმპტომი პათოგნომური, სიმპტომი პასტერნაცკის, სიმპტომი რუმპელ-ლედეს, სიმპტომი ყიფშიძის, სიმპტომი ჰანის, სიმპტომური მკურნალობა, სიმულაცია, სინანთროპიზაცია, სინანთროპული ორგანიზმები, სინართროზი, სინაფსი, სინგამია, სინგლი, სინდაქტილია, სინდესმოლოგია, სინდრომი, სინდრომი X-ტრისომია, სინდრომი ადაპტაციური, სინდრომი ამნეზიური, სინდრომი აშერმანის, სინდრომი ბანტის, სინდრომი ბროუნ-სეკარის, სინდრომი დაუნის, სინდრომი ედვარდსის, სინდრომი კლაინფელტერის, სინდრომი კონის, სინდრომი კუშინგის, სინდრომი ლერიშის, სინდრომი მაკლეოდის, სინდრომი მარფანის, სინდრომი მენდელსონის, სინდრომი მენიერის, სინდრომი მიუნჰაუზენის, სინდრომი მორგანი-ადამს-სტოქსის, სინდრომი ნეფროზული, სინდრომი ოლპორტის, სინდრომი პატაუს, სინდრომი პეიტც-ეგერსის, სინდრომი პრადერ-ვილის, სინდრომი რამსეი-ჰანტის, სინდრომი რასელ-სილვერის, სინდრომი რეიტერის, სინდრომი რეტის, სინდრომი სტოქს-ადამსის, სინდრომი ტერნერის, სინდრომი ტურეტის, სინდრომი უოტერჰაუზ-ფრიდერიქსენის, სინდრომი ფარბერის, სინდრომი ფრელიხის, სინდრომი შიჰანის, სინდრომი ჰანტერის, სინდრომი ჰელერის, სინდრომი ჰეპატურ-ლიენური, სინდრომი ჰეპატურ-რენული, სინდრომი ჰურლერის, სინერგიზმი, სინთეზი, სინკანცეროგენეზი, სინკარიონი, სინკოპე

ტაბეს დორსალის, ტაბესი, ტაიგის ენცეფალიტი, ტამპონი, ტარსალგია, ტატუირება, ტაქიკარდია, ტაქიპნოე, ტაქიურია, ტაქიფაგია, ტაქიფილაქსია, ტაქსონომია, ტაქტილური, ტელეანგიექტაზია, ტელეგონია, ტელეკინეზი, ტელეპათია, ტემპერამენტი, ტემპერატურა, ტემპერატურა სუბფებრილური, ტემპერატურა ფებრილური, ტემპერატურა შებრუნებითი, ტემპერატურული ზონები, ტემპერატურული მუტანტები, ტემპორალური, ტენალგია, ტენდინიტი, ტენდოვაგინიტი, ტენეზმები, ტენიოზი, ტენიოფობია, ტენოლოგია, ტენოტომია, ტერატობლასტომა, ტერატოგენეზი, ტერატოკარცინომა, ტერატოლოგია, ტერატომა, ტერმინალური, ტერმინატორი, ტერმინი, ტერმინოლოგია, ტერნერის სინდრომი, ტერფმრუდობა, ტესტ-კულტურა, ტესტ-მიკრობი, ტესტ-სისტემა, ტესტი, ტესტის, ტესტოსტერონი, ტეტანია, ტეტანოლიზინი, ტეტანოსპაზმინი, ტეტანუსი, ტეტრაკოკები, ტეტრაპლეგია, ტეტრასომია, ტეტრაციკლინები, ტეტროდოტოქსინი, ტვინი ზურგის, ტვინი თავის, ტვინი მოგრძო, ტვინი რომბისებრი, ტვინი უკანა, ტვინი შუა, ტვინი შუამდებარე, ტვინი ძვლის, ტვინი წინა, ტვინის შერყევა, ტიკი, ტილები, ტიმპანოსკლეროზი, ტინდალიზაცია, ტინქტორიული, ტინქტურა, ტიპი, ტიპირება, ტიტრი, ტიფი, ტიფლექტომია, ტიფლიტი, ტკივილი, ტკიპები, ტოგავირუსები, ტოკოლოგია, ტომოგრაფია, ტონზილექტომია, ტონზილიტი, ტონზილოტომია, ტონური კრუნჩხვები, ტონუსი, ტოპიკური დიაგნოსტიკა, ტორპიდულობა, ტორპორი, ტოტალური, ტოტიპოტენტური, ტოქსემია, ტოქსიკოზი, ტოქსიკოზი ორსულთა, ტოქსიკოთერაპია, ტოქსიკოლოგია, ტოქსიკომანია, ტოქსიკოფობია, ტოქსიკური იარაღი, ტოქსინემია, ტოქსინი, ტოქსოიდი, ტოქსოპლაზმოზი, ტრაბეკულა, ტრავმა, ტრავმატიზმი, ტრავმატოლოგია, ტრანზიტორული, ტრანკვილიზატორები, ტრანსდუქცია, ტრანსვერსია, ტრანსვესტი, ტრანსკრიპცია, ტრანსლაცია, ტრანსლოკაცია, ტრანსლოკაცია რეციპროკული, ტრანსმიგრაცია, ტრანსმისიული ავადმყოფობები, ტრანსპლანტატი, ტრანსპლანტატი მასპინძლის წინააღმდეგ, ტრანსპლანტატის მოცილების რეაქცია, ტრანსპლანტაცია, ტრანსპლაცენტური სიმსივნე, ტრანსპოზიცია, ტრანსუდატი, ტრანსუდაცია, ტრანსფორმაცია, ტრანსფუზია, ტრაქეა, ტრაქეიტი, ტრაქეომეგალია, ტრაქეოპიოზი, ტრაქეოპლასტიკა, ტრაქეორაგია, ტრაქეოსტენოზი, ტრაქეოტომია, ტრაქომა, ტრაქტი, ტრემატოდები, ტრემორი, ტრეპანაცია, ტრეპანობიოფსია, ტრიადა, ტრივაქცინა (დყტ), ტრიზმი, ტრიმესტრი, ტრიპანოსომოზი, ტრიპანოსომოზი ამერიკული, ტრიპანოსომოზი აფრიკული, ტრიპლეგია, ტრიპლეტი, ტრიპსინი, ტრიპტოფანი, ტრისომია, ტრიქალგია, ტრიქიაზი, ტრიქინელოზი, ტრიქომონასი, ტრიქომონიაზი, ტრიქოფიტია, ტრიქოცეფალუსი, ტროაკარი, ტროპიზმი, ტროპიკული დაავადება, ტროპიკული წყლული, ტროფიკული, ტროფიკული წყლული, ტროფობლასტი, ტროფოზოიტი, ტუბერკულიდი, ტუბერკულინი, ტუბერკულინის სინჯები, ტუბერკულინოდიაგნოსტიკა, ტუბერკულოზი, ტუბერკულომა, ტუბერკულომანია, ტულარემია, ტურგორი, ტყუპები

უბიკვიტური, უვეიტი, უკუჩვენება, ულკუს მოლე, ულკუს პერფორანს, ულკუსი, ულკუსი დურუმ, ულტრაბგერა, ულტრაიისფერი სხივები, ულტრამიკროელემენტები, ულტრასონოგრაფია, ულტრაფაგოციტოზი, ულტრაფილტრაცია, უმარტივესები, უნაყოფობა, უნი, უნივერსიტეტი, უნიტარული, უნიფიკაცია, უოლკერის კარცინომა, ურანიზმი, ურატები, ურატურია, ურაქუსი, ურბანიზაცია, ურბაცენოზი, ურგენტული, ურეაზა, ურეაპლაზმა, ურეთრა, ურეთრიტი, ურეთროლითიაზი, ურეთროპლასტიკა, ურეთროპოეზი, ურეთრორეა, ურეთროსტენოზი, ურეთროცისტიტი, ურემია, ურეტერი, ურეტეროლითიაზი, ურეტეროლითოტომია, ურეტერონეფრექტომია, ურეტეროპიელონეფრიტი, ურეტერორაგია, ურეტერორაფია, ურეტეროსტენოზი, ურინა, უროგენიტალური, უროგრაფია, უროდინია, უროლითიაზი, უროლოგია, ურონეფროზი, უროპეპსინი, უროპოეზი, უროსეფსისი, უროსტაზი, ურტიკარია, უტერუსი, უტილიზაცია, უცუნა, უცხო სხეული, უცხო სხეულის კიბო, უჯრედი, უჯრედი ანტიგენ-წარმდგენი, უჯრედი გიგანტური, უჯრედი კომიტირებული, უჯრედი კუპფერის, უჯრედი ლანგერჰანსის, უჯრედი ლანგჰანსის, უჯრედი მონოპოტენტური, უჯრედი პეჯეტის, უჯრედი პოლიპოტენტური, უჯრედი პოხიერი, უჯრედი პრეკანცეროზული, უჯრედი პურკინიეს, უჯრედი სამიზნე, უჯრედი სერტოლის, უჯრედი უოლტინ-ფინკელდეის, უჯრედი ღეროვანი, უჯრედი შვანის, უჯრედი შტერნბერგ-რიდის, უჯრედის კედელი, უჯრედული თეორია, უჯრედული ინჟინერია, უჯრედული კულტურა, უჯრედული ციკლი, უჯრედშიდა პარაზიტიზმი

ფაბრის დაავადება, ფაგები, ფაგები ზომიერი, ფაგები მონოვალენტური, ფაგები პოლივალენტური, ფაგები ტიპური, ფაგედენიზმი, ფაგოთერაპია, ფაგოლიზოსომა, ფაგოსომა, ფაგოციტოზი, ფავიზმი, ფავუსი, ფაზა, ფაკულტატური პარაზიტი, ფალალგია, ფალანგექტომია, ფალანგიტი, ფალიტი, ფალოექტომია, ფალოპის მილი, ფალოპლასტიკა, ფალოპლეგია, ფალოპროთეზირება, ფალორაგია, ფალოსი, ფალსიფიკაცია, ფანკონის დაავადება, ფანტაზმა, ფანტომი, ფანტომური ტკივილები, ფარინგიტი, ფარინგოსტენოზი, ფარინგოტომია, ფარისებრი ჯირკვალი, ფარმაკოგენეტიკა, ფარმაკოთერაპია, ფარმაკოლოგია, ფარმაკოპეა, ფარმაკოქიმია, ფარმაცევტი, ფარმაცია, ფარსმანდუკი, ფასცია, ფასციოლოზი, ფატალური, ფაქტორი, ფაქტორი IX, ფაქტორი V, ფაქტორი VIII, ფაქტორი ზრდის, ფაქტორი მიზეზობრივი, ფაქტორი რისკის, ფაქტორი ჰაგემანის, ფებრის უნდულანს, ფეკალიები, ფეკუნდაცია, ფემინიზაცია, ფენესტრაცია, ფენილკეტონურია, ფენოლი, ფენომენი, ფენოტიპი, ფენოტიპური აღრევა, ფერადი გარსი, ფერისმჭამელა, ფერმენტები, ფერმენტოპათია, ფერომონები, ფერტილიზაცია, ფერტილიზაციური ასაკი, ფერტილიზინი, ფერტილოსკოპია, ფერტილურობა, ფესვფეხიანები, ფეტალიზაცია, ფეტალური მედიცინა, ფეტალური პერიოდი, ფეტალური ქირურგია, ფეტიშიზმი, ფეტოპათია, ფეტორი, ფეტოტოქსიკური, ფეხსახსრიანები, ფთიზიატრია, ფიბრილაცია, ფიბრინი, ფიბრინოგენი, ფიბრინოლიზი, ფიბროადენომა, ფიბრობლასტი, ფიბროზული, ფიბროიდი, ფიბროლეიომიომა, ფიბრომა, ფიბრომატოზი, ფიზიოთერაპია, ფიზიოლოგია, ფიზიოლოგიური ოპტიმუმი, ფიზიოლოგიური რითმები, ფიზიოლოგიური ხსნარი, ფილარიები, ფილარიოზი, ფილიფორმული, ფილოვირუსები, ფილტვები, ფილტვი ფერმერების, ფილტრატი, ფილტრი, ფიმა, ფიმბრიები, ფიმოზი, ფინა, ფინოზი, ფისტულა, ფიტოთერაპია, ფიტონციდები, ფიტოჰემაგლუტინინი, ფიქსაცია, ფიქსირებული ვირუსი, ფლავივირუსები, ფლამბირება, ფლებიტი, ფლებოგრაფია, ფლებოლითი, ფლებომალაცია, ფლებოსკლეროზი, ფლებოტომუსი, ფლეგმატიკი, ფლეგმონა, ფლექსია, ფლოკულაცია, ფლუსი, ფლუქტუაცია, ფობია, ფოკალური, ფოკუსი, ფოლიკული, ფოლიკულინი, ფოლიკულიტი, ფონასთენია, ფონენდოსკოპი, ფორთოხალი, ფორმალინი, ფოსფატურია, ფოტოთერაპია, ფოტოკოაგულაცია, ფოტოპსია, ფოტორეცეპტორები, ფოტოსენსიბილიზაცია, ფოტოფობია, ფრაგმენტაცია, ფრაგმენტი, ფრამბეზია, ფრაქტურა, ფრაქციონირება, ფრეინდის ადიუვანტი, ფრენიკოექსერეზი, ფრიგიდულობა, ფრინველები, ფრინველების გრიპი, ფრონტიტი, ფრუქტოზა, ფსევდოანემია, ფსევდოართროზი, ფსევდოდემენცია, ფსევდოკრიზისი, ფსევდოკრუპი, ფსევდომენსტრუაცია, ფსევდომონასები, ფსევდონეგატიური დიაგნოზი, ფსევდოპოდიები, ფსევდოპოზიტიური დიაგნოზი, ფსევდოტუბერკულოზი, ფსევდოჰემოფილია, ფსიქასთენია, ფსიქიატრია, ფსიქოგენიები, ფსიქოზი, ფსიქოთერაპია, ფსიქოლოგია, ფსიქონევროლოგია, ფსიქოპათი, ფსიქოპათია, ფსიქოპათოლოგია, ფსიქოპროფილაქტიკა, ფსიქოტროპული, ფსიქოტროპული იარაღი, ფსიქოფარმაკოლოგია, ფსიქოფიზიოლოგია, ფსიქოქირურგია, ფსიქროფილები, ფსოიტი, ფსორიაზი, ფუზოგენია, ფუზოგენური ფაქტორები, ფულგურაცია, ფუმიგანტები, ფუმიგაცია, ფუნგიციდები

ქათმის გრიპი, ქათმის სიბრმავე, ქალაზიონი, ქალიკოზი, ქატოსებრი ნაირფერი პიტირიაზი, ქაფურის ხე, ქაცვი, ქეილიტი, ქეილობლასტომა, ქეილოგნათოპალატოშიზი, ქეილოზი, ქეილოპლასტიკა, ქეილორაფია, ქეირართრიტი, ქეიროსპაზმი, ქემოატრაქტანტები, ქემოზი, ქემოორგანოტროფები, ქემორეცეპტორები, ქემოსინთეზი, ქემოსტერილიზატორები, ქემოტაქსისი, ქემოტაქსონომია, ქემოტროპიზმი, ქემოტროფები, ქეროფობია, ქიაზმა, ქილოთორაქსი, ქილოცელე, ქილურია, ქილუსი, ქიმერა, ქიმერიზმი, ქიმია, ქიმიოვაქცინოთერაპია, ქიმიოთერაპია, ქიმუსი, ქინაქინის ხე, ქინძი, ქირურგია, ქლამიდიები, ქლოაზმა, ქლორლეიკემია, ქლოროზი, ქლორომა, ქლოროფორმი, ქოანა, ქოთაო, ქოლანგიექტაზია, ქოლანგიოკარცინომა, ქოლანგიოლიტი, ქოლანგიომა, ქოლანგიოჰეპატიტი, ქოლანგიტი, ქოლედოქოტომია, ქოლელითიაზი, ქოლემია, ქოლერა, ქოლერა ელ-ტორი, ქოლერაგია, ქოლერიკი, ქოლერინა, ქოლესტაზი, ქოლესტეატომა, ქოლესტერინემია, ქოლესტეროზი, ქოლესტეროლი, ქოლეცისტექტომია, ქოლეცისტიტი, ქოლეცისტოლითიაზი, ქოლეცისტოტომია, ქონდრექტომია, ქონდრიტი, ქონდრობლასტომა, ქონდროგენეზი, ქონდროდისტროფია, ქონდრომა, ქონდრომალაცია, ქონდროპათია, ქონდროსარკომა, ქონდროციტი, ქორეა, ქორეა სიდენჰამის, ქორიოიდიტი, ქორიონეპითელიომა, ქორიონი, ქორიონის ბიოფსია, ქორიორეტინიტი, ქრისტესისხლა, ქრომატინი, ქრომატურია, ქრომობლასტომიკოზი, ქრომოსომები, ქრომოსომების კომპლექტი, ქრომოსომული აბერაციები, ქრომოსომული დაავადებები, ქრომოსომული მარკერები, ქრომოსომული რუკა, ქრომოცისტოსკოპია, ქრონიზაცია, ქრონიკული, ქრონიოსეფსისი, ქრონოონკოლოგია, ქსანთომა, ქსანთოპსია, ქსენოტრანსპლანტაცია, ქსეროდერმა, ქსეროდერმა პიგმენტური, ქსეროზი, ქსეროფთალმია, ქსოვილი, ქსოვილოვანი კულტურა, ქუ ცხელება, ქუნთრუშა

ღეროვანი, ღეჭვა, ღვია, ღვიძლი, ღვიძლის ორპირა, ღორის გრიპი, ღორის სოლიტერი, ღრძილი, ღრძობა

ყაბზობა, ყბა-ყურა, ყვავილი, ყვითელი სხეული, ყვითელი ცხელება, ყვითრი, ყია, ყივანახველა, ყითა, ყირიმ-კონგოს ცხელება, ყიფლიბანდი, ყლაპვა, ყნოსვა, ყური

შ-კოლონიები, შ-სტრეპტოლიზინი, შაგასის ავადმყოფობა, შავი ჭირი, შაკიკი, შალფეი, შანკრი, შანკრი მკვრივი, შანკრი რბილი, შარდ-კენჭოვანი დაავადება, შარდ-სასქესო აპარატი, შარდი, შარდის ბუშტი, შარდმდენი საშუალებები, შარდოვანა, შარდსაწვეთი, შებრუნებითი ტიფი, შებრუნებითი ტრანსკრიპტაზა, შეკავება, შემაერთებელი ქსოვილი, შერწყმა, შეშუპება, შეძენილი იმუნიტეტის სინდრომი, შეწოვა, შვანოგლიომა, შვიტა, შიგელოზი, შიდსი, შიზოგონია, შიზოფრენია, შისტოსომა, შისტოსომოზი, შიფტი, შმაგა, შოკი, შოკი ანაფილაქსიური, შოკი ბაქტერიული, შოკი ელექტრული, შოკი ინსულინის, შოკი სეფტიკური, შოკი ფიზიოლოგიური, შოლტიანები, შოუპის პაპილომა, შოუპის ფიბრობა, შპრიცი, შრატი, შროშანა, შტამი, შტატივი, შტერნბერგ-რიდის უჯრედი, შუასაყარი, შუნტი, შუნტირება

ჩანართები, ჩანასახი, ჩანასახოვანი გარსები, ჩანასახოვანი ფურცლები, ჩარგაფის წესი, ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებები, ჩეინ-სტოქსის სუნთქვა, ჩირქგროვა, ჩირქი, ჩიყვი, ჩონჩხი, ჩუტყვავილა, ჩხირები

ცაცხვი, ცეკექტომია, ცეკოპტოზი, ცეკოსტომია, ცელიაკია, ცელულიტი, ცემენტომა, ცენოზი, ცენტრალური ნერვული სისტემა (ცნს), ცენტრიოლები, ცენტრიფუგა, ცენტრომერა, ცენტროსომა, ცენუროზი, ცერებელური, ცერებროზიდი, ცერებროსპინალური სითხე, ცერებრული, ცერვიციტი, ცერკარიები, ცერკარიოზი, ცესტოდები, ცეფალოდინია, ცეფალოსპორინები, ცთომილი, ციანოზი, ციკატრიზაცია, ციკლიტი, ციკლოპები, ციკლოსპორინი, ცილები, ციმბირის წყლული, ცირკუმციზია, ციროზი, ცირცინოვირუსები, ცისკარა, ცისტა, ცისტადენომა, ცისტექტომია, ცისტიტი, ცისტიცერკი, ცისტიცერკოზი, ცისტოლითიაზი, ცისტოპიელიტი, ცისტოპიელონეფრიტი, ცისტოპლასტიკა, ცისტოპლეგია, ცისტორექსისი, ცისტოსარკომა, ცისტოსკოპია, ცისტოსპაზმი, ცისტოტომია, ცისტოურეთრიტი, ცისტოურეთროგრაფია, ციტოარქიტექტონიკა, ციტოგენეზი, ციტოგენეტიკა, ციტოდესტრუქცია, ციტოდიაგნოსტიკა, ციტოეკოლოგია, ციტოზი, ციტოკინეზი, ციტოლიზი, ციტოლიზინი, ციტოლოგია, ციტომეგალია, ციტომეგალოვირუსი, ციტოპათოგენური დოზა, ციტოპათოგენური მოქმედება, ციტოპათოლოგია, ციტოპენია, ციტოპლაზმა, ციტოპლაზმური მემბრანა, ციტოპოეზი, ციტოპროლიფერაცია, ციტოსტატიკები, ციტოსტატიკური ავადმყოფობა, ციტოტომია, ციტოტოქსიკური ტესტი, ციტოტოქსიკურობა, ციტოტოქსინები, ციტოტროპიზმი, ციტოქიმია, ციტოჩონჩხი, ცოფი, ცრემლი, ცრუ პარაზიტიზმი, ცხელება, ცხელება დენგეს, ცხელება ებოლას, ცხელება კონგო-ყირიმის, ცხელება ლასას, ცხელება მარბურგის, ცხელება მოსკიტური, ცხელება ოროიას, ცხელება პაპატაჩის, ცხელება რიფტ-ვალის, ცხელება სემლიკის ტყის, ცხელება ყვითელი, ცხელება ჩიკუნგუნიას, ცხელება ცუცუგამუშის, ცხელება ჰემორაგიული, ცხენების (ვენესუელის) ენცეფალომიელიტი, ცხენების აღმოსავლეთის, ცხენების დასავლეთის ენცეფალომიელიტი, ცხვირისატეხელა, ცხიმები

ძახველი, ძვალი, ძვლისაზრდელა, ძვლისმჭამელა, ძილი, ძირდიდა, ძირმაგარა, ძუძუმწოვრები

წაბლი, წვრილი ნაწლავი, წითელა, წითელი მგლურა, წითელი ქარი, წითურა, წინადაცვეთა, წინამდებარე ჯირკვალი, წმინდა ვიტის ცეკვა, წურბელა, წყალმანკი, წყალსატევის საპრობულობა, წყლული

ჭიანაწლავი, ჭიანჭველამჟავა დუღილი, ჭინთვა, ჭინჭარი, ჭინჭრის ციება, ჭიპლარი, ჭორფლი, ჭრილობა

ხაზოვანი ცხოველები, ხალი, ხაო, ხარის სოლიტერი, ხაშხაში, ხახა, ხელოვნური განაყოფიერება, ხელფრთიანები, ხერხემალი, ხველა, ხმოვანი იოგები, ხორხი, ხორხსარქველი, ხოშკაკალა, ხრტილი, ხრწნა, ხსენი

ჯავშნოსანი, ჯალღუზისებრი ჯირკვალი, ჯანმრთელობა, ჯიბლიბო, ჯილეხი, ჯირკვლები, ჯორჯალი, ჯუჯა სოლიტერი

ჰაბიტუსი, ჰაიმორიტი, ჰალუცინაცია, ჰამარტია, ჰამარტომა, ჰაპლოიდია, ჰაპტენები, ჰაშიშიზმი, ჰებეფრენია, ჰებოიდი, ჰელიკობაქტერი, ჰელიობიოლოგია, ჰელიოზი, ჰელიოთერაპია, ჰელმინთოზები, ჰელმინთოლარვოსკოპია, ჰელმინთოლოგია, ჰელმინთოოვოსკოპია, ჰელმინთოფაუნა, ჰელპერები, ჰემაგლუტინაცია, ჰემაგლუტინინი, ჰემადსორბცია, ჰემანგიოეპითელიომა, ჰემანგიომა, ჰემანგიოსარკომა, ჰემართროზი, ჰემატემეზისი, ჰემატოენცეფალური ბარიერი, ჰემატოკოლპოსი, ჰემატოკრიტი, ჰემატოლიმფურია, ჰემატოლოგია, ჰემატომა, ჰემატომიელია, ჰემატომიელოპოროზი, ჰემატონეფროზი, ჰემატოოფთალმიური ბარიერი, ჰემატოპლაცენტური ბარიერი, ჰემატოპლევრული ბარიერი, ჰემატორაქისი, ჰემატოსალპინქსი, ჰემატოფაგები, ჰემატოფობია, ჰემატოფსია, ჰემატოცელია, ჰემატოცისტა, ჰემატოცისტისი, ჰემატურია, ჰემერალოპია, ჰემიალგია, ჰემიანოპსია, ჰემიკოლექტომია, ჰემიკრანია, ჰემიპარეზი, ჰემიპლეგია, ჰემობილია, ჰემობლასტოზები, ჰემოგლობინი, ჰემოგლობინოპათია, ჰემოგლობინოფილური ბაქტერიები, ჰემოგლობინურია, ჰემოგრამა, ჰემოდიაგნოზი, ჰემოდიალიზი, ჰემოდინამიკა, ჰემოთერაპია, ჰემოთორაქსი, ჰემოკულტურა, ჰემოლიზი, ჰემოლიზინები, ჰემოლიმფა, ჰემომეტრი, ჰემოპერიკარდიუმი, ჰემოპერფუზია, ჰემოპნევმოთორაქსი, ჰემოპოეზი, ჰემორაგია, ჰემორაგიული ცხელება, ჰემოროი, ჰემოროიდექტომია, ჰემოსიდერინი, ჰემოსიდეროზი, ჰემოსპერმია, ჰემოსტაზი, ჰემოტოქსინები, ჰემოტრანსფუზია, ჰემოფთალმია, ჰემოფთიზი, ჰემოფილია, ჰემოფილური ბაქტერიები, ჰემოქრომატოზი, ჰეპატალგია, ჰეპატარგია, ჰეპატიტი, ჰეპატობლასტომა, ჰეპატოლითი, ჰეპატომა, ჰეპატომეგალია, ჰეპატოპათია, ჰეპატოპტოზი, ჰეპატოსპლენიტი, ჰეპატოსპლენომეგალია, ჰეპატოტომია, ჰეპატოტოქსინი, ჰეპატოტროპიზმი, ჰეპატოცელულური კარცინომა, ჰეპატოციტები, ჰერედიტარული, ჰერმაფროდიტიზმი, ჰერნია, ჰერნიოტომია, ჰერპანგინა, ჰერპესვირუსები, ჰერპესი, ჰეტეროგამეტურობა, ჰეტეროგენური, ჰეტეროდონტურობა, ჰეტეროზისი, ჰეტეროკარიონი, ჰეტეროპლოიდია, ჰეტეროსექსუალი, ჰეტეროსტაზი, ჰეტეროტოპია, ჰეტეროტროფები, ჰიალინოზი, ჰიალურონიდაზა, ჰიბრიდი, ჰიბრიდომა, ჰიგიენა, ჰიგრომა, ჰიდრადენიტი, ჰიდრადენომა, ჰიდრამნიონი, ჰიდრართროზი, ჰიდრემია, ჰიდროთერაპია, ჰიდროთორაქსი, ჰიდროკორტიზონი, ჰიდროლაზები, ჰიდროლიზი, ჰიდრომანია, ჰიდრონეფროზი, ჰიდროპერიკარდიუმი, ჰიდროპიონეფროზი, ჰიდროსალპინქსი, ჰიდროტუბაცია, ჰიდროფთალმი, ჰიდროფობია, ჰიდროცეფალია, ჰიმენი, ჰიმენოტომია, ჰიპერაკუზია, ჰიპერალგეზია, ჰიპერაციდიტასი, ჰიპერბარიული ოქსიგენაცია, ჰიპერგენიტალიზმი, ჰიპერგლიკემია, ჰიპერდაქტილია, ჰიპერდიაგნოსტიკა, ჰიპერემია, ჰიპერესთეზია, ჰიპერვენტილაცია, ჰიპერვიტამინოზი, ჰიპერთერმია, ჰიპერთიმია, ჰიპერთირეოზი, ჰიპერთრომბინემია, ჰიპერიმუნუზაცია, ჰიპერინსულინიზმი, ჰიპერინფექცია, ჰიპერკაპნია, ჰიპერკერატოზი, ჰიპერკინეზია, ჰიპერმენორეა, ჰიპერმეტროპია, ჰიპერნატრემია, ჰიპერორქიდიზმი, ჰიპეროსმია, ჰიპეროსტოზი, ჰიპერპარათირეოზი, ჰიპერპიგმენტაცია, ჰიპერპირექსია, ჰიპერპლაზია, ჰიპერრეფლექსია, ჰიპერსეკრეცია, ჰიპერტენზია, ჰიპერტონია, ჰიპერტონიული ხსნარი, ჰიპერტრიქოზი, ჰიპერტროფია, ჰიპერფუნქცია, ჰიპერქოლესტერინემია, ჰიპერჰიდროზი, ჰიპნოზი, ჰიპნოთერაპია, ჰიპნოპედია, ჰიპოგალაქტია, ჰიპოგლიკემია, ჰიპოგონადიზმი

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9