!

!?

&

"გუთნის" შემდგენელი, "კაუცკი", "საშა ჩორნი", g, ბარათელი

*

*, * * *, **, *** - ძე, ****, *****

+

"გალ. „ტ - ბ - ძე“, ა. ც., გ. - ლი, მარად თქვენი მადიდებელი ერთი კოღო - ბუზთაგანი აკაკია - ბაკაკია, ც. სვანიშვილი

,

,,ტფ. ღიმ. მოწ. დ. - მა...“ (ტფილისის ღიმნაზიის მოწაფე დავით მაჩაბელი), ,,ქალთა წრე“, ,,ჩვენ უჩინონი“, ძველი სემინარიელი, ჭიათურელი ვალიკო

-

- ერი, - ა, - ა., - ალია, - ბი, - ე - ი., - ელი, - ვ., - ვა, - ვა -, - ზიანი, - თ -, - თ - სი, - თ. -, - თელი, - თიკ, - ი, - ი, - ია, - ია - ძესი, - ია ე - ე, - იანი, - ის, - კი, - კო, - ლ -, - ლა, - ლი, - ლია, - ნ - ო - ხ - ი, - ნი, - ნო, - ნო -, - პე, - რი, - რუ - ლი, - ტი, - შვილი, - ც -, - ციხელი, - ძე, - წ. ი., ა. – ლი, თელი, – [ტირე]

.

. . . დორე, . . . . ., . – [წერტილი და ტირე], ... ე. ...ი., ... ცა, ...ე...ი, ...იმერელი

0

0000

1

100 ქანქარი

4

4 (დ - ონი), 40 - აძე

?

?, ? - ძე, ?!, ?!?, ???

A

Achas Borin, Acus, Ad. B., Alanidse, Allegro, Alliense, Alter ego, Ami, Ami (გაზ. „კვალი“), Amicus, Amper, Andalas, Ans, Ar, Ardon, As, Asmi, Avallon Kardwell, Avallon Yongaroo

B

B., B. Kahl, Basile, Basile de Karaletie, Baton, Berelou, Busarius, Bâton

C

C. G., Camarade, Candide, Cato, CetP., Credo

D

d, D.Delendi, De - ka, De Chanel, D—moll

E

Ed. Sh., Einsiedler (განდგომილი), Ens, Eugenius

F

F. S., Friend

G

G enosse, G. Alanidse, Genug, Georg de Barry, Georgiano, Georgien, Grigol, gudar Baburauli

H

H. H., H. N., Homo, Homo novus, Homonculus, Homu, Homunculus

I

I., I. N., Ignotus, Inman, Intimus, Intrasigeant

J

Je Suis

K

K., K. G., Kommendant Vania, Konstan Tinieu

L

L., L. N., Lacrimosus, Legatus

M

M. The‘odote, M. W., Magister, Michel Tamarati, Molnir, Morosus, Mortalis

N

N, N., N. Vetninvar, Nali, Narcis, NB, Needle, Nemo, Nihil, NN, Nomen Nescio, Novus, N—f

P

P S, P., P. P., Par - don, Parole, Patricius, Petre Kolxi, Plebs, Politicus, Poor Georgeson, Pronom

R

R., Rali, Ratti, Rigoriste, Ro - Ben, Roland Kartveli, Rotter

S

S - son, S., S. F., S. p., San - აია, San-diani, Sandaman, Sanders, Sandro, Sanus, Sazand’ Ary, Sch, Se nex, Senex, Senex sekundus, Ser., Sezgent, Silk, Sim., Sirano, Sirius, Sog - ri, Sogri, Solomon, Son, Spectator, Speransa, Spiritus Familiaris, Studiosus, Suninum

T

T, ten, Ton.

U

Un d’ on, Un - don, un ami, Un camarade

V

Vaho Muskheli, Veritas, Vetus, Victor, Violino, Vivat, Vox

W

W., W. Waziani, Werden, Wictor

X

X ( იქსი ), X - ელი, X - ელი, X-X., X. -, X. N., xx, XX - ლი, xxx, xxx - ძე

Z

Z, Z., Z. Z.

§

§

А

Idem, А., А. - ли, А. А - ская, А. А., А. Адалис, А. Аккорд, А. А—и, А. А—ин, А. Б - Ко, А. Б., А. Г., А. Гариб, А. Городищев, А. Д. К—в, А. Е., А. Е. Х—гов, А. И. Натроев, А. К - ев, А. К—ли, А. М. Гей, А. М. Мочхубаридзе, А. Мас—н, А. Маш—дзе, А. Н - н, А. На - ли, А. Невский, А. Н—ли, А. Ов., А. Опрятов, А. Осипович, А. П. Б., А. Р., А. Рович, А. Р—дзе, А. Р—зе, А. Р—ский, А. С., А. С. Р., А. С. Р—е, А. С. Тонский, А. Сабуйский, А. Саравжев, А. Т.-А., А. Тал.—Непр., А. Тл.—Нв., А. Тл.—Нв—ъ, А. Тонский, А. Х., А. Х......, А. Хах - ов, А. Хах—в, А. Х—в, А. Х—ов, А. Ц., А. Ч., А. Чëрный, А. Чачиков, А. Ш., А. Шан., А. Я. Н—ский, А. —ъ, А.—ъ, Або Заврадзе, Аввакум Вавакалов, Авлабреци, Аг., Адалис, Акталик, Актер—горемыка, Ал., Ал. Ам., Ал. Амфи, Ал. А—в, Ал. А—и, Ал. Ви - в, Ала—ли, Александр Рович, Александр Чаров, Александр Чачиков, Алексей Южный, Али, Алладин, Алмгров, Альцест, Амори (граф), Ан - ский, Ан. Недолин, Анна Грацианская, Анна Григ., Анурдон, Анъ - пари, Аракчиев, Аракчиев Д. И., Арбоели, Арк. Б., Аркадий Снежинский, Арсенева, Асиярмян, Аспид, Аспори, Атриян, Ашуг Гарагёз, Ашуг Мюшкюл, Ашуг Рухани, Ашуг Шивга, А—н, Борис Акунин

Б

Б., Б. Акунин, Б. Акунин (Борис), Б. Б., Б. Бебур, Б. В., Б. Г., Б. Ж., Б. М., Бадндур, Банвар Гево, Батрак Айк, Беге, Белый, Андрей, Бель - Конь - Любомирская, Бета, Бинокль, Ботин, Будущая грузинская писательница, Бунтарь, Бывалый

В

В., В. А. М., В. Викторов, В. Г., В. Г. - зон, В. Габ - янц, В. Джафари, В. К., В. Л., В. М., В. Мик., В. Мтквардалеули, В. М—ков, В. П., В. Пессимист, В. Т., В. Т—на, В. Ч., В. Щ., Вавин, Важа-Пшавела, Валериан, Вано, Варианели, Василий Чужой, Ваче, Ветеран, Вечевой, Виктор Афанасьев, Викторь, Вл. Викторов, Вл. Княжнин, Вл. М—ов, Владя Яблочкина, Волженин, Волнеопределяющий, Вольский, Г., Воробьев, Ворон

Г

Г., Г. М—и, Г. А., Г. В - ский, Г. Д. Эристов, Г. Джафари, Г. К., Г. М., Г. М. Туманов, Г. Мишин, Г. Т., Г. Таранский, Г. Тедиашвили, Г. Т—ли, Г. Т—лов, Г. Т—нов, Г. Ц., Г. Ч., Г. Э—в, Г..., Гаврош, Гамар, Гамар ханум, Ган, Гаре, Гашид, Геворк Халат, Гейне из Тамбова, Георгидзе, Георгий Борцов, Гер – би, Гиж Артуш, Гисак, Глинский, Глухарич, Гола, Горесмехов, Горцев, Гор—ов, Гр. Азовский, Гр. Гарели [ გრ. ღარელი ], Гр. Р – К, Гр. Робакидзе – Кавкасиели, Гр. – К, Гражданин, Григорий Баммель, Грузин, Грузия, Грязъ., Гулбат - გულბაათ, Гульбат, Гурджи, Гуриели, Гуриец, Г—в, Г—ов

Д

Д - е, Д., Д. Б—дзе, Д. Ведребисели, Д. Е., Д. К., Д. КК., Д. П., Д. Ч., Д. Чаукий, Дав. Сослани, Давид Сослани, Де - ка, Дебютант, Деламамма, Дельта, Джалимов, М., Джебе, Джером, Джура, Джури, Добродий, Додаев-Магарский, И., Дормидо Зевакин, Дядя Кий

Е

Е., Е. В., Е. Евгений, Е. К., Е. П. С., Е. П. С—ая, Е. П.—С—ая, Е. Рутич, Е. С—в, Евг. Б—в, Ез, Езоп, Ес.

З

З. А., З. Белогорский, Завон, Затерянный, Захар, Зет, Зиновьев, Григорий Евсеевич Зиновьев, Зоил, Золотая рыбка, Зритель, Зурабович, З—в

И

И., И. А., И. Бесошвили, И. Г., И. Е., И. Евл., И. Окромчедлишвили, И. Окромчедлов, И. С..., И. Сл., И. С—ль, И. Т. Г., И. Тх—ский, И. Ф., И. Х., Ив. Тх—вский, Ив. Тх—ский, Ив. Т—ский, Ив. —ский, Ив.—ский, Иван, Иванович, Иван—да—Марья, Ив—да—М., Изгой, Икс, Ил. Елевтеридзе, Ил. Хонели, Илья Хонели, Илья Элевтеридзе, Иннда - бан, Исоя Громов, Историк Грузин, И—да—М., И—ни

К

К., К. Эм., К. Б., К. Д. Э., К. де—Пебе, К. Джав., К. З—ъ, К. К., К. О. Бебутова, К. Оргеиани, К. Р., К. Салин, К. Солин, К. Т., К. Ф., К. Ч., К. Юрьевский, Кавелин, Кавк. старожил, Кавказ. старожил, Кавказский, Кавкасіелли, Калхас, Капанели Л. Г., Кара - Дервиш, Кареев, Кариби, Карский, Карчи, Кахабер, Качалов, Каш, Кв - ский, Квирильский, Ке...Н., Керженцев Платон Михайлович, Кий, Кн. Д. Е., Кн. Д. Э., Кн. Дм... Эр..., Кн. Зе, Кн. О. Б—ова, Кн. О. Г. Бебутова, Кн. Т., Княгиня О. Г. Бебутова, Князь А., Князь П., Ко, Ко, К., Ко..., Коба, Коба Иванович, Колхи, Кон. Богдановский, Кон. Яковлев, Костров, Крет Химерский, Кривич, Ксаверий Броссе, студент иезуитов, К—де—пебе, К—ч

Л

Л, Л. Гарский, Л. Г—ий, Л. З - ский, Л. К - ни, Л. К., Л. Л., Л. М., Л. М. Б., Л. М.—Б., Л. Мартов, Ла - ли, Ладо, Лали, Ландыш, Любитель театра, Люмена, Ляпкин - Тяпкин

М

М. А. Г., М. Ар., М. Ар.( М. Аравин ), М. Аравин, М. Г- дзе, М. Г., М. Георгидзе, М. Гиоргидзе (Георгидзе), М. Д - и, М. Д - ли, М. Д - швили, М. Дж - швили, М. Дж., М. Л., М. Лейлиханов, М. М., М. М—швили, М. С., М. Х., Маиашвили, Г., Макиавели, Максимов, в., Мамацов, Х., Маргар, Маска, Мас—н, Мах., Машинадзе Б., Мед - Бей Абашидзе, Мельникова софья, Мест. кор. Е., Минунц, Мирцхулава, Алио, Мирянин, Мишук, Молочный, Морской, Мтквардалеули, Муаккар, Мустафа, мущина, Мущина, Мциришвили

Н

Г. Никифор, Н., Н. А., Н. А. Б., Н. Аравин, Н. Б., Н. В. Сим - ский, Н. Верин, Н. Г—н, Н. Г—ов, Н. Д., Н. Донецкий, Н. Донская, Н. Е. М., Н. К., Н. Н., Н. П., Н. Р., Н. Рионели, Н. рубежный, Н. С., Н. Сереб—ъ, Н. С—в, Н. Тамарин, Н. Ш., Наб., Набаров, Нар - Дос, Нарская Е., Наследственный поэт, Нездешний, Незрелов, Неизвестный, Неон, Неприсажный педагог, Несветский, Ник. Реулло, Никанор Пустохлопалов, Николай - он, Николай Давыдович Багратиони, Николай Невский, Ниношвили, Э., Новель, Норайр

О

О – ъ, О. И., О. И. Ш - г, О. И. Ш., О. И. Шлинг, О. Ш - линг, О. Ш., О. Шлинг, Обыватель, Один из многих русских, Один из учителей, Окопный генерал, Олимпиадин, Ом., Оскар Шлинг

П

П., П. Вечевой, П. Д., П. И., П. К., П. М., П. Петрович, П. Пе—в, П. С—ский, П. Умиков, П. Цхвилоели, П. Я., П. Як—ов, П. Я—в, Пав. Як—ов, Пав. Я—в, Павел Як—ов, Палиев, Пансте, Папик, Пессимист, Петия Ляпкин - Тяпкин, Платон, Пролетар, Прометеи, прот. А. Ю—кий, Пустынник Горетубанский, Путник

Р

обыватель, Р. И., Р. Кинвари, Р. С. Ш-левич, Р. Эр—ов, Р.C. Ш - вич, Радин, Ре - ми, Редфер, Рецензент, Рио Нели, Рио – нели, Рионели, Рионелли, Рипсимэ Асильянц, Ришпен, Роза Ш-левич, Рот, Руж., Р—дзе, Р—зе

С

С., С. Ольгин, С. А., С. Богданович, С. Г., С. Дариани, С. И., С. Кириллович, С. Кирильский, С. К—ич, С. Львов, С. М. А., С. Мциришвили, С. О., С. Т. Аркомед, С. Теречанин, С. Т—ин, С. Я. Шарти, Сааруни, Саломинка, Саломка, Сам пью чай, Сан, Сандро горели, Сани, Санин, Санинели, Санто, Саргало, Сафир, Саша Чëрный, Саша Чёрный, Св. Г. К., Свимонидзе, Я., Свой, Семин орест, Сенковский, Сер - Гей, Сервантес, Серго, Сефиль Ладо, Сидорич, Силова, Сильва, Сим - ский, Н. В., Симонидзе, Симонидзе, Я., Скандэли, Славин, Со - Гри, Солов, Сольнестъ, Социалист, Ст., Старожил, Старый знакомий, Старый Кавказец, Сулейман, Султанлы, Съ, Съездовец, Сюрприз

Т

Т., Т. В—ев, Т. М., Тамара, Тамарин, Тарас Костров, Тергдалиули, Тимофей, Тифлисец, Тл., Тл. Нв., Товарищ Константин, Трам, Трибун, Туманов, Г. М., Тюх Рельбо, Т—ин

У

Уиараго, Умципарадизе, Уполномоченный Р. О. К. Н., Урбнели, Учитель

Ф

Ф – в П., Ф., Ф. Д., Ф. К. Ф., Ф. С – а, Ф. Ч., Ф. Эман, Фазели, Фаланга, Фд. Бб., Федоров, Феликс, Флигер

Х

Х., Х. В—ъ, Харбинский, Хах—ов, Хозика, Христофор Саркисян, Х—в

Ц

Цезарь Наль, Цхумели

Ч

Ч - вец, Чайка, Черниловец, Черномореци, Чернявский Николай Андреевич, Чо - ла, Чола, Чужак

Ш

Елена Шер, Ш, Ш., Ш. Ардиели, Ш. В. Сослани, Ш. Г., Ш. Горцев, Ш. Давидов, Ш. Леонидов, Ш. М.—К., Ш. С., Шалва сослани, Шахвалад, Шемс Гамар (“მზე - მზე”), Ширванзаде, Ширдин, Шлинг

Ъ

ъ

Э

Э. С—в, Экс, Эли Эганбюри, Эло, Эн - ка, Эн – донато, Эн. Кавеев, Эсэм, Это не я, Эховар

Ю

Ю. Будяк, Ю. П., Юниус, Юрий К—б—к—ъ

Я

Я. В., Я. Г – ли, Я. И., Ясаманi, Я—в

Ճ

Ճ

, ა - ა, ა - ა - ძე, ა - ახ !, ა - ახოვი, ა - ე, ა - ელი, ა - ვი, ა - თ - წ, ა - ი, ა - ია, ა - ის, ა - ის (აკაკის), ა - კი, ა - ლე, ა - ლი, ა - ლი - ი., ა - ლისა, ა - მ, ა - ნ, ა - ნი, ა - ონ ივანის - ძე, ა - რე, ა - ს, ა - ს - ი, ა - სა, ა - სი, ა - სი მ - ლი, ა - ტი, ა - შა, ა - ძე, ა - ჭ - ა, ა ა - რე წიფერჩელი, ა ხ ა ლ მ ო ს უ ლი, ა-ტი გ-წაძე, ა., ა. ბულბულიანი, ა. მაშაშვილი, ა. ს., ა. წ - ისა, ა. ( პოლონ ) ჭ. ( ეშმარიტაძე ), ა. - ა., ა. - თ. - წ., ა. - თ. - წ. ლისა, ა. - ი., ა. - მ, ა. - ნელი, ა. - ს. - ი., ა. - შ., ა. - ძე, ა. 40 - აძე, ა. ა - ვი, ა. ა - ი, ა. ა - ნი, ა. ა - სი, ა. ა - ძე, ა. ა., ა. ა., ა. ა. მ., ა. აბაშელი, ა. ად - ია, ა. აინუკავ ინავოლეგ, ა. ალაზნისპირელი, ა. ალექსანდროვი, ა. ალექსიშვილი, ა. ალექსიძე, ა. ალიევი, ა. ამბროზიანი, ა. ამირანიძე, ა. ანელი, ა. არ - ლი, ა. არავინ, ა. ასკანელი, ა. აღოშვილი, ა. ახ !, ა. ახ - ოვი, ა. ახ., ა. ახნაზარი, ა. ბ - ლი, ა. ბ - შვილი, ა. ბ., ა. ბარათელი, ა. ბაჯელი, ა. ბეგოიძე, ა. ბეთლემელი, ა. ბეკელი, ა. ბენაევი, ა. ბლიკვაძე, ა. ბოგდანოვი, ა. ბულბულიანი, ა. ბუმერანგი, ა. ბურთიკა, ა. გ - ა., ა. გ - ი, ა. გ., ა. გ. (ხევიდან), ა. გ. კოსტროვი, ა. გაგელი, ა. განჯის - კარელი, ა. განჯისკარელი, ა. გეგუთელი, ა. გელოვანი, ა. გლებოვი, ა. გოდორია, ა. გოლუბევი, ა. დ - ძე, ა. დ., ა. დ. თუ - შვილი, ა. დ. კ - ვი, ა. დ. კა - ვი, ა. დავითაშვილი, ა. დანილიჩ - კოჩინი, ა. დარჩიაშვილი, ა. დღიურაშვილი, ა. ე - ვი, ა. ე., ა. ეკელი, ა. ელანიძე, ა. ენგურელი, ა. ერისთავი, ა. ესმაშვილი, ა. ეძიოთ, ა. ვ - შვილი, ა. ვარდოსანიძე, ა. ვაშალომიძე, ა. ზ - ი, ა. ზ - ძე, ა. ზანდერსი, ა. ზეგანელი, ა. ზუგდიდელი, ა. თ - თ - ვი, ა. თ - ი, ა. თ - ლი, ა. თ - ს, ა. თ - სა, ა. თ - წ - სა, ა. თ., ა. თ. - წ., ა. თ. წ - სა, ა. თ. წ., ა. თ. წ. ლი, ა. თარიშვილი, ა. თუაშვილი, ა. თუმანიშვილი, ა. თურმანიძე, ა. ი., ა. ი. მ., ა. ი. მირაქ., ა. იასამანი, ა. იაძე, ა. ივრისპირელი, ა. ილარიონიშვილი, ა. ილიაძე, ა. ილოშვილი, ა. იმერი, ა. ინასარიძე, ა. ინუგ, ა. ირკუტოვი, ა. კ - ან, ა. კ - ი, ა. კ - ლი, ა. კ - ძე, ა. კ., ა. კავთელი, ა. კან - კი, ა. კანსკი, ა. კარიეთელი, ა. კახელი, ა. კვერ - ძე, ა. კინწურაშვილი, ა. კოლხი, ა. კოჩინი, ა. კუხელი, ა. ლ., ა. ლებედევი, ა. ლევანიძე, ა. ლილიპუტი, ა. ლმ - ძე (ასლან ლმობიერაძე), ა. ლონდარიძე, ა. მ - ი, ა. მ - ისა, ა. მ - საგან, ა. მ - ჭ - ძე, ა. მ . მოჩხუბარიძე, ა. მ – ძე, ა. მ-ლი, ა. მ., ა. მ. არ - შვილი, ა. მ. ბ - შვილი, ა. მ. კრინიცკი, ა. მ. მოხევე, ა. მარიამიძე, ა. მარნელი, ა. მაშაშვილი, ა. მაწანწრელი, ა. მაჭახელაძე, ა. მახ - ძე, ა. მახვილაძე, ა. მდევარი, ა. მეგრელიძე

ბ - ა, ბ - ასი, ბ - ბილ - შვ - ლი, ბ - ე, ბ - ი, ბ - ია, ბ - ლი, ბ - ნ გაბაონი, ბ - ნ მდივანი, ბ - ნა ქ - ძე, ბ - ნი შორაპნელი, ბ - ოვი, ბ - ოსული, ბ - რა ვასო, ბ - სა, ბ - სი, ბ - შვილი, ბ - ძე, ბ ., ბ ა, ბ ა ხ ტ ი ა რ ი, ბ- ორელი, ბ. - ვა, ბ. ა., ბ. ა. ს - ძე, ბ. ალაჯან, ბ. ალექსიძე, ბ. ანდღულაძე, ბ. ანუსიძე, ბ. არ - ვი, ბ. არნ - ვი, ბ. აჭარელი, ბ. ახ - ლი, ბ. ახალციხელი, ბ. ახოსპირელი, ბ. ბ - ლი, ბ. ბ., ბ. ბაკურაძე, ბ. ბებურიშვილი, ბ. ბეგლარიძე, ბ. გ - ზანია, ბ. გ - ია, ბ. გ., ბ. გ. - ე, ბ. გელ - ა, ბ. გლებოვი, ბ. და - ლი, ბ. დოლიძე, ბ. ეკალაძე, ბ. ვ., ბ. ვარდანი, ბ. ვასილაძე, ბ. ვედიდელი, ბ. ვერაშვილი, ბ. ვეჯინელი, ბ. თავაძე, ბ. თე - ლი, ბ. თეკლათელი, ბ. ი., ბ. კ - ვა, ბ. კახიანი, ბ. ლ., ბ. ლიუბიმოვი, ბ. ლომ - ძე, ბ. მ - ნი, ბ. მ - ძის ასული, ბ. მ – ძე, ბ. მ., ბ. მ. ვოლინი, ბ. მაიაშვილი, ბ. მარიამიძე, ბ. მაქსიმიძე, ბ. მიშა, ბ. მჭ - ძის ასული, ბ. ნოსირელი, ბ. ო., ბ. ოჯახ - კეტიანი, ბ. პ - შვილი, ბ. პ. შვილი, ბ. პაატა, ბ. პავლოვი, ბ. პანი, ბ. პანის, ბ. პელაშვილი, ბ. ჟ., ბ. რ. შ. ლი., ბ. რადინი, ბ. ს., ბ. ფ - რ - ც - ლ - ძე, ბ. ფ - ძე, ბ. ქარქაშაძე, ბ. ღ., ბ. შ., ბ. შოთაძე, ბ. ხ., ბ. ჯ., ბ. ჯაფარიძე, ბ.კავერინი, ბა - გე, ბა - ნა, ბაბ - ა, ბაბ - ი, ბაბ. - ი., ბაბა, ბაბახანი, ბაბე, ბაბელინა, ბაბი, ბაბილინა, ბაბო, ბაბო რიონელი, ბაბუნჯი, ბაბუშია, ბაგრატ, ბაგრატ ბატონიშვილი, ბაგრატ სოლოღაშვილი - მთაწმინდელი, ბადრიძე, ბადური, ბავრელი, ბაზორკა, ბათაკა თოთიასშვილი, ბათომის სანჯაღის ბეგის შვილი ჰაფიზ მემედ თეკი აბაშიძე, ბათუ მელია, ბათუმელი, ბაირონის ნაგლეჯი, ბაირონიშვილი, ბაკურცევი, ბაკურციხელი, ბალანჩინი, ჯორჯ, ბალდახინის სალდათი, ბალი - აღა, ბალიქოღლუ, ბალტაზარ, ბამა, ბან - დონ, ბანდაყული, ბანი, ბანკან, ბანოვანი, ბანოვანი - ლაჯანელი, ბარ - შვილი, ბარაბალესძე, ბარაქალა !, ბარბარე ბარბარელი, ბარბარე ჯ., ბარბარე ჯორჯაძე, ბარბარელი, ბარდღა, ბარელი, ბარელი მთაში, ბარველი, ბარიათინსკი, ბარისახოელი, ბარისხოველი, ბარკოვი, ბარნაბა გელა, ბარნაბი, ბარნაველი, ბარნოვი, ვასილ, ბარონ, ბარონ - ფონ - ბეგლარიონ, ბარონ დე - კანი, ბარონ იკს, ბარონ ინ - და - ბანი, ბარონ ფონ - ბეგლარიონ, ბარონესა ზარნაუ, ბარონესა ფონ კლაისტი, ბარონი, ბარონი ბრამბეუსი, ბარონი ინ და ბანი, ბარსკი, ბარძიმი, ბასილ ხოშარელი, ბასილ., ბასოკი, ბასრი, ბასხ, ბატი, ბატონი, ბაუკა, ბაქი თუთბერიძე, ბაქია, ბაქოელი, ბაქოელი ქართველი, ბაღდათელი, ბაღჩო, ბაყათარ ოსი, ბაყუჩია, ბაშელიძე, ბაჩანა, ბახ... ლია, ბახვას სკუა, ბახველი, ბახტაძე, ვალია, ბახტრიონელი ლადო, ბახუტაშვილი, ბებ - შვილი, ბებერი არწივი, ბებერი ცხენი, ბებნისელი

" გა ", ავთანდილი, , გ - ლ, გ - ლიძე, გ - ა, გ - ანი, გ - გ, გ - გ., გ - გი, გ - ელი, გ - თელი, გ - ი, გ - ი ც - ლი, გ - ი - ც - ი, გ - ი ახ - ელი, გ - ი., გ - ია, გ - კა, გ - კე, გ - ლი, გ - ნ მოსული, გ - ნი, გ - ო, გ - რი, გ - სელი, გ - შვილი, გ - ჩია, გ - ძე, გ - ძის, გ ს ი, გ., გ. - გ ( „გიგა“ ), გ. მა - ძე, გ. - ა - ნი, გ. - გ - ზიანი, გ. - ელი, გ. - ზიანი, გ. - თ - მ, გ. - თელი, გ. - კე, გ. - ნ. თავზარიშვილი, გ. - ძ, გ. - ძე, გ. ა - ბელი, გ. ა - გან, გ. ა - ნი, გ. ა - ციხელი, გ. ა., გ. ა. - ციხელი, გ. ა. უტეხელი, გ. ა. შ., გ. აბულაძე, გ. აბხაზი, გ. აგარელი, გ. ადამიანი, გ. ალანიძე, გ. ალექსიშვილი, გ. ალიანი, გ. ანაშვილი, გ. ანდრიაძე, გ. ანი, გ. ანი - ძე, გ. არადელი, გ. არგარელი, გ. არტემიძე, გ. აფხაზავა, გ. ახ - ანი, გ. ახ - ელი, გ. ახ - ლისა, გ. ახა – ლი, გ. ახალაძე, გ. ახალციხელი, გ. ახკორაძე, გ. ბ - ია, გ. ბ - ღ - ძე, გ. ბ - შვილი, გ. ბ - ძე, გ. ბ., გ. ბ. ბაღსარაშვილი, გ. ბარათაშვილი, გ. ბარბაქაძე, გ. ბარელი, გ. ბარველი, გ. ბასრიძე, გ. ბაღ - ძე, გ. ბაღსარაშვილი, გ. ბეთანელი, გ. ბეთლეველი, გ. ბერ - ძე, გ. ბერიძე, გ. ბერშუელი, გ. ბჟ - ვა, გ. ბრონშტეინი, გ. ბუ - ლი, გ. ბურ - ძე, გ. ბუხნიკაშვილი, გ. გ - ი, გ. გ - ლი, გ. გ - ნი, გ. გ - სიანი, გ. გ - ძე, გ. გ., გ. გ. ლი, გ. გარდახვეწილი, გ. გედევანოვი, გ. გვ - ი, გ. გიასელი, გ. გივიძე, გ. გიცანი, გ. გოდორია, გ. გორდელაძე, გ. გორისელი, გ. გორმაღლელი, გ. გრემელი, გ. გრემი, გ. გრიგოლაშვილი, გ. გრიგოლია, გ. გრიგორიევი, გ. გუბელი, გ. გურამიშვილი, გ. გურჯი, გ. დ., გ. და ი. ერ, გ. დევიძე, გ. დიახოვი, გ. ე - ძე, გ. ედიშერიძე, გ. ერ., გ. ერი., გ. ერის., გ. ერისთ., გ. ერმალოძე, გ. ვ - იანი, გ. ვ., გ. ვ. გედევანოვი, გ. ვაკისუბნელი, გ. ვარდენიშვილი, გ. ვარლამიძე, გ. ვაშალომიძე, გ. ვეზ - ლი, გ. ვერმიცნობისძე, გ. ვლადიმიროვი, გ. ზ - ლი, გ. ზ - ძე, გ. ზ - ძისა, გ. ზ., გ. ზარიძე, გ. ზეგანელი, გ. ზოდელი, გ. თ - ლი, გ. თ - მ - ისა, გ. თ - ძე, გ. თ., გ. თ. - მ, გ. თავზარაშვილი, გ. თავზიშვილი, გ. თამარაშვილი, გ. თენაძე, გ. თეძმისხეველი, გ. თვალადელი, გ. თვალთაძე, გ. თიანელი, გ. თირელი, გ. ი - ლი, გ. ი - ც - ი, გ. ი., გ. ი. მედგარაძე, გ. ი. ს., გ. ია. გ - ლი, გ. იაკობაშვილი, გ. იაძე, გ. ივანიშვილი, გ. ივანიძე, გ. ივანოვი, გ. ივანოვიჩი, გ. ივრის - ხეველი, გ. ივრისხეველი, გ. იზიძე, გ. ილორელი, გ. იმედაშვილი, გ. ინგა, გ. იობიძე, გ. ირემაძე, გ. კ - ლი, გ. კ - შვილი, გ. კ - ძე, გ. კ., გ. კანანელი, გ. კახი, გ. კე, გ. კეჭეყმაძე, გ. კვანცხეთელი, გ. კვაცხუთელი, გ. კვერენჩხილაძე, გ. კირსანოვი, გ. კლავდია, გ. კოლხიდელი, გ. კრემენსკი, გ. კურდღელაშვილი

ბ. დავითაშვილი, გლუხარიჩი II დ., დ - ა, დ - ე, დ - ვი, დ - ვი სამარაღდონ, დ - თ ს - ნი, დ - ისა, დ - კა, დ - კო, დ - ლ, დ - ლი, დ - ნი, დ - რი - ბა, დ - სი, დ - ძე, დ ორ ო. ლ., დ., დ. კ - შვილი, დ. ქ., დ. - მა..., დ. [ქუთაისიდან], დ. ა - ძე, დ. ა., დ. ა. - ძე, დ. ა. ყა - ი, დ. ა. ყი - სა, დ. ავ - ი, დ. ავ . . .ი, დ. ალბანელი, დ. ან - ისა, დ. არაგველი, დ. აწ., დ. აწყურელი, დ. ბ - ია, დ. ბ - ლი, დ. ბ - სა, დ. ბ - ძე, დ. ბ., დ. ბაგრატოვანი, დ. ბზ - ვა, დ. გ - ი, დ. გ - ლი, დ. გ., დ. გ. - ი, დ. გ. ტუმანსკი, დ. გარ - ლი, დ. გარეთელი, დ. გარიკი, დ. გელდიაშვილი, დ. გენელიძე, დ. გიგაური, დ. გიორგაძე, დ. გლეხიშვილი, დ. გლუხ რიჩი, დ. გლუხ რიჩი II, დ. გლუხ რიჩი II, დ. გურული, დ. გურჯანელი, დ. დ - ნი, დ. დ - შვილი, დ. დ - ძე, დ. დ., დ. დ. ღა - ძე, დ. დეკანოზიძე, დ. დიმიშვილი, დ. დონიაშვილი, დ. ე - ი, დ. ე., დ. ე. გლ., დ. ელ - შვილი, დ. ელემაშვილი, დ. ელპიტაშვილი, დ. ელპიტიშვილი, დ. ვ - ძე, დ. ვ., დ. ვასაკალიშვილი, დ. ვედრებისელი, დ. ვეზირიშვილი, დ. ვერმიცანაშვილი, დ. ვერმიცანაძე, დ. ზურაბისშვილი, დ. ზურაბიშვილი, დ. თ - ელი, დ. თ - ლი, დ. თ - ძე, დ. თ., დ. თ. ჟ., დ. თბილისელი, დ. თომაშვილი, დ. თუ - ლი, დ. თურდოსპირელი, დ. ივანიშვილი, დ. კ ჭ - ლი, დ. კ - ლი, დ. კ - შვილი, დ. კ - ძე, დ. კ - ძეს, დ. კ - ჭი, დ. კ., დ. კ. ლისა, დ. კ.- ლისა, დ. კა - ძე, დ. კაზაროვი, დ. კალ - ლი, დ. კახელი, დ. კლდ - ილი, დ. კოლხიდელი, დ. კოპალი, დ. კულაშელი, დ. ლ - ი, დ. ლ - ძე, დ. ლ ., დ. ლე - ძე, დ. ლი., დ. ლიხელი, დ. მ - ლ, დ. მ - ლი, დ. მ - სი, დ. მ - შვილი, დ. მ - ძე, დ. მ., დ. მ. ლანგი, დ. მაიაშვილი, დ. მარიჯანიძე, დ. მაჩ., დ. მაჩხანელი, დ. მახვილაძე, დ. მდ - ი, დ. მე – ლი, დ. მებუკიშვილი, დ. მეგრელი, დ. მეველე, დ. მელი მუშა, დ. მექანარე, დ. მეჩონგურე, დ. მთაგორელი, დ. მინადორაშვილი, დ. მოხევე, დ. ნ - ლი, დ. ნ - შვილი, დ. ნ., დ. ნ. - ისა, დ. ნ. - შვილი, დ. ნ. ყ - ლი, დ. ნ. ყ - შვილი, დ. ნადიროვი, დ. ნარვილი, დ. ნახ - შვილი, დ. ნახუ - შვილი, დ. ნიკ - ძე, დ. ნინოწმინდელი, დ. ო - ძე, დ. ო., დ. ოკროშიძე, დ. ორ - სე, დ. პ., დ. პ. ს - ი, დ. პ. ს - სა, დ. პარიზელი, დ. პელაგაძე, დ. რ - ძე, დ. რ., დ. რექტ., დ. რიაზანოვი, დ. რიონელი, დ. რონდელი, დ. ს - შვილი, დ. ს., დ. ს. შვილი, დ. სოსლანი, დ. ტ. დ - ანცი, დ. ტეზრელი, დ. უ - ძე, დ. უ., დ. ფ - ა, დ. ფ., დ. ფირ - ვა, დ. ქ - ძე, დ. ქარ - ძე, დ. ქართველიშვილი, დ. ქორიძე, დ. ქუჩიშვილი, დ. ღ - ძე, დ. ღ., დ. ყ - სა, დ. ყ., დ. ყულაშვილი, დ. შ - ძე, დ. შ., დ. შა - ლი, დ. ჩ., დ. ჩარკ., დ. ც - ძე, დ. ცვარ - ნამი, დ. ცვარნამი, დ. ციორელი, დ. წ., დ. ჭ - ძე, დ. ჭანჭათელი

, ე (ქიმი) დიასამიძე, ე - ა, ე - ე რ - ლი, ე - ე - ია, ე - ვ - ი ხ - ფ - რია, ე - ზი, ე - ი : - ს, ე - ი., ე - კი, ე - კო, ე - ლი, ე - მ, ე - სი, ე - ძე, ე., ე. - ლი, ე. ა - ი, ე. ა - ს, ე. ა., ე. ას - ვი, ე. ბ., ე. ბებ - შვილი, ე. ბლონინა, ე. ბოსლეველი, ე. გ - ა, ე. გ - ლისა, ე. გ - რი, ე. გ - სა, ე. გ., ე. გ. - ე, ე. გ. რი., ე. გაროკური[ედმონ], ე. გორდაძე, ე. გუგუნავა, ე. დ - ი, ე. დ - ლი, ე. დ., ე. დადიანი, ე. ე., ე. ე. - ია, ე. ერისთავი, ე. ვ - ძე, ე. ვ., ე. ზედგინიძე, ე. თ - ი, ე. თ - ლი, ე. თ., ე. ი., ე. იოსებიშვილი, ე. კ., ე. კახიძე, ე. ლ - ე, ე. ლ - ძე, ე. მ - შვილი, ე. მ., ე. მარველი, ე. მარიამიძე, ე. მდინარელი, ე. მესხი, ე. მუშიშვილი, ე. ნ - ძე, ე. ნათაძე, ე. ნიკოლაძე, ე. პ - ვი, ე. პ., ე. რაჭველი, ე. სიმ - შვილი, ე. სიხარულიძე, ე. სოფრომაძე, ე. სუფსისპირელი, ე. ტ - ძე, ე. ტასიკოშვილი, ე. ტო - ძე, ე. ქ., ე. ქარელიშვილი, ე. ქემერტელი, ე. ყ., ე. ყარამანიძე, ე. ყრ - ლი, ე. შილდელი, ე. ცეცხლაძე, ე. ძე., ე. წ., ე. ხ., ე...მ..., ებრაელი ქალი, ეგ – ინ, ეგ. ინ., ეგნატე, ეგნატე სვანი, ეგნატი, ეგორ ჭილიაევი, ეგრი, ეგრისელი, ეგრისელი, ვაჟა, ედ. ბაგრიცკი, ედილი, ედილლი, ედილო, ედიშერი, ედიშეროვი, ედმონდ კინი, ედმონდ კინი: ეე!, ედუარდ ბაგრიცკი, ედუარდ ბლანი, ეე! ონოფრე, ევ. ბაჯელი, ევ. მ - ძე, ევ. მჭ - ძე, ევ. სიდოშვილი, ევა გელოვანისა, ევანგულა, ევგ. ქართლელი, ევგ. ყრუ - ლი, ევდემოზ არქიეპისკოპოსი, ევდემონ კათოლიკოსი, ევდოშვილი, ირ., ევდოშვილი, იროდიონ, ევერმანი, მ., ევსევიშვილი, ეზეკია კახიანი, ეზოპი, ეთიმ - გურჯი იხ. იეთიმ გურჯი, ეთიმ გურჯი, ეთიმ გურჯი იხ. იეთიმ გურჯი, ეკ - გ., ეკ - ლი, ეკ. - ლი, ეკ. გ., ეკ. ა - სა, ეკ. ა., ეკ. გ - ისა, ეკ. დადიანი, ეკ. მ - ა, ეკ. მ - ი, ეკ. მ - სა, ეკ. მ - ხი, ეკ. მ - ხისა, ეკ. მ., ეკ. მე - სა, ეკ. ქართველი, ეკ. ჭ - ძე, ეკალ - ძმარა, ეკალა, ეკალაძე, ეკალაძე, ია, ეკალი, ეკალსინი, ეკატერინე, ეკატერინე ბრეშკოვსკაია, ეკატერინე გურიელი, ეკატერინე ლორთქიფანიძე, ეკატერინე მესხი, ეკონომისტი, ელ - ბ, ელ - ვა, ელ - ლი, ელ - მორო, ელ – თეზ., ელ., ელ. ბ - ლოვი, ელ. ბ - ოვი, ელ. ერ - თავი, ელ. ლ - სა, ელ. მარო, ელანიძე, ელბაქიძე, ელგუჟა, ელენა შერი, ელენე, ელენე დარიანი, ელენე დონაური, ელენე ლორთქიფანიძე, ელენე მაჩაბელი, ელენე ყიფიანი, ელენიძე, ელეფთერ, ელეფთერ ლაფაჩი, ელეფთერიძე, ელვა, ელვისო, ელი, ელი - ელი, ელი ჩერნოვა, ელია, ელიაშვილი, ელიზბარ ზედგინიძე, ელიზბარ ივერიელი, ელიზბარიშვილი, ელიკო, ელისაბედ (კეკე)ყაზბეგი, ელლი, ელმორო, ელპიდი, ემ. ლ - ძე, ემა, ემბე, ემე, ემილია ზოლა

ე. დ. კ., , ვ - ა, ვ - ა ფ - ლა, ვ - გ - ე - ლი, ვ - ე, ვ - ელი, ვ - ი, ვ - ია, ვ - კ - ძე, ვ - ლი, ვ - ნო, ვ - ნო ო - მელი, ვ - ო, ვ - ფ - ლა, ვ - ძე, ვ ა, ვ ა რ..., ვ., ვ. შ - ელი, ვ. ჯ - ძე, ვ. - ა ფ - ლა, ვ. - ია, ვ. - ლი, ვ. - ძე, ვ. ა - შვილი, ვ. ა., ვ. ა. გოგიჩაიშვილი, ვ. აბრამიშვილი, ვ. ადური, ვ. ალექსიძე, ვ. ამაღლობელი, ვ. არტემიძე, ვ. აღათიშვილი, ვ. აღნია, ვ. ახოშვილი, ვ. ბ - ვი, ვ. ბ - ი, ვ. ბ - ლი, ვ. ბ - შვილი, ვ. ბ - ძე, ვ. ბ., ვ. ბ...ლი, ვ. ბაბიძე, ვ. ბაზილევსკი, ვ. ბაკურციხელი, ვ. ბარნოვი, ვ. ბესლეთელი, ვ. ბესოშვილი, ვ. ბორელი, ვ. ბუ - ი, ვ. ბუთ - ლი, ვ. ბურ - ძე, ვ. ბურჯ., ვ. გ - ელი, ვ. გ - ლი, ვ. გ - სი, ვ. გ - ძე, ვ. გ., ვ. გაბესკირი, ვ. გაგელი, ვ. გავაშელი, ვ. გალაქტიონიძე, ვ. გარიკი, ვ. გარრიკი, ვ. გლეხიშვილი, ვ. გოლაძე, ვ. გორითელი, ვ. გრინევიჩი, ვ. გულბათაშვილი, ვ. გურული, ვ. დ - ლი, ვ. დ - ძე, ვ. დ., ვ. დაისელი, ვ. დარასელი, ვ. დაროვი, ვ. დასელი, ვ. დეკანოზიშვილი, ვ. დორელი, ვ. ე - ლი, ვ. ეგ - შვილი, ვ. ეგნ.....შვილი, ვ. ელიაძე, ვ. ელიძე, ვ. ერკელი, ვ. ესაღოვი, ვ. ესინი, ვ. ვ - ი, ვ. ვ - კო, ვ. ვ - ძე, ვ. ვაზარინი, ვ. ვაზიანი, ვ. ვანპელიანი, ვ. ვარაზი, ვ. ვარაზიშვილი, ვ. ვუსხრიკიძე, ვ. ზ. ხ., ვ. ზედა - ილმელი, ვ. თ - ფ - ია, ვ. თ - ფია, ვ. თ - შვილი, ვ. თ., ვ. თამროშვილი, ვ. თიანელი, ვ. ი - ლი, ვ. ი - ნი, ვ. იგორეთელი, ვ. ივერიელი, ვ. ილმელი, ვ. იმერელი, ვ. კ - ი, ვ. კ - ლი, ვ. კ - შვილი, ვ. კ - ძე, ვ. კ., ვ. კავ - ძე, ვ. კავერინი, ვ. კარალეთელი, ვ. კარალელი, ვ. კილაძე, ვ. კოტ., ვ. კრესტოვსკი, ვ. კულაშელი, ვ. კუმაჩი, ვ. ლ - ვი, ვ. ლ - ძე, ვ. ლ., ვ. ლაზაძე, ვ. ლებედევ - კუმაჩი, ვ. ლელიანი, ვ. ლიდინი, ვ. ლუხუტისპირელი, ვ. მ - ელს, ვ. მ - ლი, ვ. მ - ლია, ვ. მ - ნი, ვ. მ - შვილი, ვ. მ - ძე, ვ. მ., ვ. მ. – შვილი, ვ. მა - შვილი, ვ. მაიაკ., ვ. მალაქიაშვილი, ვ. მანელი, ვ. მანი - ძე, ვ. მანიძე, ვ. მარველი, ვ. მარკურელი, ვ. მაშვილი, ვ. მაშოშვილი, ვ. მახვილაკი, ვ. მახვილი, ვ. მიხელიძე, ვ. მოძველი, ვ. მწუხრიშვილი, ვ. მჭ - შვილი, ვ. მჭედლიძე, ვ. მხარგრძელი, ვ. ნ – ალი, ვ. ნ., ვ. ნ. ჩინჩალაია, ვ. ნა - ლი, ვ. ნასიძე, ვ. ნუშკაშვილი, ვ. ო - ს, ვ. ო., ვ. ობ - ჩელი, ვ. ობჩელი, ვ. ოლიაშვილი, ვ. ორბელი, ვ. ოქონელი, ვ. ოქუმელი, ვ. ჟ., ვ. ჟურული, ვ. რ., ვ. ს - ე, ვ. ს - ი, ვ. ს - პირელი, ვ. ს - შვილი, ვ. ს., ვ. ს. ე., ვ. ს. იმერელი, ვ. საბაშვილი, ვ. სე - ლი, ვ. სეფისპირელი, ვ. სოსანი, ვ. სუროძე, ვ. ტეხურ - პირელი, ვ. უ - ძე, ვ. ურდოელი, ვ. ფ - ლა, ვ. ფ - ლი, ვ. ქ - ია, ვ. ქ - ძე, ვ. ქვა - ვა, ვ. ღ - ძე, ვ. ღ., ვ. ღვანკითელი, ვ. ყ.

ზ - გ - ი, ზ - გი, ზ - ი, ზ - ლი, ზ - ო, ზ - რია, ზ., ზ. - დ - ლი, ზ. ანტ., ზ. აფაქიძე, ზ. ახალსოფლელი, ზ. გ - შვილი, ზ. გაგუა, ზ. გოგოლაძე, ზ. გრიგოლია, ზ. გრძელიძე, ზ. გული, ზ. გუმბაძე, ზ. დ - ვი, ზ. ედილი, ზ. ვარდოსანიძე, ზ. ი., ზ. იაძე, ზ. ილმელი, ზ. კახ - იმერი, ზ. ლავრენტიევი, ზ. მ - ი, ზ. მ - ლი, ზ. მ., ზ. მთაწმინდელი, ზ. ნანეიშვილი, ზ. რაზმაძე, ზ. ფრონელი, ზ. ფუკსი, ზ. ქართველიშვილი, ზ. ღ - ლი, ზ. შ., ზ. ჩ - ა, ზ. ჩ., ზ. წინა - რიშვილი, ზ. ჭ - ძე, ზ. ჭ., ზადეკაშვილი, ზაზა კოლხიდელი, ზაზა ფანასკერტელი, ზაირა, ზალი, ზალიკანიანი, ზანგი, ზანგი სოსო, ზანგი ხიხო, ზანგურიძე, ზანდარელი, ზანდერსი, ზარაფიშვილი, ზარაფოვი სტეფანე, ზარგარი, ზაქ. ჭ - ძე, ზაქარია, ზაქარია ედილი, ზაქარია ეპისკოპოსი, ზაქარია მთაწმინდელი, ზაქარია მოძღვარი, ზაქარია მხარგრძელი, ზაქარია ხონელი, ზაქარიაძე, ალექსანდრე, ზაქარიო გრემი, ზაქი ჭამია, ზაყელი, ზეზვა, ზემო იმერელი, ზემო ილმელი, ზემო რაჭველი, ზემო რაჭველი გლეხი, ზემო ქართლელი, ზემო ქართლელი ქალი, ზემო ქართლელი მ., ზემო –ხანდაკელი მიხო, ზემოური, ზემოური იმერელი გორისელი, ზემოქართლელი, ზემხა, ზერო, ზვიად სვანი, ზიარელი, ზიარელი ჭურიკაძე, ზიარელი ჭურიკიძე, ზიგფრიდ გუმბაძე, ზიგფრიდ გუბაძე, ზიგფრიდი, ზინკა, ზინო, ზიპო, ზიჭია, ზმუკი, ზნაკ - ზერო, ზოდელი, ზოია, ზოილი, ზოლოტაია რიბკა, ზომლეთელი, ზორბა, ზოსიმე, ზოსიმე ჯიქია, ზოტა, ვასილ, ზოტიკე, ზუბალოვი, ალექსანდრე, ზუბაშვილი, ზუგდიდელი, ზუმბერიძე, ზურაბ ბარნაველი, ზურაბ მოენიძე, ზურაბიშვილი, ზღვისპირელი

, თ - ე, თ - ველი, თ - თ - ევი, თ - ი სვანი, თ - ლე კ - აკი, თ - ლი, თ - მ, თ - ნა, თ - ოვი, თ - ტ - ელი, თ - ტელი, თ - შვილი, თ - წ. - ან., თ., თ. – ლი, თ. ა., თ. ა. ჭ., თ. ალ, თ. ასა-ნი, თ. ბ., თ. ბალიაშვილი, თ. ბეკათელი, თ. ბეს-ძე, თ. გ - ძე, თ. გ., თ. გ. ე., თ. გ. ერის., თ. გ. თ., თ. გ. ო., თ. გ. რჩე, თ. გ. ც - სი, თ. გ. ც., თ. გო - ლი, თ. გოგოლაშვილი, თ. გურჯიძე, თ. დ. წ., თ. ე., თ. ვ. მ., თ. ვ. ჯ. ორბ., თ. ზიარელი, თ. ია - ძე, თ. იანელი, თ. კ - ი, თ. კ - კი, თ. კ - ლი, თ. კ - ძე, თ. კ - ძისა, თ. კ., თ. კ. ლ., თ. კა - კი, თ. კან., თ. კარგარეთელი, თ. კვალითელი, თ. კი - კი, თ. ლ., თ. ლაზი, თ. მ - ს, თ. მ - შვილი, თ. მ - ძე, თ. მ., თ. მაგმაძე, თ. მაღაროელი, თ. მინადორაძე, თ. ნ., თ. ნად - ძე, თ. პ. ( თომა პუსა ), თ. ჟ., თ. რ., თ. რ. შ. ე., თ. რაზ - ლი, თ. რაზ - ს, თ. ს - ი, თ. ს., თ. სა - ია, თ. სა - კია, თ. სახოკია, თ. სვანი, თ. სიბირსკი, თ. ღ., თ. ღონიერი, თ. ყვირილელი, თ. შავიზღვისპირელი, თ. ჩ - ნაია, თ. ჩ., თ. ძ - ია, თ. წიგნაძე, თ. ჭაღარა, თ. ჭყონდიდელი, თ. ხ - ე, თ. ხ - ძე, თ. ხუბულური, თ. ხუს - ძე, თ. ხუს - ძე ე, თ. ჯ., თ. ჯანგ., თ. ჯაფ - ისა, თ. – ლი, თა - შვილი, თაგუნა, თადეოზი, თავ. დ. რ. წ., თავ. დ. წ., თავ. იმერელი, თავ. სვანი, თავადი მეგრელიისა, თავბერა, თავდგირიძე, ნიკოლ, თავზიშვილი, თავიდან მესამე ( გ - ანი ), თავის ბრალია, თავისუფალი, თავისუფალი მეთვალყურე, თავისუფალი მონა, თავისუფალი სვანი, თავისუფლაძე, თავხედი, თათარყან, თათარყან დ., თათარყანშერ, თათარხანი, თათიაშვილი, თამ. ისახარ, თამაზ ამაშუკელი, თამაზ ჩილაია, თამაზიშვილი, ნიკოლოზ, თამარ, თამარ და ელენე, თამარ დედოფალი, თამარ ვარდანისა, თამარ ვარდანიძისა, თამარ ივერი, თამარ ისახარი, თამარ მელეცკაია, თამარ ოქროშიძე, თამარ ჩქარეული, თამარ ცერი, თამარა, თამარა შამილოვნა, თამარატი, თამარაშვილი, თამბაქოს ფოთოლი, თან - ენ კან - ინ, თან - ინ - კან, თან - კან, თან - ხან, თანამგრძნობელი, თანამშრომელი, თანი, თანიმელო, თანო ხანიაშვილი, თანხანაშვილი, თარბაქ, თარსი, თარხან - მოურავი ეკატერინე, თარხანი, თარხანოვი, თაქთაქიშვილი ლ., თახსირ ლაზი, თბილელი, თბილისელი, თბილისელი კინტო, თეატრალი, თეატრალური - მოხევე, თეატრის მეგობარი, თეატრის მუშა, თედო, თედო - ია, თედო გუნებაშვილი, თედო იაშვილი, თედო ლილოელი, თედო რაჭველიშვილი, თედორე, თედორე სოლოგუბი, თევდორაშვილი, თევდორაშვილი, ზაქარია ივანეს ძე, თევდორე, თეზბიტელი, თეთრაძეები, თეი - ჯან, თეიმურაზ ბატონიშვილი, თეიმურაზ უიარაღო, თეიმურაზი, თეკლა, თეკლა ბატონიშვილი, თეკლათელი, თეკლე ბატონიშვილი, თელაველი, თელანელი, თელაწყალელი, თელიანელი, თემის თოკლე, თემის თოკლე ანწლაძე, თემისმოკლე ანწლაძე, თემურ ობოლაძე, თემურელი, თეო იანელი, თეო კა - კი, თეო კანდ., თეო. კანდე.

გრიშაშვილი ი., , ი -, ი - ა, ი - ა ი - ძე, ი - ა კ - სა, ი - ა კ - სა, ი - ანი, ი - ბ., ი - გრ ი, ი - ე გ - ი, ი - ე გ - ი, ი - ელი, ი - თელი, ი - ი - ილი, ი - ი., ი - ილი, ი - ლი, ი - ნ, ი - ნ., ი - ნა, ი - ნა გაბრიელის ძე, ი - ნე, ი - ნე ქ - ძე, ი - ნი, ი - ნისა, ი - ო, ი - სა, ი - ტირე, ი - ფარი, ი - ცანი, ი - ძე, ი - წ - ლი, ი., ი. - ძე, ი. ბ - ლი, ი. დაროშვილი, ი. კარგარეთელი, ი. ნ - ისა, ი. ნ., ი. ს., ი. წ., ი. - გ - ლი, ი. - ელი, ი. - თელი, ი. - ი., ი. - ილი, ი. - ცანი, ი. ა - იელი, ი. ა - ლი, ი. ა - სი, ი. ა - ძე, ი. ა., ი. ა. – ძე, ი. აბაშისთაველი, ი. ალეველი, ი. ალექსანდრიძე, ი. ალხ., ი. ალხაზ, ი. ალხაზოვი, ი. არ - თელი, ი. არ - იელი, ი. არიელი, ი. არიმათიელი, ი. არსკი, ი. ახალ - ი, ი. ბ - ელი, ი. ბ - ლი, ი. ბ - ძე, ი. ბ., ი. ბ. - ლი, ი. ბ. კაკაბაძე, ი. ბაზ., ი. ბარველი, ი. ბარკალა - ი, ი. ბეგი, ი. ბელ - ი, ი. ბესოშვილი, ი. გ - ა, ი. გ - აია, ი. გ - ელი, ი. გ - ლი, ი. გ - რი, ი. გ - შვილი, ი. გ - ძე, ი. გ., ი. გ. - ელი, ი. გ. გრუზინოვი, ი. გ. ივანოვი, ი. გარ - შვილი, ი. გარეთუბნელი, ი. გე - ვა - ლი, ი. გო - რი, ი. გო - ძე, ი. გოგია, ი. გოლგოთელი, ი. გომახურელი, ი. გორბუნოვ - პოსადოვი, ი. გრ - ი, ი. გრ., ი. გრდემლი, ი. გრი, ი. გრი - ი, ი. გრი - ლი, ი. გრი - შაშვილი, ი. გრი - შვილი, ი. გრილი, ი. გრიშა - ლი, ი. გურო, ი. გურული, ი. დ - განი, ი. დ - სა, ი. დ - საგან, ი. დ - შვილი, ი. დ., ი. დ. -, ი. დ. ივანოვიჩი, ი. დავიდოვი, ი. დურუჯელი, ი. ე - ლი, ი. ე - ძე, ი. ე., ი. ევ - შვილი, ი. ევდოშვილი, ი. ელაქაძე, ი. ელაქიძე, ი. ელბაქიძე, ი. ელეფთერიძე, ი. ერ - ვი, ი. ერაძე, ი. ვ - თ - ა, ი. ვარიანელი, ი. ვაშალომიძე, ი. ზ., ი. ზაქარიაშვილი, ი. ზედობნელი, ი. ზურ., ი. თავაძე, ი. თავბერა, ი. თამარციხელი, ი. თებ - ტელი, ი. თეზ - ტელი, ი. თეზბიტელი, ი. თლუღელი, ი. თუში, ი. ი - ანი, ი. ი - ლი, ი. ი - სა, ი. ი., ი. იანეთელი, ი. იანელი, ი. ივანიშვილი, ი. ივანოვი, ი. იმ - დ - ი, ი. იმ - ი, ი. იმ - ლი, ი. იმ - შვილი, ი. იმედ - ი, ი. იმედი, ი. იმერიძე, ი. იონოვი, ი. კ - ლი, ი. კ - ძე, ი. კ., ი. კ. მ - შვილი, ი. კავთელი, ი. კალმახელიძე, ი. კარგარეთელი, ი. კახელი, ი. კორტი, ი. კოხ - ძე, ი. კრასნოდელსკი, ი. ლ., ი. ლევანიშვილი, ი. ლევაძე, ი. ლეჩხუმელი, ი. ლოლუა, ი. მ - ანი, ი. მ - ი, ი. მ - ია, ი. მ - ისა, ი. მ - ნი, ი. მ - ძე, ი. მ - ხი, ი. მ – ს, ი. მ., ი. მ. - ა - ნი, ი. მ. - ია, ი. მ. - ს, ი. მა - ნი, ი. მაგმაძე, ი. მანსვეტოვი, ი. მარალაძე, ი. მარალიძე, ი. მარჯანიძე, ი. მედგარიძე, ი. მეთვალყურე, ი. მერეხიძე, ი. მერიხიძე, ი. მიქაბერიძე

კ ტ - ე, კ - ა, კ - აკი, კ - ი, კ - ლ - ტე, კ - ლი, კ - ნე მაჭავარიანი, კ - ნი, კ - ო, კ - სრ - იანი, კ - შვილი, კ - ძე, კ - ჭ - ლი, კ., კ. გრძელი, კ. ოცხანელი, კ. - ანი, კ. - იანი, კ. ა - სა, კ. ა., კ. აბ - ელი, კ. აბ - პ - ელი, კ. აბაშ - პ - ელი, კ. აბაშ - პირელი, კ. აბაშისპირელი, კ. აბხაზი, კ. ალაზნისპირელი, კ. ალაძე, კ. ალისუბნელი, კ. ალმასიძე, კ. ანდ - შვილი, კ. აფხაზი, კ. ბ - ლი, კ. ბ - შვილი, კ. ბ - ძე, კ. ბ- ჯ - ძე, კ. ბ., კ. ბ. ო., კ. ბ. ჯ., კ. ბადრიძე, კ. ბასილაშვილი, კ. ბასრიძე, კ. ბერძენიშვილი, კ. გ - ა, კ. გ - ია, კ. გ - ლი, კ. გ - ძე, კ. გ., კ. გ. - ლი, კ. გაბიჩვაძე, კ. გელათელი, კ. გერგესელი, კ. გიაძე, კ. გიორგაძე, კ. გოგიაძე, კ. გოგოლაძე, კ. გრიგოლია, კ. გრძელი, კ. გრძელიშვილი, კ. გძელი, კ. გძელიშვილი, კ. დ - ჟა, კ. დ - უა, კ. დ., კ. დე - ლაკი, კ. ე - ვი, კ. ე., კ. ე. ერ., კ. ე. წ., კ. ეკატ. წერ., კ. ეკაშვილი, კ. ენ - ი, კ. ერ - ვი, კ. ესმაშვილი, კ. ვაზიანი, კ. ვეზ - ლი, კ. ზურაბიშვილი, კ. თ - ის, კ. თ - ლი, კ. თ., კ. თავ., კ. თამაზაური, კ. თუთბერიძე, კ. ი., კ. ი. მ - ცოვი, კ. ილიაშვილი, კ. კ - ლი, კ. კ - სა, კ. კ - ძე, კ. კ., კ. კავილაძე, კ. კავკასიელი, კ. კალმახელიძე, კ. კაპანელი, კ. კარდენახელი, კ. კატო, კ. კაუტსკი, კ. კაცხელი, კ. კახელი, კ. კერამი, კ. კონრადი, კ. ლ., კ. ლოსიანთხეველი, კ. მ - შვილი, კ. მ - ძე, კ. მ., კ. მა - ლი, კ. მამიკონოვი, კ. მარტვილელი, კ. მაყა - ში, კ. მაყაშ – ი, კ. მეზველია, კ. ნ - ს - ლელი, კ. ნ - ძე, კ. ნ., კ. ნესტორაშვილი, კ. ო., კ. ორგეიანი, კ. ოსიპოვი, კ. ოც - ნელი, კ. ოც-ლი, კ. ოცხანელი, კ. პ., კ. პ. კ., კ. პ. პეტროვინი, კ. რ - სა, კ. რ., კ. რედ., კ. რი - ჭა, კ. ს., კ. საბლინისა, კ. ტ., კ. ფ - შვილი, კ. ფეოდოსიშვილი, კ. ფრონ - პი - ელი, კ. ფშაველა, კ. ქ – ძე, კ. ქ., კ. ქსნისპირელი, კ. ღვი - სა, კ. ყიფ., კ. შ - ია, კ. შ., კ. შოთაძე, კ. ჩ - ნი, კ. ჩ - ნის, კ. ჩ - ს, კ. ჩ., კ. წ - ლი, კ. წ., კ. წალასკურელი, კ. წალენჯიხელი, კ. წითლიძე, კ. წუთისოფლელი, კ. ჭ - ი, კ. ჭ - ია, კ. ჭ - ს, კ. ჭ - ძე, კ. ხევისუბნელი, კ. ხორშელი, კ. ჯ - ძე, კ. ჯ., კ. ჯავ - ი, კ. ჯავ., კ..., კ... ა..., კ: წ., კა - ლის - ტე, კაერემენ, კაეშნიშვილი, კავალერისტი, კავთელი, კავკაველი, კავკავის სკოლის უფროსი მასწავლებელი, კავკაზაგი, კავკასიელი, კავკასიის ეკალი, კავკასიძე, კავშირის წევრი, კაზაცკო ბატკა, კაზლოვი, კათაკმეველი, კაი - ავი, კაი ბიჭი, კაიუს - ს გრაკხუს, კაიუს გრაკხი, კაიუს გრაკხუს, კაიუს პელი, კაკაბი, კაკაც - ოღლი ასლან ეფენდი, კაკაც - ოღლი ახმედ აღა, კაკაც - ოღლი გულ აღა, კაკელი, კაკელი ინგილო, კაკი, კაკი - ეწრელი, კაკი ეწრელი, კაკო, კალ - ბოი, კალაგონელი

დიმელი ლ., , ლ -, ლ - ა, ლ - ა ჩ - სა, ლ - ალი, ლ - ანი, ლ - აძე, ლ - გ, ლ - დ, ლ - ვა ფრიდონელ-ჯიხაიშელი, ლ - ი, ლ - ი წ - ე, ლ - ია, ლ - ლი, ლ - ო, ლ - რი, ლ - რინ, ლ - სი, ლ - ქ, ლ - ძე, ლ., ლ. ა. – დ., ლ. - ა., ლ. - ანი, ლ. - გ - რი, ლ. - ძე, ლ. - წ., ლ. ა - ნი, ლ. ა., ლ. ა. შენგელაია, ლ. ას., ლ. ასათიძე, ლ. აფაქიძე, ლ. ახ - შვილი, ლ. ბ - ძე, ლ. ბ., ლ. ბზ - ლი, ლ. გ - ა, ლ. გ - რი, ლ. გ - შია, ლ. გ., ლ. გეგუთელი, ლ. გიგაური, ლ. გორელი, ლ. გრი, ლ. გუბელი, ლ. დ., ლ. დაგდაშდან - გელან - სვანი, ლ. ესმაშვილი, ლ. ვარდოშვილი, ლ. ზ. - რ, ლ. ზ. რ., ლ. ზარეთელი, ლ. თ., ლ. თათ - შვილი, ლ. თბილელი, ლ. ი., ლ. იამანიძე, ლ. ივანიძე, ლ. კ., ლ. კათაკმეველი, ლ. კატოძე, ლ. კოშკელი, ლ. ლასდონელი, ლ. ლასდონი, ლ. ლიაძე, ლ. მ - ლი, ლ. მ., ლ. მ. - ბ., ლ. მ. კ., ლ. მარნეული, ლ. მარტვილელი, ლ. მარტოვი, ლ. მარჯანოვი, ლ. მაღალაშვილი, ლ. მგზავრი, ლ. მიმქრალი, ლ. მირიანაშვილი, ლ. მოხევე, ლ. მუშიშვილი, ლ. მჭ - შვილი, ლ. მჭ შვილი, ლ. მჭ. შვილი, ლ. ნ - ძე, ლ. ნ., ლ. ნაკაშიძე, ლ. ობ - ელი, ლ. ორპირელი, ლ. პავლიაშვილი, ლ. რ - ზ, ლ. რ - ზ - კ - ლი, ლ. რ., ლ. რ. - ზ - კ - ლი, ლ. რ. - ზ - ლი, ლ. რაზ - ვი, ლ. რაზიკაშვილი, ლ. ს., ლ. ს. სამცხელი, ლ. საველიევი, ლ. სბ - ელი, ლ. სორტელი, ლ. უდელი, ლ. ფირალი, ლ. ფრიდონელი, ლ. ქ - ლი, ლ. ქ., ლ. ყოყოჩევი, ლ. შ., ლ. შეწირული, ლ. ჩ - სა, ლ. ჩ - ძე, ლ. ჩოხატაურელი, ლ. ც., ლ. ცეცხლაძე, ლ. წ - ძე, ლ. წ., ლ. ჭ - ძე, ლ. ხ., ლ. ხელოსანი, ლ. ხონელი, ლ. ჯ - ძე, ლ. ჯ., ლ. ჯაგრელი, ლ. ჰომ, ლ..., ლა, ლა - ბე, ლა - დო, ლა - ლი, ლა - ნი, ლა - ღი, ლა - ძე, ლაბლაბო, ლაგერი, ლად. მესხ., ლადიგ, ლადიკო მარტვილელი, ლადო, ლადო ბახტრიონელი, ლადო ბაბი - შვილი, ლადო ბაბიშვილი, ლადო ბახტრიონელი, ლადო გე - რი, ლადო გერი, ლადო კატოძე, ლადო ლიდაშვილი, ლადო მალანჩიშვილი, ლადო ოსი, ლადო სოფლის შვილი, ლადო შემოქმედელი, ლავრენტი, ლავრენტი იმერელი, ლავრენტი ჩოხატაურელი, ლავრენტიევი, ლაზ. მეხ - შვილი, ლაზ. მეხისშვილი, ლაზარე მეხ - შვილი, ლაზარე მე - შვილი, ლაზარე მესხიშვილი, ლაზარე მეხის - შვილი, ლაზარე მეხისშვილი, ლაზარე ხონელი, ლაზიერი, ლაინი, ლაისო, ლაკბე, ლაკბისპირელი, ლალი, ლალიონი, ლალიძე, ლანა პიტერსი, ლანდი, ლანი, ლანორი, ლანჩხუთელი, ლანჩხუთელი ფედკა, ლანჩხუთელი ჵ, ლარაძე, ლარი, ლარიძე, ლას, ლას - ბანელი, ლას - ბანი, ლას - ლას - მან, ლას - მანი, ლას - ნარიძე, ლას ბან, ლას ბანელი, ლას ნარიძე, ლას. ყ - იანი, ლასა, ლასბან, ლასგანიძე, ლასი, ლასინი, ლასურიძე, ლაუ სორტელი, ლაფონ - ტეფოშვილი, ლაფონტენაშვილი

აკაკი მცირე, , მ - შვილი, მ ჭ - ნ - ი, მ - ე, მ - ეკ., მ - ი, მ - ლი, მ - ლი - მძე, მ - ლიძე, მ - მ, მ - მ - ო, მ - ნი, მ - ნიძე, მ - ნო, მ - ნოელიძე, მ - ს - ი, მ - შვილი, მ - ძ, მ - ძე, მ - ჭ - ძე, მ - ჭ - ხ - ძე, მ - ხა, მ - ხო, მ., მ. ბ., მ. თელაველი, მ. - ლიძე, მ. - ს., მ. - შვილი, მ. - ძე, მ. ა., მ. ა. შ., მ. აბაშისპირელი, მ. აბულაძე, მ. ად - ლი, მ. ად - ში, მ. ად – ი., მ. ადამ., მ. ადამაშვილი, მ. ადამიძე, მ. ადლი, მ. ათავრენი, მ. ალი, მ. ამია, მ. ანაშვილი, მ. ანდრიას ძე ზ - საგან, მ. ანდრონიკოვი, მ. არე, მ. ასტრალი, მ. ახალსოფლელი, მ. ბ - ძე, მ. ბ., მ. ბარსოვი, მ. ბესლანძე, მ. ბოლ - აძე, მ. ბორისოვი, მ. ბორჩალოელი, მ. ბუ - ძე, მ. გ - ია, მ. გ - ლია, მ. გ - რ, მ. გ - ძე, მ. გ- ო - გ - ძე, მ. გ., მ. გ. - ჩია, მ. გ. ლასურიძე, მ. გ. შაქრიანელი, მ. გ. ჯ., მ. გარიყული, მ. გაჩეჩ., მ. გელაშვილი, მ. გიგაური, მ. გიორგაძე, მ. გიორგიძე, მ. გლეხი, მ. გორევი, მ. გურული, მ. დ - ვა, მ. დ - შვილი, მ. დ - ძე, მ. დ., მ. დ. ი., მ. დ. კუზნეც, მ. დ. ღ., მ. დ. ჯ., მ. დავითაშვილი, მ. დარ - ძე, მ. დურგალი, მ. დურგლიშვილი, მ. ე - ძე, მ. ე., მ. ელ - ი, მ. ელელი, მ. ვაკელი, მ. ვანელი, მ. ვასაძე, მ. ველისციხელი, მ. ვლადიმერ, მ. ვლადიმერიძე, მ. ზ - ი, მ. ზ - ლი, მ. ზ - შვილი, მ. ზ. ყ - ანი, მ. ზ. ყ - ნმა, მ. ზემო ქართლელი, მ. ზვიადაური, მ. ზვიადაძე, მ. თ - ძე, მ. თ., მ. თ. თომინ - ცაგარელი, მ. თბილელი, მ. თელაველი, მ. თუშიშვილი, მ. ი - ნი, მ. ი – ნი, მ. ი. იმედაშვილი, მ. ი. მ. გ., მ. იანქო, მ. ივანოვი, მ. ილინი, მ. იმედაშვილი, მ. ინაშვილი, მ. ისკრინსკი, მ. იუგოვი, მ. კ - ლი, მ. კ - ძე, მ. კ., მ. კაკელი, მ. კანელი, მ. კარაპეტიანი, მ. კასპიელი, მ. კე - ძე, მ. კელ - ძე, მ. კვა - ლი, მ. კოლხიდელი, მ. კოხი, მ. კურტუმიძე, მ. ლ - ისა, მ. ლ., მ. ლასურიძე, მ. ლიხელი, მ. მ - ლი, მ. მ - ნი, მ. მ., მ. მ. ლიტვინოვი, მ. მადლი, მ. მაისურაძე, მ. მამულაშვილი, მ. მარილაძე, მ. მგალობელი, მ. მელაძე, მ. მეტეხელოვი, მ. მირნელი, მ. მიშველიძე, მ. მიხელაძე, მ. მოენიძე, მ. მონიძე, მ. მძინაროვი, მ. ნ - ძე, მ. ნ - ძეს, მ. ნ- ლი, მ. ნ. მ - ძე უჯარმელი, მ. ნემო, მ. ნიაგარელი, მ. ო., მ. ოდიშელი, მ. ოთარიშვილი, მ. ონელ - ღებელა, მ. ონელი, მ. ოსეშვილი, მ. პ., მ. პ. კ., მ. პეტრიძე, მ. რ - ზ - ძე, მ. რ., მ. რუსეთუმე, მ. ს - ლი, მ. ს - ძე, მ. ს., მ. ს. მ - ძე, მ. ს. მეტეხელი, მ. სანაძე, მ. სანგალა, მ. სიბირიანსკი, მ. სიმონიძე, მ. სულხანიშვილი, მ. ტ - ძე, მ. ტ., მ. ტ. ი - კი, მ. ტ. ტეტიკაშვილი, მ. ტონკმელი, მ. ტყა - ძე, მ. ფ., მ. ფ. ქორელი, მ. ფაბრიკანტი, მ. ფაზელი, მ. ფარცხნალელი, მ. ფშაველი, მ. ქ - ძე

გ - ი ნატრ., კ. ნიგოეთელი, , ნ - ძე, ნ - აძე, ნ - ელი, ნ - ი, ნ - კა, ნ - კაცი, ნ - კო, ნ - ლ - ი, ნ - ლ - ძე, ნ - ო, ნ - ო ხ - ი - სა, ნ - ო - ხ - ი, ნ - რე ი - ს, ნ - რი, ნ - შვილი, ნ - ძ - ელი, ნ - ძირელი, ნ - ხ - ი, ნ ი., ნ., ნ. ო - ხ - ი - სა, ნ. - ა - სი, ნ. - ელიანი, ნ. - ვა, ნ. - კ ლი, ნ. - ლი, ნ. - ური, ნ. - შვილი, ნ. ა - ლი, ნ. ა - შვილი, ნ. ა ...შვილი, ნ. ა., ნ. ა..., ნ. აბხაზი, ნ. აზიანი, ნ. ალინი, ნ. ანიძე, ნ. აღ - ი, ნ. ბ - სა, ნ. ბ - შვილი, ნ. ბ - ძე, ნ. ბ., ნ. ბარ - შვილი, ნ. ბარ., ნ. ბო - ძე, ნ. ბღ - ვი, ნ. გ - ლი, ნ. გ., ნ. გ. - ლი, ნ. გ. ო - შვილი, ნ. გაბ., ნ. გაბაევ - გაბაონელი, ნ. გაბუნია, ნ. განდეგილი, ნ. გე - ლი, ნ. გერგესელი, ნ. გექტორი, ნ. გორელი, ნ. გრიბოედოვა, ნ. დ - ი, ნ. დ - ნი, ნ. დ - სა, ნ. დ - ძე, ნ. დ., ნ. დ. - სა, ნ. დ. მეგრელი, ნ. და - ლი, ნ. დავითაშვილი, ნ. დავითიშვილი, ნ. დავითიშვილი, ნ. დაფნარელი, ნ. დიმიტრიძე, ნ. დიხაშხოელი, ნ. ეგვიტიშვილი, ნ. ელიაშვილი, ნ. ელიაშვილი (ნათან), ნ. ვ - ის - ც, ნ. ვ - ლი, ნ. ვ - შვილი, ნ. ვ - ც., ნ. ვ - ძე, ნ. ვეზ - შვილი, ნ. ველისციხელი, ნ. ვერნერი, ნ. ზ - შვილი, ნ. ზ., ნ. ზარიძე, ნ. ზომლეთელი, ნ. ზურაბიშვილი, ნ. თ - ე, ნ. თ - ძე, ნ. თ., ნ. თომაშვილი, ნ. ილიძე, ნ. ინასარი, ნ. კ - კი, ნ. კ - ლი, ნ. კ - ძე, ნ. კ - ძის, ნ. კ., ნ. კავკასიძე, ნ. კალმახელიძე, ნ. კახელი, ნ. კე - ლი, ნ. კოლელი, ნ. კურნალი, ნ. ლ - ი, ნ. ლ - ისა, ნ. ლ - რი, ნ. ლ - ური, ნ. ლ - ძე, ნ. ლ., ნ. ლორთ -, ნ. ლორთ., ნ. ლორთ..., ნ. მ - ლი, ნ. მ - ძე, ნ. მ., ნ. მ. - ვ., ნ. მ. მარიძე, ნ. მა - ლი, ნ. მათიკაური, ნ. მაისუროვისა, ნ. მალი, ნ. მანიძე, ნ. მაქსიმოვი, ნ. მე - ლი, ნ. მელანია, ნ. მთვარელოვი, ნ. მიწიშვილი, ნ. მოემარიძე, ნ. მუჩაიძე, ნ. ნ - შიძე, ნ. ნ - ძე, ნ. ნ., ნ. ნაგრელი, ნ. ნავთიკოვი, ნ. ნარიმანიძე, ნ. ნარიძე, ნ. ნასიძე, ნ. ნიკურაძე, ნ. ნინუა, ნ. ნოშროვანიძე, ნ. ო., ნ. პ., ნ. პალინი, ნ. ჟ - ია, ნ. ჟ - ნია, ნ. ჟ., ნ. რ - ი, ნ. რ., ნ. რახი, ნ. რენელი, ნ. რიაზანოვი, ნ. ს., ნ. ს. ნ - ნი, ნ. საბუელი, ნ. საქარელი, ნ. სემიონოვი, ნ. სკანდელი, ნ. სულხანოვი, ნ. ტ., ნ. ტოგო, ნ. ტყვიაველი, ნ. უ - ელი, ნ. უ - ლი, ნ. უ - ძე, ნ. ურბნელი, ნ. უწყინარაძე, ნ. ფ - ძე, ნ. ფ., ნ. ქ - ლი, ნ. ქ - ძე, ნ. ღ - ძე, ნ. ყ - ნი, ნ. ყ - სა, ნ. ყ - შვილი, ნ. ყორხმაზოვი, ნ. შ - ისა, ნ. შ - ძე, ნ. შ., ნ. შრომელი, ნ. ჩ., ნ. ჩოლოყაშვილი, ნ. ცხ - აია, ნ. წ - შვილი, ნ. წ - ძე, ნ. წ., ნ. წინ - შვილი, ნ. ხ - დ - ვი, ნ. ხ - ი, ნ. ხ - იანი, ნ. ხ - ლი, ნ. ხ - შვილი, ნ. ხ., ნ. ხი, ნ. ხიზანაშვილი

არნო ონელი, , ო - ლი მუშა, ო - მელი ვანო, ო - შვილი, ო., ო. მართალი, ო. ა - ს, ო. ა., ო. ა. შულგინასი, ო. გუგუშვილი, ო. დ., ო. ე. ბრანდი, ო. ვარლამიშვილი, ო. თაქთაქიშვილი, ო. ი. შ., ო. ი. შლინგ, ო. კარაიანი, ო. მ., ო. მოხევე, ო. ნ., ო. ოთანიძე, ო. ოთარაშვილი, ო. უჩინარი, ო. ქორიძე, ო. შლინგ., ო. შლინგი, ო. შუბლაძე, ო. ჭუმბაძე, ობოლი, ობოლი მუშა, ობჩელი, ოგრეს ეგრისელი, ოდილმადი, ოდიშარია, ოდიშელი, ოდიშელია, ოთანიძე ო., ოთარ კეთილაძე, ოთარ ოთანიძე, ოთარი, ოთარიშვილი, ოთიაშვილები, ოკის, ოკრიბა, ოკრიბელი, ოკრიბელი ყაძახი, ოლ - ბეჟ, ოლ - ოლ, ოლ - ოლი, ოლ ბეჟ, ოლბეჟ, ოლგა, ოლგა ჟ - ია, ოლდ, ოლენა, ოლენა გამზარდია, ოლესიდან, ოლიმპიადა, ოლიმპიადა სერდცეკრატოვა, ოლიმპიადა წერეთელი, ოლოლ, ოლღა, ოლღა ბატონიშვილი, ომან მდივანი, ომარ თალია, ომახი კვარაკვახჭინელი, ომახი მედგარაძე, ომახი მედგარიძე, ომეგა, ომეგა ალფაიძე, ომულევსკი, ონ, ონ - ანი, ონ - დონი, ონ - ლიძე, ონ. - ლიძე, ონ. ონი, ონანა მდივანი, ონელ - ღებელა, ონელი, ონელი მესტვირე, ონი, ონიმიმ ( მიმინო ), ონისიმ, ონისიმე, ონოფრე მწირი, ონოფრე!, ონტოფელი, ორ - ანი, ორ - ინი, ორა - ნი, ორანი, ორანიანი, ორატორი, ორბელი, ორბი, ორგეანი, ორგეიანი, ორი, ორინი, ორინიანი, ორლანი, ორნი, ორპირელი, ორშაურიანთი, ორში, ორჰან შარდაღი, ოსანა, ოსეშვილი, ოსი - ჩ., ოსი ჩ - შვილი, ოსი ჩ., ოსიკო, ოსმან - აღა, ოსმან - ბეი, ოსმან - ბეი კარტიშავა, ოსმან ბეი, ოტია, ოტია თავმრგვალაძე, ოტრინჯელი, ოქონელი, ოქრიაშვილი, ოქრო, ოქროპირ, ოქრუაშვილი, ოქტომბრელი, ოქუმელი, ოღრასინი, ოყალ ჯადო, ოძელაშვილი, ოჯახ - კეტიანი, პ. ობოლი, – ონ - ელიძე

აბულაძე პ., პ - ა, პ - ე, პ - ე გ - ე, პ - ე ხიდისთაველი, პ - ე კ. - ის, პ - ე კ. - ისა, პ - ვა, აკ., პ - ლე ყ - ნი, პ - ნი, პ - პე ლ - ძე, პ - ძე, პ ., პ. - ა., პ. - ყ - ნი, პ. - ძე, პ. ა - ია, პ. ა - ძე, პ. ა., პ. ალექსიშვილი, პ. ანდრიაძე, პ. არაქსიანი, პ. არსკი, პ. ახო, პ. ბ - ძე, პ. ბ., პ. ბაილეთელი, პ. ბებუთაშვილი, პ. ბორისოვი, პ. გ - ა, პ. გ - ანი, პ. გ - ე, პ. გ - ე - ა, პ. გ., პ. გ. - ე, პ. გა - ლი, პ. განი, პ. გარნელი, პ. გიორგაძე, პ. გიორგიძე, პ. გნილოვსკი, პ. გრებნევი, პ. დ - ნელი, პ. დვანელი, პ. დიდებულიძე, პ. დუნიელი, პ. ე., პ. ე. ხიდისთაველი, პ. თეთრაძე, პ. თვ - ძე, პ. თუმ., პ. თუშიშვილი, პ. ი - ი, პ. ი., პ. ი. ი., პ. იბერიელი, პ. ინ - ვა, პ. ინგ., პ. ირეთელი, პ. კ - ვი, პ. კ - ი, პ. კ - ია, პ. კ - ლი, პ. კ - ლია, პ. კ - ნი, პ. კ., პ. კარბელოვი, პ. კერჟენცევი, პ. კოლხიდელი, პ. კორიშელი, პ. ლ - ი, პ. ლ - ძე, პ. ლამნიაშვილი, პ. ლეონარდი, პ. მ - შვილი, პ. მ., პ. მ. კერჟენცევი, პ. მათიელი, პ. მარტყოფელი, პ. მგალობელი, პ. მჭ - შვილი, პ. ნ - ძე, პ. ნ., პ. ნ. მაჭ - რიანი, პ. ნ... ძე, პ. ო - ლი, პ. ო., პ. ოდიშელი, პ. ოქუმელი, პ. პ., პ. პავლიძე, პ. პეტრენკო, პ. პეტრიძე, პ. როსტომიძე, პ. ს - მე, პ. ს - სა (პ. სორსკისა), პ. ს - ძე, პ. ს., პ. ს. ნ - ს - ლი, პ. ს... კისა, პ. სამთავისელი, პ. სამს., პ. სამსონიძე, პ. სამტრედიელი, პ. სორსკი, პ. ტაიგელი, პ. უ., პ. უმ., პ. უსისტყელი, პ. ფიცხელაური, პ. ქ - ძე, პ. ქ., პ. ქავ - ძე, პ. ყ - ნი, პ. ყ., პ. ჩ., პ. ც., პ. ცახელი, პ. ცხვილოელი, პ. ცხვილოული, პ. წუ - ძე, პ. ჭ - ა, პ. ჭ - ია, პ. ჭ., პ. ჭალელი, პ. ხ., პ. ხეთელი, პ. ხიდისთაველი, პ. ხობის - პირელი, პ. ჯ - ი, პ. ჯარიაშვილი, პა - ლი, პაატა, პაატა არგულიანი, პაატა არგუნია, პაატა არგუნიანი, პაატა ვარძიელი, პავ. ღრეჭიაშვილი, პავლე, პავლე - პეტრეს ძე, პავლე აბულაძე, პავლე გორგასლან, პავლე მოს - შვილი, პავლე ღრეჭიაშვილი, პავლე ყალაიჯოვი, პავლე ციციანოვი, პავლე ჯორჯაძე, პავლე, საქართველოს ექსარხოსი, პავლიაშვილი, პავლიძე, პაკო, პალი, პალინდრომი, პანი, პაოლო, პაპა, პაპავაჩხა, პაპუნა, პაპუნა ლუბაშვილი, პარ, პარ - დონი, პარ - ნარი, პარასკევა, პარდაკან, პარდონი, პარვუსი, პართენაშვილი, პარი, პარიზელი, პარიზელი იმერელი, პარიძე, პარლორი, პარმანელი, პარმენ ობოლი, პარნასელი, პასიკო, პასიკო ლორ., პასხეთელი, პატარა აშუღი, პატარა კაკი, პატარა კაცი, პატარა კახი, პატარა ლადო, პატარა მიშა, პატარა ნიკა, პატარა ფატი, პატივცემული თანამშრომელი, პატკ., პატრიკეი პრავდომისლოვი, პატრიოტი, პატრიშვილი, პატრიციუსი, პაწაძე, პაჭუ, პაჭუ ჟ - ია, პე, პედაგოგი, პედრო, პელაგია, პელაგიაშვილი

ჟ., ჟ. ალი, ჟ. ზეინკალი, ჟ. მ - დი, ჟ. მ., ჟ. მდინარაძე, ჟ. მედ., ჟ. მედიოღლი, ჟ. მუშათაშვილი, ჟ. რევაზიშვილი, ჟ. სანდი, ჟ. სვეტლოვი, ჟ. ფ - ლი, ჟ. ფ., ჟ. ფრა - ლი, ჟ. ფრან - ლი, ჟავა, ჟაკი, ჟამ. ნაკ., ჟამანაკი, ჟამთა აღმწერელი, ჟან - ლენ, ჟან - მარტენი, ჟან - პოლი, ჟან - ფარი, ჟანგო, ჟანზეტ, ჟანი, ჟგიმარიონი, ჟევახოვი, ჟელეზა, ჟელეზნი, ჟენეველი, ჟიგონი, ჟიზელ ფაბრი, ჟიულ ოდონი, ჟიუნ – მავრი, ჟო - ია, ჟორა ფ - ლი, ჟორჟ სანდი, ჟორჟ-ზანდი, ჟორჟი, ჟოფრუა სენ - ილერი, ჟუდა ხოჯალია, ჟულაკა გოგოჭური, ჟუჟისპირელი, ჟუჟუნა, ჟღენტი

რ - ე, რ - ელ აც - ლი, რ - ენ ხ - ძე, რ - ლი ე - ე, რ - ძე, რ [რუბიკონელი], რ., რ. - ა., რ. - ძე, რ. ა., რ. ალაძე, რ. ალექსიშვილი, რ. ალისუბნელი, რ. არიოსი, რ. ასკისპირელი, რ. ბ - ლი, რ. ბადრიძე, რ. ბასრიძე, რ. ბეთანელი, რ. ბიორნსი, რ. ბოდბელი, რ. გ - ია, რ. გ., რ. გ. დ. ე., რ. გრიშაშვილი, რ. ე - ი, რ. ე., რ. ეკალაძე, რ. ერ., რ. ერედველი, რ. ი., რ. ივნევი, რ. ინგილო, რ. კ - ი, რ. კ - ლი, რ. კ - ძე, რ. კ., რ. კაკტუსი, რ. კაპლინსკი, რ. კაჟაძე, რ. კახთ - კახოსი, რ. კერ., რ. ლეჩხუმელი, რ. მ - ძე, რ. მათიაშვილი, რ. მართაშვილი, რ. ნ., რ. ნათელაძე, რ. ოდეთ, რ. რაჟდენიძე, რ. ს - ლი, რ. საჯავახოელი, რ. საჯაოხელი, რ. სხივიშვილი, რ. ფ - ლი, რ. ყ - ი, რ. ცამციევი, რ. ძამსაშვილი, რ. ჭ - ძე, რ. ჭ., რ. ხ - შვილი, რ. ხ - ძე, რ. ჯ - ლი, რ. ჯიბილ, რ. ჯიბილა, რადამესი, რადამისტი, რადიანი, შალვა, რაე, რაე და ფარე, რაე და ფარი, რაზიკაშვილი, რაიონელი ქალი, რაისკაია, რაკსო, რალფი, რამინ თბილელი, რანგი, რანი, რანქანი, რაჟ - კალი, რაჟ. რომანიშვილი, რაჟაძე, რაჟდენ, რაჟდენ - ალაძე, რაჟდენ ალისუბნელი, რაჟდენ რაჟდენიძე, რაჟდენ რომანიშვილი, რაჟდენ საჯავახოელი, რაჟდენ საჯაოხელი, რაჟდენიძე, რაჟკალი, რატი, რატი კოლხიდელი, რატილი, რატტი, რაუდ გოგოხია, რაულ, რაულ - დე - ლა - ტრამბლე, რაფ., რაფი, რაფიელ აცანელი, რაფლი, რაფფი, რაშელი, რაშიდ, რაშიდ ვარდან ოღლი, რაშიდი, რაჭველი, რაჭველი - ლეჩუმელი, რაჭველი გლეხი, რგანელი, რე - მი, რედ., რედ. კერ., რედ. კერესელიძე, რედ. ცნობისმოყვარე, რედაქტორ - გამომცემელი გუმცაძე, რედაქტორ გამომცემელი შერმადინი, რედაქტორი, რედაქტორი ф.ф., რედაქცია, რევაზ მაკაევი, რევიშვილი, რეზო ვოდე, რემანოზის ძე - ს, რემი დე გურმონ, რემონიძე, რეო ამონი, რი - ტინ - ტინ, რი -ტინ - ტინ, რიგიანი, რიგოლეტო, რივნის თაველი, რიმანელი, რიმანელი სანდრო, რინ., რინტინ – ტინ, რინტინტინ, რიონელი, რიონელი ქალი, რიჟა, რიჟა ოღლანი, რიჟი, რიჟი ფროლკა, რისხვა, რიშ - ბაბა, რიშბაბა, რკინა - კაცი, რკინელი, რკინის მათრახი, რო - ნი, როდზიევიჩი, როკაპი, როკიეთელი, როკოკო, როლანდ ქართველი, რომა, რომაელი, რომანიშვილი, რომანიძე, რომანოზ მიტროპოლიტი, რომანოზი, რონდელი, რონელი, რონი, როსიკო, როსტომ, როსტომ - გუძა, როტერი, რუ, რუ - ილ, რუ - ლი, რუბენა, რუბენა ლეჩხუმელი, რუბიკონელი, რუგოშელი, რუთა ბეროძე, რუთბერი, რუთიას - შვილი, რულინ, რუს - იმერელი, რუს - მაჭავარიანი, რუსეთუმე, რუსის ქართველი, რუსიშვილი - ყორჩიბაში, რუსოვი, რუსსელი, რუსტამი, რუსტანი, რუშაველი

ანდრია სინაური, ვ. სიდოშვილი, თ. ს - ია, , ს - ლი, ს - ?, ს - ა, ს - ან ხ - ძე, ს - ანი, ს - ბ, ს - გ, ს - გ - ა, ს - განიძე, ს - გო, ს - ე - ლ - ი, ს - ელი, ს - ი, ს - ია, ს - ის მ - ელი, ს - კა, ს - ლი, ს - ნ, ს - ნ ყ - ი, ს - ნი, ს - ო, ს - ტი, ს - ტო, ს - ჩ - ი, ს - ძე, ს-ნ ე-ი, ს., ს. ( საშა )აბაშელი, ს. - გ, ს. - ე., ს. - ელი, ს. - თია, ს. - ლი, ს. - ნი, ს. - რ., ს. - ფ, ს. - ფ - ლი, ს. - ძე, ს. ა - ლი, ს. ა - ძე, ს. აბ - ელი, ს. აბ - ლი, ს. აკიელი, ს. ალანელი, ს. ან - სკი, ს. არღუნელი, ს. ას - შვილი, ს. ასლ., ს. ბ - ანი, ს. ბ - ნ - ილი, ს. ბ - შვილი, ს. ბ - ძე, ს. ბ., ს. ბ. - ძე, ს. ბა - ძე, ს. ბაბუაძე, ს. ბავრელი, ს. ბაირონიშვილი, ს. ბარველი, ს. ბე - შვილი, სვიმონ, ს. ბეგი, ს. ბეთლემელი, ს. ბელაგორელი, ს. ბორისოვი, ს. ბრილელი, ს. ბუკნარელი, ს. ბულბულიანი, ს. ბუქურაული, ს. გ - ია, ს. გ - ძე, ს. გ – ს, ს. გ., ს. გარეჯელი, ს. გეგეშვილი, ს. გლახაშვილი, ს. გორგასლიძე, ს. გორელი, ს. გოშა, ს. გუბელი, ს. გუმცაძე, ს. გუნცაძე, ს. გუსევ - ორენბურგელი, ს. გძ - შვილი, ს. დ - ი, ს. დ - ნი, ს. დ - ძე, ს. დ., ს. დ. ს., ს. და - ნი, ს. და შ - ლი [სანდრო და შარლი], ს. დადია, ს. დადია - ., ს. დავითიანი, ს. დარიანი, ს. დე - ნი, ს. დევ - ნი, ს. დევიანი, ს. დემეტრაშვილი, ს. დიელი, ს. დირბელი, ს. დოდაევ - მაღაროელი, ს. ე - ლი, ს. ე., ს. ეგრისელი, ს. ეკას - ძე, ს. ეკასძე, ს. ელი, ს. ერ - ლი, ს. ერასტოვი, ს. ერთაწმინდელი, ს. ვ - შვილი, ს. ვ - ძე, ს. ვ., ს. ვ. არღუთაშვილი - მხარგრძელი, ს. ვარდითერა, ს. ზ., ს. ზარიძე, ს. ზაქარიძე, ს. ზაქრაძე, ს. თ - ია, ს. თ - რია, ს. თ., ს. თევანიძე, ს. თია, ს. თურმანიძე, ს. ი., ს. იანი, ს. ივანოვიჩი, ს. ილორელი, ს. ილოშვილი, ს. ილურიძე, ს. ინ - კანელი, ს. ინკ - ანელი, ს. კ - დია, ს. კ - ე, ს. კ - ლი, ს. კ - ძე, ს. კ., ს. კაეშნიშვილი, ს. კამარელი, ს. კატორღელი, ს. კაჭრეთელი, ს. კვრინელი, ს. კიროვი, ს. კოლხიდელი, ს. კონდოლელი, ს. კორძაძე, ს. ლ - ელი, ს. ლ - შვილი, ს. ლ., ს. ლაშისპირელი, ს. ლი, ს. ლონდარიძე, ს. მ - ლი, ს. მ - შვილი, ს. მ - ძე, ს. მ., ს. მ. - ი, ს. მ...ი, ს. მ...საგან, ს. მაისურაძე, ს. მგ - ი, ს. მე - ლი, ს. მეთევზიშვილი, ს. მეთვალყურე, ს. მელიქოვა, ს. მესხი, ს. მეტრო, ს. მეჯუდელი, ს. მთვარაძე, ს. მთისპირელი, ს. მინადორაშვილი, ს. მუსერი, ს. ნ., ს. ნ. - დიონი, ს. ნ. ს. ნემ - ლი, ს. ნარ - ნი, ს. ნარელი ( საბა ნარელი ), ს. ნემეზიდაშვილი, ს. ნიკოლაი, ს. ნინაშვილი, ს. ო - ა, ს. ომახიძე, ს. ორხაველი, ს. პ - ლი, ს. პ - სი, ს. პ., ს. პავლიაშვილი, ს. პართენაშვილი, ს. პსკოვსკი, ს. რ - სა, ს. რ., ს. რემონიძე, ს. ს - ელი, ს. ს - ლი, ს. ს - ძეს მ - ს

ერ. ტო - ძე, ტ - ი, ტ - იძე, ტ - ნ, ტ - ო, ტ., ტ. ა - ნი, ტ. ა., ტ. ა. ს., ტ. ანტონიძე, ტ. აცანელი, ტ. ახლელი, ტ. ბ - ძე, ტ. ბარათელი, ტ. გ - ძე, ტ. დარიაშვილი, ტ. ე., ტ. ი - კი, ტ. ი - ძე, ტ. ი., ტ. ი. ტ - ბ - ძე, ტ. ინას - რიძე, ტ. ინასარიძე, ტ. კ - ლი, ტ. კა - ლი, ტ. კა - შვილი, ტ. კასრაძე, ტ. კოსტროვი, ტ. მ - ლი, ტ. მ - ძე, ტ. მ., ტ. მამ - ძე, ტ. მაღლაკელიძე, ტ. ნადირაძე, ტ. ნადოშვილი, ტ. ორსანტიელი, ტ. რ., ტ. რუისელი, ტ. ტ - ძე, ტ. ტ., ტ. ტ. – ძე, ტ. ტაბატაძე, ტ. ღ - ძე, ტ. წ., ტ. წალენჯიხელი, ტ. წეველი, ტ. ჯ., ტაბი, ტაიფუნი, ტალ - კვესი, ტალ - კვესი, ტალკვესი, ტალღა, ტანკა, ტანკი, ტანჯული პეტრე, ტარასი, ტარასი მღვდელ - მონაზონი, ტარასი მღვდელ - მონაზონი, ტარასი მღვდელმონაზონი, ტარგაბ ვოტუანრა, ტარზან, ტარზან - ტანკა, ტარიელ ტალაბაძე, ტარიელი, ტარტაროზი, ტასია, ტასო, ტასოშვილი ი., ტატალა, ტატო, ტატო და ნესტორი, ტატო წ - ძე, ტაფელვანი, ტეზეი, ტეზრელი, ტელეგრაფისტი, ტემზის - პირელი, ტერენტი, ტერენტი გრანელი, ტეტიას შვილის შვილი, ტეძრელი, ტეხურის - პირელი, ტეხურისპირელი, ტვენი, მარკ, ტი, ტიბერიელი, ტილიპუჭურა, ტიმოთე, ტიმოთე, ქართლის მთავარ - ეპისკოპოსი, ტიმოთეს ლეღვი, ტირე, ტირიფი, ტიტე, ტიტეშვილი, ტიტიკო, ტიტუსი, ტიციანი, ტლინკაძე, ტოგო, ტომასი, ტონეს, ტონი, ტონკმელი, ტონუს, ტორი, ტოროლა, ტოტომიანცი, ტრ. ი - ძე, ტრ. კა - ლი, ტრა – დიცია, ტრია, ტრისტან მაჩაბელი, ტრიუმფი, ტრიფონ მონანიე, ტუია, ტუპია, ტურა, ტურფას დედა, ტუსაღი, ტუსია, ტუტკუ, ტუქსიშვილი, ტუხია, ტფილისელი, ტფილისელი რაშიდი, ტყეთა მეფე, ტყვიაველი, ტყის ასული, ტყის მელა

ვ. უგორსკი, მ. უჯარმელი, , უ - ელი, უ - ნო, უ., უ. ელიზბარაშვილი, უ. მ. ფ. [უფალი მამია ფაზელი ], უ. პ., უ. უ., უ. ურდოელი, უავტორო, უგვარო, უდელი, უდელი ლ., უვაროვა, პრასკოვია, უზრუნველი, უზუნ ალი ოღლი, უიალქნო, უიარაღო, უკაჟო მაჭახელა (ს), უკაცოსპირელი, უკიდურესი, უკუღმართი, ულვაშა, ულმობელი, ულოღიკო, ულტრა - კუჭისტი, უმნიშვნელო მეგობარი, უმცროსი ამხანაგი, უმწიფარიძე, უპრაგონო, ურაგან, ურბნელი, ურბნელი გლეხი, ურდოელი, ურთა, ური, ურიათუბნის გულშემატკივარი, ურო, ურუშაძე, ლეილა, უსავანო, უსახლკარო, უსუფ - ხან, უსუფ უმათოღლი, უსუფ უმუთ, უსუფ უმუთ ოღლი, უტრუხუნე, უტუ, უფლისწული, უფსევდონიმო, უშანგი, უშვერიძე, უჩარდია, უჩინ - მაჩინი, უჩინარი, უჩინარიძე, უჩინმაჩინი, უჩინო, უცნობელაძე, უცნობი, უცხო, უხილავი, უხუცესი, უჯავრელი

გიგა ფიგარო, ნანა ფილფანი, ფ - ზი, ფ - ლი, ფ - ძე, ფ - ხაძე, ფ., ფ. ა., ფ. ალიაშვილი, ფ. გ., ფ. ლ., ფ. მ - ძე, ფ. მ., ფ. მამულოვი, ფ. ნ., ფ. ნაროუ, ფ. პ., ფ. პატრიშვილი, ფ. რუშაველი, ფ. სტოელი, ფ. შემოქმედელი, ფ. ჯვარელი, ფავორიტი, ფაზელი, ფანასკერტელი, ფანიანელი, ფანჩიკიძე, ფანცალა, ფანცალე, ფანცელი, ფანჯუსე, ფარ - მან, ფარ. მან., ფარი, ფარიანი, ფარნა - ბექა, ფარნაოზი, ფარსადან ბეგი, ფარსადანი, ფარსმან - ფარუხი, ფარცხანელი, ფასკუნჯი, ფაუსტი, ფაშვიბერტყაძე, ფაჩუ, ფედერალისტი, ფედიკო, ფედკა, ფეთქაძე, ფელეტონისტი, ფენიქსი, ფერდინანდ სამცხელი, ფერეიდანელი ქართველი, ფერშანგოვანი, ფეშანგი, ფეშანგი ფაშვბერტყაძე, ფეშანგოვი, ფეხი, ფიგარო, ფიდაი - ლასსალი, ფიდო ლამია, ფილა, ფილადელფოს ბერი, ფილიმონი, ფილიპე, ფილიპე ბარბაქაძე, ფილიპე ბერიშვილი, ფილიპე მოკველი, ფილიპე მოქველი, ფილიპო კორიძი, ფილმახა, ფინაური, ფირ - ა, ფიროსმანა, ფიროსმანი, ფირუზ წკიპურტაძე, ფირუზა, ფირუზაშვილი, ფირუზი, ფისო, ფისტონი, ფიცხი, ფლიგერ, ფოთელი ქალი, ფოთოლაშვილი, ფოლადი, ფოლადიანი, ფონ - ტადე, ფონ - ტეფო, ფონ - შადე, ფოცხოველი, ფრაინგბურგელი რამიშვილი, ფრანგი, ფრანგის ქალი, ფრანგიშვილი, ფრანკო ტენელი, ფრანსუა ყინწვისელი, ფრთოსანი, ფრიდონ, ფრიდონიან - და - გოჩა, ფრონელი, ფრონელი შა., ფრონის - პირელი, ფრონისპირელი, ფსევდო-დიონისე-არიოპაგელი, ფუტკარი, ფშავ - იმერელი, ფშავ-ხევსურთა რწმუნებული ვაჟა-ფშაველა, ფშაველა, ფშაველა ვეფხვაიძე, ფშაველი, ფშაველი მწყემსი, ფშავლიანთი, ფშავლიშვილი, ფციელი, ფხ - ლი, ფხა, ფხოველი

მიხ. ქსნელი, ქ - ელი, ქ - ია, ქ - ლი ო - ში, ქ - ნი, ქ - შვილი, ქ- ე ც- შვილი, ქ., ქ. ალექსიძე, ქ. ანაგელი, ქ. ბე - ლი, ქ. გ., ქ. გარიყული, ქ. ზ - ვი, ქ. ზ., ქ. თბილელი, ქ. ინგ., ქ. კ - ძე, ქ. მ., ქ. ნ - ძე, ქ. ო., ქ. რ - ლი, ქ. რ., ქ. რაჭ - შვილი, ქ. რაჭველი, ქ. რუთიას - შვილი, ქ. ყ - ნი, ქ. ყ., ქ. შ., ქ. ც - ლი, ქა - ნი, ქა - ნიძე, ქაიხ. ყ - ნი, ქაიხოსრო, ქალანდროს, ქალაქელი, ქალაქის მუშა, ქალი, ქალი მასწავლებელი, ქანდელი, ქანი, ქანიძე, ქაოსური, ქარ - იმ., ქარ - იმერელი, ქართ - იმერი, ქართველი, ქართველი გრიგორიანი, ქართველი ებრაელი ქალი, ქართველი კათოლიკე, ქართველი მგზავრი, ქართველი მკითხველი, ქართველი მკურნალი, ქართველი მუსლიმანი, ქართველი ოსებში, ქართველი ქალი, ქართველის შვილი, ქართველიშვილი, ქართლელ - იმერელი, ქართლელ - კახელი, ქართლელი, ქართლელი გლეხი, ქართლელიშვილი, ქართლოსი, ქართლოსის ძე, ქართული გალობის მოყვარე, ქართული დუელი, ქართული ენის მასწავლებელი, ქართული თეატრის მოყვარე, ქართული სცენის მოყვარე, ქარონი, ქარცეცხლი, ქაქუჩელა, ქაქუცა, ქაცვია მწყემსი, ქაჯაიასი, ქაჯი, ქევსერ რუჰი, ქეთევან, ქეთევან - რუთიასშვილი, ქეთევან ბატონიშვილი, ქეთევან კოლხიდელი, ქეთევან რუთიაშვილი, ქეთევან წამებული, ქეთევანიძე, ქეთინო, ქეთო, ქეთო მღვ., ქეიბური, ქერა, ქერელი ბექა, ქერკინ, ქეშიშ, ქეშიშ - დარდიმანდი, ქვემო ნიქოზელი, ქვემო ქართლელი, ქვემონიქოზელი, ქვიშარელი, ქიაჩელი, ლ., ქიზიყელი, ქიზიყელი ბესიკი, ქიზიყელი თომა, ქიზიყელი მეურნე, ქიზიყელი მოამბე, ქიზიყელი სოკრატი, ქინა, ქისტი ჩობანი, ქიტეს - ოღლი, ქიტესასძე, ქიტესაძე, ქიშვარდი, ქიშვარდიანი, ქნარი, ქობულიჩი, ქოლგა, ქონდრის კაცი, ქორელი, ქორინბედიელი, ქორონიკონი, ქოროღლი, ქოროშასპირელი, ქოროშასპირელი, ივ., ქოჩეჩაშვილი, ქოჩო, ქოჩრიანი ტოროლა, ქრ. ც - შვილი, ქრისტე, ქრისტესია ბეენაშვილი, ქრისტეფორე, ქრისტეფორე თბილელი, ქრონიკოსი, ქსიფილინოსი, ქსნელი, ქსნელი მ.ი., ქსნისპირელი, ქსნისხეველი, ქსოვრელი, ქუ - ძე, ქუთათელი, ქუთათური, ქუთათური დამსწრე, ქუთათური მკითხველი, ქუთათური მწიგნობარი, ქუთაისელი, ქუთაისელი - ალექსანდრე ი., ქუთაისის მეჭორე (ერთი მებუკეთაგანი), ქურდოვანიძე, ქურმუხელი, ქურციკი, ქურციკიძე, ქუჩუ, ქუჩუკ, ქუცნა ამირეჯიბი, ქუჯი, ქუჯი ბეთლემელი

ღ. ალექსიშვილი, ღ. მოხვე, ღალა, ღალღა, ღამურა, ღანი, ღარიბი, ღაღო ქოჩორიანი, ღებელა, ღებელი, ღვანკითელი, ღვიმელი, ღილა .. მთიული“, ღილა მოხევე, ღიპიანი, ღიღინო, ღმაჭ, ღობემძვრალა, ღობემძვრალიძე, ღონიერი, ღონიერი ვალია, ღორეშელი, ღორეშელი ქალი, ღოღობერიძე, ჟანგო, ღრუბელი

ყ - ბანი, ყ - ი, ყ - ნი, ყ –, ყ. გ., ყ. კ - ნი, ყ. კ – ი, ყ. კ – ისა, ყ. კ., ყ. ქუთაისელი, ყაზახელი, ყაზახი, ყაზბეგი, ალექსანდრე, ყაზიეთი, ყაითმაზაშვილი, ივანე, ყალაიჯოვი, ყარ. ნარ - ძე, ყარა დარვიში, ყარაგოზოვი, ყარაევი, ყარამან, ყარამან დავითი, ყარამანი, ყარამანიძე, ყარაული, ყარიბი, ყაფლანიშვილი, ყაძახი, ყბედი, ყვავი, ყველგანმყოფი, ყვირილელი, ყვიცარიძე, ყი - ნი, ყირიმელი, ყირიმტარტარი, ყიფიანი, სოფიო, ყიყლიყო, ყონჩუაშვილი, ყორანი, ყორქესალი, ყორჩიბაში, ყოფ. ფ. მ - ძე, ყოფილი დასელი მუშა, ყოყოჩევი, ყრუვ გიორგი, ყულისკარელი, ყუმბარა, ყუმისთაველი, ყუმისკარელი

შ - ამ - ბი, შ - ი, შ - ი., შ - ის ასული, შ - ისა, შ - ლი, შ - ნელი, შ - ნი, შ – ელი, შ., შ. ა – სი, შ. ა - ბი, შ. ა - ი, შ. ა - ის, შ. ა - ლი, შ. ა - ძე, შ. ა – ბი, შ. ა., შ. აბ - ლი, შ. აბდ - ი, შ. აკეთელი, შ. ალექსიძე, შ. ამ - ბი, შ. ამირანიძე, შ. არველიძე, შ. ასკანელი, შ. აჭარელი, შ. ბ - ძე, შ. ბ., შ. ბროძელი, შ. ბუთხუზი, შ. გ - ი, შ. გ - ლი, შ. გ - შვილი, შ. გ – ი, შ. გ., შ. გ. ამური, შ. გედევანი, შ. გიორგაძე, შ. გოგიაშვილი, შ. გოგიბერიძე, შ. გორისელი, შ. გორცევი, შ. გრუზინსკი, შ. გუგუშვილი, შ. დ - ვა, შ. დ - ი, შ. დ - იანი, შ. დ - ნი, შ. დ., შ. და - ვა, შ. დადიანი, შ. დიანი, შ. ეგრისელი, შ. ვარიანელი, შ. თ., შ. ი. ვ - ძე, შ. ი. ვ., შ. კ - ძე, შ. კ., შ. კარმელი, შ. კაწახიძე, შ. კახაბერიძე, შ. ლ - ი, შ. ლახვარი, შ. ლეონიდოვი, შ. ლორდელი, შ. მ., შ. მარიამიძე, შ. მღვიმელი, შ. ნ., შ. ნავთლუღელი, შ. ნათენაძე, შ. ნიკოშვილი, შ. ობოლაძე, შ. პონტელი, შ. პონტოსპირელი, შ. რ - ი, შ. რ., შ. რადიანი, შ. ს - ლი, შ. ს., შ. სანდრ., შ. სანდრო, შ. სოსლანი, შ. სოფრომაძე, შ. ტ - ძე, შ. ტ., შ. ფრონელი, შ. ქ., შ. ქარიშხლიშვილი, შ. ქობალია, შ. ყარამანიძე, შ. შ - ელი, შ. შ - ისა, შ. შ., შ. შანი, შ. შე - ლი, შ. შენგელი, შ. შვარცი, შ. ჩ - ძე, შ. ჩ., შ. ჩრეწიფელი, შ. ჩხაიძე, შ. ძ., შ. ხ., შ. ხომერიკი, შ. ხონელი, შ. ჯ - ლი, შ. ჯ., შ. – ელი, შა - ლი, შავ - ბიჭა, შავ - თვალ - წარბა, შავბალახა, შავბიჭა, შავგვრემანი, შავგულა, შავთვალწარბა, შავი - ქვის მრეწველი, შავი ზღვის - პირელი, შავი ზღვისპირელი, შავი მიხო, შავი ქვის მრეწველი, შავია - დია, შავია დია, შავშელ - აჭარელი, შავშელი, შაითან კაპიტანი, შალვა, შალვა ტ. - შვილი, შალვა აფხაიძე, შალვა ბერი, შალვა გომბორი, შალვა დად., შალვა ეგრისელი, შალვა კარმელი, შალვა მეფანდურე, შალვა ონტოფელი, შალვა რუფოთელი, შალვა სოსლანი, შალვა შენგელი, შალვა შხუნელი, შალვა ციბელი, შალვა ხონელი, შალი, შალიკო, შალიკო - ვალიკო, შალიკო - ვალიკოსი, შალიკო გ - ძე, შალიკო ქ – ძე, შალიკოვი, შალონი, შამადავლე, შამან დოულე, შამანდავლე, შამჩი მელქო, შამხალაშვილი, შანგანი, შანთი, შანი, შანტეკლერი, შანშე, შარვლის პუგვიცა, შარვლის ღილი, შარია, ჟანრი, შარლი, შაქ., შაქ. პატარძეულიდან, შაქარ მანიანი, შაქრო, შაქრო ვ - ძე, შაშიანელი, შაჰნავაზი, შაჰრუხ, შაჰრუხ ჩარკვიანი, შე - ლი, შე..., შედოკმანი, შემოქმედელი, შემსეთთინ იიემ, შენი ამხანაგი და ერდგული თედო გუნებაშვილი, შენი ბაშირ ეფენდი, შენი დალაქი იეშია, შენი დალაქი ხეჩუა, შენი დოუდხანი, შენი ერთგული ვანო, შენი ერთგული მამუკა, შენი კეთილის მოსურნე ექვთიმე, შენი კოტე, შენი მარად ერთგული ჰამზა, შენი მარადის პატივისმცემელი მამუკა, შენი მეგობარი ნიკო, შენი მეგობარი ორანტო, შენი მეგობარი ორატორი, შენი მოლა - ბაშირ - პალატხან - ოღლი, შენი მოლა ბაშირ, შენი ონისიმე, შენი რიჟა, შენი სოსო

ჩ - ანი, ჩ - ზ - ა, ჩ - ნი, ჩ - პირელი, ჩ - ძე, ჩ. გიორგაძე, ჩ. კ - ძე, ჩ. შ., ჩ. ხ - დრავა, ჩაგრული ბიჭი, ჩალაბა, ჩამჩი - მელქო, ჩან ჩაგირი, ჩანგი, ჩაპყაძე, ჩარხიშვილი, ჩაუქ - ოღლანი, ჩაუქიძე, ჩაქუჩ - მანაველი, ჩაქუჩ - ოღლანი, ჩაქუჩ - ოღლი, ჩაქუჩი, ჩაჩა, ჩაჭყაპე, ჩახ – რუხაძე ვ., ჩახმახი, ჩახრუხაძე, ჩახუნდარა, ჩეზარე ნიკოლინი, ჩერკუზოვი, ჩეროვი, ჩერქეზო, ჩერქეზოვი, ჩვენ, ჩვენი, სელოს ძმა, ჩი - ძე, ჩიბუხი, ჩინოვნიკი, ჩიორა, ჩიპურდანიძე, ჩიტი - ჩიორა, ჩიტო, ჩიტო კ - ძე, ჩიტო შარაშიძე, ჩიტო შარაშიძის ქალი, ჩიტო ციციშვილი, ჩიტორელიძე, ჩიქოვანი, ბადუ / ბადუა, ჩიქუანი, ჩომახიძე, ჩორდელი, ჩორტიკა, ჩორჯელი, ჩოფანა, ჩოჩორი, ჩოჩხათელი ვახუშტი, ჩოხატაურელი, ჩოხელი, ჩოხოსანი, ჩუბჩიკა, ჩულიანი, ჩუქი, ჩხ - ლი, ჩხერიმელის - პირელი, ჩხერიმელისპირელი, ჩხიკვი ბანძელია, ჩხოომი

ფ. ცაიშელი, ც - ელი, ც - ძე, ც - ძე ი., ც., ც. დადიანი, ც. ვახტანგაძე, ცა, ცაიშელი, ცაიშვილი, ცაიშვილი, სოლო, ცალ - ხელი, ცალთვალა დევი, ცალფეხა, ცალხელი, ცანი, ცანკა, ცაფცას ზანგი, ცაცა ამირეჯიბი, ცაცა დ - ძის ასული, ცაწკიკია, ცახელი, ცახური, ცერბერი, ცეცის, ცვარ - ნამი, ცვარი, ცვარნამი, ციაგი, ციალა, ციბელი, ცივი, ცივისელი, ციმბირელი, ცისკარი, ცისკრელი, ცისფერი პანტერა, ციცავა, ციცინათელა, ციცკა, ციხელი, ციხისთავი, ციხისუბნელი ანდრო, ცნობისმოყვარე, ცოტნე დადიანი, ცოცხი, ცრემლი, ცუკია, ცუნცულაძე, ცუცუნია, ცქვიტი, ცქმუნა, ცხვირა, ცხინვალელი, ცხო - მთიული, ცხონებული, ცხრაკბილა, ცხუმელი

ძ - რელი, ძაუგის ნარი, ძე, ძევერელი, ძველი, ძველი გავაზელი, ძველი გარდატნელი, ძველი გურული, ძველი დასელი, ძველი ეკალი, ძველი თვალი, ძველი კრასნოვოდსკელი, ძველი მებრძოლი, ძველი მეგობარი, ძველი მეთვალყურე, ძველი მეურნე, ძველი მოკამათე, ძველი მოკარნახე, ძველი მოჭიდავე, ძველი მუშა, ძველი პედაგოგი, ძველი რევოლუციონერი, ძველი რკინიგზელი, ძველი სემინარისტი, ძველი შევარდენელი, ძველის - ძველი, ძია, ძია ვასო, ძია კობა, ძიმითელი მეჩანგე, ძნელაძე, ძუელი სემინარისტი, ძუკუ

კირილე წუთისოფლელი, , წ -, წ - ი, წ - ი., წ - ლი, წ - რი., წ., წ. ე. ი . წერეთელი, წ. იმედაშვილი, წაველა, წაკოლა, წაკოლა - ც., წალენჯიხელი, წამებული, წეველი, წევრთაგანი, წენგოს მურაბა, წერეთელი, წვეთი, წვრილი მრეწველი, წიგნაძე, წიგნების გამყიდველი ლაყლაყაძე, წითელ - რაზმელი, წითელი ვასო, წითელი მხედარი, წითელფერაძე, წიკარაძე, წინ - არი, წინა, წინა - ვარ, წინა - ძღვარი, წინამძღვ - არი, წინამძღვარ - ი, წინამძღვარი, წინანდელი, წინხადუელი, წიფერჩელი, წიფნარელი, წიქედელი, წიწა, წიწაკა, წიწმატი, წიწოთ კარატიელი, წკიპურტაძე, წკიპურტი, წმინდა გიორგი, წუთისოფლელი, წყალტუბელი, წყალტუბოელი, წყვია, წყვიასი

, ჭ - ია, ჭ - ლა, ჭ - ლი ბ - კი, ჭ - ნი, ჭ - ოლა, ჭ - ოლია, ჭ - შვილი, ჭ., ჭ. - ოლია, ჭ. ბარელი, ჭ. გ. - რი, ჭ. გაბო, ჭ. გერი, ჭ. გოგიბერია, ჭ. მიხელაშვილი, ჭ. მიხელიძე, ჭ. ოლა, ჭ. ოლია, ჭ. უმბაძე, ჭაბუა მდივანბეგი, ჭაგნელი ბზიკი, ჭალადიდელი, ჭალელი, ჭანელი, ჭანი, ჭანჭათელი, ჭარ., ჭარი, ჭაღარა, ჭაღარა ვანო, ჭეია, ჭელიძე, ჭეშმარიტოვი, ჭია, ჭია - მაია, ჭია - ჭამია, ჭია - ჭიაში, ჭია ჭამია, ჭიათურელი ეშმაკი, ჭილიმუზაშვილი, ჭინათელი, ჭინკა, ჭინჭარი, ჭინჭრაქა, ჭიოთელი, ჭირისუფალი, ჭიტა, ჭიტა !, ჭიჩოელი, ჭიჭა, ჭიჭიკო, ჭკუის კოლოფი, ჭობი, ჭოლ - ია, ჭოლა, ჭოლეველი, ჭოლია, ჭოლოკავა, ჭომელი მოწაფე, ჭონელი, ჭოპოსანი, ჭოჭოლა, ჭრ - შვილი, ჭუკლია, ჭყაპოსანი, ჭყაპშანელი, ჭყაფშანელი

მ. პ. ლ - ვა ხორგელი, ხ - ა, ხ - დ - ი, ხ - ზ - ი, ხ - ი, ხ - ლელი, ხ - შვილი, ხ., ხ. გ., ხ. ე., ხ. ვ - ლი, ხ. ვ - სა, ხ. ვ., ხ. ვარდოშვილი, ხ. ი., ხ. ი. ნ., ხ. ოდიშელი, ხ. შ - ლი, ხ. შ., ხ. შროშანიძე, ხ. ციხისთავი, ხათაბალელი, ხაირ ხაიროღლუ, ხაირი ოღლუ, ხაკო უჩარდია, ხალხის შვილი, ხალხოსანი, ხან, ხან - თან, ხან - ი, ხანი, ხაჟ - გერ, ხარდარ - ტოგო, ხარიტინი, ხარიტონ ვარდოშვილი, ხარიტონ მაკენტინ, ხარონი, ხარფუხელი, ხარფუხელი აპალონა, ხასან, ხასანა, ხაშმელი, ხაშმელი კრაზანა, ხაშმელი ჩაქუჩი, ხახე, ხახონი, ხაჯეი, ხაჯიბაბა, ხეველი, ხევისუბნელი, ხეთაგური, საშა, ხეთელი, ხელაევი, ხელთუბნელი, ხელი, ხელოსანი, ხელოსანი ლაზარე, ხელოსანი ნოშრევანი, ხელოსანი ნოშრევანიძე, ხელოქა, ხელოქა ტაინოვი, ხეობელი, ხეობისპირელი, ხეფინისხეველი, ხეჩუაშვილი, გიგო, ხვალიკო დღევანდელაძე, ხვალიკო დღევანდლაძე, ხვითო, ხვლიკი, ხი, ჰო !, ხიდისთაველი, ხიდისთაველი მუშა, ხით - ხით, ხიმშელი, ხირხელიძე, ხიტა, ხიც - ხიც, ხლაფორთაძე, ხლაფორთი, ხლისტი, ხმელი სიმონა, ხმოსანი, ხობისპირელი, ხოვლელი მიხო, ხოზიკა, ხოილ სარქისა, ხომალდელი, ხომლელი, ხონელი, ხორეთელი, ხორეშან გვერდწითელი, ხორეშან ლოყაწითელი, ხორეშანა გვერდწითელი, ხორველა, ხორშელი, ხოსიტოვი, ხოსრო, ხოტეველი, ხოჯა - ხანი, ხუდავერდოვი, ხუმარა, ხუნალიძე, ხუნხუზა, ხუროშვილი, ხუსეინი, ხუტა, ხუტა ფოთელი, ხუცისშვილი, ხუხუნი

ჯ - აშა, ჯ - ლი, ჯ - ლი ს., ჯ - უ, ჯ - ფ - შა, ჯ - ფაშა, ჯ - შვილი, ჯ., ჯ. - ფ., ჯ. - ფაშა, ჯ. ბ., ჯ. კოლხი, ჯ. მ., ჯ. მერკველი, ჯ. ნ., ჯ. ფ., ჯ. შალიკაშვილი, ჯ. შოთაძე, ჯ. ჯ., ჯ. ჯორჯი, ჯავახელი, ჯავახი, ჯავახიშვილი, მ., ჯავახიშვილი, მიხეილ, ჯავიდ - ბეი, ჯავშანიძე, ჯავშნიანი, ჯაიდარ ასტრალი, ჯაკუ, ჯამბული, ჯამოსბერიშვილი, ჯან ! - ჯან - გრი, ჯან - ბეზარი, ჯან - გრი, ჯან - ვერდი, ჯან ბეზარი, ჯან., ჯანგრი (მარიჯანთან ერთად), ჯანდაბა, ჯანვერდი, ჯანი, ჯანიკო, ჯანუკი, ჯარჯი ფხოველი, ჯაფარ - ფაშა, ჯაფარ რაჭველი, ჯაყელი, ჯაჭვაძე, ჯაჯუ, ჯვარელი, ჯვაროსნელი, ჯვებე დუმბავა, ჯიბგირი, ჯიბერტი, ჯიბილ, ჯიბილა, ჯიბო ჯიმერი, ჯიბრაელი, ჯიბრეილ, ჯიბრიელი, ჯიბღა, ჯივანა, ჯიმითელი, ჯიმშერ, ჯიმშერიძე, ჯიოვანი, ჯიუსი, ჯიუტიტო, ჯიღია, ჯიხაიშელი, ჯიხაიშელი გოჩა, ჯომაღელი, ჯონ - მორის, ჯონდო, ჯონელი მერკველი, ჯორჯ კობი, ჯორჯიკია, ჯაჯუ, ჯუანშერ, ჯუგაანელთაგანი, ჯუმბერ ოდიშელი, ჯუმლა, ჯურიკიძე ილ. ალხაზას - შვილი

ჰ., ჰ. - ძე, ჰ. გრინევსკი, ჰ. ჳ., ჰავლაბრელი, ჰაზირა, ჰაი არმენ, ჰამალი, ჰამმალ, ჰამუთ - ბეი, ჰამუთბეი, ჰარი ჰარალიშვილი, ჰარიკი, ჰასან ონიკაზი, ჰაჯი - ომარ - ეფენდი, ჰე, ჰეკ ფინი, ჰერაკლიუს ტატი, ჰერკულეს ყანჩელი, ჰერკულესი, ჰექტორი, ჰმ !, ჰმ., ჰოპ - ჰოპ, ჰოტროველა, ჰუგო ნარვილი, ჰუსეინ

ჵ გულმხეთქელაძე, ჵ.

კ. – ნიძე, – ი. ზ.

—бор

“ Ябак чичеги “

А, Вардин, ” Зр ”, ” ბაირონა ”, ” ბროშკა მაშო ”, ” ზ”., ” კ - კი”, ” კოჩობა ”, ” მადამ ტიცი ”, ” მუშვან ”, ” პატარა გიორგი ”, ” სევერსკი ”, ” ყრუ ვანო ”, ” შა ”, ” ხათა გიორგი ”, ” ჯორიკო ”, ”საქართველოს პირველი კაცი”

4 (დ - ონი), 904 (900= შ., 4 = დ), Pro domo sua, Златорунский, ა / შ., აბაზგი გრამატიკოსი, ალ - ლი, ბ., ბაგრატ დიდი, ბალაჯან, ბაქარ ქართლელი, დვორიანინი, ველის - სა, ია ძე, კოსოლაპ, კრეტ ხიმერსკი, ნ..., ნაჩობნარი, ნაჩხოზი, რუბლდვაციტ, სიმონ, ყარა მაიორი, შავი სიმონი, ჰოლლრაიტ, „ - ე ”, „ არზუმ ბიზა ”, „ დაფი ”, „ ესომ ”, „ ვაკელი”, „ კნიაზ კოლა “, „ მე გახლავარ ”, „ მიწა ”, „ ნ. ნ. ” ( ნომენ ნესციო ), „ ნემო ”, „ პავ. ჩინსკი “, „ საგარეჯოს მამა ”, „ სიმახინჯის ” ავტორი, „ ქსნელი ” მიხ - ი, „ წ “, „დროების“ ქუთაისელი თანამშრომელი, „კო“ ..., „კრებულის“ მკითხველი, „მთის კომპოზიტორი“, „მომაკვდავი “ მიხეილ ი., „მომაკვდავი“ მიხ., „მუშათა ბრიგადა“, „მუშის“ ბრიგადა, „ნ. ჩხიკვაძე და გ. ჩხეიძე“, „პლატონ ფილოსოფოსი“, „პრიგავარის ღვდელი“, „საქ. “ ასოთამწყობი “, „სლუჩაინი“, „ქრისტეფორე ტფილისის დირექტორი“, „ღ.“, „შ. დს“, „ჩიტი“, „ძე“

, № 1, № 49, № 5, № №, №. №., №№

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9