!

!?

&

"კაუცკი", "საშა ჩორნი", g, ბარათელი, გუთნის შემდგენელი

*

*, * * *, **, *** - ძე, ****, *****

+

ა. ც., გ. - ლი, გალ. ტ - ბ - ძე, მარად თქვენი მადიდებელი ერთი კოღო - ბუზთაგანი აკაკია - ბაკაკია, ც. სვანიშვილი

,

ტფ. ღიმ. მოწ. დ. - მა...(ტფილისის ღიმნაზიის მოწაფე დავით მაჩაბელი), ქალთა წრე, ჩვენ უჩინონი, ძველი სემინარიელი, ჭიათურელი ვალიკო

-

- ერი, - ა, - ა., - ალია, - ბი, - ე - ი., - ელი, - ვ., - ვა, - ვა -, - ვა - ი, - ზიანი, - თ -, - თ - სი, - თ. -, - თელი, - თიკ, - ი, - ი, - ი., - ია, - ია - ძესი, - ია ე - ე, - იანი, - ის, - კი, - კო, - ლ -, - ლა, - ლი, - ლია, - ნ - ო - ხ - ი, - ნი, - ნო, - ნო -, - ო -, - პე, - რი, - რუ - ლი, - ტი, - შვილი, - ც -, - ციხელი, - ძე, - წ. ი., ა. – ლი, თელი, – [ტირე]

.

. . . დორე, . . . . ., . [წერტილი], . – [წერტილი და ტირე], .., ... ე. ...ი., ... მეგრელი, ... ცა, ...ე...ი, ...იმერელი, ...ნი

0

0000

1

100 ქანქარი

2

2 – 3

4

4 (დ - ონი), 40 - აძე

?

?, ? - ძე, ?!, ?!?, ???

A

A. K., Aanius, Achas Borin, Acus, Ad. B., Alanidse, Allegro, Alliense, Alter ego, Ami, Ami (გაზ. „კვალი“), Amicus, Amper, Andalas, Ans, Ar, Ardon, As, Asmi, Athonagen, Avallon Kardwell, Avallon Yongaroo

B

B., B. Kahl, Basile, Basile de Karaletie, Baton, Berelou, Busarius, Bâton

C

C. G., Camarade, Candide, Cato, CetP., Credo

D

d, D.Delendi, De - ka, De Chanel, De chanelle, duo, D—moll

E

Ed. Sh., Einsiedler (განდგომილი), END, Enfant terrible, Ens, Eugenius

F

F. R., F. S., Fa – M, Friend

G

G, G enosse, G. Alanidse, Genug, Georg de Barry, Georgiano, Georgien, Grigol, gudar Baburauli

H

H. H., H. N., Homo, Homo novus, Homonculus, Homu, Homunculus

I

I., I. N., Ignotus, Ille, Im mortalis Mortalis, Inman, Intimus, Intrasigeant, Ipse

J

Je Suis

K

K., K. G., Kaukasielli, Kommendant Vania, Konstan Tinieu

L

L., L. N., Lacrimosus, Legatus

M

M. The‘odote, M. W., Magister, Mania Valiko, Michel, Michel Tamarati, Molnir, Moroso, Morosus, Mortalis

N

N, N., N. N., N. Vetninvar, N..., Nali, Narcis, NB, Needle, Neli, Nemo, Neuter, Nihil, NN, Nomen Nescio, Novus, N—f

O

Ovseroer

P

P S, P., P. P., Par - don, Parole, Patricius, Petre Kolxi, Plebs, Politicus, Poor Georgeson, Pronom

R

R – oill, R., Rali, Ratti, Rigoriste, Ro - Ben, Roland Kartveli, Rotter

S

S - n, S - son, S – on, S., S. F., S. p., S. S., Samtredely, San - აია, San-diani, Sandaman, Sanders, Sandro, Sanus, Sazand’ Ary, Sch, Se nex, Senex, Senex sekundus, Ser., Sergent, Sezgent, shal Romia, Silk, Sim., Sirano, Sirius, Skertik [Skeptik?], Sog - ri, Sogri, Solomon, Son, Sp, Spectator, Speransa, Spiritus Familiaris, Studio Sus, Studiosus, Suninum

T

T, ten, Ton.

U

Un d’ on, Un - don, un ami, Un camar – ade, Un camarade, Un- D’ on

V

Vaho Muskheli, Vasiani, Veritas, Vetus, Victor, Violino, Vivat, Vox

W

W., W. Waziani, Werden, Wictor

X

X - ელი, X - ელი, X-X., X., X. -, X. N., Xaverius Brosset , iesuitarum discipulus, xx, XX - ლი, xxx, xxx - ძე

Z

Z, Z., Z. Z., Zelen

§

§

А

Idem, А - ни, А., А. - ли, А. А - ская, А. А., А. Адалис, А. Аккорд, А. А—и, А. А—ин, А. Б - Ко, А. Б., А. Г., А. Гариб, А. Городищев, А. Д. К—в, А. Е., А. Е. Х—гов, А. И. Натроев, А. К - ев, А. К—ли, А. М. Гей, А. М. Мочхубаридзе, А. Мам – дзе, А. Мас—н, А. Маш—дзе, А. Н - н, А. На - ли, А. Невский, А. Н—ли, А. Ов., А. Опрятов, А. Осипович, А. П., А. П. Б., А. Полярный, А. Р., А. Рович, А. Р—дзе, А. Р—зе, А. Р—ский, А. С., А. С. Р., А. С. Р—е, А. С. Тонский, А. Сабуйский, А. Саравжев, А. Т.-А., А. Тал.—Непр., А. Тл.—Нв., А. Тл.—Нв—ъ, А. Тонский, А. Х., А. Х......, А. Хах - ов, А. Хах—в, А. Х—в, А. Х—ов, А. Ц., А. Ч., А. Чëрный, А. Чачиков, А. Ш., А. Шан., А. Южин, А. Я. Н—ский, А. —ъ, А.—ъ, Абаринова, Або Заврадзе, Аварский, Аввакум Вавакалов, Авлабреци, Аг., Адалис, Акакий, Акталик, Актер—горемыка, Ал – Дон, Ал., Ал. Ам., Ал. Амфи, Ал. А—в, Ал. А—и, Ал. Ви - в, Ала—ли, Александр, Александр Грузинский, Александр Рович, Александр Чаров, Александр Чачиков, Алексей Южный, Али, Алла- ли, Алладин, Алмгров, Альцест, Амия М, Амори (граф), Ан - ский, Ан. Недолин, Андроников Ираклий, Анкар, Анна Грацианская, Анна Григ, Антокольская, Антон, Анурдон, Анъ - пари, Аракчиев, Аракчиев Д. И., Аракчиев Дмитрий, Арбоели, Арди, Ариель, Арк. Б., Аркадий Снежинский, Арсенева, Асиярмян, Аспид, Аспори, Атриян, Ашуг Гарагёз, Ашуг Мюшкюл, Ашуг Рухани, Ашуг Шивга, А—н, Борис Акунин

Б

Б., Б. Акунин, Б. Акунин (Борис), Б. Б., Б. Бебур, Б. В., Б. Г., Б. Глебов, Б. Ж., Б. М., Бадндур, Баланчин Джорж, Банвар Гево, Баратов Иван, Баратов Леонид, Барон Кваненберг, Батонишвили Георгий, Батонишвили Мириан, Батрак Айк, Беге, Без псевдонима, Белый, Андрей, Бель - Конь - Любомирская, Бермонт, Бесошвили, Бета, Бинокль, Ботин, Будущая грузинская писательница, Буква, Бунтарь, Бывалый

В

В., В. А. М., В. Викторов, В. Г., В. Г. - зон, В. Габ - янц, В. Джафари, В. К., В. Л., В. Л. Гарели, В. М., В. Мик., В. Мтквардалеули, В. М—ков, В. П., В. Пессимист, В. Р., В. Т., В. Т—на, В. Ч., В. Щ., Вавин, Важа-Пшавела, Валериан, Вано, Варианели, Варскнедидзе, Василий, Василий Чужой, Ваче, Ветеран, Вечевой, Виктор Афанасьев, Викторь, Вл. Викторов, Вл. Княжнин, Вл. М—ов, Владя Яблочкина, Волженин, Волнеопределяющий, Вольский, Г., Воробьев, Ворон, Вронский

Г

Г – ри, Г., Г. М—и, Г. А., Г. А. Р., Г. В - ский, Г. Г., Г. Д. Эристов, Г. Джафари, Г. К., Г. М., Г. М. Туманов, Г. Мишин, Г. Т., Г. Таранский, Г. Тедиашвили, Г. Т—ли, Г. Т—лов, Г. Т—нов, Г. Ц., Г. Ч., Г. Э—в, Г..., Гаврош, Гамар, Гамар ханум, Ган, Гангелов А., Гаре, Гаретубанский пустырник, Гарсеванов Николай, Гашид, Геворк Халат, Гейне из Тамбова, Георгидзе, Георгий Борцов, Гер – би, Гиж Артуш, Гисак, Глинский, Глухарич, Гола, Горесмехов, Горцев, Гор—ов, Гр. Азовский, Гр. Гарели [ გრ. ღარელი ], Гр. Р – К, Гр. Робакидзе – Кавкасиели, Гр. – К, Гражданин, Григорий Баммель, Грицко, Грузин, Грузинов Илья, Грузинский Петр, Грузия, Грязъ., Губернский регистратор, Гулбат - გულბაათ, Гульбат, Гурджи, Гуриели, Гуриец, Г—в, Г—ов

Д

Д - е, Д., Д. Б—дзе, Д. Ведребисели, Д. Е., Д. К., Д. КК., Д. П., Д. Ч., Д. Чаукий, Дав. Сослани, Давид, Давид Сослани, Давидов Сергей, Де - ка, Дебютант, Деламамма, Делашам, Дельта, Джалимов, М., Джебе, Джером, Джигит, Джура, Джури, Добродий, Додаев-Магарский, И., Дом – эн, Домино, Дормидо Зевакин, Друг, Дядя Кий

Е

Е., Е. В., Е. Д., Е. Евгений, Е. К., Е. Норская, Е. П. С., Е. П. С—ая, Е. П.—С—ая, Е. Рутич, Е. С—в, Евг. Б—в, Ез, Езоп, Ес., Ех режисор

З

З. А., З. Белогорский, Завон, Замтари, Затерянный, Захар, Звонарь, Зет, Зиновьев, Григорий Евсеевич Зиновьев, Зоил, Золотая рыбка, Зритель, Зурабович, З—в

И

И., И. А., И. Бесошвили, И. Г., И. Е., И. Евл., И. Окромчедлишвили, И. Окромчедлов, И. С..., И. Сл., И. С—ль, И. Т. Г., И. Тх—ский, И. Ф., И. Х., Ив. Тх—вский, Ив. Тх—ский, Ив. Т—ский, Ив. —ский, Ив.—ский, Иван, Иван Мартынов, Иванов, Иванович, Иван—да—Марья, Ивери швили, Ив—да—М., Изабела седьмая, Изгой, Икс, Ил. Елевтеридзе, Ил. Хонели, Илья Хонели, Илья Элевтеридзе, Иннда - бан, Искона, Исоя Громов, Историк Грузин, И—да—М., И—ни

К

К., К. Эм., К. Б., К. Д. Э., К. де—Пебе, К. Джав., К. З—ъ, К. К., К. Като, К. Мурр, К. О. Бебутова, К. Оргеиани, К. П. Ц., К. Р., К. С., К. Салин, К. Солин, К. Ст., К. Сталин, К. Стефин, К. Т., К. Ф., К. Ц., К. Ч., К. Эм., К. Юрьевский, К.С – н, Кавелин, Кавк. старожил, Кавказ. старожил, Кавказский, Кавкасіелли, Калатозов Михаил, Калхас, Кандидат, Капанели Л. Г., Капитан Немо, Кара - Дервиш, Кареев, Кариб, Кариби, Карский, Карчи, Като, Кахабер, Качалов, Каш, Кв - ский, Квирилский, Квирильский, Ке...Н., Керженцев Платон Михайлович, Кий, Кн. Д. Е., Кн. Д. Э., Кн. Дм... Эр..., Кн. Зе, Кн. О. Б—ова, Кн. О. Г. Бебутова, Кн. Т., Княгиня О. Г. Бебутова, Княз З., Княз Ц – В, Князь А., Князь П., Ко, Ко, К., Ко..., Коба, Коба Иванович, Колокол, Колхи, Коммунист, Кон. Богдановский, Кон. Яковлев, Конечно, Корелëк, Костров, Кранухин, Крет Химерский, Кривич, Ксаверий Броссе, студент иезуитов, К—де—пебе, К—ч

Л

Л, Л. Гарский, Л. Г—ий, Л. З - ский, Л. К - ни, Л. К., Л. Л., Л. М., Л. М. Б., Л. М.—Б., Л. Мартов, Ла - ли, Ладо, Лали, Ландыш, Лашкарев Сергей, Лео, Леон баш, Линевич, Любитель театра, Люмена, Ляпкин - Тяпкин

М

М. А. Г., М. Ар., М. Ар.( М. Аравин ), М. Аравин, М. Г- дзе, М. Г., М. Георгидзе, М. Гиоргидзе (Георгидзе), М. Д - и, М. Д - ли, М. Д - швили, М. Дж - швили, М. Дж., М. Л., М. Лейлиханов, М. М., М. М—швили, М. С., М. Сааруни, М. Х., Маиашвили, Г., Макиавели, Максимов, в., Максут али-Хан, Мамацов, Х., Маргар, Маска, Мас—н, Мах., Мачишерьянов, Машинадзе Б., Мглин, Мед - Бей Абашидзе, Мелания, Мельникова софья, Мест. кор. Е., Минунц, Мирцхулава, Алио, Мирянин, Митрополит Трифон, Мишук, Молочный, Морской, Мтквардалеули, Муаккар, Мустафа, мущина, Мущина, Мциришвили

Н

Г. Никифор, Н., Н. А., Н. А. Б., Н. Авалов, Н. Аравин, Н. Б., Н. В. Сим - ский, Н. Верин, Н. Ветрин, Н. Г—н, Н. Г—ов, Н. Д., Н. Донецкий, Н. Донская, Н. Е. М., Н. К., Н. Н., Н. П., Н. Р., Н. Рионели, Н. рубежный, Н. С., Н. Сереб—ъ, Н. С—в, Н. Тамарин, Н. Ш., Наб., Набаров, Наблюдатель, Нар - Дос, Нарская Е., Наследник, Наследственный поэт, Нездешний, Нездешный, Незнакомец, Незрелов, Неизвестный, Неон, Неприсажный педагог, Несветский, Нижарадзе, Ник. Реулло, Никанор Пустохлопалов, Никифоров, Нико, Николай - он, Николай Давыдович Багратиони, Николай Невский, Ниношвили, Э., Новель, Норайр

О

О – ъ, О. И., О. И. Ш - г, О. И. Ш., О. И. Шлинг, О. Ш - линг, О. Ш., О. Шлинг, Обыватель, Один из многих русских, Один из учителей, Одинокий, Окопный генерал, Олимпиадин, Ом., Он., Оскар Шлинг

П

П – дзе, П., П. Вечевой, П. Гиоргидзе, П. Д., П. И., П. К., П. М., П. Павлович, П. Петрович, П. Пе—в, П. С—ский, П. Умиков, П. Цхвилоели, П. Я., П. Як—ов, П. Я—в, Пав. Як—ов, Пав. Я—в, Павел Як—ов, Палавандов, Палиев, Пансте, Папик, Парижанинъ, Пастырь И., Перанза, Пессимист, Петия Ляпкин - Тяпкин, Петров, Пишиперо, Платон, Пролетар, Прометеи, прот. А. Ю—кий, Пустынник Горетубанский, Путник

Р

обыватель, Р. И., Р. Кинвари, Р. С. Ш-левич, Р. Эр—ов, Р.C. Ш - вич, Радин, Рашид, Ре - ми, Редфер, Рецензент, Рижский Терентий, Ринус, Рио Нели, Рио – нели, Рионели, Рионелли, Рипсимэ Асильянц, Ришпен, Роза Ш-левич, Розин, Рок, Рот, Руж., Русский, Рябой, Р—дзе, Р—зе

С

С, С., С. Ольгин, С. А - ни, С. А., С. Богданович, С. Г., С. Дариани, С. И., С. Кириллович, С. Кирильский (Квирильский), С. К—ич, С. Львов, С. М. А., С. Мциришвили, С. О., С. Т. Аркомед, С. Теречанин, С. Т—ин, С. Я. Шарти, Сааруни, Саддукей, Сазандар, Саломея, Саломинка, Саломка, Сам пью чай, Сами, Самый главный, Сан, Сандро горели, Сандунов Николай, Сандунов Сила, Сани, Санин, Санинели, Санто, Саргало, Сафир, Саша Чëрный, Саша Чёрный, Св. Г. К., Свимонидзе, Я., Свой, Семин орест, Сенковский, Сер - Гей, Сервантес, Серго, Сефиль Ладо, Сидорич, Силова, Сильва, Сим - ский, Н. В., Симонидзе, Симонидзе, Я., Сирен, Скандэли, Сквити, Скиф, Славин, Со - Гри, Солов, Сольнестъ, Сосело, Социалист, Спяранца, Ст., Старожил, Старый знакомий, Старый Кавказец, Сулейман, Султанлы, Съ, Съездовец, Сюрприз

Т

Т., Т. В—ев, Т. М., Тавбера, Тамара, Тамарин, Тарас Костров, Твой друг Акакий, Твоя Бабале, Твоя Кетевана, Театрал, Тергдалиули, Тимофей, Тифлисец, Тл., Тл. Нв., Товарищ Ко., Товарищ Константин, Тот – же, Трам, Триа В., Трибун, Туманов Иосиф, Туманов, Г. М., Тюх Рельбо, Т—ин

У

Угрюмый, Уиараго, Умципарадизе, Уполномоченный Р. О. К. Н., Урбнели, Учитель

Ф

Ф - ომინი, Ф – в П., Ф., Ф. Д., Ф. К. Ф., Ф. С – а, Ф. Ч., Ф. Эман, Фазели, Фаланга, Фд. Бб., Федоров, Феликс, Флигер, Фон – Шаде, Фру – Фру

Х

Х., Х. В—ъ, Харбинский, Хах—ов, Хозика, Христофор Саркисян, Х—в

Ц

Цезарь Наль, Церетелева, Цхумели

Ч

Ч - вец, Ч., Ч. Д., Чайка, Черниловец, Черномореци, Чернявский Николай Андреевич, Чо - ла, Чола, Чопка, Чужак

Ш

Елена Шер, Ш, Ш., Ш. Ардиели, Ш. В. Сослани, Ш. Г., Ш. Горцев, Ш. Давидов, Ш. Леонидов, Ш. М.—К., Ш. С., Шалва сослани, Шахвалад, Шемс Гамар (“მზე - მზე”), Ширванзаде, Ширдин, Шлинг

Ъ

ъ

Э

Э. С—в, Экс, Эли Эганбюри, Эло, Эн - ка, Эн – донато, Эн. Кавеев, Эреклэ, Эристов Виссарион, Эсдек, Эсэм, Это не я, Эховар

Ю

Ю. Будяк, Ю. П., Юниус, Юрий К—б—к—ъ

Я

Я. В., Я. Г – ли, Я. И., Ясаманi, Я—в

, ა - ა, ა - ა - ძე, ა - ახ !, ა - ახოვი, ა - ე, ა - ელი, ა - ვი, ა - თ - წ, ა - ი, ა - ია, ა - ის, ა - ის (აკაკის), ა - კი, ა - ლე, ა - ლი, ა - ლი - ი., ა - ლისა, ა - მ, ა - ნ, ა - ნი, ა - ონ ივანის - ძე, ა - რე, ა - რე ხაბულიანი, ა - ს, ა - ს - ი, ა - სა, ა - სი, ა - სი მ - ლი, ა - ტი, ა - შა, ა - ძე, ა - ჭ - ა, ა ა - რე წიფერჩელი, ა ხ ა ლ მ ო ს უ ლი, ა-ტი გ-წაძე, ა., ა. ბულბულიანი, ა. მაშაშვილი, ა. ს., ა. წ - ისა, ა. ( პოლონ ) ჭ. ( ეშმარიტაძე ), ა. - ა., ა. - თ. - წ., ა. - თ. - წ. ლისა, ა. - ი., ა. - მ, ა. - ნელი, ა. - ს. - ი., ა. - შ., ა. - ძე, ა. 40 - აძე, ა. ა - ვი, ა. ა - ი, ა. ა - ნი, ა. ა - სი, ა. ა - ძე, ა. ა., ა. ა., ა. ა. მ., ა. აბაშელი, ა. ად - ია, ა. აინუკაჯ ინავოლეგ, ა. ალაზნისპირელი, ა. ალექსანდროვი, ა. ალექსიშვილი, ა. ალექსიძე, ა. ალიევი, ა. ამბროზიანი, ა. ამირანიძე, ა. ანელი, ა. არ - ლი, ა. არავინ, ა. ასკანელი, ა. აღოშვილი, ა. ახ !, ა. ახ - ოვი, ა. ახ., ა. ახნაზარი, ა. ბ - ლი, ა. ბ - შვილი, ა. ბ., ა. ბარათელი, ა. ბაჯელი, ა. ბეგოიძე, ა. ბეთლემელი, ა. ბეკელი, ა. ბენაევი, ა. ბლიკვაძე, ა. ბოგდანოვი, ა. ბულბულიანი, ა. ბუმერანგი, ა. ბურთიკა, ა. გ - ა., ა. გ - ი, ა. გ - ნია, ა. გ., ა. გ. (ხევიდან), ა. გ. კოსტროვი, ა. გა - ია, ა. გაგელი, ა. განჯის - კარელი, ა. განჯისკარელი, ა. გეგუთელი, ა. გელოვანი, ა. გლებოვი, ა. გოდორია, ა. გოლუბევი, ა. დ - ძე, ა. დ., ა. დ. თუ - შვილი, ა. დ. კ - ვი, ა. დ. კა - ვი, ა. დავითაშვილი, ა. დანილიჩ - კოჩინი, ა. დარჩიაშვილი, ა. დონალი, ა. დღიურაშვილი, ა. ე - ვი, ა. ე., ა. ეკელი, ა. ელანიძე, ა. ენგურელი, ა. ერისთავი, ა. ესმაშვილი, ა. ეძიოთ, ა. ვ - შვილი, ა. ვარდოსანიძე, ა. ვაშალომიძე, ა. ვერმიცანიძე, ა. ზ - ი, ა. ზ - ძე, ა. ზანდერსი, ა. ზეგანელი, ა. ზუგდიდელი, ა. თ - თ - ვი, ა. თ - ი, ა. თ - ლი, ა. თ - ს, ა. თ - სა, ა. თ - წ - სა, ა. თ., ა. თ. - წ., ა. თ. წ - სა, ა. თ. წ., ა. თ. წ. ლი, ა. თარიშვილი, ა. თუაშვილი, ა. თუმანიშვილი, ა. თურმანიძე, ა. ი., ა. ი. მ., ა. ი. მირაქ., ა. იასამანი, ა. იაძე, ა. ივრისპირელი, ა. ილარიონიშვილი, ა. ილიაძე, ა. ილოშვილი, ა. იმერი, ა. ინასარიძე, ა. ინუგ, ა. ირკუტოვი, ა. კ - ან, ა. კ - ი, ა. კ - ლი, ა. კ - ძე, ა. კ., ა. კავთელი, ა. კან - კი, ა. კანსკი, ა. კარიეთელი, ა. კახელი, ა. კვერ - ძე, ა. კინწურაშვილი, ა. კოლხი, ა. კოჩინი, ა. კოცნიშვილი, ა. კულაშელი, ა. კუხელი, ა. ლ., ა. ლებედევი, ა. ლევანიძე, ა. ლილიპუტი, ა. ლმ - ძე (ასლან ლმობიერაძე), ა. ლონდარიძე, ა. მ - ი, ა. მ - ისა, ა. მ - საგან, ა. მ - ჭ - ძე, ა. მ . მოჩხუბარიძე, ა. მ – ძე, ა. მ-ლი, ა. მ., ა. მ. არ - შვილი, ა. მ. ბ - შვილი, ა. მ. კრინიცკი, ა. მ. მოხევე, ა. მარიამიძე, ა. მარნელი

ბ - ა, ბ - ასი, ბ - ბილ - შვ - ლი, ბ - ე, ბ - ი, ბ - ია, ბ - ლი, ბ - ნ გაბაონი, ბ - ნ მდივანი, ბ - ნა ქ - ძე, ბ - ნი შორაპნელი, ბ - ოვი, ბ - ოსული, ბ - რა ვასო, ბ - სა, ბ - სი, ბ - შვილი, ბ - ძე, ბ ., ბ ა, ბ ა ხ ტ ი ა რ ი, ბ- ნ ფ - სთან, ბ- ორელი, ბ. - ვა, ბ. ა., ბ. ა. ს - ძე, ბ. ალაჯან, ბ. ალექსიძე, ბ. ანდღულაძე, ბ. ანუსიძე, ბ. არ - ვი, ბ. არნ - ვი, ბ. აჭარელი, ბ. ახ - ლი, ბ. ახალციხელი, ბ. ახოსპირელი, ბ. ბ - ლი, ბ. ბ., ბ. ბაკურაძე, ბ. ბებურიშვილი, ბ. ბეგლარიძე, ბ. გ - ზანია, ბ. გ - ია, ბ. გ., ბ. გ. - ე, ბ. გელ - ა, ბ. გლებოვი, ბ. და - ლი, ბ. დოლიძე, ბ. ეკალაძე, ბ. ვ., ბ. ვარდანი, ბ. ვასილაძე, ბ. ვედიდელი, ბ. ვერაშვილი, ბ. ვეჯინელი, ბ. თავაძე, ბ. თე - ლი, ბ. თეკლათელი, ბ. ი., ბ. კ - ვა, ბ. კახიანი, ბ. ლ., ბ. ლიუბიმოვი, ბ. ლომ - ძე, ბ. მ - ნი, ბ. მ - ძის ასული, ბ. მ – ძე, ბ. მ., ბ. მ. ვოლინი, ბ. მაიაშვილი, ბ. მარიამიძე, ბ. მაქსიმიძე, ბ. მიშა, ბ. მჭ - ძის ასული, ბ. ნოსირელი, ბ. ო., ბ. ოჯახ - კეტიანი, ბ. პ - შვილი, ბ. პ. შვილი, ბ. პაატა, ბ. პავლოვი, ბ. პანი, ბ. პანის, ბ. პელაშვილი, ბ. ჟ., ბ. რ. შ. ლი., ბ. რადინი, ბ. ს., ბ. ფ - რ - ც - ლ - ძე, ბ. ფ - ძე, ბ. ქ., ბ. ქართველიშვილი, ბ. ქარქაშაძე, ბ. ღ., ბ. შ., ბ. შოთაძე, ბ. ხ., ბ. ჯ., ბ. ჯაიანი, ბ. ჯაფარიძე, ბ.კავერინი, ბა - გე, ბა - ნა, ბაბ - ა, ბაბ - ი, ბაბ. - ი., ბაბა, ბაბახანი, ბაბე, ბაბელინა, ბაბი, ბაბილთ ნია, ბაბილინა, ბაბო, ბაბო რიონელი, ბაბუნჯი, ბაბუშია, ბაგრატ, ბაგრატ ბატონიშვილი, ბაგრატ სოლოღაშვილი - მთაწმინდელი, ბადრიძე, ბადური, ბავრელი, ბაზორკა, ბათაკა თოთიასშვილი, ბათლომე ვალუათელი, ბათომის სანჯაღის ბეგის შვილი ჰაფიზ მემედ თეკი აბაშიძე, ბათუ მელია, ბათუმელი, ბაილა, ბაირონის ნაგლეჯი, ბაირონიშვილი, ბაკურცევი, ბაკურციხელი, ბალანჩინი, ჯორჯ, ბალდახინის სალდათი, ბალი - აღა, ბალიქოღლუ, ბალტაზარ, ბამა, ბან - დონ, ბანდაყული, ბანი, ბანკან, ბანოვანი, ბანოვანი - ლაჯანელი, ბარ - შვილი, ბარაბალესძე, ბარაქალა !, ბარბარე ბარბარელი, ბარბარე ჯ., ბარბარე ჯორჯაძე, ბარბარელი, ბარდღა, ბარელი, ბარელი მთაში, ბარველი, ბარიათინსკი, ბარისახოელი, ბარისხოველი, ბარკოვი, ბარნაბა გელა, ბარნაბი, ბარნაველი, ბარნოვი, ვასილ, ბარონ, ბარონ - ფონ - ბეგლარიონ, ბარონ დე - კანი, ბარონ იკს, ბარონ ინ - და - ბანი, ბარონ ფონ - ბეგლარიონ, ბარონესა ზარნაუ, ბარონესა ფონ კლაისტი, ბარონი, ბარონი ბრამბეუსი, ბარონი ინ და ბანი, ბარსკი, ბარძიმი, ბასილ ხოშარელი, ბასილ., ბასოკი, ბასრი, ბასხ, ბატი, ბატონი, ბატონი გარდახვეწილი, ბაუკა, ბაქი თუთბერიძე, ბაქია, ბაქოელი, ბაქოელი ქართველი, ბაღდათელი, ბაღჩო, ბაყათარ ოსი, ბაყუჩია, ბაშელიძე, ბაჩანა, ბახ... ლია, ბახვას სკუა

" გა ", ავთანდილი, , გ - ლ, გ - ლიძე, გ - ა, გ - ანი, გ - გ, გ - გ., გ - გი, გ - ელი, გ - თელი, გ - ი, გ - ი ც - ლი, გ - ი - ც - ი, გ - ი ახ - ელი, გ - ი., გ - ია, გ - კა, გ - კე, გ - ლი, გ - ნ მოსული, გ - ნი, გ - ო, გ - რი, გ - სელი, გ - შვილი, გ - ჩია, გ - ძე, გ - ძის, გ ს ი, გ., გ. - გ ( „გიგა“ ), გ. მა - ძე, გ. - ა - ნი, გ. - ბ - ძე, გ. - გ - ზიანი, გ. - ელი, გ. - ზიანი, გ. - თ - მ, გ. - თელი, გ. - კე, გ. - ნ. თავზარიშვილი, გ. - ძ, გ. - ძე, გ. ა - ბელი, გ. ა - გან, გ. ა - ნი, გ. ა - ციხელი, გ. ა., გ. ა. - ციხელი, გ. ა. უტეხელი, გ. ა. შ., გ. აბულაძე, გ. აბხაზი, გ. აგარელი, გ. ადამიანი, გ. ალანიძე, გ. ალექსიშვილი, გ. ალიანი, გ. ანაშვილი, გ. ანდრიაძე, გ. ანი, გ. ანი - ძე, გ. არადელი, გ. არგარელი, გ. არტემიძე, გ. აფხაზავა, გ. ახ - ანი, გ. ახ - ელი, გ. ახ - ლისა, გ. ახა – ლი, გ. ახალაძე, გ. ახალციხელი, გ. ახკორაძე, გ. ბ - ია, გ. ბ - ღ - ძე, გ. ბ - შვილი, გ. ბ - ძე, გ. ბ., გ. ბ. ბაღსარაშვილი, გ. ბარათაშვილი, გ. ბარბაქაძე, გ. ბარელი, გ. ბარველი, გ. ბასრიძე, გ. ბაღ - ძე, გ. ბაღსარაშვილი, გ. ბეთანელი, გ. ბეთლეველი, გ. ბერ - ძე, გ. ბერიძე, გ. ბერშუელი, გ. ბჟ - ვა, გ. ბრონშტეინი, გ. ბუ - ლი, გ. ბურ - ძე, გ. ბუხნიკაშვილი, გ. გ - ი, გ. გ - ლი, გ. გ - ნი, გ. გ - სიანი, გ. გ - ძე, გ. გ., გ. გ. ლი, გ. გარდახვეწილი, გ. გედევანოვი, გ. გვ - ი, გ. გიასელი, გ. გივიძე, გ. გიცანი, გ. გოდორია, გ. გორდელაძე, გ. გორისელი, გ. გორმაღლელი, გ. გრემელი, გ. გრემი, გ. გრიგოლაშვილი, გ. გრიგოლია, გ. გრიგორიევი, გ. გუბელი, გ. გურამიშვილი, გ. გურჯი, გ. დ., გ. და ი. ერ, გ. დარ - სკანი, გ. დევიძე, გ. დიახოვი, გ. ე - ძე, გ. ედიშერიძე, გ. ერ., გ. ერი., გ. ერის., გ. ერისთ., გ. ერმალოძე, გ. ვ - იანი, გ. ვ., გ. ვ. გედევანოვი, გ. ვაკისუბნელი, გ. ვარდენიშვილი, გ. ვარლამიძე, გ. ვაშალომიძე, გ. ვეზ - ლი, გ. ვერმიცნობისძე, გ. ვლადიმიროვი, გ. ზ - ლი, გ. ზ - ძე, გ. ზ - ძისა, გ. ზ., გ. ზარიძე, გ. ზეგანელი, გ. ზოდელი, გ. თ - ლი, გ. თ - მ - ისა, გ. თ - ძე, გ. თ., გ. თ. - მ, გ. თავზარაშვილი, გ. თავზიშვილი, გ. თამარაშვილი, გ. თენაძე, გ. თეძმისხეველი, გ. თვალადელი, გ. თვალთაძე, გ. თიანელი, გ. თირელი, გ. ი - ლი, გ. ი - ც - ი, გ. ი., გ. ი. მედგარაძე, გ. ი. ს., გ. ია. გ - ლი, გ. იაკობაშვილი, გ. იაძე, გ. ივანიშვილი, გ. ივანიძე, გ. ივანოვი, გ. ივანოვიჩი, გ. ივრის - ხეველი, გ. ივრისხეველი, გ. იზიძე, გ. ილორელი, გ. იმედაშვილი, გ. ინგა, გ. იობიძე, გ. იოსებიძე, გ. ირემაძე, გ. კ - ლი, გ. კ - შვილი, გ. კ - ძე, გ. კ., გ. კაიკაციშვილი, გ. კანანელი, გ. კახი, გ. კე, გ. კეჭეყმაძე, გ. კვანცხეთელი, გ. კვაცხუთელი, გ. კვერენჩხილაძე, გ. კირსანოვი

ბ. დავითაშვილი, გლუხარიჩი II დ., დ - ა, დ - ე, დ - ვა, დ - ვი, დ - ვი სამარაღდონ, დ - თ ს - ნი, დ - ისა, დ - კა, დ - კო, დ - ლ, დ - ლი, დ - ნი, დ - რი - ბა, დ - სი, დ - ძე, დ ორ ო. ლ., დ., დ. კ - შვილი, დ. ქ., დ. - მა..., დ. - შვილი, დ. [ქუთაისიდან], დ. ა - ძე, დ. ა., დ. ა. - ძე, დ. ა. ყა - ი, დ. ა. ყი - სა, დ. აბდუშელი, დ. ავ - ი, დ. ავ . . .ი, დ. ალბანელი, დ. ან - ისა, დ. ანტონოვი, დ. არაგველი, დ. აწ., დ. აწყურელი, დ. ბ - ია, დ. ბ - ლი, დ. ბ - სა, დ. ბ - ძე, დ. ბ., დ. ბაგრატოვანი, დ. ბერიევი, დ. ბზ - ვა, დ. გ - ი, დ. გ - ლი, დ. გ., დ. გ. - ი, დ. გ. ტუმანსკი, დ. გარ - ლი, დ. გარეთელი, დ. გარიკი, დ. გელდიაშვილი, დ. გენელიძე, დ. გიგაური, დ. გიორგაძე, დ. გლეხიშვილი, დ. გლუხ რიჩი, დ. გლუხ რიჩი II, დ. გლუხ რიჩი II, დ. გურული, დ. გურჯანელი, დ. დ - ნი, დ. დ - შვილი, დ. დ - ძე, დ. დ., დ. დ. ღა - ძე, დ. დეკანოზიძე, დ. დეკანოსიძე, დ. დიმიშვილი, დ. დონიაშვილი, დ. ე - ი, დ. ე., დ. ე. გლ., დ. ელ - შვილი, დ. ელემაშვილი, დ. ელპიტაშვილი, დ. ელპიტიშვილი, დ. ვ - ძე, დ. ვ., დ. ვ., დ. ვასაკალიშვილი, დ. ვედრებისელი, დ. ვეზირიშვილი, დ. ვერმიცანაშვილი, დ. ვერმიცანაძე, დ. ზურაბისშვილი, დ. ზურაბიშვილი, დ. თ - ელი, დ. თ - ლი, დ. თ - ძე, დ. თ., დ. თ. ჟ., დ. თბილისელი, დ. თომაშვილი, დ. თუ - ლი, დ. თურდოსპირელი, დ. ივანიშვილი, დ. კ ჭ - ლი, დ. კ - ლი, დ. კ - შვილი, დ. კ - ძე, დ. კ - ძეს, დ. კ - ჭი, დ. კ., დ. კ. ლისა, დ. კ.- ლისა, დ. კა - ძე, დ. კაზაროვი, დ. კალ - ლი, დ. კახელი, დ. კლდ - ილი, დ. კო - ძე, დ. კოლხიდელი, დ. კოპალი, დ. კულაშელი, დ. ლ - ი, დ. ლ - ძე, დ. ლ ., დ. ლე - ძე, დ. ლი., დ. ლიხელი, დ. მ - ლ, დ. მ - ლი, დ. მ - სი, დ. მ - შვილი, დ. მ - ძე, დ. მ., დ. მ. ლანგი, დ. მაიაშვილი, დ. მარიჯანიძე, დ. მარლენოვი, დ. მაჩ., დ. მაჩხანელი, დ. მახვილაძე, დ. მდ - ი, დ. მე – ლი, დ. მებუკიშვილი, დ. მეგრელი, დ. მეველე, დ. მელი მუშა, დ. მექანარე, დ. მეჩონგურე, დ. მთაგორელი, დ. მინადორაშვილი, დ. მოხევე, დ. ნ - ვი, დ. ნ - ლი, დ. ნ - შვილი, დ. ნ., დ. ნ. - ისა, დ. ნ. - შვილი, დ. ნ. ყ - ლი, დ. ნ. ყ - შვილი, დ. ნადიროვი, დ. ნარვილი, დ. ნახ - ლი, დ. ნახ - შვილი, დ. ნახუ - შვილი, დ. ნიკ - ძე, დ. ნინოწმინდელი, დ. ო - ძე, დ. ო., დ. ოკროშიძე, დ. ორ - სე, დ. პ., დ. პ. ს - ი, დ. პ. ს - სა, დ. პავლოვი, დ. პარიზელი, დ. პელაგაძე, დ. რ - ძე, დ. რ., დ. რექტ., დ. რიაზანოვი, დ. რიონელი, დ. რონდელი, დ. ს - შვილი, დ. ს., დ. ს. - ლი, დ. ს. შვილი, დ. საქარელი, დ. სოსლანი, დ. ტ - დ, დ. ტ. დ - ანცი, დ. ტეზრელი, დ. უ - ძე, დ. უ., დ. ფ - ა, დ. ფ., დ. ფირ - ვა, დ. ქ - ძე, დ. ქარ - ძე, დ. ქართველიშვილი, დ. ქიზიყელი, დ. ქორიძე, დ. ქუჩიშვილი, დ. ღ - ძე

, ე (ქიმი) დიასამიძე, ე - ა, ე - ე რ - ლი, ე - ე - ია, ე - ვ - ი ხ - ფ - რია, ე - ზი, ე - ი : - ს, ე - კი, ე - კო, ე - ლი, ე - მ, ე - სი, ე - ძე, ე., ე. - ლი, ე. ა - ი, ე. ა - ს, ე. ა., ე. ალ., ე. ას - ვი, ე. ბ., ე. ბებ - შვილი, ე. ბლონინა, ე. ბოსლეველი, ე. გ - ა, ე. გ - ლისა, ე. გ - რი, ე. გ - სა, ე. გ., ე. გ. - ე, ე. გ. რი., ე. გაროკური[ედმონ], ე. გორდაძე, ე. გუგუნავა, ე. დ - ი, ე. დ - ლი, ე. დ., ე. დადიანი, ე. ე., ე. ე. - ია, ე. ერისთავი, ე. ვ - ძე, ე. ვ., ე. ზედგინიძე, ე. თ - ი, ე. თ - ლი, ე. თ., ე. ი., ე. იოსებიშვილი, ე. კ., ე. კახიძე, ე. ლ - ე, ე. ლ - ძე, ე. მ - შვილი, ე. მ., ე. მ. - შვილი, ე. მარველი, ე. მარიამიძე, ე. მდინარელი, ე. მესხი, ე. მუშიშვილი, ე. ნ - ძე, ე. ნათაძე, ე. ნიკოლაძე, ე. პ - ვი, ე. პ., ე. პო, ე. რაჭველი, ე. სიმ - შვილი, ე. სიხარულიძე, ე. სოფრომაძე, ე. სუფსისპირელი, ე. ტ - ძე, ე. ტასიკოშვილი, ე. ტო - ძე, ე. ქ - ძე, ე. ქ., ე. ქარელიშვილი, ე. ქემერტელი, ე. ყ., ე. ყარამანიძე, ე. ყრ - ლი, ე. შილდელი, ე. ჩ - ძე, ე. ცეცხლაძე, ე. ძე., ე. წ., ე. ხ., ე. ჯაჯ - ლი, ე...მ..., ებრაელი ქალი, ებრაელის ქალი, ეგ – ინ, ეგ. ინ., ეგზარქოსი ალექსი, ეგზარქოსი ფლაბიანე, ეგნატე, ეგნატე სვანი, ეგნატი, ეგორ ჭილიაევი, ეგრი, ეგრისელი, ეგრისელი, ვაჟა, ედ. ბაგრიცკი, ედილი, ედილლი, ედილო, ედიშერი, ედიშეროვი, ედმონდ კინი, ედმონდ კინი: ეე!, ედუარდ ბაგრიცკი, ედუარდ ბლანი, ეე! ონოფრე, ევ. ბაჯელი, ევ. მ - ძე, ევ. მჭ - ძე, ევ. სიდოშვილი, ევა გელოვანისა, ევანგულა, ევგ. ქართლელი, ევგ. ყრუ - ლი, ევგენი ტასიკოშვილი, ევდემოზ არქიეპისკოპოსი, ევდემონ კათოლიკოსი, ევდოშვილი, ირ., ევდოშვილი, იროდიონ, ევერმანი, მ., ევსევიშვილი, ეზეკია კახიანი, ეზოპი, ეთიმ - გურჯი იხ. იეთიმ გურჯი, ეთიმ გურჯი, ეთიმ გურჯი იხ. იეთიმ გურჯი, ეკ - გ., ეკ - ლი, ეკ. - ლი, ეკ. გ., ეკ. ა - სა, ეკ. ა., ეკ. გ - ისა, ეკ. გ., ეკ. დადიანი, ეკ. მ - ა, ეკ. მ - ი, ეკ. მ - სა, ეკ. მ - ხი, ეკ. მ - ხისა, ეკ. მ., ეკ. მე - სა, ეკ. ქართველი, ეკ. ჭ - ძე, ეკალ - ძმარა, ეკალა, ეკალაძე, ეკალაძე, ია, ეკალი, ეკალსინი, ეკატერინე, ეკატერინე ბრეშკოვსკაია, ეკატერინე გურიელი, ეკატერინე ლორთქიფანიძე, ეკატერინე მესხი, ეკონომისტი, ელ - ბ, ელ - ვა, ელ - ლი, ელ - მორო, ელ – თეზ., ელ., ელ. ბ - ლოვი, ელ. ბ - ოვი, ელ. ერ - თავი, ელ. ლ - სა, ელ. მარო, ელანიძე, ელბაქიძე, ელგუჟა, ელგუჯა ოდიშელი, ელე, ელელი, ელენა შერი, ელენე, ელენე დავითაია, ელენე დარიანი, ელენე დონაური, ელენე ლორთქიფანიძე, ელენე მაჩაბელი, ელენე ყიფიანი, ელენიძე, ელეფთერ, ელეფთერ ლაფაჩი, ელეფთერიძე, ელვა, ელვისო, ელი, ელი - ელი, ელი ჩერნოვა, ელია

ე. დ. კ., , ვ - ა, ვ - ა ფ - ლა, ვ - გ - ე - ლი, ვ - ე, ვ - ელი, ვ - ი, ვ - ია, ვ - კ - ძე, ვ - ლი, ვ - ნო, ვ - ნო გ - ხი, ვ - ნო ო - მელი, ვ - ო, ვ - ფ - ლა, ვ - ძე, ვ ა, ვ ა რ..., ვ., ვ. ნ. - ძე, ვ. შ - დია, ვ. შ - ელი, ვ. ჯ - ძე, ვ. - ა ფ - ლა, ვ. - ია, ვ. - ლი, ვ. - ძე, ვ. ა - შვილი, ვ. ა., ვ. ა. გოგიჩაიშვილი, ვ. აბრამიშვილი, ვ. ადური, ვ. ალანია, ვ. ალექსანდროვი, ვ. ალექსიძე, ვ. ამაღლობელი, ვ. არტემიძე, ვ. აღათიშვილი, ვ. აღნია, ვ. ახოშვილი, ვ. ბ - ვი, ვ. ბ - ი, ვ. ბ - ლი, ვ. ბ - შვილი, ვ. ბ - ძე, ვ. ბ., ვ. ბ...ლი, ვ. ბაბიძე, ვ. ბაზილევსკი, ვ. ბაკურციხელი, ვ. ბარნოვი, ვ. ბახტიარი, ვ. ბესლეთელი, ვ. ბესოშვილი, ვ. ბორელი, ვ. ბუ - ი, ვ. ბუთ - ლი, ვ. ბურ - ძე, ვ. ბურჯ., ვ. გ - ელი, ვ. გ - ლი, ვ. გ - სი, ვ. გ - ძე, ვ. გ., ვ. გ. შ. ში, ვ. გაბესკირი, ვ. გაგელი, ვ. გავაშელი, ვ. გალაქტიონიძე, ვ. გარიკი, ვ. გარრიკი, ვ. გლეხისაშვილი, ვ. გლეხიშვილი, ვ. გოლაძე, ვ. გორითელი, ვ. გრინევიჩი, ვ. გულბათაშვილი, ვ. გურული, ვ. დ - ლი, ვ. დ - ძე, ვ. დ., ვ. დაისელი, ვ. დარასელი, ვ. დაროვი, ვ. დასელი, ვ. დეკანოზიშვილი, ვ. დორელი, ვ. ე - ლი, ვ. ე - შვილი, ვ. ეგ - შვილი, ვ. ეგნ.....შვილი, ვ. ელიაძე, ვ. ელიძე, ვ. ერკელი, ვ. ესაღოვი, ვ. ესინი, ვ. ვ - ი, ვ. ვ - კო, ვ. ვ - ძე, ვ. ვაზარინი, ვ. ვაზიანი, ვ. ვანპელიანი, ვ. ვარაზი, ვ. ვარაზიშვილი, ვ. ვუსხრიკიძე, ვ. ზ. ხ., ვ. ზედა - ილმელი, ვ. თ - ფ - ია, ვ. თ - ფია, ვ. თ - შვილი, ვ. თ., ვ. თამროშვილი, ვ. თიანელი, ვ. ი - ლი, ვ. ი - ნი, ვ. ი., ვ. იგორეთელი, ვ. ივანიძე, ვ. ივერიელი, ვ. ილმელი, ვ. იმერელი, ვ. კ - ი, ვ. კ - ლი, ვ. კ - შვილი, ვ. კ - ძე, ვ. კ., ვ. კავ - ძე, ვ. კავერინი, ვ. კარალეთელი, ვ. კარალელი, ვ. კეჭეკმაძე, ვ. კილაძე, ვ. კოტ., ვ. კრესტოვსკი, ვ. კულაშელი, ვ. კუმაჩი, ვ. ლ - ვი, ვ. ლ - ძე, ვ. ლ., ვ. ლაზაძე, ვ. ლებედევ - კუმაჩი, ვ. ლელიანი, ვ. ლიდინი, ვ. ლუხუტისპირელი, ვ. მ - ელი, ვ. მ - ელს, ვ. მ - ლი, ვ. მ - ლია, ვ. მ - ნი, ვ. მ - შვილი, ვ. მ - ძე, ვ. მ., ვ. მ. – შვილი, ვ. მა - შვილი, ვ. მათურელი, ვ. მაიაკ., ვ. მალაქიაშვილი, ვ. მანელი, ვ. მანი - ძე, ვ. მანიძე, ვ. მარველი, ვ. მარკურელი, ვ. მაშვილი, ვ. მაშოშვილი, ვ. მახვილაკი, ვ. მახვილი, ვ. მიხელიძე, ვ. მოურავი, ვ. მოძველი, ვ. მწუხრიშვილი, ვ. მჭ - შვილი, ვ. მჭედლიძე, ვ. მხარგრძელი, ვ. ნ - ძე, ვ. ნ – ალი, ვ. ნ., ვ. ნ. ჩინჩალაია, ვ. ნა - ლი, ვ. ნასიძე, ვ. ნუშკაშვილი, ვ. ო - ს, ვ. ო., ვ. ობ - ჩელი, ვ. ობჩელი, ვ. ოლიაშვილი, ვ. ორბელი, ვ. ოქონელი, ვ. ოქუმელი, ვ. პატარაშვილი, ვ. ჟ., ვ. ჟურული, ვ. რ., ვ. ს - ე, ვ. ს - ი, ვ. ს - პირელი, ვ. ს - შვილი, ვ. ს., ვ. ს. ე., ვ. ს. იმერელი

ზ - გ - ი, ზ - გი, ზ - ი, ზ - ლი, ზ - ო, ზ - რია, ზ., ზ. - დ - ლი, ზ. ანტ., ზ. აფაქიძე, ზ. ახალსოფლელი, ზ. ბ - შვილი, ზ. ბი - შვილი, ზ. გ - შვილი, ზ. გაგუა, ზ. გოგოლაძე, ზ. გრიგოლია, ზ. გრძელიძე, ზ. გული, ზ. გუმბაძე, ზ. დ - ვი, ზ. დ - ლი, ზ. ედილი, ზ. ვარდოსანიძე, ზ. ი., ზ. იაძე, ზ. ილმელი, ზ. კახ - იმერი, ზ. ლავრენტიევი, ზ. მ - ი, ზ. მ - ლი, ზ. მ., ზ. მთაწმინდელი, ზ. ნანეიშვილი, ზ. რაზმაძე, ზ. ფრონელი, ზ. ფუკსი, ზ. ქართველიშვილი, ზ. ღ - ლი, ზ. შ., ზ. ჩ - ა, ზ. ჩ - ანი, ზ. ჩ., ზ. წინა - რიშვილი, ზ. ჭ - ძე, ზ. ჭ., ზაალ ზაალოვი, ზადეკაშვილი, ზაზა იამანიძე, ზაზა კვერცხიშვილი, ზაზა კოლხიდელი, ზაზა ფანასკერტელი, ზაირა, ზალი, ზალიკანიანი, ზანგი, ზანგი სოსო, ზანგი ხიხო, ზანგურიძე, ზანდარელი, ზანდერსი, ზარაფიშვილი, ზარაფოვი სტეფანე, ზარგარი, ზაქ. ჭ - ძე, ზაქარა ქართველი, ზაქარელი, ზაქარია, ზაქარია ედილი, ზაქარია ეპისკოპოსი, ზაქარია მთაწმინდელი, ზაქარია მოძღვარი, ზაქარია მხარგრძელი, ზაქარია შავშელი, ზაქარია ხონელი, ზაქარიაძე, ალექსანდრე, ზაქარიო გრემი, ზაქარიძე, ზაქი ჭამია, ზაყელი, ზეგანელი, ზეზვა, ზემნა, ზემო იმერელი, ზემო ილმელი, ზემო რაჭველი, ზემო რაჭველი გლეხი, ზემო ქართლელი, ზემო ქართლელი ქალი, ზემო ქართლელი მ., ზემო –ხანდაკელი მიხო, ზემოური, ზემოური იმერელი გორისელი, ზემოური იმერელი გორისელი ეფთვიმე, ზემოქართლელი, ზემხა, ზერო, ზვიად სვანი, ზვირთი, ზიარელი, ზიარელი ჭურიკაძე, ზიარელი ჭურიკიძე, ზიგფრიდ გუმბაძე, ზიგფრიდ გუბაძე, ზიგფრიდი, ზინკა, ზინო, ზიპო, ზიჭია, ზმუკი, ზნაკ - ზერო, ზოდელი, ზოია, ზოილი, ზოლოტაია რიბკა, ზომლეთელი, ზორბა, ზოსიმე, ზოსიმე ჯიქია, ზოტა, ვასილ, ზოტიკე, ზუბალოვი, ალექსანდრე, ზუბაშვილი, ზუგდიდელი, ზუმბერიძე, ზურაბ, ზურაბ წიქარიშვილი, ზურაბ ბარნაველი, ზურაბ კირვალიძე, ზურაბ მოენიძე, ზურაბიშვილი, ზურაბოვი, ზღვისპირელი

, თ - ე, თ - ელი, თ - ველი, თ - თ - ევი, თ - ი სვანი, თ - ლე კ - აკი, თ - ლი, თ - მ, თ - ნა, თ - ოვი, თ - ტ - ელი, თ - ტელი, თ - შვილი, თ - ში ფ - ია, თ - წ. - ან., თ., თ. – ლი, თ. - ელი, თ. ა., თ. ა. ჭ., თ. ალ, თ. ასა-ნი, თ. ბ., თ. ბალიაშვილი, თ. ბეკათელი, თ. ბეს-ძე, თ. გ - ძე, თ. გ., თ. გ. - ძე, თ. გ. ე., თ. გ. ერის., თ. გ. თ., თ. გ. ო., თ. გ. რჩე, თ. გ. ც - სი, თ. გ. ც., თ. გო - ლი, თ. გოგოლაშვილი, თ. გურჯიძე, თ. დ. წ., თ. და. მაჩ ., თ. ე., თ. ვ. მ., თ. ვ. ჯ. ორბ., თ. ზიარელი, თ. თ. თ., თ. ია - ძე, თ. იანელი, თ. კ - ი, თ. კ - კი, თ. კ - ლი, თ. კ - ძე, თ. კ - ძისა, თ. კ., თ. კ. ლ., თ. კა - კი, თ. კან., თ. კარგარეთელი, თ. კვალითელი, თ. კი - კი, თ. ლ., თ. ლაზი, თ. ლი., თ. ლისაშვილი, თ. მ - ს, თ. მ - შვილი, თ. მ - ძე, თ. მ., თ. მაგმაძე, თ. მაღაროელი, თ. მინადორაძე, თ. ნ., თ. ნად - ძე, თ. პ. ( თომა პუსა ), თ. ჟ., თ. რ., თ. რ. შ. ე., თ. რაზ - ლი, თ. რაზ - ს, თ. ს - ი, თ. ს., თ. სა - ია, თ. სა - კია, თ. სა - ულ, თ. სახოკია, თ. სვ. მაყაევი, თ. სვანი, თ. სიბირსკი, თ. ღ., თ. ღონიერი, თ. ყვირილელი, თ. შ. ო., თ. შავიზღვისპირელი, თ. ჩ - ნაია, თ. ჩ., თ. ძ - ია, თ. წიგნაძე, თ. ჭაღარა, თ. ჭყონდიდელი, თ. ხ - ე, თ. ხ - ძე, თ. ხუბულური, თ. ხუს - ძე, თ. ხუს - ძე ე, თ. ჯ., თ. ჯანგ., თ. ჯაფ - ისა, თ. – ლი, თა - შვილი, თაგუნა, თადეოზი, თავ. დ. რ. წ., თავ. დ. წ., თავ. იმერელი, თავ. სვანი, თავადი მეგრელიისა, თავადობის მაძიებელი, თავბერა, თავდგირიძე, ნიკოლ, თავზიშვილი, თავიდან მესამე ( გ - ანი ), თავის ბრალია, თავის მტერი, თავისუფალი, თავისუფალი მეთვალყურე, თავისუფალი მონა, თავისუფალი სვანი, თავისუფლაძე, თავხედი, თათარყან, თათარყან დ., თათარყანშერ, თათარხანი, თათიაშვილი, თამ. ისახარ, თამაზ ამაშუკელი, თამაზ ჩილაია, თამაზაური, თამაზიშვილი, ნიკოლოზ, თამარ, თამარ და ელენე, თამარ დედოფალი, თამარ ვარდანისა, თამარ ვარდანიძისა, თამარ ივერი, თამარ ისახარი, თამარ მელეცკაია, თამარ ოქროშიძე, თამარ ჩქარეული, თამარ ცერი, თამარა, თამარა შამილოვნა, თამარატი, თამარაშვილი, თამბაქოს ფოთოლი, თამროქალი, თან - ენ კან - ინ, თან - ინ - კან, თან - კან, თან - ხან, თანამგრძნობელი, თანამემამულე, თანამშრომელი, თანი, თანიმელო, თანო ხანიაშვილი, თანხანაშვილი, თარანი, თარბაქ, თარიმანი, თარსი, თარხან - მოურავი ეკატერინე, თარხანი, თარხანოვი, თაქთაქიშვილი ლ., თახსირ ლაზი, თბილელი, თბილისელი, თბილისელი კინტო, თეატრალი, თეატრალური - მოხევე, თეატრის მეგობარი, თეატრის მუშა, თედო, თედო - ია, თედო გუნებაშვილი, თედო იაშვილი, თედო ლილოელი, თედო რაჭველიშვილი, თედორე, თედორე სოლოგუბი, თევდორაშვილი, თევდორაშვილი, ზაქარია ივანეს ძე, თევდორე, თევრიზ ხანი, თეზბიტელი, თეზელი, თეთრაძეები, თეი - ჯან

გრიშაშვილი ი., ზ. ჭ - ლი, , ი -, ი - ა, ი - ა ი - ძე, ი - ა კ - სა, ი - ა კ - სა, ი - ანი, ი - ბ., ი - გრ ი, ი - ე გ - ი, ი - ე გ - ი, ი - ელი, ი - თელი, ი - ი - ილი, ი - ი., ი - ილი, ი - ლი, ი - ნ, ი - ნ., ი - ნა, ი - ნა გაბრიელის ძე, ი - ნე, ი - ნე ქ - ძე, ი - ნი, ი - ნისა, ი - ო, ი - სა, ი - ტირე, ი - ფარი, ი - ცანი, ი - ძე, ი - წ - ლი, ი., ი. - ძე, ი. ბ - ლი, ი. დაროშვილი, ი. კარგარეთელი, ი. ნ - ისა, ი. ნ., ი. ს., ი. წ., ი. - გ - ლი, ი. - ელი, ი. - თელი, ი. - ი., ი. - ილი, ი. - ქსი, ი. - ცანი, ი. ა - ე, ი. ა - იელი, ი. ა - ლი, ი. ა - სი, ი. ა - ძე, ი. ა., ი. ა. - ძე, ი. ა. – ძე, ი. აბაშისთაველი, ი. ალეველი, ი. ალექსანდრიძე, ი. ალხ., ი. ალხაზ, ი. ალხაზოვი, ი. არ - თელი, ი. არ - იელი, ი. არიელი, ი. არიმათიელი, ი. არსკი, ი. ახალ - ი, ი. ბ - ელი, ი. ბ - ლი, ი. ბ - ძე, ი. ბ., ი. ბ. - ლი, ი. ბ. კაკაბაძე, ი. ბ. ხონელი, ი. ბაზ., ი. ბარველი, ი. ბარკალა - ი, ი. ბეგი, ი. ბელ - ი, ი. ბესოშვილი, ი. გ - ა, ი. გ - აია, ი. გ - ელი, ი. გ - ლი, ი. გ - რი, ი. გ - შვილი, ი. გ - ძე, ი. გ., ი. გ. - ელი, ი. გ. გრუზინოვი, ი. გ. ივანოვი, ი. გარ - შვილი, ი. გარეთუბნელი, ი. გე - ვა - ლი, ი. გო - რი, ი. გო - ძე, ი. გოგია, ი. გოლგოთელი, ი. გომახურელი, ი. გორბუნოვ - პოსადოვი, ი. გრ - ი, ი. გრ., ი. გრდემლი, ი. გრი, ი. გრი - ი, ი. გრი - ლი, ი. გრი - შაშვილი, ი. გრი - შვილი, ი. გრილი, ი. გრიშა - ლი, ი. გურო, ი. გურული, ი. დ - განი, ი. დ - სა, ი. დ - საგან, ი. დ - შვილი, ი. დ., ი. დ. -, ი. დ. ივანოვიჩი, ი. და - ლი, ი. დაბრაკული, ი. დავიდოვი, ი. დურუჯელი, ი. ე - ლი, ი. ე - ძე, ი. ე., ი. ევ - შვილი, ი. ევდოშვილი, ი. ელაქაძე, ი. ელაქიძე, ი. ელბაქიძე, ი. ელეფთერიძე, ი. ერ - ვი, ი. ერაძე, ი. ვ - თ - ა, ი. ვარდინი, ი. ვარიანელი, ი. ვაშალომიძე, ი. ზ., ი. ზაქარიაშვილი, ი. ზედობნელი, ი. ზურ., ი. თავაძე, ი. თავბერა, ი. თამარციხელი, ი. თებ - ტელი, ი. თეზ - ტელი, ი. თეზბიტელი, ი. თლუღელი, ი. თუში, ი. ი - ანი, ი. ი - ლი, ი. ი - სა, ი. ი., ი. იანეთელი, ი. იანელი, ი. ივანიშვილი, ი. ივანოვი, ი. იმ - დ - ი, ი. იმ - ი, ი. იმ - ლი, ი. იმ - შვილი, ი. იმედ - ი, ი. იმედი, ი. იმერელი, ი. იმერიძე, ი. იონოვი, ი. კ - ლი, ი. კ - ძე, ი. კ., ი. კ. მ - შვილი, ი. კავთელი, ი. კალმახელიძე, ი. კარგარეთელი, ი. კახელი, ი. კორტი, ი. კოხ - ძე, ი. კრასნოდელსკი, ი. ლ., ი. ლევანიშვილი, ი. ლევაძე, ი. ლეჩხუმელი, ი. ლიახვისპირელი, ი. ლოლუა, ი. მ - ანი, ი. მ - ი, ი. მ - ია, ი. მ - ისა, ი. მ - ნი, ი. მ - ძე, ი. მ - ხი, ი. მ – ს, ი. მ., ი. მ. - ა - ნი, ი. მ. - ია, ი. მ. - ს, ი. მა - ნი

კ - ა, კ - აკი, კ - ი, კ - ლ - ტე, კ - ლი, კ - ნე მაჭავარიანი, კ - ნი, კ - ო, კ - ოღლი, კ - სი, კ - სკი, კ - სრ - იანი, კ - ტ - ე, კ - შვილი, კ - ძე, კ - ჭ - ლი, კ., კ. გრძელი, კ. ოცხანელი, კ. - ანი, კ. - იანი, კ. ა - სა, კ. ა., კ. აბ - ელი, კ. აბ - პ - ელი, კ. აბაშ - პ - ელი, კ. აბაშ - პირელი, კ. აბაშისპირელი, კ. აბხაზი, კ. ალაზნისპირელი, კ. ალაძე, კ. ალისუბნელი, კ. ალმასიძე, კ. ანდ - შვილი, კ. აფხაზი, კ. ბ - ი, კ. ბ - ლი, კ. ბ - შვილი, კ. ბ - ძე, კ. ბ- ჯ - ძე, კ. ბ., კ. ბ. ო., კ. ბ. ჯ., კ. ბადრიძე, კ. ბასილაშვილი, კ. ბასრიძე, კ. ბერძენიშვილი, კ. გ - ა, კ. გ - ია, კ. გ - ლი, კ. გ - ძე, კ. გ., კ. გ. - ლი, კ. გაბიჩვაძე, კ. გელათელი, კ. გერგესელი, კ. გიაძე, კ. გიორგაძე, კ. გოგიაძე, კ. გოგოლაძე, კ. გრიგოლია, კ. გრძელი, კ. გრძელიშვილი, კ. გძელი, კ. გძელიშვილი, კ. დ - ჟა, კ. დ - უა, კ. დ., კ. დე - ლაკი, კ. ე - ვი, კ. ე., კ. ე. ერ., კ. ე. წ., კ. ეკატ. წერ., კ. ეკაშვილი, კ. ენ - ი, კ. ერ - ვი, კ. ესმაშვილი, კ. ვაზიანი, კ. ვეზ - ლი, კ. ზურაბიშვილი, კ. თ - ის, კ. თ - ლი, კ. თ., კ. თავ., კ. თამაზაური, კ. თეკლათელი, კ. თუთბერიძე, კ. ი., კ. ი. მ - ცოვი, კ. ილიაშვილი, კ. კ - ლი, კ. კ - სა, კ. კ - ძე, კ. კ., კ. კავილაძე, კ. კავკასიელი, კ. კალმახელიძე, კ. კაპანელი, კ. კარდენახელი, კ. კატო, კ. კაუტსკი, კ. კაცხელი, კ. კახელი, კ. კერამი, კ. კომუნაძე, კ. კონრადი, კ. ლ., კ. ლოსიანთხეველი, კ. მ - შვილი, კ. მ - ძე, კ. მ., კ. მა - ლი, კ. მამიკონოვი, კ. მარტვილელი, კ. მაყა - ში, კ. მაყაშ – ი, კ. მეზველია, კ. ნ - ს - ლელი, კ. ნ - ძე, კ. ნ., კ. ნესტორაშვილი, კ. ო., კ. ორგეიანი, კ. ოსიპოვი, კ. ოც - ნელი, კ. ოც-ლი, კ. ოცხანელი, კ. პ., კ. პ. კ., კ. პ. პეტროვინი, კ. რ - სა, კ. რ., კ. რედ., კ. რი - ჭა, კ. ს - შვილი, კ. ს., კ. საბლინისა, კ. სვანელი, კ. ტ., კ. ფ - შვილი, კ. ფეოდოსიშვილი, კ. ფრონ - პი - ელი, კ. ფშაველა, კ. ქ – ძე, კ. ქ., კ. ქსნისპირელი, კ. ღვი - სა, კ. ყიფ., კ. შ - ია, კ. შ., კ. შე - ლი, კ. შოთაძე, კ. ჩ - ნი, კ. ჩ - ნის, კ. ჩ - ს, კ. ჩ., კ. წ - ლი, კ. წ., კ. წალასკურელი, კ. წალენჯიხელი, კ. წითლიძე, კ. წუთისოფლელი, კ. ჭ - ი, კ. ჭ - ია, კ. ჭ - ს, კ. ჭ - ძე, კ. ხევისუბნელი, კ. ხორშელი, კ. ჯ - ძე, კ. ჯ., კ. ჯავ - ი, კ. ჯავ., კ..., კ... ა..., კ: წ., კა - ლი, კა - ლის - ტე, კაერემენ, კაეშნიშვილი, კავალერისტი, კავთელი, კავკაველი, კავკაველი ა. ყ., კავკავის სკოლის უფროსი მასწავლებელი, კავკაზაგი, კავკასიელი, კავკასიის ეკალი, კავკასიძე, კავშირის წევრი, კაზაცკო ბატკა, კაზლოვი, კათაკმეველი, კაი - ავი, კაი ბიჭი, კაიუს - ს გრაკხუს, კაიუს გრაკხი, კაიუს გრაკხუს, კაიუს პელი, კაკაბი

დიმელი ლ., იმერელი ლავრენტი, , ლ -, ლ - ა, ლ - ა ჩ - სა, ლ - ალი, ლ - ანი, ლ - ას, ლ - აჩ - სა, ლ - აძე, ლ - გ, ლ - დ, ლ - ვა ფრიდონელ-ჯიხაიშელი, ლ - ზ., ლ - ი, ლ - ი წ - ე, ლ - ია, ლ - კა ფრიდონელი, ლ - ლი, ლ - ო, ლ - რი, ლ - რინ, ლ - სი, ლ - ქ, ლ - ძე, ლ - წ., ლ., ლ. ა. – დ., ლ. - ა., ლ. - ანი, ლ. - გ - რი, ლ. - ძე, ლ. - წ., ლ. ა - ნი, ლ. ა., ლ. ა. შენგელაია, ლ. ას., ლ. ასათ - ძე, ლ. ასათიძე, ლ. აფაქიძე, ლ. ახ - შვილი, ლ. ბ - ძე, ლ. ბ., ლ. ბზ - ლი, ლ. გ - ა, ლ. გ - რი, ლ. გ - შია, ლ. გ., ლ. გეგუთელი, ლ. გიგაური, ლ. გორელი, ლ. გრი, ლ. გუბელი, ლ. დ., ლ. ესმაშვილი, ლ. ვარდოშვილი, ლ. ზ. - რ, ლ. ზ. რ., ლ. ზარეთელი, ლ. ზემოხეთელი, ლ. თ., ლ. თათ - შვილი, ლ. თბილელი, ლ. ი., ლ. იამანიძე, ლ. ივანიძე, ლ. კ., ლ. კათაკმეველი, ლ. კანდელი, ლ. კატოძე, ლ. კოშკელი, ლ. ლასდონელი, ლ. ლასდონი, ლ. ლეონ, ლ. ლიაძე, ლ. მ - ლი, ლ. მ., ლ. მ. - ბ., ლ. მ. კ., ლ. მარნეული, ლ. მარტვილელი, ლ. მარტოვი, ლ. მარჯანოვი, ლ. მაღალაშვილი, ლ. მაჭ., ლ. მგზავრი, ლ. მეგრელი, ლ. მიმქრალი, ლ. მირიანაშვილი, ლ. მოხევე, ლ. მუშიშვილი, ლ. მჭ - შვილი, ლ. მჭ შვილი, ლ. მჭ. შვილი, ლ. ნ - ძე, ლ. ნ., ლ. ნაკაშიძე, ლ. ობ - ელი, ლ. ორპირელი, ლ. პავლიაშვილი, ლ. რ - ზ, ლ. რ - ზ - კ - ლი, ლ. რ., ლ. რ. - ზ - კ - ლი, ლ. რ. - ზ - ლი, ლ. რაზ - ვი, ლ. რაზიკაშვილი, ლ. ს., ლ. ს. სამცხელი, ლ. საველიევი, ლ. სბ - ელი, ლ. სორტელი, ლ. უდელი, ლ. ფირალი, ლ. ფირდოსელი, ლ. ფრიდონელი, ლ. ქ - ლი, ლ. ქ., ლ. ყოყოჩევი, ლ. შ., ლ. შეწირული, ლ. შვარცი, ლ. ჩ - სა, ლ. ჩ - ძე, ლ. ჩელი, ლ. ჩოხატაურელი, ლ. ც., ლ. ცეცხლაძე, ლ. ძიძიგური, ლ. წ - ძე, ლ. წ., ლ. ჭ - ძე, ლ. ჭ., ლ. ხ., ლ. ხელოსანი, ლ. ხონელი, ლ. ჯ - ძე, ლ. ჯ., ლ. ჯაგრელი, ლ. ჰომ, ლ..., ლა, ლა - ბე, ლა - დო, ლა - ლი, ლა - ნი, ლა - ღი, ლა - ძე, ლაბლაბო, ლაგერი, ლად. მესხ., ლადიგ, ლადიკო, ლადიკო მარტვილელი, ლადო, ლადო ბახტრიონელი, ლადო ბაბი - შვილი, ლადო ბაბიშვილი, ლადო ბახტრიონელი, ლადო გე - რი, ლადო გერი, ლადო კ., ლადო კატოშვილი, ლადო კატოძე, ლადო ლიდაშვილი, ლადო მალანჩიშვილი, ლადო ოსი, ლადო სოფლის შვილი, ლადო სოფლისაშვილი, ლადო შემოქმედელი, ლავრენტი, ლავრენტი ჩოხატაურელი, ლავრენტიევი, ლაზ. მეხ - შვილი, ლაზ. მეხისშვილი, ლაზაანთ მიხაკა, ლაზარე მეხ - შვილი, ლაზარე მე - შვილი, ლაზარე მესხიშვილი, ლაზარე მეხის - შვილი, ლაზარე მეხისშვილი, ლაზარე ხონელი, ლაზი, ლაზი თ. ე., ლაზიერი, ლაინი, ლაისო, ლაკბე, ლაკბისპირელი, ლალ, ლალი, ლალიონი, ლალიძე, ლანა პიტერსი, ლანდი, ლანი, ლანორი, ლანჩხუთელი, ლანჩხუთელი ფედკა

აკაკი მცირე, ლანდია, , მ - შვილი, მ ჭ - ნ - ი, მ - ა, მ - ე, მ - ეკ., მ - ი, მ - ლი, მ - ლი - მძე, მ - ლიძე, მ - მ, მ - მ - ო, მ - ნი, მ - ნიძე, მ - ნო, მ - ნოელიძე, მ - ს - ი, მ - შვილი, მ - ძ, მ - ძე, მ - ჭ - ძე, მ - ჭ - ხ - ძე, მ - ხა, მ - ხო, მ., მ. ბ., მ. თელაველი, მ. - ლიძე, მ. - ს., მ. - შვილი, მ. - ძე, მ. ა., მ. ა. შ., მ. აბაშისპირელი, მ. აბულაძე, მ. ად - ლი, მ. ად - ში, მ. ად – ი., მ. ადამ., მ. ადამაშვილი, მ. ადამიძე, მ. ადლი, მ. ათავრენი, მ. ალი, მ. ამია, მ. ანაშვილი, მ. ანდრიას ძე ზ - საგან, მ. ანდრონიკოვი, მ. არე, მ. ასტრალი, მ. ახალსოფლელი, მ. ბ - ძე, მ. ბ., მ. ბარსოვი, მ. ბესლანძე, მ. ბოლ - აძე, მ. ბორისოვი, მ. ბორჩალოელი, მ. ბუ - ძე, მ. გ - ია, მ. გ - ლია, მ. გ - რ., მ. გ - ჩია, მ. გ - ძე, მ. გ- ო - გ - ძე, მ. გ., მ. გ. - ჩია, მ. გ. ლასურიძე, მ. გ. საჭილაოელი, მ. გ. შაქრიანელი, მ. გ. ჯ., მ. გარიყული, მ. გაჩეჩ., მ. გელაშვილი, მ. გიგაური, მ. გიორგაძე, მ. გიორგიძე, მ. გლეხი, მ. გორევი, მ. გურული, მ. დ - ვა, მ. დ - შვილი, მ. დ - ძე, მ. დ., მ. დ. ი., მ. დ. კუზნეც, მ. დ. ღ., მ. დ. ჯ., მ. დავითაშვილი, მ. დარ - ძე, მ. დურგალი, მ. დურგლიშვილი, მ. ე - ძე, მ. ე., მ. ელ - ი, მ. ელელი, მ. ვაკელი, მ. ვანელი, მ. ვასაძე, მ. ველისციხელი, მ. ვლ. ფ - ძე, მ. ვლადიმერიძე, მ. ზ - ი, მ. ზ - ლი, მ. ზ - შვილი, მ. ზ. ყ - ანი, მ. ზ. ყ - ნმა, მ. ზემო ქართლელი, მ. ზვიადაური, მ. ზვიადაძე, მ. თ - ძე, მ. თ., მ. თ. თომინ - ცაგარელი, მ. თბილელი, მ. თელაველი, მ. თუშიშვილი, მ. ი - ნი, მ. ი – ნი, მ. ი., მ. ი. იმედაშვილი, მ. ი. მ. გ., მ. იანქო, მ. ივანოვი, მ. ილინი, მ. იმედაშვილი, მ. ინაშვილი, მ. ისკრინსკი, მ. იუგოვი, მ. კ - ლი, მ. კ - ძე, მ. კ., მ. კაკელი, მ. კანელი, მ. კარაპეტიანი, მ. კასპიელი, მ. კე - ძე, მ. კელ - ძე, მ. კვა - ლი, მ. კოლხიდელი, მ. კოხი, მ. კურტუმიძე, მ. ლ - ისა, მ. ლ., მ. ლასურიძე, მ. ლიხელი, მ. მ - ლი, მ. მ - ნი, მ. მ., მ. მ. ლიტვინოვი, მ. მადლი, მ. მაისურაძე, მ. მამულაშვილი, მ. მარილაძე, მ. მაღალაშვილი, მ. მგალობელი, მ. მელაძე, მ. მეტეხელოვი, მ. მირნელი, მ. მიშველიძე, მ. მიხელაძე, მ. მოენიძე, მ. მონიძე, მ. მძინაროვი, მ. ნ - ლი, მ. ნ - ძე, მ. ნ - ძეს, მ. ნ- ლი, მ. ნ. მ - ძე, მ. ნ. მ - ძე უჯარმელი, მ. ნემო, მ. ნიაგარელი, მ. ო., მ. ოდიშელი, მ. ოთარიშვილი, მ. ონელ - ღებელა, მ. ონელი, მ. ოსეშვილი, მ. პ., მ. პ. კ., მ. პეტრიძე, მ. რ - ზ - ძე, მ. რ., მ. რაჭველი, მ. რუსეთუმე, მ. ს - ლი, მ. ს - ძე, მ. ს., მ. ს. მ - ძე, მ. ს. მეტეხელი, მ. სანაძე, მ. სანგალა, მ. სიბირიანსკი, მ. სიმონიძე, მ. სულხანიშვილი, მ. ტ - ძე, მ. ტ., მ. ტ. ი - კი, მ. ტ. ტეტიკაშვილი

გ - ი ნატრ., ელიაშვილი, კ. ნიგოეთელი, , ნ - ძე, ნ - აძე, ნ - დ., ნ - ელი, ნ - ვა, ნ - ი, ნ - კა, ნ - კაცი, ნ - კო, ნ - ლ - ი, ნ - ლ - ძე, ნ - ნო, ნ - ო, ნ - ო ხ - ი - სა, ნ - ო - ხ - ი, ნ - რე ი - ს, ნ - რი, ნ - შვილი, ნ - ძ - ელი, ნ - ძირელი, ნ - ხ - ი, ნ ი., ნ., ნ. ო - ხ - ი - სა, ნ. - ა - სი, ნ. - ელიანი, ნ. - ვა, ნ. - კ ლი, ნ. - ლი, ნ. - ური, ნ. - შვილი, ნ. - ძე, ნ. ა - ლი, ნ. ა - შვილი, ნ. ა ...შვილი, ნ. ა., ნ. ა..., ნ. აბხაზი, ნ. აზიანი, ნ. ალინი, ნ. ანიძე, ნ. აღ - ი, ნ. ბ - სა, ნ. ბ - შვილი, ნ. ბ - ძე, ნ. ბ., ნ. ბარ - შვილი, ნ. ბარ., ნ. ბო - ძე, ნ. ბღ - ვი, ნ. გ - ლი, ნ. გ., ნ. გ. - ლი, ნ. გ. ო - შვილი, ნ. გაბ., ნ. გაბაევ - გაბაონელი, ნ. გაბუნია, ნ. განდეგილი, ნ. გე - ლი, ნ. გერგესელი, ნ. გექტორი, ნ. გორელი, ნ. გრიბოედოვა, ნ. დ - ი, ნ. დ - ნი, ნ. დ - სა, ნ. დ - ძე, ნ. დ., ნ. დ. - სა, ნ. დ. მეგრელი, ნ. და - ლი, ნ. დავითაშვილი, ნ. დავითიშვილი, ნ. დავითიშვილი, ნ. დაფნარელი, ნ. დიმიტრიძე, ნ. დიხაშხოელი, ნ. ე., ნ. ეგვიტიშვილი, ნ. ელიაშვილი (ნათან), ნ. ენ - ძე, ნ. ვ - ის - ც, ნ. ვ - ლი, ნ. ვ - შვილი, ნ. ვ - ც., ნ. ვ - ძე, ნ. ვეზ - შვილი, ნ. ველისციხელი, ნ. ვერნერი, ნ. ზ - შვილი, ნ. ზ., ნ. ზარიძე, ნ. ზომლეთელი, ნ. ზურაბიშვილი, ნ. თ - ე, ნ. თ - ძე, ნ. თ., ნ. თომაშვილი, ნ. ილიძე, ნ. ინასარი, ნ. კ - კი, ნ. კ - ლი, ნ. კ - ძე, ნ. კ - ძის, ნ. კ., ნ. კავკასიძე, ნ. კალმახელიძე, ნ. კახელი, ნ. კე - ლი, ნ. კოლელი, ნ. კოშკელი, ნ. კრედო, ნ. კურნალი, ნ. ლ - ი, ნ. ლ - ისა, ნ. ლ - რი, ნ. ლ - ური, ნ. ლ - ძე, ნ. ლ., ნ. ლორთ -, ნ. ლორთ., ნ. ლორთ..., ნ. მ - ლი, ნ. მ - ძე, ნ. მ., ნ. მ. - ვ., ნ. მ. მარიძე, ნ. მა - ლი, ნ. მათიკაური, ნ. მაისუროვისა, ნ. მალი, ნ. მანიძე, ნ. მარიამიშვილი, ნ. მაქსიმოვი, ნ. მე - ლი, ნ. მელანია, ნ. მთვარელოვი, ნ. მიწიშვილი, ნ. მოემარიძე, ნ. მუჩაიძე, ნ. ნ - შიძე, ნ. ნ - ძე, ნ. ნ., ნ. ნაგრელი, ნ. ნავთიკოვი, ნ. ნარიმანიძე, ნ. ნარიძე, ნ. ნასიძე, ნ. ნიკურაძე, ნ. ნინუა, ნ. ნოკრიძე, ნ. ნოშროვანიძე, ნ. ო., ნ. პ., ნ. პალინი, ნ. ჟ - ია, ნ. ჟ - ნია, ნ. ჟ., ნ. რ - ი, ნ. რ., ნ. რახი, ნ. რენელი, ნ. რიაზანოვი, ნ. ს - ელი, ნ. ს., ნ. ს. ნ - ნი, ნ. საბუელი, ნ. საქარელი, ნ. სემიონოვი, ნ. სკანდელი, ნ. სულხანოვი, ნ. ტ., ნ. ტოგო, ნ. ტყვიაველი, ნ. უ - ელი, ნ. უ - ლი, ნ. უ - ძე, ნ. ურბნელი, ნ. ურისა, ნ. უწყინარაძე, ნ. ფ - ძე, ნ. ფ., ნ. ფალონი, ნ. ქ - ლი, ნ. ქ - ძე, ნ. ღ - ძე, ნ. ყ - ისა, ნ. ყ - ნი, ნ. ყ - სა, ნ. ყ - შვილი, ნ. ყორხმაზოვი, ნ. შ - ისა, ნ. შ - ძე, ნ. შ., ნ. შრომელი, ნ. ჩ.

არნო ონელი, , ო - ლი მუშა, ო - მელი ვანო, ო - შვილი, ო., ო. მართალი, ო. ა - ს, ო. ა., ო. ა. შულგინასი, ო. გუგუშვილი, ო. დ., ო. ე. ბრანდი, ო. ვარლამიშვილი, ო. თ., ო. თაქთაქიშვილი, ო. ი. შ., ო. ი. შლინგ, ო. კარაიანი, ო. მ., ო. მოხევე, ო. ნ., ო. ოთანიძე, ო. ოთარაშვილი, ო. უჩინარი, ო. ქორიძე, ო. შლინგ., ო. შლინგი, ო. შუბლაძე, ო. ჭ., ო. ჭუმბაძე, ობოლი, ობოლი მუშა, ობჩელი, ოგრეს ეგრისელი, ოდილმადი, ოდიშარია, ოდიშელი, ოდიშელია, ოდიშვილი, ოთანიძე ო., ოთარ კეთილაძე, ოთარ ოთანიძე, ოთარაშვილი, ოთარი, ოთარიშვილი, ოთიაშვილები, ოკის, ოკრიბა, ოკრიბელი, ოკრიბელი ყაძახი, ოლ - ბეჟ, ოლ - ოლ, ოლ - ოლი, ოლ ბეჟ, ოლბეჟ, ოლგა, ოლგა ჟ - ია, ოლდ, ოლენა, ოლენა გამზარდია, ოლესიდან, ოლია, ოლიმპიადა, ოლიმპიადა სერდცეკრატოვა, ოლიმპიადა წერეთელი, ოლოლ, ოლოლო, ოლღა, ოლღა ბატონიშვილი, ომან მდივანი, ომარ თალია, ომახი კვარაკვახჭინელი, ომახი მედგარაძე, ომახი მედგარიძე, ომეგა, ომეგა ალფაიძე, ომულევსკი, ონ, ონ - ანი, ონ - დონი, ონ - ლიძე, ონ., ონ. - ლიძე, ონ. ონი, ონანა მდივანი, ონელ - ღებელა, ონელი, ონელი მესტვირე, ონი, ონი დაჩიაშვილი, ონიმიმ ( მიმინო ), ონისიმ, ონისიმე, ონოფრე მწირი, ონოფრე!, ონტოფელი, ორ - ანი, ორ - ინი, ორა - ნი, ორანი, ორანიანი, ორანტო, ორატორი, ორბელი, ორბი, ორგეანი, ორგეიანი, ორი, ორინი, ორინიანი, ორლანი, ორნი, ორპირელი, ორროფლელი, ორტოდოქს, ორშაურიანთი, ორში, ორჰან შარდაღი, ოსანა, ოსეშვილი, ოსი - ჩ., ოსი პეტრე, ოსი ჩ - შვილი, ოსი ჩ., ოსიკო, ოსმან - აღა, ოსმან - ბეი, ოსმან - ბეი კარტიშავა, ოსმან - ეფენდი, ოსმან ბეი, ოტია, ოტია თავმრგვალაძე, ოტრინჯელი, ოქონელი, ოქრიაშვილი, ოქრო, ოქროპირ, ოქრუაშვილი, ოქტომბრელი, ოქუმელი, ოქუმელი აკაკი, ოღრასინი, ოყალ ჯადო, ოძელაშვილი, ოჯახ - კეტიანი, პ. ობოლი, – ონ - ელიძე

აბულაძე პ., პ - ა, პ - ე, პ - ე გ - ე, პ - ე ხიდისთაველი, პ - ე კ. - ის, პ - ე კ. - ისა, პ - ვა, აკ., პ - ლე ყ - ნი, პ - ნი, პ - პე ლ - ძე, პ - რე სევალი, პ - ძე, პ ., პ. - ა., პ. - ყ - ნი, პ. - ძე, პ. ა - ია, პ. ა - ძე, პ. ა., პ. ალექსიშვილი, პ. ანდრიაძე, პ. არაქსიანი, პ. არსკი, პ. ახო, პ. ბ - ძე, პ. ბ., პ. ბაილეთელი, პ. ბებუთაშვილი, პ. ბორისოვი, პ. გ - ა, პ. გ - ანი, პ. გ - ე, პ. გ - ე - ა, პ. გ., პ. გ. - ე, პ. გა - ლი, პ. განი, პ. გარნელი, პ. გივიშვილი, პ. გიორგაძე, პ. გიორგიძე, პ. გნილოვსკი, პ. გრებნევი, პ. დ - ნელი, პ. დვანელი, პ. დიდებულიძე, პ. დიდიძე, პ. დუნიელი, პ. ე., პ. ე. ხიდისთაველი, პ. თეთრაძე, პ. თვ - ძე, პ. თუმ., პ. თუშიშვილი, პ. ი - ი, პ. ი., პ. ი. ი., პ. იბერიელი, პ. ინ - ვა, პ. ინგ., პ. ირეთელი, პ. კ - ვი, პ. კ - ი, პ. კ - ია, პ. კ - ლი, პ. კ - ლია, პ. კ - ნი, პ. კ., პ. კარბელოვი, პ. კერჟენცევი, პ. კოლხიდელი, პ. კორიშელი, პ. ლ - ი, პ. ლ - ლი, პ. ლ - ძე, პ. ლამნიაშვილი, პ. ლეონარდი, პ. მ - შვილი, პ. მ., პ. მ. - ძე, პ. მ. კერჟენცევი, პ. მათიელი, პ. მარტყოფელი, პ. მგალობელი, პ. მჭ - შვილი, პ. ნ - ძე, პ. ნ., პ. ნ. მაჭ - რიანი, პ. ნ... ძე, პ. ო - ლი, პ. ო., პ. ოდიშელი, პ. ოქუმელი, პ. ოხრობეთელი, პ. პ., პ. პავლიძე, პ. პეტრენკო, პ. პეტრიძე, პ. პუხოტი, პ. როსტომიძე, პ. ს - მე, პ. ს - სა (პ. სორსკისა), პ. ს - ძე, პ. ს., პ. ს. ნ - ს - ლი, პ. ს... კისა, პ. სამთავისელი, პ. სამს., პ. სამსონიძე, პ. სამტრედიელი, პ. სორსკი, პ. ტაიგელი, პ. უ., პ. უმ., პ. უსისტყელი, პ. ფიცხელაური, პ. ქ - ძე, პ. ქ., პ. ქავ - ძე, პ. ყ - ნი, პ. ყ., პ. შრომაიშვილი, პ. შრომისშვილი, პ. ჩ., პ. ც., პ. ცახელი, პ. ცხვილოელი, პ. ცხვილოული, პ. წუ - ძე, პ. ჭ - ა, პ. ჭ - ია, პ. ჭ., პ. ჭალელი, პ. ხ., პ. ხეთელი, პ. ხიდისთაველი, პ. ხობის - პირელი, პ. ჯ - ი, პ. ჯარიაშვილი, პა - ლი, პაატა, პაატა არგულიანი, პაატა არგუნია, პაატა არგუნიანი, პაატა ვარძიელი, პავ. ღრეჭიაშვილი, პავლე, პავლე - პეტრეს ძე, პავლე აბულაძე, პავლე ადგულაძე, პავლე აკობაშვილი, პავლე გორგასლან, პავლე კრეჭიაშვილი, პავლე მოს - შვილი, პავლე ფრანგიშვილი, პავლე ღრეჭიაშვილი, პავლე ყალაიჯოვი, პავლე ციციანოვი, პავლე ჯორჯაძე, პავლე, საქართველოს ექსარხოსი, პავლიაშვილი, პავლიძე, პაკო, პალი, პალინდრომი, პალლადი, პანი, პანლასი, პანყრუტა, პაოლო, პაპა, პაპავაჩხა, პაპუნა, პაპუნა ასკანელი, პაპუნა ლუბაშვილი, პარ, პარ - დონი, პარ - ნარი, პარა, პარასკევა, პარდაკან, პარდონი, პარვუსი, პართენაშვილი, პარი, პარიზელი, პარიზელი იმერელი, პარიზელი ქალი, პარიძე, პარლორი, პარმანელი, პარმენ ობოლი, პარმენ ოდიშელი, პარნასელი, პასიკო, პასიკო ლორ., პასხეთელი, პატარა - მათურელი, პატარა აშუღი

ჟ., ჟ. ალი, ჟ. ზეინკალი, ჟ. მ - დი, ჟ. მ., ჟ. მდ - ნი, ჟ. მდივანი, ჟ. მდინარაძე, ჟ. მედ., ჟ. მედიოღლი, ჟ. მუშათაშვილი, ჟ. რევაზიშვილი, ჟ. სანდი, ჟ. სვეტლოვი, ჟ. ფ - ლი, ჟ. ფ., ჟ. ფრა - ლი, ჟ. ფრან - ლი, ჟავა, ჟაკი, ჟამ. ნაკ., ჟამანაკი, ჟამთა აღმწერელი, ჟან - ლენ, ჟან - მარტენი, ჟან - პოლი, ჟან - ფარი, ჟანგო, ჟანზეტ, ჟანი, ჟგიმარიონი, ჟე სიუ, ჟევახოვი, ჟელეზა, ჟელეზნი, ჟენეველი, ჟიგონი, ჟიზელ ფაბრი, ჟიულ ოდონი, ჟიუნ – მავრი, ჟო - ია, ჟორა ფ - ლი, ჟორჟ სანდი, ჟორჟ-ზანდი, ჟორჟი, ჟორჟიანო, ჟოფრუა სენ - ილერი, ჟუდა ხოჯალია, ჟულაკა გოგოჭური, ჟუჟისპირელი, ჟუჟუნა, ჟღენტი

რ - ე, რ - ელ აც - ლი, რ - ენ ხ - ძე, რ - ლი ე - ე, რ - ძე, რ [რუბიკონელი], რ., რ. - ა., რ. - ძე, რ. ა., რ. ალაძე, რ. ალექსიშვილი, რ. ალისუბნელი, რ. არიოსი, რ. ასკისპირელი, რ. ბ - ლი, რ. ბადრიძე, რ. ბასრიძე, რ. ბეთანელი, რ. ბიორნსი, რ. ბოდბელი, რ. გ - ია, რ. გ., რ. გ. დ. ე., რ. გრიშაშვილი, რ. ე - ი, რ. ე., რ. ეკალაძე, რ. ერ., რ. ერედველი, რ. ი., რ. ივნევი, რ. ინგილო, რ. კ - ი, რ. კ - ლი, რ. კ - ძე, რ. კ., რ. კაკტუსი, რ. კაპლინსკი, რ. კაჟაძე, რ. კახთ - კახოსი, რ. კერ., რ. ლეჩხუმელი, რ. მ - ძე, რ. მათიაშვილი, რ. მართაშვილი, რ. ნ., რ. ნათელაძე, რ. ოდეთ, რ. რაჟდენიძე, რ. ს - ლი, რ. საჯავახოელი, რ. საჯაოხელი, რ. სხივიშვილი, რ. ფ - ლი, რ. ქ - ია, რ. ქ., რ. ქანი, რ. ყ - ი, რ. ცამციევი, რ. ძამსაშვილი, რ. ჭ - ძე, რ. ჭ., რ. ხ - შვილი, რ. ხ - ძე, რ. ჯ - ლი, რ. ჯიბილ, რ. ჯიბილა, რადამესი, რადამისტი, რადიანი, შალვა, რაე, რაე და ფარე, რაე და ფარი, რაზიკაშვილი, რაიონელი ქალი, რაისკაია, რაკსო, რალფი, რამაზი, რამინ თბილელი, რანგი, რანი, რანიანი, რანქანი, რაჟ - კალი, რაჟ. რომანიშვილი, რაჟაძე, რაჟდენ, რაჟდენ - ალაძე, რაჟდენ ალისუბნელი, რაჟდენ რაჟდენიძე, რაჟდენ რომანიშვილი, რაჟდენ საჯავახოელი, რაჟდენ საჯაოხელი, რაჟდენიძე, რაჟკალი, რარი, რატი, რატი კოლხიდელი, რატილი, რატტი, რაუდ გოგოხია, რაულ, რაულ - დე - ლა - ტრამბლე, რაფ., რაფი, რაფიელ აცანელი, რაფლი, რაფფი, რაშელი, რაშიდ, რაშიდ ეფენდი, რაშიდ ვარდან ოღლი, რაშიდი, რაჭველი, რაჭველი - ლეჩუმელი, რაჭველი გლეხი, რგანელი, რე - ან, რე - მი, რედ., რედ. კერ., რედ. კერესელიძე, რედ. ცნობისმოყვარე, რედაქტორ - გამომცემელი, რედაქტორ - გამომცემელი გუმცაძე, რედაქტორ გამომცემელი შერმადინი, რედაქტორი, რედაქტორი ф.ф., რედაქცია, რევაზ მაკაევი, რევიშვილი, რეზო ვოდე, რემანოზის ძე - ს, რემი დე გურმონ, რემონიძე, რეო ამონი, რეულო, რი - ტინ - ტინ, რი -ტინ - ტინ, რიგიანი, რიგოლეტო, რიგოლეტოს მაგიერ, რივნის თაველი, რიმანელი, რიმანელი სანდრო, რინ., რინტინ – ტინ, რინტინტინ, რიონელი, რიონელი ნატო, რიონელი ქალი, რიჟა, რიჟა ოღლანი, რიჟი, რიჟი ფროლკა, რისხვა, რიშ - ბაბა, რიშბაბა, რკინა - კაცი, რკინელი, რკინის მათრახი, რო - ნი, როდზიევიჩი, როკაპი, როკიეთელი, როკოკო, როლანდ ქართველი, რომა, რომაელი, რომან, რომანი, რომანიშვილი, რომანიძე, რომანოზ მიტროპოლიტი, რომანოზი, რომელი, რონდელი, რონელი, რონი, როსიკო, როსტომ, როსტომ - გუძა, როტერი, როტტერ, რუ, რუ - ილ, რუ - ლი, რუბენა, რუბენა ლეჩხუმელი, რუბიკონელი, რუგოშელი, რუთა ბეროძე, რუთბერი, რუთიას - შვილი, რუილი, რულინ, რუს - იმერელი, რუს - მაჭავარიანი

ანდრია სინაური, ვ. სიდოშვილი, თ. ს - ია, მღ. სპირ. ლ - შვილი, , ს - ლი, ს - ?, ს - ა, ს - ან, ს - ან ხ - ძე, ს - ანი, ს - ბ, ს - გ, ს - გ - ა, ს - განიძე, ს - გო, ს - ე - ლ - ი, ს - ელი, ს - ი, ს - ია, ს - ის მ - ელი, ს - კა, ს - ლი, ს - ნ, ს - ნ ყი - ნი, ს - ნ ყ - ი, ს - ნი, ს - ო, ს - სო, ს - ტი, ს - ტო, ს - ჩ - ი, ს - ძე, ს-ნ ე-ი, ს., ს. ( საშა )აბაშელი, ს. - გ, ს. - ე., ს. - ელი, ს. - თია, ს. - ლი, ს. - მა - ლია, ს. - ნი, ს. - რ., ს. - ფ, ს. - ფ - ლი, ს. - ძე, ს. ა - ლი, ს. ა - ძე, ს. აბ - ელი, ს. აბ - ლი, ს. აკიელი, ს. ალანელი, ს. ან - სკი, ს. ანდრიაძე, ს. არღუნელი, ს. ას - შვილი, ს. ასლ., ს. ბ - ანი, ს. ბ - ნ - ილი, ს. ბ - შვილი, ს. ბ - ძე, ს. ბ., ს. ბ. - ძე, ს. ბა - ძე, ს. ბაბუაძე, ს. ბავრელი, ს. ბაირონიშვილი, ს. ბარველი, ს. ბაქრაძე, ს. ბე - შვილი, სვიმონ, ს. ბეგი, ს. ბეთლემელი, ს. ბელაგორელი, ს. ბორისოვი, ს. ბრილელი, ს. ბუკნარელი, ს. ბულბულიანი, ს. ბუქურაული, ს. გ - ია, ს. გ - ძე, ს. გ – ს, ს. გ., ს. განიძე, ს. განწირული, ს. გარეჯელი, ს. გეგეშვილი, ს. გლახაშვილი, ს. გორგასლიძე, ს. გორელი, ს. გოშა, ს. გუბელი, ს. გუმცაძე, ს. გუნცაძე, ს. გუსევ - ორენბურგელი, ს. გძ - შვილი, ს. დ - ი, ს. დ - ნი, ს. დ - ძე, ს. დ., ს. დ. ს., ს. და - ნი, ს. და შ - ლი [სანდრო და შარლი], ს. დადია, ს. დადია - ., ს. დავითიანი, ს. დე - ნი, ს. დევ - ნი, ს. დევიანი, ს. დემეტრაშვილი, ს. დიელი, ს. დირბელი, ს. დიხაშხოელი, ს. დოდაევ - მაღაროელი, ს. ე - ლი, ს. ე., ს. ეგრისელი, ს. ეკას - ძე, ს. ეკასძე, ს. ელი, ს. ერ - ლი, ს. ერასტოვი, ს. ერთაწმინდელი, ს. ვ - შვილი, ს. ვ - ძე, ს. ვ., ს. ვ. არღუთაშვილი - მხარგრძელი, ს. ვარდითერა, ს. ზ., ს. ზარიძე, ს. ზაქარიაძე, ს. ზაქარიძე, ს. ზაქრაძე, ს. თ - ია, ს. თ - რია, ს. თ., ს. თევანიძე, ს. თია, ს. თურმანიძე, ს. ი., ს. იანი, ს. ივანოვიჩი, ს. ილორელი, ს. ილოშვილი, ს. ილურიძე, ს. ინ - კანელი, ს. ინკ - ანელი, ს. კ - დია, ს. კ - ე, ს. კ - ლი, ს. კ - ძე, ს. კ., ს. კაეშნიშვილი, ს. კამარელი, ს. კატორღელი, ს. კაჭრეთელი, ს. კვრინელი, ს. კიროვი, ს. კოლხიდელი, ს. კონდოლელი, ს. კორძაძე, ს. ლ - ელი, ს. ლ - შვილი, ს. ლ., ს. ლაშისპირელი, ს. ლეთელი, ს. ლი, ს. ლონდარიძე, ს. მ - ლი, ს. მ - შვილი, ს. მ - ძე, ს. მ., ს. მ. - ი, ს. მ...ი, ს. მ...საგან, ს. მაისურაძე, ს. მგ - ი, ს. მგალობლიშვილი, ს. მე - ლი, ს. მეთევზიშვილი, ს. მეთვალყურე, ს. მელიქოვა, ს. მესხი, ს. მეტრო, ს. მეჯუდელი, ს. მთვარაძე, ს. მთისპირელი, ს. მინადორაშვილი, ს. მუსერი, ს. ნ., ს. ნ. - დიონი, ს. ნ. ს. ნემ - ლი, ს. ნარ - ნი, ს. ნარელი ( საბა ნარელი ), ს. ნემეზიდაშვილი, ს. ნიკოლაი, ს. ნინაშვილი, ს. ო - ა, ს. ომახიძე, ს. ორხაველი

ერ. ტო - ძე, ტ - ი, ტ - იძე, ტ - ნ, ტ - ო, ტ - ძე, ტ., ტ. ა - ნი, ტ. ა., ტ. ა. ს., ტ. ანტონიძე, ტ. აცანელი, ტ. ახლელი, ტ. ბ - ძე, ტ. ბარათელი, ტ. გ - ძე, ტ. დარიაშვილი, ტ. ე., ტ. ი - კი, ტ. ი - ძე, ტ. ი., ტ. ი. ტ - ბ - ძე, ტ. ინას - რიძე, ტ. ინასარიძე, ტ. კ - ლი, ტ. კა - ლი, ტ. კა - შვილი, ტ. კასრაძე, ტ. კოსტროვი, ტ. მ - ლი, ტ. მ - ძე, ტ. მ., ტ. მამ - ძე, ტ. მაღლაკელიძე, ტ. ნადირაძე, ტ. ნადოშვილი, ტ. ორსანტიელი, ტ. რ., ტ. რუისელი, ტ. ს - ლი, ტ. ს., ტ. ტ - ძე, ტ. ტ., ტ. ტ. – ძე, ტ. ტაბატაძე, ტ. ღ - ძე, ტ. წ - ელი, ტ. წ., ტ. წალენჯიხელი, ტ. წეველი, ტ. ჯ., ტაბი, ტაბოგრანელი, ტაიგელი, ტაიფუნი, ტალ - კვესი, ტალ - კვესი, ტალკვესი, ტალღა, ტალღათ - ნაპერწკალი, ტან, ტანკა, ტანკი, ტანჯვისშვილი, ტანჯული პეტრე, ტაო ლეონიძე, ტარასი, ტარასი მღვდელ - მონაზონი, ტარასი მღვდელ - მონაზონი, ტარასი მღვდელმონაზონი, ტარგაბ ვოტუანრა, ტარზან, ტარზან - ტანკა, ტარიაშვილი, ტარიელ ტალაბაძე, ტარიელი, ტარტაროზი, ტასია, ტასო, ტასოშვილი, ტასოშვილი ი., ტატა, ტატალა, ტატო, ტატო და ნესტორი, ტატო წ - ძე, ტატოშვილი, ტაფელვანი, ტეზეი, ტეზი, ტეზრელი, ტელეგრაფისტი, ტემზის - პირელი, ტემზის პირელი, ტერაბელა, ტერენტი, ტერენტი გრანელი, ტეტიას შვილის შვილი, ტეტიკაშვილი, ტეძრელი, ტეხურის - პირელი, ტეხურისპირელი, ტვენი, მარკ, ტი, ტია - ტია, ტიბერიელი, ტილიპუჭურა, ტიმოთე, ტიმოთე, ქართლის მთავარ - ეპისკოპოსი, ტიმოთეს ლეღვი, ტირე, ტირიფი, ტიტე, ტიტეშვილი, ტიტიკო, ტიტუსი, ტიციან მეორე, ტიციანი, ტლინკაძე, ტოგო, ტოლსტაია, ტომასი, ტონეს, ტონი, ტონკმელი, ტონუს, ტორი, ტოროლა, ტოტომიანცი, ტოღო, ტრ. ი - ძე, ტრ. კა - ლი, ტრა – დიცია, ტრა...დიცია, ტრადიცია, ტრია, ტრისტან მაჩაბელი, ტრიუმფი, ტრიფონ მონანიე, ტუია, ტუპია, ტურა, ტურფას დედა, ტუსაღი, ტუსია, ტუსკი, ტუტკუ, ტუქსიშვილი, ტუხია, ტფილისელი, ტფილისელი რაშიდი, ტყეთა მეფე, ტყვია, ტყვიაველი, ტყის ასული, ტყის მელა

ვ. უგორსკი, მ. უჯარმელი, , უ - ელი, უ - ნო, უ., უ. ელიზბარაშვილი, უ. მ. ფ. [უფალი მამია ფაზელი ], უ. პ., უ. უ., უ. ურდოელი, უავტორო, უბედური, უგვარო, უდელი, უდელი ლ., უდრეკელი, უვაროვა, პრასკოვია, უზრუნველი, უზუნ ალი ოღლი, უიალქნო, უიარაღო, უკაჟო მაჭახელა (ს), უკაცოსპირელი, უკიდურესი, უკმაყოფილო, უკუღმართი, ულვაშა, ულმობელი, ულოღიკო, ულტრა - კუჭისტი, ულქერ დინდარი, უმნიშვნელო მეგობარი, უმცროსი ამხანაგი, უმწიფარიძე, უნაღვლელი, უპრაგონო, ურაგან, ურბნელი, ურბნელი გლეხი, ურდოელი, ურდული, ურთა, ური, ურიათუბნის გულშემატკივარი, ურო, ურუშაძე, ლეილა, უსავანო, უსახლ - კარო, უსახლკარო, უსიტყველი, უსუფ - აღა, უსუფ - ბეი, უსუფ - ხან, უსუფ უმათოღლი, უსუფ უმუთ, უსუფ უმუთ ოღლი, უტრუხუნე, უტუ, უფლისწული, უფსევდონიმო, უშანგი, უშანგი ჯანგირაშვილი, უშვერიძე, უჩარდია, უჩინ - მაჩინი, უჩინარი, უჩინარიძე, უჩინმაჩინი, უჩინო, უცნობელაძე, უცნობი, უცნობი ადრესატი, უცნობი პირი, უცხო, უხილავი, უხუცესი, უჯავრელი

გიგა ფიგარო, ნანა ფილფანი, ფ - ზი, ფ - ლი, ფ - ძე, ფ - ხაძე, ფ., ფ. ა., ფ. ალიაშვილი, ფ. გ., ფ. კ - შვილი, ფ. ლ., ფ. მ - ძე, ფ. მ., ფ. მამულოვი, ფ. ნ., ფ. ნაროუ, ფ. პ., ფ. პატრიშვილი, ფ. რუშაველი, ფ. სტოელი, ფ. შემოქმედელი, ფ. ციიშვილი, ფ. ჯვარელი, ფავლენოვი, ფავორიტი, ფაზელი, ფალავანდიშვილი, ფანასკერტელი, ფანია, ფანიანელი, ფანჩიკიძე, ფანცალა, ფანცალე, ფანცელი, ფანჯუსე, ფარ - მან, ფარ. მან., ფარი, ფარიანი, ფარიძე, ფარნა - ბექა, ფარნაოზი, ფარსადან - ფარუხი, ფარსადან ბეგი, ფარსადანი, ფარსმან - ფარუხი, ფარცხანელი, ფარცხნელი, ფასკუნჯი, ფაუსტი, ფაშვიბერტყაძე, ფაჩუ, ფედერალისტი, ფედიკო, ფედკა, ფეთქაძე, ფელეტონისტი, ფემინისტკა, ფენიქსი, ფერდინანდ სამცხელი, ფერეიდანელი ქართველი, ფერშანგიშვილი, ფერშანგოვანი, ფეშანგი, ფეშანგი ფაშვბერტყაძე, ფეშანგოვი, ფეხი, ფიგარო, ფიდაი - ლასსალი, ფიდო ლამია, ფილა, ფილადელფოს ბერი, ფილიმონი, ფილიპე, ფილიპე ბარბაქაძე, ფილიპე ბერიშვილი, ფილიპე ლორთქიფანიძე, ფილიპე მოქველი, ფილიპე მოქველი (მოკველი), ფილიპო კორიძი, ფილმახა, ფილო ლამია, ფინაური, ფირ - ა, ფირინბეი, ფიროსმანა, ფიროსმანი, ფირუზ წკიპურტაძე, ფირუზა, ფირუზა - ბესი - პახუმი, ფირუზაშვილი, ფირუზი, ფისო, ფისტონი, ფიცხი, ფლიგერ, ფოთელი ქალი, ფოთოლაშვილი, ფოლადი, ფოლადიანი, ფომინი, ფონ - ტადე, ფონ - ტეფო, ფონ - შადე, ფოცხოველი, ფრაინგბურგელი რამიშვილი, ფრანგი, ფრანგის ქალი, ფრანგიშვილი, ფრანკო ტენელი, ფრანსუა, ფრანსუა ყინწვისელი, ფრთოსანი, ფრიდონ, ფრიდონ ხალვაში, ფრიდონიან - და - გოჩა, ფრონელი, ფრონელი შა., ფრონის - პირელი, ფრონისპირელი, ფსევდო-დიონისე-არიოპაგელი, ფუტკარი, ფშავ - იმერელი, ფშავ-ხევსურთა რწმუნებული ვაჟა-ფშაველა, ფშაველა, ფშაველა ვეფხვაიძე, ფშაველი, ფშაველი მწყემსი, ფშავლიანთი, ფშავლიშვილი, ფციელი, ფხ - ლი, ფხა, ფხოველი

მიხ. ქსნელი, ქ - ელი, ქ - ია, ქ - ლი, ქ - ლი ო - ში, ქ - ნი, ქ - შვილი, ქ- ე ც- შვილი, ქ., ქ. ალექსიძე, ქ. ანაგელი, ქ. ბე - ლი, ქ. გ., ქ. გარიყული, ქ. ზ - ვი, ქ. ზ., ქ. თბილელი, ქ. ინგ., ქ. კ - ძე, ქ. მ., ქ. ნ - ძე, ქ. ო., ქ. რ - ლი, ქ. რ., ქ. რაჭ - შვილი, ქ. რაჭველი, ქ. რუთიას - შვილი, ქ. ყ - ნი, ქ. ყ., ქ. შ., ქ. ც - ლი, ქა - ნი, ქა - ნიძე, ქაიხ. ყ - ნი, ქაიხოსრო, ქალანდროს, ქალაქელი, ქალაქის მუშა, ქალი, ქალი მასწავლებელი, ქანდელი, ქანი, ქანიძე, ქაოსური, ქარ - იმ., ქარ - იმერელი, ქარელიშვილი ერემია დარჩოს ძე, ქართ - იმერი, ქართველი, ქართველი გრიგორიანი, ქართველი ებრაელი ქალი, ქართველი ებრაელის ქალი, ქართველი კათოლიკე, ქართველი მგზავრი, ქართველი მკითხველი, ქართველი მკურნალი, ქართველი მოლიერი, ქართველი მუსლიმანი, ქართველი მხედარი, ქართველი ოსებში, ქართველი სემინარიელი, ქართველი ქალი, ქართველის შვილი, ქართველიშვილი, ქართლელ - იმერელი, ქართლელ - კახელი, ქართლელი, ქართლელი გლეხი, ქართლელი მგზავრი, ქართლელიშვილი, ქართლოსი, ქართლოსიანნი, ქართლოსის ძე, ქართლოსისძე, ქართული გალობის მოყვარე, ქართული დუელი, ქართული ენის მასწავლებელი, ქართული თეატრის მოყვარე, ქართული სცენის მოყვარე, ქარი, ქარონი, ქარცეცხლი, ქაქუჩელა, ქაქუცა, ქაცვია მწყემსი, ქაჯაიასი, ქაჯი, ქევსერ რუჰი, ქეთევან, ქეთევან - რუთიასშვილი, ქეთევან ბ...ი, ქეთევან ბატონიშვილი, ქეთევან კოლხიდელი, ქეთევან რუთიაშვილი, ქეთევან წამებული, ქეთევანიძე, ქეთინო, ქეთო, ქეთო მღვ., ქეთო მღვიმელი, ქეთო სხივიშვილი, ქეიბური, ქერა, ქერელი ბექა, ქერკინ, ქეშიშ, ქეშიშ - დარდიმანდი, ქვალაპიდი, ქვალონელი, ქვემო ბაზრის ეკალი, ქვემო ნიქოზელი, ქვემო ქართლელი, ქვემონიქოზელი, ქვიშარელი, ქიაჩელი, ლ., ქიზიყელი, ქიზიყელი - დ. მაჩხანელი, ქიზიყელი ბესიკი, ქიზიყელი თომა, ქიზიყელი მეურნე, ქიზიყელი მოამბე, ქიზიყელი სოკრატი, ქინა, ქისტი ჩობანი, ქიტეს - ოღლი, ქიტესასძე, ქიტესაძე, ქიშვარდი, ქიშვარდიანი, ქიჩოელი, ქნარი, ქობულეთელი, ქობულიჩი, ქოლგა, ქონდრის კაცი, ქორელი, ქორინბედიელი, ქორონიკონი, ქოროღლი, ქოროშასპირელი, ქოროშასპირელი, ივ., ქოჩეჩაშვილი, ქოჩო, ქოჩრიანი ტოროლა, ქრ. ც - შვილი, ქრისტე, ქრისტესია ბეენაშვილი, ქრისტეფორე, ქრისტეფორე თბილელი, ქრონიკოსი, ქსილოვანი, ქსიფილინოსი, ქსნელი, ქსნელი მ.ი., ქსნისპირელი, ქსნისხეველი, ქსოვრელი, ქუ - ძე, ქუთათელი, ქუთათური, ქუთათური დამსწრე, ქუთათური მკითხველი, ქუთათური მწიგნობარი, ქუთაისელი, ქუთაისელი - ალექსანდრე ი., ქუთაისის მეჭორე (ერთი მებუკეთაგანი), ქურდოვანიძე, ქურმუხელი, ქურციკი, ქურციკიძე, ქუჩუ, ქუჩუკ, ქუჩუკი, ქუჩუქ, ქუცნა ამირეჯიბი, ქუჯი, ქუჯი ბეთლემელი

ღ. ალექსიშვილი, ღ. მოხვე, ღალა, ღალღა, ღამურა, ღანი, ღარიბი, ღაღო ქოჩორიანი, ღებელა, ღებელი, ღვანკითელი, ღვიმელი, ღილა .. მთიული“, ღილა მოხევე, ღიპიანი, ღიღინო, ღიღინო ცახური, ღმაჭ, ღობემძვრალა, ღობემძვრალიძე, ღონიერი, ღონიერი ვალია, ღორეშელი, ღორეშელი ქალი, ღოღობერიძე, ჟანგო, ღრეჭია, ღრუბელი, ღუდუშაური - მოხევე

ყ - ბანი, ყ - ი, ყ - ნი, ყ –, ყ., ყ. გ., ყ. კ - ნი, ყ. კ – ი, ყ. კ – ისა, ყ. კ., ყ. ქუთაისელი, ყაზახელი, ყაზახი, ყაზბეგი, ალექსანდრე, ყაზიეთი, ყაითმაზაშვილი, ივანე, ყალაიჯოვი, ყალაჯანოვი, ყარ. ნარ - ძე, ყარა დარვიში, ყარაგოზოვი, ყარაევი, ყარაზი, ყარამან, ყარამან დავითი, ყარამანი, ყარამანიძე, ყარაული, ყარაღაჩიო, ყარიბი, ყაფლან ორბელაძე, ყაფლან ქემოკლიძე, ყაფლანიშვილი, ყაძახი, ყბედი, ყვავი, ყვანჩალა, ყველგან მყოფი, ყველგანმყოფი, ყვირილელი, ყვიცარიძე, ყი - ნი, ყიზილა წყაროსპირელი, ყირიმელი, ყირიმტარტარი, ყირქისელი, ყიფიანი, სოფიო, ყიყლიყო, ყონჩუაშვილი, ყორანი, ყორქესალი, ყორჩიბაში, ყოფ. ფ. მ - ძე, ყოფილი დასელი მუშა, ყოყოჩევი, ყრუვ გიორგი, ყულისკარელი, ყუმბარა, ყუმისთაველი, ყუმისკარელი

შ - ამ - ბი, შ - ვია, შ - ი, შ - ი., შ - ის ასული, შ - ისა, შ - ლი, შ - ნელი, შ - ნი, შ – ელი, შ., შ. ა – სი, შ. - ლი, შ. ა - ბი, შ. ა - ი, შ. ა - ის, შ. ა - ლი, შ. ა - ძე, შ. ა – ბი, შ. ა., შ. აბ - ლი, შ. აბდ - ი, შ. აკეთელი, შ. ალექსიძე, შ. ამ - ბი, შ. ამირანიძე, შ. არველიძე, შ. ასკანელი, შ. აჭარელი, შ. ბ - ძე, შ. ბ., შ. ბროძელი, შ. ბუთხუზი, შ. გ - ი, შ. გ - ლი, შ. გ - შვილი, შ. გ – ი, შ. გ., შ. გ. ამური, შ. გედევანი, შ. გიორგაძე, შ. გოგიაშვილი, შ. გოგიბერიძე, შ. გორისელი, შ. გორცევი, შ. გრუზინსკი, შ. გუგუშვილი, შ. დ - ვა, შ. დ - ი, შ. დ - იანი, შ. დ - ნი, შ. დ., შ. და - ვა, შ. დადიანი, შ. დიანი, შ. დუ - ვა, შ. ეგრისელი, შ. ვარიანელი, შ. ზ., შ. თ., შ. თაბ - ლი, შ. ი. ვ - ძე, შ. ი. ვ., შ. ივერი, შ. კ - ძე, შ. კ., შ. კარმელი, შ. კაწახიძე, შ. კახაბერიძე, შ. ლ - ი, შ. ლახვარი, შ. ლეონიდოვი, შ. ლორდელი, შ. მ., შ. მაგანელი, შ. მარიამიძე, შ. მღვიმელი, შ. ნ., შ. ნავთლუღელი, შ. ნათენაძე, შ. ნიკოშვილი, შ. ობოლაძე, შ. პონტელი, შ. პონტოსპირელი, შ. რ - ი, შ. რ., შ. რადიანი, შ. ს - ლი, შ. ს - ძე, შ. ს., შ. სანდრ., შ. სანდრო, შ. სოსლანი, შ. სოფრომაძე, შ. ტ - ძე, შ. ტ., შ. ფრონელი, შ. ქ - ძე, შ. ქ., შ. ქარიშხლიშვილი, შ. ქობალია, შ. ღილი, შ. ყარამანიძე, შ. შ - ელი, შ. შ - ისა, შ. შ., შ. შანი, შ. შე - ლი, შ. შენგელი, შ. შვარცი, შ. ჩ - ძე, შ. ჩ., შ. ჩრეწიფელი, შ. ჩხაიძე, შ. ძ., შ. ხ., შ. ხომერიკი, შ. ხონელი, შ. ჯ - ლი, შ. ჯ., შ. – ელი, შა - ლი, შავ - ბიჭა, შავ - თვალ - წარბა, შავბალახა, შავბიჭა, შავგვრემანი, შავგულა, შავთვალწარბა, შავი - ქვის მრეწველი, შავი ზღვის - პირელი, შავი ზღვისპირელი, შავი მიხო, შავი ქვის მრეწველი, შავი შავ - თვალ - წარბა, შავია - დია, შავია დია, შავლეგ არსუკიძე, შავლეგო, შავშეთელი, შავშელ - აჭარელი, შავშელი, შავწყაროელი კირილე, შათირი, შაითან კაპიტანი, შალვა, შალვა ტ. - შვილი, შალვა აფხაიძე, შალვა ბერი, შალვა გომბორი, შალვა დად., შალვა ეგრისელი, შალვა კარმელი, შალვა მეფანდურე, შალვა ონტოფელი, შალვა რუფოთელი, შალვა სოსლანი, შალვა შენგელი, შალვა შხუნელი, შალვა ციბელი, შალვა ხონელი, შალვა ჯანვერდი, შალი, შალიკო, შალიკო - ვალიკო [შალვა დადიანი და ვალერიან გუნია], შალიკო - ვალიკოსი, შალიკო გ - ძე, შალიკო ს., შალიკო ქ – ძე, შალიკოვი, შალონი, შამადავლე, შამან დოულე, შამანდავლე, შამჩი მელქო, შამხალაშვილი, შან - ინ - ლინი, შან - კონი, შანგანი, შანთელი, შანთი, შანი, შანტეკლერი, შანშე, შარვლის პუგვიცა, შარვლის ღილი, შარია, შარია, ჟანრი, შარლი, შატო კვინტო, შაქ., შაქ. პატარძეულიდან, შაქარ მანიანი, შაქრო, შაქრო ვ - ძე, შაქრუა, შაშიანელი, შაჰნავაზი, შაჰრუხ, შაჰრუხ ჩარკვიანი

ჩ - ანი, ჩ - ზ - ა, ჩ - ნი, ჩ - პირელი, ჩ - ძე, ჩ. გიორგაძე, ჩ. კ - ძე, ჩ. შ., ჩ. ხ - დრავა, ჩაგრული - ჩაგვრილა, ჩაგრული ბიჭი, ჩალაბა, ჩამჩი - მელქო, ჩან ჩაგირი, ჩანგი, ჩაპყაძე, ჩარლზ ჯონჯოლი, ჩარხიშვილი, ჩაუქ - ოღლანი, ჩაუქიძე, ჩაქუჩ - მანაველი, ჩაქუჩ - ოღლანი, ჩაქუჩ - ოღლი, ჩაქუჩი, ჩაჩა, ჩაჭყაპე, ჩახ – რუხაძე ვ., ჩახმახი, ჩახრუხაძე, ჩახუნდარა, ჩეზარე ნიკოლინი, ჩელა, ჩელი, ჩერკეზოვი, ჩერკუზოვი, ჩეროვი, ჩერქეზო, ჩერქეზოვი, ჩვენ, ჩვენი, სელოს ძმა, ჩი - ძე, ჩიბუხი, ჩინოვნიკი, ჩიორა, ჩიპურდანიძე, ჩიტი - ჩიორა, ჩიტო, ჩიტო კ - ძე, ჩიტო შარაშიძე, ჩიტო შარაშიძის ქალი, ჩიტო ციციშვილი, ჩიტორელიძე, ჩიქოვანი, ბადუ / ბადუა, ჩიქუანი, ჩომახიძე, ჩონჩხათელი, ჩონჩხათელი ვახუშტი, ჩორდელი, ჩორნა, ჩორტიკა, ჩორჩანელი, ჩორჯელი, ჩოფანა, ჩოჩორი, ჩოჩხათელი ვახუშტი, ჩოხატაურელი, ჩოხელი, ჩოხოსანი, ჩუბჩიკა, ჩულიანი, ჩუქი, ჩხ - ლი, ჩხერიმელის - პირელი, ჩხერიმელისპირელი, ჩხიკვი ბანძელია, ჩხოომი

ფ. ცაიშელი, ც - ა, ც - ელი, ც - ძე, ც - ძე ი., ც., ც. დადიანი, ც. ვახტანგაძე, ც. მ., ცა, ცაგარელი, ცაველი, ცაიშელი, ცაიშვილი, ცაიშვილი, სოლო, ცალ - ხელი, ცალთვალა დევი, ცალფეხა, ცალხელი, ცანი, ცანკა, ცაფცას ზანგი, ცაცა ამირეჯიბი, ცაცა დ - ძის ასული, ცაწკიკია, ცახელი, ცახური, ცენზორიე, ცერბერი, ცეცის, ცვარ - ნამი, ცვარი, ცვარნამი, ციაგი, ციალა, ციბელი, ცივი, ცივისელი, ცივწყაროელი, ციმაკურიძე, ციმბირელი, ციმბირელი დ., ცირა მაგანელი, ცისკარელი, ცისკარელი ი., ცისკარი, ცისკრელი, ცისფერი პანტერა, ციცავა, ციცინათელა, ციცკა, ციხელი, ციხისთავი, ციხისუბნელი, ციხისუბნელი ანდრო, ცნობის მოყვარე, ცნობისმოყვარე, ცობო, ცოტნე დადიანი, ცოცხი, ცრემლი, ცუკია, ცუნცულაძე, ცუცუნია, ცქვიტი, ცქმუნა, ცხვილოელი, ცხვილოელის, ცხვირა, ცხინვალელი, ცხო - მთიული, ცხონებული, ცხრაკბილა, ცხუმელი

ძ - რელი, ძაუგის ნარი, ძაღლი, ძე, ძევერელი, ძველი, ძველი ამხანაგი, ძველი გავაზელი, ძველი გარდატნელი, ძველი გურული, ძველი დასელი, ძველი ეკალი, ძველი თვალი, ძველი კრასნოვოდსკელი, ძველი ლეგიონერი, ძველი მებრძოლი, ძველი მეგობარი, ძველი მეთვალყურე, ძველი მეურნე, ძველი მოკამათე, ძველი მოკარნახე, ძველი მოჭიდავე, ძველი მუშა, ძველი მწიგნობარი, ძველი პედაგოგი, ძველი რევოლუციონერი, ძველი რკინიგზელი, ძველი სემინარისტი, ძველი ქართველი, ძველი შევარდენელი, ძველის - ძველი, ძია, ძია ვასო, ძია კობა, ძიკი მარგალი, ძიმითელი მეჩანგე, ძნელაძე, ძუელი სემინარისტი, ძუკუ

კირილე წუთისოფლელი, , წ -, წ - ბელი, წ - ი, წ - ი., წ - ლი, წ - რი., წ., წ. - ნ., წ. ე. ი . წერეთელი, წ. იმედაშვილი, წაველა, წაკოლა, წაკოლა - ც., წაკოლა ერაძე, წალენჯიხელი, წამებული, წეველი, წევრთაგანი, წენგოს მურაბა, წერეთელი, წვეთი, წვრილი მრეწველი, წიგნაძე, წიგნების გამყიდველი ლაყლაყაძე, წითელ - რაზმელი, წითელი ვასო, წითელი მხედარი, წითელფერაძე, წიკარაძე, წინ - არი, წინა, წინა - ვარ, წინა - ძღვარი, წინამძღვ - არი, წინამძღვარ - ი, წინამძღვარი, წინანდელი, წინხადუელი, წიფერჩელი, წიფნარელი, წიქარიშვილი, წიქედელი, წიწა, წიწაკა, წიწვიანიძე, წიწმატი, წიწოთ კარატიელი, წკიპურტაძე, წკიპურტი, წმინდა გიორგი, წუთისოფლელი, წყალტუბელი, წყალტუბოელი, წყვია, წყვიასი

, ჭ - ია, ჭ - ლა, ჭ - ლი, ჭ - ლი ბ - კი, ჭ - ნი, ჭ - ოლა, ჭ - ოლია, ჭ - შვილი, ჭ., ჭ. - ოლია, ჭ. ა., ჭ. ბარელი, ჭ. გ. - რი, ჭ. გაბო, ჭ. გერი, ჭ. გოგიბერია, ჭ. მიხელაშვილი, ჭ. მიხელიძე, ჭ. ოლა, ჭ. ოლია, ჭ. უმბაძე, ჭა - ნი, ჭაბუა მდივანბეგი, ჭაგნელი ბზიკი, ჭალადიდელი, ჭალელი, ჭანელი, ჭანი, ჭანჭათელი, ჭარ, ჭარ., ჭარი, ჭაღარა, ჭაღარა ვანო, ჭეია, ჭელიძე, ჭექა - ქუხილი, ჭეშმარიტოვი, ჭია, ჭია - დ, ჭია - მაია, ჭია - ჭამია, ჭია - ჭიაში, ჭია ჭამია, ჭიათურელი ეშმაკი, ჭილიმუზაშვილი, ჭინათელი, ჭინკა, ჭინჭარი, ჭინჭრაქა, ჭიოთელი, ჭირისუფალი, ჭიტა, ჭიტა !, ჭიფხ., ჭიჩოელი, ჭიჭა, ჭიჭე კოტორი, ჭიჭიკო, ჭიჭიკო ლაილაშელი, ჭკუა - მხიარული, ჭკუის კოლოფი, ჭობი, ჭოეთელი, ჭოლ - ია, ჭოლა, ჭოლეველი, ჭოლია, ჭოლოკავა, ჭომელი მოწაფე, ჭონელი, ჭოპოსანი, ჭოტი, ჭოჭოლა, ჭრ - შვილი, ჭრ. შვილი, ჭუკლია, ჭყაპოსანი, ჭყაპშანელი, ჭყაფშანელი

მ. პ. ლ - ვა ხორგელი, ხ - ა, ხ - დ - ი, ხ - ზ - ი, ხ - ი, ხ - ლელი, ხ - შვილი, ხ., ხ. - ლი, ხ. გ., ხ. ე., ხ. ვ - ლი, ხ. ვ - სა, ხ. ვ., ხ. ვარდოშვილი, ხ. ზ - ლი, ხ. ი., ხ. ი. ნ., ხ. ოდიშელი, ხ. სპ., ხ. შ - ლი, ხ. შ., ხ. შროშანიძე, ხ. ციხისთავი, ხათაბალელი, ხაირ ხაიროღლუ, ხაირი ოღლუ, ხაკო უჩარდია, ხალხის შვილი, ხალხოსანი, ხამხაძე, ხან, ხან - ზელი, ხან - თან, ხან - ი, ხანი, ხაჟ - გერ, ხარდარ - ტოგო, ხარიტინი, ხარიტონ ვარდოშვილი, ხარიტონ მაკენტინ, ხარონი, ხარფუხელი, ხარფუხელი აპალონა, ხასან, ხასანა, ხაშმელი, ხაშმელი კრაზანა, ხაშმელი ჩაქუჩი, ხახე, ხახონი, ხაჯეი, ხაჯიბაბა, ხეველი, ხევისპირელი, ხევისუბნელი, ხეთაგური, საშა, ხეთელი, ხელაევი, ხელთუბნელი, ხელი, ხელოსანი, ხელოსანი ლაზარე, ხელოსანი ნოშრევანი, ხელოსანი ნოშრევანიძე, ხელოქა, ხელოქა ტაინოვი, ხეობელი, ხეობისპირელი, ხეფინისხეველი, ხეჩუაშვილი, გიგო, ხვალიკო დღევანდელაძე, ხვალიკო დღევანდლაძე, ხვამლელი, ხვამლისპირელი, ხვითო, ხვლიკი, ხი, ჰო !, ხიდისთაველი, ხიდისთაველი მუშა, ხით - ხით, ხიმიკაურთ ქალი, ხიმშელი, ხირხელიძე, ხიტა, ხიც - ხიც, ხლაფორთაძე, ხლაფორთი, ხლისტი, ხმელი სიმონა, ხმოსანი, ხნიერი სტალარი, ხობისპირელი, ხოვლელი მიხო, ხოზიკა, ხოილ სარქისა, ხომალდელი, ხომლელი, ხონელი, ხონელი შარაშიძე, ხორეთელი, ხორეშან გვერდწითელი, ხორეშან ლოყაწითელი, ხორეშანა გვერდწითელი, ხორველა, ხორნაბუჯელი, ხორშელი, ხოსია შროშანელი, ხოსია შროშანიძე, ხოსიტოვი, ხოსრო, ხოტეველი, ხოჯა - ხანი, ხუდავერდოვი, ხუმარა, ხუნალიძე, ხუნწელი მუშა, ხუნხუზა, ხუროშვილი, ხუსეინი, ხუტა, ხუტა ფოთელი, ხუცისშვილი, ხუცუა, ხუხუნი

ჯ - აშა, ჯ - ლი, ჯ - ლი ს., ჯ - უ, ჯ - ფ - შა, ჯ - ფაშა, ჯ - შვილი, ჯ., ჯ. - ფ., ჯ. - ფაშა, ჯ. ბ., ჯ. კოლხი, ჯ. მ., ჯ. მერკველი, ჯ. ნ., ჯ. რიჟა, ჯ. ს., ჯ. ფ., ჯ. შალიკაშვილი, ჯ. შოთაძე, ჯ. ჯ., ჯ. ჯორჯი, ჯა - უ, ჯავა, ჯავახელი, ჯავახი, ჯავახიშვილი, მ., ჯავახიშვილი, მიხეილ, ჯავიდ - ბეი, ჯავშანიძე, ჯავშნიანი, ჯაიანი, ჯაიდარ ასტრალი, ჯაკუ, ჯამბული, ჯამოსბერიშვილი, ჯან ! - ჯან - გრი, ჯან - ბეზარი, ჯან - გრი, ჯან - ვერდი, ჯან ბეზარი, ჯან., ჯანათელი, ჯანგრი (მარიჯანთან ერთად), ჯანდაბა, ჯანდიერიშვილი, ჯანვერდი, ჯანი, ჯანიკო, ჯანუკი, ჯარჯი ფხოველი, ჯაფ - სათ, ჯაფ. რაჭველი, ჯაფარ - ფაშა, ჯაფარ რაჭველი, ჯაყელი, ჯაჭვაძე, ჯაჯუ, ჯემალი, ჯვარელი, ჯვაროსნელი, ჯვებე დუმბავა, ჯიბგირი, ჯიბერტი, ჯიბილ, ჯიბილა, ჯიბო ჯიმერი, ჯიბრაელი, ჯიბრეილ, ჯიბრიელი, ჯიბღა, ჯივანა, ჯიმითელი, ჯიმშელიშვილი, ჯიმშერ, ჯიმშერიძე, ჯიოვანელი, ჯიოვანი, ჯიუსი, ჯიუტიტო, ჯიღია, ჯიხაიშელი, ჯიხაიშელი გოჩა, ჯომაღელი, ჯონ - მორის, ჯონდო, ჯონელი მერკველი, ჯონჯოლი, ჯორჯ კობი, ჯორჯი, ჯორჯიკია, ჯაჯუ, ჯუანშერ, ჯუგაანელთაგანი, ჯუმბერ ოდიშელი, ჯუმლა, ჯურიკიძე ილ. ალხაზას - შვილი

ჰ., ჰ. - ძე, ჰ. გრინევსკი, ჰ. დიანი, ჰ. ჳ., ჰავლაბრელი, ჰაზირა, ჰაი არმენ, ჰაიდაგეთის სოფლელი, ჰამალი, ჰამმალ, ჰამუთ - ბეი, ჰამუთბეი, ჰარი ჰარალიშვილი, ჰარიკი, ჰასან ონიკაზი, ჰაჯი - ომარ - ეფენდი, ჰე, ჰეკ ფინი, ჰერ - ბა, ჰერაკლიუს ტატი, ჰერკულეს ყანჩელი, ჰერკულესი, ჰექტორი, ჰმ !, ჰმ., ჰომო, ჰოპ - ჰოპ, ჰოტროველა, ჰუგო ნარვილი, ჰუსეინ

ჵ გულმხეთქელაძე, ჵ.

კ. – ნიძე, – **, – ი. ზ.

—бор

Ябак чичеги

А, Вардин, Зр. [зритель], ბაირონა, ბროშკა მაშო, ზ., კ - კი, კოჩობა, მადამ ტიცი, მუშვან, პატარა გიორგი, საქართველოს პირველი კაცი, სევერსკი, ყრუ ვანო, შა, ხათა გიორგი, ჯორიკო

- ე, 4 (დ - ონი), 904 (900= შ., 4 = დ), Pro domo sua, Златорунский, ა / შ., აბაზგი გრამატიკოსი, ალ - ლი, არზუმ ბიზა, ბ., ბაგრატ დიდი, ბალაჯან, ბაქარ ქართლელი, დაფი, დვორიანინი, ესომ, ვაკელი, ველის - სა, ია ძე, კნიაზ კოლა, კოსოლაპ, კრეტ ხიმერსკი, მე გახლავარ, მთის კომპოზიტორი, მიწა, მომაკვდავი მიხ., მომაკვდავი მიხეილ ი., მუშათა ბრიგადა, მუშის ბრიგადა, ნ. ნ. ( ნომენ ნესციო ), ნ. ჩხიკვაძე და გ. ჩხეიძე, ნ..., ნაჩობნარი, ნაჩხოზი, ნემო, პავ. ჩინსკი, პლატონ ფილოსოფოსი, პრიგავარის ღვდელი, რუბლდვაციტ, საგარეჯოს მამა, საქ. ასოთამწყობი, სიმახინჯის ავტორი, სიმონ, სლუჩაინი, ქრისტეფორე ტფილისის დირექტორი, ქსნელი მიხ - ი, ღ., ყარა მაიორი, შ. დს, შავი სიმონი, ჩიტი, ძე, , ჰოლლრაიტ, „დროების“ ქუთაისელი თანამშრომელი, „კო“ ..., „კრებულის“ მკითხველი

, № 1, № 49, № 5, № №, №. №., №№

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9