<

, ააბაბანებ-ს, ააბაკუნებ-ს, ააბამ-ს, ააბარგებ-ს, ააბარგვინებ-ს, ააბზინებ-ს, ააბზრიალებ-ს, ააბიბინებ-ს, ააბიჯებ-ს, ააბნევ-ს, ააბობოქრებ-ს, ააბრაგუნებ-ს, ააბრუნებ-ს, ააბრწყინებ-ს, ააბუზღუნებ-ს, ააბუმბულებ-ს, ააბურთავებ-ს, ააბღავლებ-ს, ააგალობებ-ს, ააგდებ-ს, ააგდებინებ-ს, ააგებ-ს, ააგებინებ-ს, ააგიზგიზებ-ს, ააგლეჯ-ს, ააგორებ-ს, ააგორებინებ-ს, ააგრიალებ-ს, ააგრილებ-ს, ააგროვებ-ს, ააგულიანებ-ს, აადამიანებ-ს, აადგმევინებ-ს, აადენ-ს, აადვილებ-ს, აადუღებ-ს, აადუღებინებ-ს, აავარდისფრებ-ს ║ ავარდისფერებ-ს, აავებ-ს, აავსებ-ს, აავსებინებ-ს, ააზელინებ-ს, ააზვავებ-ს, ააზვირთებ-ს, ააზმუვლებ-ს, ააზრიალებ-ს, ააზუზუნებ-ს, აათავებ-ს, აათამაშებ-ს, აათვალიერებ-ს, აათვისებინებ-ს, აათლი-ს, აათრევინებ-ს, ააკაკუნებ-ს, ააკანკალებ-ს, ააკაფვინებ-ს, ააკაშკაშებ-ს, ააკაწკაწებ-ს, ააკვნესებ-ს, ააკიდებინებ-ს, ააკივლებ-ს, ააკლებინებ-ს, ააკნავლებ-ს, ააკრავ-ს, ააკრაჭუნებ-ს, აალაგებ-ს, აალაპარაკებ-ს, აალესვინებ-ს, აალოკვინებ-ს, აამაღლებ-ს, აამბობინებ-ს, აამეტყველებ-ს, აამოქმედებ-ს, აამოძრავებ-ს, აამჟავებ-ს, აამტვერებ-ს, აამტვრევ-ს, აამუშავებ-ს, აამუშავებინებ-ს, აამღერებ-ს, აამღვრევ-ს, აამშრალებ-ს, აანგრევ-ს, აანთებ-ს, აანთებინებ-ს, ააორთქლებ-ს, ააოხრებ-ს, ააოხრებინებ-ს, ააპარებ-ს, აარბენინებ-ს, აარიდებ-ს, აარტყამ-ს, აარღვევ-ს, აარჩევ-ს, აარჩევინებ-ს, აასრულებ-ს, აასწავლი-ს, აატალახებ-ს, აატირებ-ს, აატკივებ-ს, აატრიალებ-ს, ააფარებ-ს, ააფეთქებ-ს, ააფრენ-ს, ააფრიალებ-ს, ააფხავებ-ს, ააქანავებ-ს, ააქვ-ს, ააქვითინებ-ს, ააღებ-ს, ააღებინებ-ს, ააღორძინებ-ს, ააყაყანებ-ს, ააყენებ-ს, ააყეფებ-ს, ააყვირებ-ს, ააყივლებ-ს, ააყირავებ-ს, ააყიყინებ-ს, ააყროყინებ-ს, ააშენებ-ს, ააშენებინებ-ს, ააშვებინებ-ს, ააშიშხინებ-ს, ააშორებ-ს, ააჩხავლებ-ს, ააჩხაკუნებ-ს, ააცდენ-ს, ააცმაცუნებ-ს, ააცოცდებ-ა, ააცრემლებ-ს, ააცქერდებ-ა, ააძაგძაგებ-ს, ააძვრენ-ს, ააწევინებ-ს, ააწერინებ-ს, ააწიოკებ-ს, ააწკავწკავებ-ს, ააწკლაპუნებ-ს, ააწკრიალებ-ს, ააწონინებ-ს, ააწრიპინებ-ს, ააწყვეტ-ს, ააჭიხვინებ-ს, ააჭრელებ-ს, აახამხამებ-ს, აახდევინებ-ს, აახლებ-ს II, აახლებ-ს Ι, აახმაურებ-ს, აახრიალებ-ს, აახტუნებ-ს, ააჯანყებ-ს, აბა, აბა-დელია, აბა-ჰე, აბაასებ-ს, აბაბანდებ-ა, აბაბანებ-ს, აბაბანება, აბაბანებული, აბაგუნდებ-ა, აბაგუნებ-ს, აბაგუნება, აბაგუნებული, აბადოკი, აბავშვებ-ს, აბაზანა, აბაზი, აბაზისოდენა, აბათილებინებ-ს, აბათქუნდებ-ა, აბათქუნებ-ს, აბათქუნება, აბათქუნებული, აბაკი, აბაკუნდებ-ა, აბაკუნებ-ს, აბაკუნება, აბალახდებ-ა, აბალახებ-ს, აბალახება, აბალახებული, აბალე, აბამ-ს, აბანავებ-ს, აბანაკებ-ს, აბანდებ-ს, აბანებ-ს, აბანო, აბანოში, აბანცალდებ-ა, აბანცალებ-ს, აბანცალებული, აბაჟური, აბაჟურიანი, აბარბაცდებ-ა, აბარბაცებ-ს, აბარბაცება

, ბა, ბა, ბა!, ბაალი, ბაასი, ბაასობ-ს, ბაბა, ბაბანებ-ს, ბაბანი, ბაბანიკი, ბაბაყული (ბაიყუში), ბაბაჭუა, ბაბილო, ბაბო II ბებია II დიდედა, ბაბუა II პაპა, ბაბუასაგძალა, წითელი კუნელი, ბაბუაჩემი II პაპაჩემი: საკუთარი ბაბუა, პაპა, ბაბუაწვერა, ბაგა I, ბაგა II, ბაგა-ბაღი, ბაგაბუგი, ბაგაჟი, ბაგბაგებ-ს, ბაგბაგი, ბაგე, ბაგეგამშრალი, ბაგეგაპობილი, ბაგედაშაშრული, ბაგეთაფლიანი, ბაგემოკუმული, ბაგეტი, ბაგვი, ბაგინი, ბაგირაკი, ბაგირგზა, ბაგირი, ბაგირსათრეველა, ბაგისმიერი, ბადაგი, ბადაგოვანი, ბადალი, ბადე, ბადებ-ს, ბადება, ბადექონი, ბადეჯებირი, ბადია, ბადიმი, ბადისებრი II ბადის მსგავსი, ბადიში, ბადლად, ბადმინტონი, ბადრაგი, ბადრი, ბადრიჯანი, ბადრო, ბადურა, ბავშვდებ-ა, ბავშვებიანად, ბავშვი, ბავშვიანი, ბავშვობ-ს, ბავშვობა, ბავშვობისდროინდელი, ბავშვურად, ბავშვური, ბაზა I, ბაზა II, ბაზაზი, ბაზაზხანა, ბაზალტი, ბაზარი, ბაზი, ბაზილიკა, ბაზისი, ბაზოფობია, ბაზრობა, ბაზრული, ბათილდებ-ა, ბათილი, ბათინკა, ბათმანი, ბათქაბუთქი, ბათქანი, ბათქაში, ბათქაშიანი, ბათქი, ბათქუნებ-ს, ბათქუნი, ბაია I, ბაია II, ბაია III, ბაიათი, ბაიბური: ბაიბური არ ისმის, ბაითალმანი, ბაიკა, ბაინდურა, ბაირამი, ბაირამობ-ს, ბაირამობა, ბაირაღი, ბაირახტარი, ბაირონიზმი, ბაიყუში, ბაიყუშობ-ს, ბაიყუშობა, ბაკაბუკი, ბაკალავრი, ბაკალავრიატი, ბაკალეა, ბაკანი, ბაკენბარდი, ბაკი I, ბაკი II, ბაკი-ბუკი, ბაკლა, ბაკუნი, ბალ-მასკარადი, ბალაგანი, ბალადა, ბალავარი, ბალალაიკა, ბალამწარა, ბალანაბურძგნილი, ბალანაშლილი, ბალანგალოკილი, ბალანგარა, ბალანგარი, ბალანი, ბალანსი, ბალანსირება, ბალანსირი, ბალარჯი, ბალახბულახი, ბალახგადავლილი, ბალახეული II ბალახეულობა, ბალახი, ბალახიანი, ბალახისფერი, ბალახმოდებული II ბალახმორეული, ბალახმოძალებული, ბალახნარი, ბალახობ-ს, ბალახოვანი, ბალბა, ბალბალუკა, ბალდახინი, ბალერინა, ბალეტი, ბალეტმაისტერი, ბალზამი, ბალზამირება, ბალთა, ბალთავ-ს, ბალთაკი, ბალთვა, ბალთიანი, ბალი I, ბალი II, ბალი III, ბალისტიკური, ბალიში, ბალკანისტიკა, ბალკონი, ბალნეოთერაპია, ბალნეოლოგი, ბალნეოლოგია, ბალნიანი, ბალნურა, ბალონი, ბალღამი, ბალღამიანი, ბალღებიანი, ბალღი, ბალღიანი, ბალღივით, ბალღობ-ს, ბალღობა, ბალღოჯი, ბალღური, ბამბა, ბამბაზია, ბამბანარევი, ბამბეული, ბამბეულობა, ბამბიანი, ბამბუკი, ბან-ს, ბანაკდებ-ა, ბანაკი, ბანაკობ-ს, ბანალურობა, ბანანი, ბანაობ-ს, ბანაობა, ბანგავ-ს, ბანგდალეული, ბანგვა, ბანგი, ბანგიანი

გა(ს)ცილდებ-ა, გა(ჰ)ყვებ-ა, გა(ჰ)ყვირი-ს, გააადამიანებ-ს, გააადვილებ-ს, გააავაზაკებ-ს, გაააზრიანებ-ს, გააათასკეცებ-ს, გააალმასებ-ს, გააამაყებ-ს, გააანალიზებ-ს, გააანჩხლებ-ს, გაააქტიურებ-ს, გააახალგაზრდავებ-ს, გააახლებ-ს, გააბავშვებ-ს, გააბამ-ს, გააბანებ-ს, გააბატონებ-ს, გააბედვინებ-ს, გააბედნიერებ-ს, გააბევრებ-ს, გააბეზრებ-ს, გააბიჯებ-ს, გააბოროტებ-ს, გააბრაზებ-ს, გააბრტყელებ-ს, გააბრუნებ-ს, გააგანიერებ-ს, გააგდებ-ს, გააგებინებ-ს, გააგემრიელებ-ს, გააგზავნი-ს, გააგიჟებ-ს, გააგონებ-ს, გააგორებ-ს, გააგრძელებ-ს, გააგრძელებინებ-ს, გააგულადებ-ს, გაადევნებ-ს, გაადვილდებ-ა, გაადიდებინებ-ს, გაადნობ-ს, გააერთგულებ-ს, გააერთიანებ-ს, გაავარჯიშებ-ს, გაავდებ-ა, გაავდრდებ-ა, გაავდრებული, გაავლებ-ს, გაავრცელებ-ს, გაავსებინებ-ს, გააზარმაცებ-ს, გააზატდებ-ა, გააზრდევინებ-ს, გააზრება, გააზრებული, გაათავებ-ს, გაათავისუფლებ-ს, გაათანაბრებ-ს, გაათბობ-ს, გაათეთრებ-ს, გაათრევ-ს, გაათხელებ-ს, გაათხოვებ-ს, გააიაფებ-ს, გააკერვინებ-ს, გააკერპებ-ს, გააკვანძინებ-ს, გააკვეთინებ-ს, გააკრიალებ-ს, გაალამაზებ-ს, გაალაჩრებ-ს, გაალღობ-ს, გაამაგრებ-ს, გაამართლებ-ს, გაამარტივებ-ს, გაამაღლებ-ს, გაამაყდებ-ა, გაამგელებ-ს, გაამდიდრებ-ს, გაამელოტებ-ს, გაამეფებ-ს, გაამთელებ-ს, გაამლაშებ-ს, გაამოს!, გაამჟავებ-ს, გაამჟღავნებ-ს, გაამრავლებ-ს, გაამტუტებ-ს, გაამუხანათებ-ს, გაამშვენებ-ს, გაამშვენიერებ-ს, გაამწარებ-ს, გაამწვავებ-ს, გაამწკრივებ-ს, გაანადგურებ-ს, გაანაზებ-ს, გაანათებ-ს, გაანაწილებ-ს, გაანაწყენებ-ს, გაანელებ-ს, გაანიავებ-ს, გაანძრევ-ს, გააორგულებ-ს, გააორებ-ს, გააორმაგებ-ს, გააოსტატებ-ს, გააოფლიანებ-ს, გააოცებ-ს, გააპარებ-ს, გააპობ-ს, გააპრიალებ-ს, გააპროტესტებ-ს, გააჟივებ-ს, გაარემონტებ-ს, გაარეტებ-ს, გაართობ-ს, გაარტყამ-ს, გაარღვევ-ს, გაარჩევ-ს, გაარწევ-ს, გაარხევ-ს, გაასამართლებ-ს, გაასაღებ-ს, გაასაჩუქრებ-ს, გაასესხებ-ს, გაასვენებ-ს, გაასისხლიანებ-ს, გაასულელებ-ს, გაასუფთავებ-ს, გაასუქებ-ს, გაასქელებ-ს, გაასწორებ-ს, გაასწორებინებ-ს, გაასწრებ-ს, გაატალახიანებ-ს, გაატან-ს, გაატარებ-ს, გაატარებინებ-ს, გაატიალებ-ს, გაატიტვლებ-ს, გააუბედურებ-ს, გააუთოებ-ს, გააუმჯობესებ-ს, გააუპატიურებ-ს, გააუქმებ-ს, გააფორმებინებ-ს, გააფრენ-ს, გააფრთხილებ-ს, გააქარწყლებ-ს, გააქექინებ-ს, გააქვავებ-ს, გააქირავებ-ს, გააქრობ-ს, გააღარიბებ-ს, გააღატაკებ-ს, გააღებ-ს, გააღვიძებ-ს, გააღივებ-ს, გააღონივრებ-ს II გააღონიერებ-ს, გააყვითლებ-ს, გააყოჩაღებ-ს, გააყრუებ-ს, გააშავებ-ს, გააშეშებ-ს, გააშველებ-ს, გააშრობ-ს, გააშუქებ-ს, გააჩანაგებ-ს, გააჩაღებ-ს, გააჩენ-ს, გააჩენინებ-ს, გააჩნი-ა (აქვს, ჰყავს), გააჩუმებ-ს, გააჩქარებ-ს, გააცდენ-ს, გააცდენინებ-ს, გააცივებ-ს, გააცნობ-ს, გააცხადებ-ს, გააცხელებ-ს, გააძევებ-ს, გააძრობ-ს, გააწამებ-ს, გააწვრილებ-ს, გააჭაღარავებ-ს, გააჭენებ-ს, გააჭკნობ-ს, გაახალისებ-ს, გაახანგრძლივებ-ს, გაახელ-ს, გაახვევ-ს, გაახმობ-ს, გაახსენდებ-ა, გაახსენებ-ს, გაახსნევინებ-ს, გაახურებ-ს, გაახურებინებ-ს, გააჯავრებ-ს

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9