-

დაგორება

<

,

, ააბაბანებ-ს, ააბაკუნებ-ს, ააბამ-ს, ააბარგებ-ს, ააბარგვინებ-ს, ააბზინებ-ს, ააბზრიალებ-ს, ააბიბინებ-ს, ააბიჯებ-ს, ააბნევ-ს, ააბობოქრებ-ს, ააბრაგუნებ-ს, ააბრუნებ-ს, ააბრწყინებ-ს, ააბუზღუნებ-ს, ააბუმბულებ-ს, ააბურთავებ-ს, ააბღავლებ-ს, ააგალობებ-ს, ააგდებ-ს, ააგდებინებ-ს, ააგებ-ს, ააგებინებ-ს, ააგიზგიზებ-ს, ააგლეჯ-ს, ააგორებ-ს, ააგორებინებ-ს, ააგრიალებ-ს, ააგრილებ-ს, ააგროვებ-ს, ააგულიანებ-ს, აადამიანებ-ს, აადგმევინებ-ს, აადენ-ს, აადვილებ-ს, აადუღებ-ს, აადუღებინებ-ს, აავარდისფრებ-ს ║ ავარდისფერებ-ს, აავებ-ს, აავსებ-ს, აავსებინებ-ს, ააზელინებ-ს, ააზვავებ-ს, ააზვირთებ-ს, ააზმუვლებ-ს, ააზრიალებ-ს, ააზუზუნებ-ს, აათავებ-ს, აათამაშებ-ს, აათვალიერებ-ს, აათვისებინებ-ს, აათლი-ს, აათრევინებ-ს, ააკაკუნებ-ს, ააკანკალებ-ს, ააკაფვინებ-ს, ააკაშკაშებ-ს, ააკაწკაწებ-ს, ააკვნესებ-ს, ააკიდებინებ-ს, ააკივლებ-ს, ააკლებინებ-ს, ააკნავლებ-ს, ააკრავ-ს, ააკრაჭუნებ-ს, აალაგებ-ს, აალაპარაკებ-ს, აალესვინებ-ს, აალოკვინებ-ს, აამაღლებ-ს, აამბობინებ-ს, აამეტყველებ-ს, აამოქმედებ-ს, აამოძრავებ-ს, აამჟავებ-ს, აამტვერებ-ს, აამტვრევ-ს, აამუშავებ-ს, აამუშავებინებ-ს, აამღერებ-ს, აამღვრევ-ს, აამშრალებ-ს, აანგრევ-ს, აანთებ-ს, აანთებინებ-ს, ააორთქლებ-ს, ააოხრებ-ს, ააოხრებინებ-ს, ააპარებ-ს, აარბენინებ-ს, აარიდებ-ს, აარტყამ-ს, აარღვევ-ს, აარჩევ-ს, აარჩევინებ-ს, აასრულებ-ს, აასწავლი-ს, აატალახებ-ს, აატირებ-ს, აატკივებ-ს, აატრიალებ-ს, ააფარებ-ს, ააფეთქებ-ს, ააფრენ-ს, ააფრიალებ-ს, ააფხავებ-ს, ააქანავებ-ს, ააქვ-ს, ააქვითინებ-ს, ააღებ-ს, ააღებინებ-ს, ააღორძინებ-ს, ააყაყანებ-ს, ააყენებ-ს, ააყეფებ-ს, ააყვირებ-ს, ააყივლებ-ს, ააყირავებ-ს, ააყიყინებ-ს, ააყროყინებ-ს, ააშენებ-ს, ააშენებინებ-ს, ააშვებინებ-ს, ააშიშხინებ-ს, ააშორებ-ს, ააჩხავლებ-ს, ააჩხაკუნებ-ს, ააცდენ-ს, ააცმაცუნებ-ს, ააცოცდებ-ა, ააცრემლებ-ს, ააცქერდებ-ა, ააძაგძაგებ-ს, ააძვრენ-ს, ააწევინებ-ს, ააწერინებ-ს, ააწიოკებ-ს, ააწკავწკავებ-ს, ააწკლაპუნებ-ს, ააწკრიალებ-ს, ააწონინებ-ს, ააწრიპინებ-ს, ააწყვეტ-ს, ააჭიხვინებ-ს, ააჭრელებ-ს, აახამხამებ-ს, აახდევინებ-ს, აახლებ-ს II, აახლებ-ს Ι, აახმაურებ-ს, აახრიალებ-ს, აახტუნებ-ს, ააჯანყებ-ს, აბა, აბა-დელია, აბა-ჰე, აბაასებ-ს, აბაბანდებ-ა, აბაბანებ-ს, აბაბანება, აბაბანებული, აბაგუნდებ-ა, აბაგუნებ-ს, აბაგუნება, აბაგუნებული, აბადოკი, აბავშვებ-ს, აბაზანა, აბაზი, აბაზისოდენა, აბათილებინებ-ს, აბათქუნდებ-ა, აბათქუნებ-ს, აბათქუნება, აბათქუნებული, აბაკი, აბაკუნდებ-ა, აბაკუნებ-ს, აბაკუნება, აბალახდებ-ა, აბალახებ-ს, აბალახება, აბალახებული, აბალე, აბამ-ს, აბანავებ-ს, აბანაკებ-ს, აბანდებ-ს, აბანებ-ს, აბანო, აბანოში, აბანცალდებ-ა, აბანცალებ-ს, აბანცალებული, აბაჟური, აბაჟურიანი, აბარბაცდებ-ა, აბარბაცებ-ს, აბარბაცება

, ბა, ბა, ბა!, ბაალი, ბაასი, ბაასობ-ს, ბაბა, ბაბანებ-ს, ბაბანი, ბაბანიკი, ბაბაყული (ბაიყუში), ბაბაჭუა, ბაბილო, ბაბო II ბებია II დიდედა, ბაბუა II პაპა, ბაბუასაგძალა, წითელი კუნელი, ბაბუაჩემი II პაპაჩემი: საკუთარი ბაბუა, პაპა, ბაბუაწვერა, ბაგა I, ბაგა II, ბაგა-ბაღი, ბაგაბუგი, ბაგაჟი, ბაგბაგებ-ს, ბაგბაგი, ბაგე, ბაგეგამშრალი, ბაგეგაპობილი, ბაგედაშაშრული, ბაგეთაფლიანი, ბაგემოკუმული, ბაგეტი, ბაგვი, ბაგინი, ბაგირაკი, ბაგირგზა, ბაგირი, ბაგირსათრეველა, ბაგისმიერი, ბადაგი, ბადაგოვანი, ბადალი, ბადე, ბადებ-ს, ბადება, ბადექონი, ბადეჯებირი, ბადია, ბადიმი, ბადისებრი II ბადის მსგავსი, ბადიში, ბადლად, ბადმინტონი, ბადრაგი, ბადრი, ბადრიჯანი, ბადრო, ბადურა, ბავშვდებ-ა, ბავშვებიანად, ბავშვი, ბავშვიანი, ბავშვობ-ს, ბავშვობა, ბავშვობისდროინდელი, ბავშვურად, ბავშვური, ბაზა I, ბაზა II, ბაზაზი, ბაზაზხანა, ბაზალტი, ბაზარი, ბაზი, ბაზილიკა, ბაზისი, ბაზოფობია, ბაზრობა, ბაზრული, ბათილდებ-ა, ბათილი, ბათინკა, ბათმანი, ბათქაბუთქი, ბათქანი, ბათქაში, ბათქაშიანი, ბათქი, ბათქუნებ-ს, ბათქუნი, ბაია I, ბაია II, ბაია III, ბაიათი, ბაიბური: ბაიბური არ ისმის, ბაითალმანი, ბაიკა, ბაინდურა, ბაირამი, ბაირამობ-ს, ბაირამობა, ბაირაღი, ბაირახტარი, ბაირონიზმი, ბაიყუში, ბაიყუშობ-ს, ბაიყუშობა, ბაკაბუკი, ბაკალავრი, ბაკალავრიატი, ბაკალეა, ბაკანი, ბაკენბარდი, ბაკი I, ბაკი II, ბაკი-ბუკი, ბაკლა, ბაკუნი, ბალ-მასკარადი, ბალაგანი, ბალადა, ბალავარი, ბალალაიკა, ბალამწარა, ბალანაბურძგნილი, ბალანაშლილი, ბალანგალოკილი, ბალანგარა, ბალანგარი, ბალანი, ბალანსი, ბალანსირება, ბალანსირი, ბალარჯი, ბალახბულახი, ბალახგადავლილი, ბალახეული II ბალახეულობა, ბალახი, ბალახიანი, ბალახისფერი, ბალახმოდებული II ბალახმორეული, ბალახმოძალებული, ბალახნარი, ბალახობ-ს, ბალახოვანი, ბალბა, ბალბალუკა, ბალდახინი, ბალერინა, ბალეტი, ბალეტმაისტერი, ბალზამი, ბალზამირება, ბალთა, ბალთავ-ს, ბალთაკი, ბალთვა, ბალთიანი, ბალი I, ბალი II, ბალი III, ბალისტიკური, ბალიში, ბალკანისტიკა, ბალკონი, ბალნეოთერაპია, ბალნეოლოგი, ბალნეოლოგია, ბალნიანი, ბალნურა, ბალონი, ბალღამი, ბალღამიანი, ბალღებიანი, ბალღი, ბალღიანი, ბალღივით, ბალღობ-ს, ბალღობა, ბალღოჯი, ბალღური, ბამბა, ბამბაზია, ბამბანარევი, ბამბეული, ბამბეულობა, ბამბიანი, ბამბუკი, ბან-ს, ბანაკდებ-ა, ბანაკი, ბანაკობ-ს, ბანალურობა, ბანანი, ბანაობ-ს, ბანაობა, ბანგავ-ს, ბანგდალეული, ბანგვა, ბანგი, ბანგიანი

გა(ს)ცილდებ-ა, გა(ჰ)ყვებ-ა, გა(ჰ)ყვირი-ს, გააადამიანებ-ს, გააადვილებ-ს, გააავაზაკებ-ს, გაააზრიანებ-ს, გააათასკეცებ-ს, გააალმასებ-ს, გააამაყებ-ს, გააანალიზებ-ს, გააანჩხლებ-ს, გაააქტიურებ-ს, გააახალგაზრდავებ-ს, გააახლებ-ს, გააბავშვებ-ს, გააბამ-ს, გააბანებ-ს, გააბატონებ-ს, გააბედვინებ-ს, გააბედნიერებ-ს, გააბევრებ-ს, გააბეზრებ-ს, გააბიჯებ-ს, გააბოროტებ-ს, გააბრაზებ-ს, გააბრტყელებ-ს, გააბრუნებ-ს, გააგანიერებ-ს, გააგდებ-ს, გააგებინებ-ს, გააგემრიელებ-ს, გააგზავნი-ს, გააგიჟებ-ს, გააგონებ-ს, გააგორებ-ს, გააგრძელებ-ს, გააგრძელებინებ-ს, გააგულადებ-ს, გაადევნებ-ს, გაადვილდებ-ა, გაადიდებინებ-ს, გაადნობ-ს, გააერთგულებ-ს, გააერთიანებ-ს, გაავარჯიშებ-ს, გაავდებ-ა, გაავდრდებ-ა, გაავდრებული, გაავლებ-ს, გაავრცელებ-ს, გაავსებინებ-ს, გააზარმაცებ-ს, გააზატდებ-ა, გააზრდევინებ-ს, გააზრება, გააზრებული, გაათავებ-ს, გაათავისუფლებ-ს, გაათანაბრებ-ს, გაათბობ-ს, გაათეთრებ-ს, გაათრევ-ს, გაათხელებ-ს, გაათხოვებ-ს, გააიაფებ-ს, გააკერვინებ-ს, გააკერპებ-ს, გააკვანძინებ-ს, გააკვეთინებ-ს, გააკრიალებ-ს, გაალამაზებ-ს, გაალაჩრებ-ს, გაალღობ-ს, გაამაგრებ-ს, გაამართლებ-ს, გაამარტივებ-ს, გაამაღლებ-ს, გაამაყდებ-ა, გაამგელებ-ს, გაამდიდრებ-ს, გაამელოტებ-ს, გაამეფებ-ს, გაამთელებ-ს, გაამლაშებ-ს, გაამოს!, გაამჟავებ-ს, გაამჟღავნებ-ს, გაამრავლებ-ს, გაამტუტებ-ს, გაამუხანათებ-ს, გაამშვენებ-ს, გაამშვენიერებ-ს, გაამწარებ-ს, გაამწვავებ-ს, გაამწკრივებ-ს, გაანადგურებ-ს, გაანაზებ-ს, გაანათებ-ს, გაანაწილებ-ს, გაანაწყენებ-ს, გაანელებ-ს, გაანიავებ-ს, გაანძრევ-ს, გააორგულებ-ს, გააორებ-ს, გააორმაგებ-ს, გააოსტატებ-ს, გააოფლიანებ-ს, გააოცებ-ს, გააპარებ-ს, გააპობ-ს, გააპრიალებ-ს, გააპროტესტებ-ს, გააჟივებ-ს, გაარემონტებ-ს, გაარეტებ-ს, გაართობ-ს, გაარტყამ-ს, გაარღვევ-ს, გაარჩევ-ს, გაარწევ-ს, გაარხევ-ს, გაასამართლებ-ს, გაასაღებ-ს, გაასაჩუქრებ-ს, გაასესხებ-ს, გაასვენებ-ს, გაასისხლიანებ-ს, გაასულელებ-ს, გაასუფთავებ-ს, გაასუქებ-ს, გაასქელებ-ს, გაასწორებ-ს, გაასწორებინებ-ს, გაასწრებ-ს, გაატალახიანებ-ს, გაატან-ს, გაატარებ-ს, გაატარებინებ-ს, გაატიალებ-ს, გაატიტვლებ-ს, გააუბედურებ-ს, გააუთოებ-ს, გააუმჯობესებ-ს, გააუპატიურებ-ს, გააუქმებ-ს, გააფორმებინებ-ს, გააფრენ-ს, გააფრთხილებ-ს, გააქარწყლებ-ს, გააქექინებ-ს, გააქვავებ-ს, გააქირავებ-ს, გააქრობ-ს, გააღარიბებ-ს, გააღატაკებ-ს, გააღებ-ს, გააღვიძებ-ს, გააღივებ-ს, გააღონივრებ-ს II გააღონიერებ-ს, გააყვითლებ-ს, გააყოჩაღებ-ს, გააყრუებ-ს, გააშავებ-ს, გააშეშებ-ს, გააშველებ-ს, გააშრობ-ს, გააშუქებ-ს, გააჩანაგებ-ს, გააჩაღებ-ს, გააჩენ-ს, გააჩენინებ-ს, გააჩნი-ა (აქვს, ჰყავს), გააჩუმებ-ს, გააჩქარებ-ს, გააცდენ-ს, გააცდენინებ-ს, გააცივებ-ს, გააცნობ-ს, გააცხადებ-ს, გააცხელებ-ს, გააძევებ-ს, გააძრობ-ს, გააწამებ-ს, გააწვრილებ-ს, გააჭაღარავებ-ს, გააჭენებ-ს, გააჭკნობ-ს, გაახალისებ-ს, გაახანგრძლივებ-ს, გაახელ-ს, გაახვევ-ს, გაახმობ-ს, გაახსენდებ-ა, გაახსენებ-ს, გაახსნევინებ-ს, გაახურებ-ს, გაახურებინებ-ს, გააჯავრებ-ს

და I, და II, და III, და IV, და ა.შ. II და ასე შემდეგ, და-ძმანი, დააავადებ-ს, დააავადმყოფებ-ს, დააამხანაგებ-ს, დააანგარიშებინებ-ს, დააარსებ-ს, დააარსებინებ-ს, დააახლოებ-ს, დააბაკუნებ-ს, დააბამ-ს, დააბანაკებ-ს, დააბანინებ-ს, დააბარბაცებ-ს, დააბარგებ-ს, დააბარგვინებ-ს, დააბარებ-ს, დააბარებინებ-ს, დააბარვინებ-ს, დააბარტყუნებ-ს, დააბასტურმებ-ს, დააბდღვნევინებ-ს, დააბდღვნი-ს, დააბეგვინებ-ს, დააბედებ-ს, დააბევებ-ს, დააბეზღებ-ს, დააბერებ-ს, დააბერტყავ-ს, დააბერტყვინებ-ს, დააბერწებ-ს, დააბეტონებ-ს, დააბეჩავებ-ს, დააბეჩავებინებ-ს, დააბეჭდავ-ს, დააბეჭდვინებ-ს, დააბეჯითებ-ს, დააბზრიალებ-ს, დააბინადრებ-ს, დააბინავებ-ს, დააბინავებინებ-ს, დააბიჯებ-ს, დააბიჯებინებ-ს, დააბლაგვებ-ს, დააბლანდვინებ-ს, დააბლატუნებ-ს, დააბმევინებ-ს, დააბნევ-ს I, დააბნევ-ს II, დააბნევინებ-ს, დააბნელებ-ს, დააბნელებინებ-ს, დააბოლებ-ს, დააბოლოებ-ს, დააბოლოებინებ-ს, დააბომბვინებ-ს, დააბორიალებ-ს, დააბორკვინებ-ს, დააბორკილებ-ს, დააბოტებს (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), დააბოყინებ-ს, დააბრალებს, დააბრაწვინებ-ს, დააბრახუნებ-ს, დააბრახუნებინებ-ს, დააბრიყვებ-ს, დააბრიყვებინებ-ს, დააბრკოლებ-ს, დააბრკოლებინებ-ს, დააბრმავებ-ს, დააბრმავებინებ-ს, დააბროწიალებ-ს, დააბრტყელებ-ს, დააბრუნებ-ს, დააბრუნებინებ-ს, დააბრუციანებ-ს, დააბრძანებ-ს, დააბრძენებ-ს, დააბრწყინდებ-ა, დააბუგვინებ-ს, დააბურავ-ს, დააბღავლებ-ს, დააგდებ-ს, დააგდებინებ-ს, დააგეგმარებ-ს, დააგეგმინებ-ს, დააგვევინებ-ს, დააგვიანდებ-ა, დააგვიანებ-ს, დააგვირგვინებ-ს, დააგზავნინებ-ს, დააგზნებ-ს, დააგიზგიზებ-ს, დააგირავებ-ს, დააგირავებინებ-ს, დააგლახავებ-ს, დააგლეს-ს, დააგლეჯინებ-ს, დააგონჯებ-ს, დააგორგლებ-ს, დააგორებ-ს (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), დააგორებინებ-ს, დააგრეხინებ-ს, დააგროვებ-ს, დააგროვებინებ-ს, დააგრძელებ-ს, დააგრძელებინებ-ს, დააგუბებ-ს, დააგუზგუზებ-ს, დააგუნდავებ-ს, დაადაბლებ-ს, დაადაბლებინებ-ს, დაადანაშაულებ-ს, დაადარდიანებ-ს, დაადასტურებ-ს, დაადასტურებინებ-ს, დაადაღვინებ-ს, დაადგამ-ს, დაადგებ-ა, დაადგენ-ს, დაადგენინებ-ს, დაადგმევინებ-ს, დაადე!, დაადებ-ს, დაადებინებ-ს, დაადექი, დაადიდებ-ს, დაადინჯებ-ს, დაადნებ-ა, დაადნობ-ს, დაადუმებ-ს, დაადუნებ-ს, დაადუღებ-ს, დაადუღებინებ-ს, დააეჭვიანებ-ს, დაავადდ-ა, დაავადდებ-ა, დაავადება, დაავადებული, დაავადმყოფება, დაავადმყოფებული, დაავალდებულებ-ს, დაავალიანებ-ს, დაავაჟკაცებ-ს, დაავარცხნინებ-ს, დაავიწროებ-ს, დაავიწროებინებ-ს, დაავიწყდებ-ა, დაავიწყებინებ-ს, დაავიწყებს, დაავლებ-ს I, დაავლებ-ს II, დაავლებინებ-ს, დაავსებ-ს, დაავსებინებ-ს, დააზავებ-ს, დააზარალებ-ს, დააზეპირებინებ-ს, დააზიანებ-ს, დააზიდებ-ს, დააზოგვინებ-ს, დააზომებ-ს, დააზომვინებ-ს, დააზრდევინებ-ს, დააზრობ-ს, დააზუსტებ-ს, დააზუსტებინებ-ს, დააზღვევ-ს, დააზღვევინებ-ს, დაათავებ-ს, დაათავებინებ-ს, დაათარიღებ-ს, დაათარიღებინებ-ს, დაათბობ-ს, დაათეთრებ-ს, დაათეთრებინებ-ს, დაათენდებ-ა, დაათესვინებ-ს, დაათვალიერებ-ს, დაათვალიერებინებ-ს, დაათვლევინებ-ს, დაათიბვინებ-ს, დაათმობინებ-ს, დაათოვ-ს, დაათრევ-ს (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), დაათრობ-ს, დაათხევ-ს, დაათხელებ-ს, დაათხელებინებ-ს, დაათხლეშ-ს, დაათხოვებ-ს, დაათხოვნინებ-ს, დაათხრევინებ-ს, დააიმედებ-ს, დააინტერესებ-ს, დააკავებ-ს

, ე.ი. (ესე იგი), ეადვილება (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ეალერსებ-ა, ეამაყება (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ეამბორებ-ა, ეამებ-ა, ეამხანაგებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ეახლებ-ა, ეაჯებ-ა, ებაასებ-ა, ებადებ-ა I, ებადებ-ა II, ებეგვებ-ა, ებევრებ-ა, ებერებ-ა, ებერტყებ-ა, ებზარებ-ა, ებილწებ-ა, ებინდებ-ა, ებმებ-ა, ებნევ-ა, ებოდიშებ-ა, ებრაელი, ებრაულ-ქრისტიანული, ებრაწებ-ა, ებრიცებ-ა, ებრძოლებ-ა, ებუგებ-ა, ებურდებ-ა, ებურთავებ-ა, ებურცებ-ა, ებუტებ-ა, ებღალებ-ა, ეგ, ეგდებ-ა, ეგებ II ეგება, ეგებებ-ა, ეგემრიელება, ეგენი, ეგეც, ეგვიპტე, ეგვიპტური, ეგზავნებ-ა, ეგზალტაცია, ეგზარქოსი, ეგზეგეტიკა, ეგზეკუცია, ეგზემა, ეგზემპლარი, ეგზოტიკური, ეგოიზმი, ეგოისტი, ეგოისტობა, ეგოისტური, ეგოცენტრიზმი, ეგრე, ეგრეთწოდებული, ეგრიხებ-ა, ედავება, ედარდებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ედგმებ-ა, ედგომებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ედებ-ა, ედემი, ედემისებური, ედიდებ-ა, ედრებ-ა, ედუდღუნებ-ა, ეეჭვებ-ა, ევაკუირება, ევანგელისტი, ევარცხნებ-ა, ევაჭრებ-ა, ევთია, ევიწროებ-ა, ევკალიპტი, ევლინებ-ა, ევოლუცია, ევოლუციური, ევრიკა, ევრისტიკული, ევროპა, ევროპეიზაცია, ევროპეიზმი, ევროპეისტიკა, ევროპელი, ევროპული, ევსებ-ა, ევფემიზმი, ევფონია, ეზარებ-ა, ეზიარებ-ა, ეზიდებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ეზიზღებ-ა, ეზო, ეზო-ეზო, ეზოიანი, ეთათბირებ-ა, ეთაკილებ-ა, ეთამაშებ-ა, ეთანხმებ-ა, ეთაყვანებ-ა, ეთერი, ეთიკა, ეთიკური, ეთილი, ეთნიკური, ეთნოგრაფი, ეთნოგრაფიული, ეთნოლოგი, ეთნოლოგია, ეთნოლოგიური, ეთოშებ-ა, ეთქვ-ა, ეთქმის (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ეთხოვებ-ა, ეთხრებ-ა, ეთხუპნებ-ა, ეკადრებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ეკალი, ეკამათებ-ა, ეკარგებ-ა, ეკარებ-ა, ეკეკლუცებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ეკეტებ-ა, ეკეცებ-ა, ეკვანძებ-ა, ეკვატორი, ეკვატორული, ეკვივალენტი, ეკვრებ-ა, ეკიდებ-ა, ეკითხებ-ა, ეკინკლავებ-ა, ეკიპაჟი, ეკლესია, ეკლესიური, ეკლექტიკა, ეკლიანი, ეკოლოგია, ეკოლოგიური, ეკონომია, ეკონომიკურ-პოლიტიკური, ეკონომიკურ-სტრატეგიული, ეკონომიკური, ეკრანი, ეკუთვნი-ს (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ეკურკურებ-ა, ელავ-ს (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ელამი, ელანდებ-ა, ელასტიკური, ელდა, ელეგანტური, ელეგიური, ელევ-ა, ელემენტარული, ელემენტი, ელენთა, ელექტრიფიკაცია, ელექტროდენი, ელექტროქსელი, ელვა, ელვარე, ელვარებ-ს (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ელვარება, ელვისებური, ელი-ს (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ელიაობა, ელნათურა, ელოდებ-ა, ელსადენი, ელფერი, ელჩი, ელჩობა, ემადლიერებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ემალებ-ა, ემალი, ემანჭებ-ა, ემართება I, ემართება II, ემართება III, ემარჯვებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ემასხარავებ-ა, ემახსოვრებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ემბლემა, ემბრიონი, ემეტებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ემზადებ-ა, ემიგრანტი, ემიგრაციული, ემოციური, ემტერებ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ემუდარებ-ა, ემუქრებ-ა, ემფატიკური, ემშვიდობებ-ა, ემჩნევ-ა (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), ემძიმებ-ა

, ვაგზალი, ვაგონი, ვაგონმშენებელი, ვაგონშემკეთებელი, ვადა, ვადაგასული, ვადაზე, ვადიანი, ვაზა, ვაზელინი, ვაზი, ვაზირი, ვაზნა, ვაი, ვაი-ვაგლახით, ვაი-ვუი, ვაიმე, ვაკანსია, ვაკანტური, ვაკე, ვალდებულება, ვალდებული, ვალენტობა, ვალი, ვალმოუხდელი, ვალმოხდილი, ვალსი, ვალუტა, ვანდალიზმი, ვანდალური, ვანილი, ვანილიანი, ვაჟი, ვაჟიშვილი, ვაჟკაცი, ვაჟკაცობა, ვაჟკაცური, ვარ, ვარამი, ვარაუდი, ვარგება, ვარგისი, ვარდებ-ა, ვარდი, ვარდისფერი, ვარვარ-ი, ვარია, ვარიანტი, ვარიაცია, ვარიაციული, ვარსკვლავი, ვარსკვლავიანი, ვარცლი, ვარცხნა, ვარჯიში II ვარჯიშობა, ვასალი, ვატმანი, ვაფლი, ვაქცინა, ვაშა!, ვაშლატამა, ვაშლი, ვაცი, ვაჭარი, ვაჭრობ-ს, ვაჭრობა, ვახშამი, ვახშმობ-ს, ვაჰ!, ვეგეტარიანელი, ვეგეტარიანული, ვედრება, ვეება, ვეებერთელა, ვეზირი, ველ-მინდორი, ველი, ველოდრომი, ველოსიპედი, ველური, ველურობა, ვენა, ვენაცვალე!, ვენახი, ვენერიული, ვერ, ვერა, ვერაგი, ვერაგობა, ვერაგული, ვერავითარი, ვერავინ, ვერავის, ვერანაირად, ვერანაირი, ვერანდა, ვერასგზით II ვერანაირად, ვერასდროს, ვერაფერი, ვერაფრით, ვერბალური, ვერდიქტი, ვერმიშელი, ვერსად, ვერსაიდან, ვერსაით, ვერსაითკენ, ვერსი, ვერსია, ვერსიფიკაცია, ვერტიკალური, ვერც, ვერცხლეული, ვერცხლი, ვერცხლისფერი, ვერცხლისწყალი, ვერძი, ვერხვი, ვერხვნარი, ვეტერანი, ვეტერინალური, ვეტერინარი, ვეტექიმი, ვეფხვი, ვექილი, ვეღარ, ვეღარავინ, ვეღარაფერი, ვეღარსად, ვეშაპი, ვზივარ, ვიბრაცია, ვიგინდარა, ვიდექი, ვიდრე, ვიზა, ვიზიტი, ვით, ვითარდებ-ა, ვითარება, ვითომ, ვითომც, ვილა, ვინ, ვინაობა: ჩემი ვინაობა რა საჭიროა შენთვის?, ვინმე, ვინღა, ვინც, ვინძლო, ვიოლინო, ვირთაგვა, ვირთევზა, ვირთხა, ვირი, ვირტუალური, ვირტუოზი, ვირუსი, ვირუსული, ვის, ვისაც, ვისზე, ვისი, ვისმეს, ვიტამინი, ვიტრინა, ვიქტორინა, ვიღა II ვინღა, ვიღაც, ვიცე, ვიწრო, ვიწროობა, ვიწროყელიანი, ვნებ-ს, ვნება I, ვნება II, ვნებიანი, ვნებითი გვარი, ვოდევილი, ვოკალი, ვოკალური, ვოლტი, ვოლუნტერი, ვრცელდებ-ა, ვრცელი, ვრცლად, ვულგარული, ვულკანი, ვულკანური

, ზადი, ზავდებ-ა, ზავდებიან, ზავი, ზამბაკი, ზამბარა, ზამბახი, ზამთარი, ზანგი, ზანდუკი, ზანზარი, ზანტი, ზარალდებ-ა, ზარალი, ზარბაზანი, ზარდამცემი: ზარდამცემი ამბავი, ზარი I, ზარი II, ზარიანი, ზარმაცი, ზარმაცობა, ზარწყალი, ზაფრანა, ზაფხული, ზაფხულობით, ზაქი, ზაჰესი (ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგური), ზეადამიანი, ზეადამიანური, ზებრა, ზებუნებრივი, ზეგ, ზეგავლენა, ზეგინდელი, ზედ, ზედა, ზედადგარი, ზედამხედველი, ზედამხედველობა, ზედაპირი, ზედაპირული, ზედაფენა, ზედაშე, ზედაც, ზედახორა, ზედგამოჭრილი: ზედგამოჭრილი დედაა, ზედიზედ, ზედმეტი, ზედმიწევნით, ზედმიწევნითი, ზედნადები, ზედნაშენი, ზედსართავი, ზევიდან, ზევით, ზევითა, ზევითკენ, ზეზე: ზეზე წამოდგა, ზეზეურად, ზეთი, ზეთიანი, ზეთისხილი, ზეიმი, ზეინკალი, ზეინკლობა, ზელ-ს, ზელა, ზემდგომი, ზემო, ზემოაღნიშნული, ზემოაღწერილი, ზემოდან, ზემოთ, ზენგური, ზენიტი, ზეპირად, ზეპირმეტყველება, ზეპირობ-ს, ზეჟანგი, ზერელე, ზერელედ, ზესიძე, ზესკნელი, ზეფირი, ზეშთაგონება, ზეცა, ზეციერი, ზეწარი, ზვავება, ზვავი I, ზვავი II, ზვაობა, ზვარაკი, ზვარი, ზვიადი, ზვიადობა, ზვიგენი, ზვინი, ზვირთი, ზიანდებ-ა, ზიანი, ზიარება, ზიდავ-ს, ზიდვა, ზიზღვა, ზიზღი, ზის, ზლუქუნი, ზმანება, ზმნა, ზმნიზედა, ზმნისწინი, ზნე, ზნე-ჩვეულება, ზნედაცემული, ზნეობა, ზნეობრივი, ზნექა, ზოგადი, ზოგან, ზოგვა, ზოგი, ზოგიერთი, ზოგჯერ, ზოდი, ზოდიაქური, ზოზინა, ზოზინი, ზოლ-ზოლად, ზოლი, ზოლიანი, ზომა I, ზომა II, ზომვა, ზომიერება, ზომიერი, ზონა, ზონალური, ზონარი, ზოოვეტერინარი, ზოოლოგი, ზოოლოგია, ზოოლოგიური, ზოოტექნიკოსი, ზოოტექნიკური, ზორბა, ზრდა, ზრდადი, ზრდი-ს, ზრდილობა, ზრდილობიანი, ზრიალებ-ს, ზრუნვა, ზუზუნებ-ს, ზუზუნი, ზუთხვა, ზუთხი, ზუმბა, ზურგი, ზურგიელი, ზურმუხტი, ზურნა, ზუსტდებ-ა, ზუსტი, ზუჩი, ზღაპარი, ზღაპრული, ზღარბი, ზღვა, ზღვარი, ზღვისპირი, ზღმარტლი, ზღუდე, ზღურბლი

, თაბაში II, თაბაშირი, თაბახი I, თაგვი, თადარიგი, თავ-პირი, თავ-ფეხი, თავადაზნაურობა, თავადი, თავაზიანი, თავაზიანობა, თავამდე, თავაშვებული, თავბედი, თავბრუ, თავბრუდახვეული, თავგადაგლეჯით, თავგადადებული, თავგადასავალი, თავგამეტებით, თავგამოდებით, თავგანწირული, თავგასული, თავგატეხილი, თავგზააბნეული, თავდადება, თავდადებული, თავდამსხმელი, თავდაპირველად, თავდაპირველი, თავდასხმა, თავდაუხურავი, თავდაღმა, თავდაღმართი, თავდაღუნული, თავდაცვა, თავდაცობილი, თავდაჭერილი, თავდახრილი, თავდახურული, თავდები, თავზარდამცემი, თავზარდაცემული, თავზარი, თავთავი, თავთუხი, თავი, თავიანთი, თავიანი I, თავიანი II, თავიდან, თავიდანვე, თავისებურად, თავისებურება, თავისებური, თავისთავად, თავისთვის, თავისი, თავისიანები, თავისმკვლელი, თავისმოჭრა, თავისნათქვამი, თავისუფალი, თავისუფლად, თავისუფლება, თავკაცი, თავკერძა, თავკომბალა, თავლა, თავლაფდასხმული, თავმდაბალი, თავმინებებული, თავმოკრული, თავმომაბეზრებელი, თავმომწონე, თავმომწონეობა, თავმოყვარე, თავმოყვარეობა, თავმოხდილი, თავმსხვილი, თავმჯდომარე, თავმჯდომარეობს, თავნი, თავპირდამტვრეული, თავპირდასისხლიანებული, თავრეტდასხმული, თავრეტი, თავსაბური, თავსაკრავი, თავსართი, თავსარქველი, თავსატეხი, თავსაფარი, თავსაფრიანი, თავსაყრელი, თავსაცემი, თავსაცობი, თავსახვევი, თავსახურავი, თავსახური, თავსხმა, თავქარიანი, თავქარიანობა, თავქვე, თავშალი, თავშედგმული, თავშეკავება, თავშესაფარი, თავშეუკავებელი, თავშეყრა, თავშიშველი, თავჩარგული, თავჩაქინდრული, თავჩაღუნული, თავცეცხლა, თავწასული, თავხე, თავხედი, თავხედობა, თათარა, თათარი, თათბირი, თათბირობ-ს, თათი, თათმანი, თათრული, თაიგული, თაკილი, თალათინი, თალგამი, თალიში, თალკი, თალმუდი, თალხი, თამამი, თამამობა, თამასუქი, თამაში, თამაშობ-ს, თამბაქო, თამელი, თამთამი, თან, თანაავტორი, თანაარსებობ-ს (მხ. ნაკ. აწმყ. წყებაში), თანაარსებობა, თანაბარი, თანაბარმნიშვნელოვანი, თანაბარფასეული, თანაბარძალიანი, თანაბრად, თანაგრძნობა, თანადგომა, თანაზომიერი, თანაკლასელი, თანამგზავრი, თანამგრძნობი, თანამდგომი, თანამდებობა, თანამებრძოლი, თანამედროვე, თანამედროვეობა, თანამიმდევრობა, თანამოაზრე, თანამომხსენებელი, თანამონაწილე, თანამოპასუხე, თანამშრომელი, თანასწორად, თანასწორი, თანასწორობა, თანასწორუფლებიანი, თანატოლი, თანაუგრძნობ-ს, თანაქალაქელი, თანაშემწე, თანახმა, თანახმად, თანდათან II თანდათანობით, თანდართული, თანდაყოლილი, თანდებული, თანმიმდევრობით, თანშეზრდილი, თანხა, თანხმდებ-ა, თანხმობა, თანხმოვანი, თაობ-ს, თაობა I, თაობა II, თაოსანი, თაოსნობა, თარაზო, თარგმანი, თარგმნა, თარგმნი-ს, თარგმნილი, თარეში, თართი

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9