*

ჟღჳნტი1

-

-ური

<

გატრიზავება, ელასამონი, [არიფი, [არღავანი], [აქავიტი, [ბახტი, [გიორგალი, [დამაშაგება, [დასტაქარი], [დივილი, [დუმანი, [ებძანა], [ეგინებინა], [ელმად, [ემონა], [ეშინოდა], [ეწყინა], [ვაკეთებ], [ვთამაშობ], [ვიკადრებ], [ვიკიდებ], [ვინთებ], [ვისხრდლებდი], [ვიტყვ]3, [ვიტყჳ]3, [ვიცინი], [ვიწყ, [ვლენ, [ზარიფი], [ზოზმაქი, [ზრზენა, [ზღვის ღმერთი, [თაბიბი, [თაბუნი, [თავდეგი], [თიაქულა, [თნება, [თუალწითელი, [კავლი, [კათედრა, [კანაქესვლიტარი, [კანთლვა1, [კელამიდა, [კიჟვა, [კირმანული, [კოკსადარა, [ლესტექო, [მადრაგორი], [მემეხსასტიკე, [მეპანდუქიონე, [მეპუნგიანე, [მეურნე, [მეყსიერება, [მეჭიმე, [მიბიძგავ, [მროტონოტორი], [ნაწინადღევი, [ნაწჳმარი]5, [ნეპტუნ, [ნილა, [ნოვაგი, [ნოშთაროთი], [ოკება, [ოკი, [პალასინი], [პანტუტები, [პარაზენი], [პიტრა, [სამყი, [საფრა, [საფრამანგი, [სახტირი], [სიმსლიკე, [სკნა, [უგნური], [უგრიმლო], [უებრო, [ურია, [ფელაკონი], [ფთხალი, [ფიორი, [ფორე, [ქარაოცი, [ქიოქა, [ქურთი], [ღორიზონტი], [შესაბამი], [შესაფერი], [შეჭიჭყნილი], [შილანი, [შუღდარი, [ჩაშთუ, [ჩისმინესტო, [ცეტრი, [ცხჳრგლარჯა2, [ძან, [წყრთილი], [ხალაჯაური, [ჴელმეხაკი, [ჴელმეხი, [ვლინ

[

[[ჯარა, [ავ, [ამ, [ამარ, [ამბავი, [არ, [არღევანი, [ბანი, [ბრუჟობა, [ბუჟუში, [ბურნ, [ბუჴ, [გ, [გება, [გევ, [გემოს–ხილვა, [გნ, [გრიჯემი, [გრკ, [გროტო, [გრუნ, [გრძ, [გრძენ, [გრძნეულება, გრძნეულობა, [გრძღა, [გუამანსარი, [გუარ, [გუარი, [გუდ, [გუვ, [გუზ, [გულ, [გულქანდა, [გუმერა, [გუნიშ, [დ, [დაბეზღება, [დავა, [დავთარტარუღა, [დაზმული, [დაირა, [დანჩქერი, [დარ, [დარბაზის ერი, [დარბევა, [დარიჩინი, [დასაკავი, [დასაქცეველი, [დასაწუელი, [დასტურის წიგნი, [დაულ, [დაუძახე, [დაღერღილი, [დაძახილი, [დაძრვა, [დაძრომლვა, [დაჭენებული, [დაჯდების, [დგ, [დგამ, [დგენ, [დგერ, [დგინ, [დგნალი, [დედ, [დედი, [დევ, [დიათესი, [დიდბადე, [დიდვაჭარი, [დიდი ღომორი, [დიმნოსი, [დინ, [დიონჳს, [დიფთერა, [დნ, [დობილო, [დონი, [დრამი, [დრგენ, [დრეგონ, [დუზუბანი, [დუმ, [დუმიანი კიბორჩხალი, [დღარძ, [დღეობა, [დღრებ, [დჳნ, [ე, [ებერი, [ედომ, [ევთიაჲ, [ელ, [ენაავი, [ენასტასიაჲ, [ერთშაბათი, [ერთჴმა, [ერიკა, [ერკოლატი, [ეროდიონემ, [ეს, [ეტრატეოს, [ექსტილიონი, [ეშიკვექილი, [ეცინა], [ეჭვანი, [ვ, [ვაი შენ,ვაჲ შენ, [ვალ, [ვან, [ვარდ, [ვარსკვლავკუდედი, [ვარცხ, [ვაწე, [ვახ–ვახ, [ვაჲ შენ, ვაი შენ, [ვედ(ვიდ), [ველური, [ვეშ, [ვლტ, [ვნ, [ვოილი, [ვორიაჲ, [ვს, [ზ, [ზავ, [ზალუმი, [ზარ, [ზარდ, [ზარდლი, [ზართ, [ზებერჯა,ზებერჯათი, [ზევ, [ზეპური, [ზეშთა–წმიდა, [ზვ, [ზვავი, [ზვლ, [ზოპ, [ზორ, [ზუერ, [ზულ, [ზუჰალი, [ზღაპრობანი, [ზღარბი, [ზღვან, [ზღვარ, [თაბარუქი, [თავთავი, [თავს, [თავსახვევი, [თათარა, [თათმანი, [თალ, [თალარი, [თანადება, [თანამოსარჩლე, [თაოანი, [თარ, [თარჯ, [თაფლი შეყინებული, [თახთახი, [თახტირევანდი, [თბ, [თებერვალი, [თემ–ქუეყანა, [თენთ, [თერყვი, [თერხვი, [თეს, [თვალ, [თვალთ–ღება, [თვერ, [თვრ, [თითის–ტარი, [თილია, [თილისმი, [თმ, [თოხარიკობა, [თრასკესი, [თრვ, [თრობა, [თუალ, [თუვი, [თუნ, [თქვ, [თქუ, [თქჳრ, [თხ, [თხაზ, [თხარ, [თხმელა, [იავარძმა, [იავინთელი, [იამანი, [იარაყანი, [იარე, [იაფი, [იკანდელი, [ილიკრინ

{

{პრასი, {პრატაკი, {პრეპოტიტორობა}, {პრტყელი, {პუნპულა, {პყარ, {პწკენა, {პჳერიას

Ֆ

Ֆ, Ֆაკინთი, Ֆარმანდი, Ֆარმე, Ֆეხნები, ՖილასოՖოსი, Ֆოილნი, Ֆოოტა, Ֆოჲ, Ֆულოცავ

[ახვნა], [-ა, [აბასარაკი,აბასარიკა, [ადამატი, [აერის-მცველი, [ავაზაკობა, [ავი ზნე, [ავი ჟამი, [ავრიტნი, [აილანური, [აირი, [აკადიმია, [აკლს, [ალან, [ალას ამართვა, [ალაფობა, [ალაჩუხი, [ალიექტუმ, [ალიკტრიონი, [ალუჩა, [ამათ, [ამზინდა, [ამილბარი, [ამრეზა, [ამურ, [ანგღ, ანკღ., [ანთიმონი, [ანკღ. ანგღ, [ანჩხლი, [ანჯუბარი, [აპანი, [აპოლიოტი, [აპყრობა, [არადადეგი, [არბასტრო, [არზანგი, [არია, [არიასი, [არშია, [არძანი, [ას, [ასკალავოტის, [ასლვა, [ასპარეზობაჲ, [ასფიტა, [ასფლასტოსი, [აუზი, [აფიტიკოსი, [აფორიაქება, [აღაჯი, [აღმავიდოდაჲ, [აღმდგომი, [აღმზრდელი, [აღრჩევა, [აყვანა, [აშა, [აწი, [ახმა], [ახტა-ჭაკობა, [ახტა-ჴრდლობა, [აჯი, აა, ააბი, ააბიჯე, ააბნიე, ააბრუნე, ააგდე, ააგე, ააგლიჯე, ააგორე, აადვილებ, აადუღე, ააელვარე, აავებ, აავლინე, აავსე, ააზრზინე, აათრთოლე, ააკარ, აალესე, აამე, აანთე, ააპე, ააპრიალე, ააჟღრიალე, აარბენინე, აარღჳე, აასუბუქე, აასუენე, აატირე, ააუბნე, ააუბრალოებ, ააფარე, ააქციე, ააღელვე, ააყენე, ააშენე, ააჩქარე, ააცჳ1, ააძრევ, ააწივე, ააჭრუნვე, აახევინე, ააჯეჯლე, ააჴლიჩე, აბავლა, აბაზანა, აბაზი, აბანა, აბანო, აბანოზი, აბებრება, აბედი, აბეზარი, აბეკამქი, აბელაზერი, აბეწულა, აბზინდა, აბიჯე, აბლაბუდა, აბრა, აბრაგანი, აბრაკი, აბრამადი, აბრამიანი, აბრეშუმა, აბრეშუმი, აბს, აბურცება, აბუტარატი, აბუჩ, აბუჩალაკი, აბჯარი, აგამოუცდელა, აგანმხედველე, აგარა, აგარაკი, აგდება, აგება, აგებარძი, აგებულობა, აგერ, აგვისტოსი, აგნა, აგნისანი, აგო, აგონა, აგრე, აგრემც, აგური, აგურიობდა2, ადამასი, ადამატინე4, ადამიანი, ადამიერი, ადამის ტომი, ადგი, ადგიდ, ადგილი, ადგილის-მთავარი, ადენესი, ადვილი, ადი, ადიმი, ადლი, ადრაგუნი, ადრაზაგად, ადრე, ადრინდელი, აედონი, აელება, აემანი, აერმონი, აეშაგი, ავ, ავაზა, ავაზაკი, ავაზანი, ავარი, ავარტნი, ავაწივე, ავაჯი, ავბედი, ავეჯულობა, ავზი, ავთრათი, ავი, ავილი, ავლი, ავლინი, ავობა, ავჟანდა, ავრეზი, ავრეხი, ავრიტი, ავტომატობა, ავშანი, ავშარა, ავშარაჯი, ავშრიკი

[ბრძოლის ღმერთი], [ბ, [ბაბა, [ბაგინები, [ბად, [ბავრ, [ბაზმურ, [ბალარჯი, [ბალარჯობა, [ბალი-ბალი, [ბარ, [ბარდა, [ბასილიკონი, [ბასრ, [ბაღალბანდი, [ბაციკი, [ბაწარა, [ბდჳნვა, [ბებერა, [ბეგლარბეგი, [ბედენი, [ბედმუშკი, [ბედნაწილი, [ბევრის-ბევრი, [ბეჟ, [ბერ, [ბერაზედ მოსლვა, [ბერძენი, [ბექთარი, [ბეწუა, [ბეჭ, [ბეჲ, [ბზეკა, [ბზემპალი, [ბიანქო, [ბივრილიონი, [ბიცოლა, [ბლისი, [ბნ, [ბნელე, [ბოგინ, [ბორ, [ბორდღვა, [ბორკ, [ბოშ, [ბოძ, [ბოძირ, [ბოძის ბუღაური, [ბრკე, [ბრუოვ, [ბრძოლილი, [ბრძჳნ, [ბრწკენა, [ბრჭ, [ბუბონემ, [ბუთიმარი, [ბუნბერაზი, [ბურ, [ბუტ, [ბუღდა, [ბუშ, [ბღალ, [ბღენძ, [ბღლეძ, ბა, ბაბაგა, ბაბანი, ბაბანიკი, ბაბაჭუა, ბაბილო, ბაბრაბი, ბაბრი, ბაბუსაგძალა, ბაბღანი, ბაგა, ბაგაბუგი, ბაგე, ბაგინი, ბაგირი, ბაგოვნები, ბადაგი, ბადე, ბადება, ბადებულობა, ბადენი, ბადვა, ბადია, ბადიმი, ბადის-პირი, ბადის-სახე, ბადისახე, ბადიში, ბადლიჯანი, ბადრაგა, ბადრი, ბაეტარი, ბავასირი, ბავთი, ბავთის მომღები, ბავლი, ბავრაყი, ბავრუკი, ბაზარი, ბაზი, ბაზიერი, ბაზმა, ბაზმაკი, ბაი, ბაია, ბაკანი, ბაკი, ბაკილა, ბაკმი, ბაკო, ბაკოვანი, ბაკუნი, ბალ[ყ]უმი, ბალავარი, ბალამწარა, ბალანგარი, ბალანი, ბალანტი, ბალასინი, ბალახავარდი, ბალახი, ბალახოვანი, ბალახში, ბალბა, ბალბალუკა2, ბალთა, ბალთვა, ბალი, ბალით, ბალიკარტი, ბალიში, ბალსამო, ბალქოში, ბალღამი, ბალღი, ბალღინჯი, ბალღოჯი, ბამა, ბამბა, ბამბი, ბამი, ბამობა, ბანა, ბანაკი, ბანბა, ბანდ, ბანდად, ბანდალი, ბანდი, ბანდული, ბანე, ბანება, ბანებული, ბანი, ბანოვანი, ბანჯარი, ბანჯული, ბაო, ბაჟი, ბარათი, ბარაკეული1, ბარაკიელი, ბარაკლიტონი, ბარამბო, ბარაქა, ბარბაროზი, ბარბაცა, ბარბაცი, ბარბითი, ბარგანაობა, ბარგი, ბარგიანი, ბარგისტანი, ბარდანი, ბარდი, ბარდნალი, ბარდღალა, ბარე, ბარება, ბარებული, ბარემ, ბარვა, ბარი, ბარიდ, ბარის-პირა, ბარკალი, ბარსაბონი, ბარტყა-ბურტყი, ბარტყი, ბარტყულა, ბარულა, ბარული, ბარქაში, ბარში, ბარძიმი, ბარჯი

[გავ, [გაზანგო, გაზანო, [გალ, [გამ, [გამინ, [გამოძიებული, [გამრიგე, [განაბვა, [განგლეჯა, [განლთოლვილება, [განმსჯელი, [განმხედველი, [განუშორებელი, [განფრეწა, [განშორებადი, [განწყვეტა, [განჯინა, [განჴეჩა, [განჴსნადი, [გარდამო, [გარემთავარი, [გარეშე წერილნი, [გარკაპოეტი, [გარყვნა, [გასლვა, [გატიალება,გატიელება, [გაუწვრთელი, [გაცქნაფა, [გაწყვეტა, [გახმა, [გდ, [გენ, [გვან, [გვარ, [გვერდა, [გვერდობა, [გზ, [გზღარბი, [გმან, [გომიშა, [გონ, [გორ, გა, გააბა, გააბედვინა, გააბილწა, გააბნია, გააბრიყვა, გააბრუნვა, გააბრჭო, გააგდო, გააგემრიელა, გააგინა, გააგულისა, გაადევნა, გაადვილდა, გაადვილება, გააერთა, გაავება, გაავრცელა, გააზრზოლა, გაათავა, გააკეთა, გაალექსა, გაამაოებენ, გაამრუდა, გაამურება, გაამხანაგება, გაანათლა, გააოფლიანა, გააპარა, გააჟამნა, გააჟღუნა, გაარიგა, გაასრულა, გაატანა, გააუფლა, გააფრთხილა, გააქცივა, გააღჳძა1, გააღჳძა1, გააყრევინა, გააშუებინა, გააჩინა, გააცხადა, გააძალიანა, გააძღო, გააწბილა, გააჭენა, გაახარა, გააჯერა, გააჴშირა, გაბა, გაბადანი, გაბაჯანი, გაბედა, გაბედვა, გაბედითება, გაბედითებული, გაბედული, გაბზეკა, გაბოგინება, გაბრა, გაბუტვა, გაბუცება, გაბძარვა, გაგა, გაგდება, გაგება, გაგვა, გაგზავნა, გაგლეჯა, გაგლისპება, გაგონება, გაგულისება, გადგინება, გადი, გადია, გადინდგელდეს, გადიონჳსებული2, გაენუაგა, გავა, გავაზი, გავალაკი1, გავალო, გავეშება, გავლება, გავლენა, გაზა, გაზაკი, გაზარინელი, გაზაფხული, გაზი, გათავდა, გათავება, გათხოება, გათხოვნა, გაის, გაიხარიტე, გაკვეთა, გაკვეთილი, გაკვეთილის შექმნა, გაკვრა, გაკიდება, გაკმაება, გაკმარება, გაკმედა, გაკრვა1, გაკუეთა2, გაკუეთილი3, გაკუეთილის შექმნა, გალა, გალავანი, გალატოზი, გალაღება, გალეა, გალია, გალიაკი, გალევა, გალი, გალია, გალიაკი, გალიოს, გალობა, გალოპრილი, გალხობა, გამანაგი, გამართვა, გამართული, გამარჯვება, გამარჯვებული, გამარჯუება, გამარჯუებული1, გამგე, გამგებელი, გამგონებლობა, გამგუნება, გამდელი, გამეში, გამზრახი, გამზრდელი, გამირთო, გამმარჯვე, გამმარჯვებელი, გამმარჯუე2, გამმარჯუებელი3, გამო, გამოავლინა, გამოაჴუა, გამობერილი, გამობუტკოვის, გამოგება, გამოგტქფა4, გამოდენა, გამოდინდი, გამოვდალაბრნეთ, გამოვისხენით, გამოზრდილი, გამოთრევა, გამოიფრდიდით2, გამოკრვა, გამოკრთა

, და, დააბა, დააბალითა, დააბარა, დააბერა, დააბნელა, დააბრალა, დააგდო, დააგლიჯა, დაადგინა, დაადუმა, დააელმა, დაავედრა, დააზავა, დააზჳნა3, დაათავსა, დააკუეთა4, დაალტო, დაამდაბლა, დაამონა, დაამყარა, დაანანა, დააობლა, დააპატიმრა, დააჟამა, დაარწმუნა, დაასწავლა, დაასხა, დაატყუვა, დააუფლა, დააფარა, დააფუძნა, დააქადა, დააქუეყნა, დააქცია, დააღჳძა1, დააყენა, დააშრო, დააჩჳა2, დააცალა, დააცხო, დააძჳრა3, დააწვინა, დააწო, დააჭმუნვა, დაახეთქა, დააჯერა, დააჴოცინა, დაბა, დაბადება, დაბადებული, დაბავრეს, დაბალთვა, დაბალთული, დაბალი, დაბალითება, დაბანა, დაბანაკება, დაბანაკებული, დაბანილი, დაბანიტა და ვარაი, დაბარება, დაბარვა, დაბარჯვა, დაბასტაკი, დაბებკილი2, დაბებრება, დაბეგვა, დაბელვა, დაბენძღა, დაბენძღილი, დაბეჟა, დაბეჟილი, დაბეჭდვა, დაბეჭდული, დაბეჭუდა, დაბირი, დაბლა, დაბლაგუება, დაბმა, დაბნები, დაბნედა, დაბნედილი, დაბნევა, დაბნელება, დაბნეული, დაბნი, დაბრალება, დაბრაწება, დაბრეცა, დაბრეცილი, დაბრკოლება, დაბრმობილი, დაბრუნება, დაბრუჟება, დაბრუჟებული, დაბრყჳლება, დაბრჩჳლება, დაბრჯგუება, დაბრჯგუებული, დაბუგვა, დაბუდვა, დაბუნებება, დაბუჟება, დაბურვა, დაბურცება, დაბუშება, დაბუშტება, დაბუჴება, დაბღლეძა, დაბღლეძილი, დაგამინება, დაგაუძლება, დაგდება, დაგება, დაგვა, დაგვარება, დაგვიანება, დაგი, დაგლა, დაგუარება2, დაგჳანება3, დადარილება, დადარნება4, დადგინება, დადგმა, დადგომა, დადგომილი, დადება, დადედვა, დადვოდიან, დადი, დადრეკა2, დადრესა, დადუქი, დაეგო, დაეკანი, დაერთო, დაეშენა, დაეჩემნეს, დაეცა, დაეჭკო, დაეჴუნიან1, დავალება, დავაპატრუკო, დავარდნა, დავარდნილი, დავაწო, დავვრქნეთ, დავი, დავიწყება, დავლინება, დავპატრუაკო, დავრდომა, დავრდომილი, დავსება, დავშუერ5, დაზამთრება, დაზახილი, დაზდებელი, დაზვერვა, დაზმა, დაზმულობა, დაზორნეს, დაზრობა, დაზუერვა, დაზულენ, დაზღმურდლვა1, დაზღუება, დათენთა, დათვი, დათვის–ბაბა, დათვის–საგებელა, დათვი–საგებელა, დათმენა, დათმობა, დათრგუნვა, დათრგუნვილი, დათრობა, დათქჳრვა2, დათხევა, დათხეული, დათხოვა, დათჳ, დათჳს–ბაბა, დათჳს–საგებელა, დაი, დაიბაზმურეს, დაიბურვით, დაიგრილე, დაიდგინა, დაიდგნა, დაიდუმა, დაივანა, დაიკარვა, დაიკნინის, დაიმოყვრა, დაიმოყვსა, დაიმოყურა

ეაზრა, ეანტოჲ, ეარა, ეარი, ეას, ეასპარეზა, ეაუგა, ეაჯა, ებანა, ებანი, ებარა, ებგური, ებრენიკი, ებრი, ებრძანა, ებრძენა, ებრძოლა, ეგ, ეგე, ეგება, ეგების, ეგევე, ეგენ, ეგერა, ეგზომ, ეგთაგებელი, ეგირი, ეგიხაროდენა, ეგლოვა, ეგმირა, ეგმო, ეგო, ეგოდება, ეგონა, ეგრე, ეგრეთ, ეგრეცა, ეგრილა, ეგრძელა, ეგუანა, ეგუემა, ეგულვა, ედარნა, ედგა, ედების, ედემი, ედვა, ედნა, ედრეობითი, ეელი, ევადობა, ევადობენ, ევანი, ევარგა, ევარძმა, ევატა, ევატაკი, ევაში, ევგე, ევზომოს, ევთია, ევლოგია, ევლტოდა, ევრიოპი,ევრიპოს, ევრონოტოს, ევროპი, ევროსი, ევსტარი, ეზამთრა, ეზაფხულა, ეზო, ეზოზღნა, ეზომ, ეზორა, ეზოროს, ეზოსა შინა მქცეველი, ეზოს–მოძღუარი, ეზრახა, ეზრო, ეზრუნვა, ეზღაპრა, ეზღვანვის, ეზღვრებოდა, ეზღო, ეზღუანვის, ეზღურებოდა, ეთავებინა, ეთაკილა, ეთანაებვიან, ეთანაღრება, ეთაყუანა, ეთერი, ეთნო, ეთრიო, ეთქუა, ეიგავა, ეიმედა, ეიჭუა2, ეკალა, ეკალი, ეკალმუხა, ეკანძუალა, ეკვატანი, ეკვდარი;ეკვდერი;ეკვდერი,ეკვდარი, ეკვეთა, ეკვტერი, ეკიდა, ეკკლესია, ეკლა, ეკლესია, ეკლესიასტე, ეკლოვისი და კაროსი, ეკმაგიო, ეკრიბა, ეკრძალე, ეკრძალებოდა, ეკუდარი, ეკუეთა1, ეკურნა, ეკუტერი2, ელამი, ელამიტელი, ელამონი, ელაპარაკა, ელატი, ელაღობა, ელაჲ, ელდა, ელევენი4, ელეილნი, ელელეცი, ელენთა, ელეონი, ელვა, ელვანა, ელვარე, ელვიმას, ელიანდრე, ელიატექსენი, ელიედ, ელიკრიტონი3, ელის, ელმოდა, ელოდინების, ელოცა, ელოჲ, ელოჲ, ლიმა, საბაქთანი, ელქაჯი, ელქიმი, ელჩი, ელხინა, ემბაზი, ემეთქუების, ემენი, ემეფა, ემთასანია, ემიდა, ემლოცველე, ემორჩილა, ემოსა, ემოქმედა, ემოწმა, ემპლასტრა, ემრავლა, ემსგავსა, ემსხუერპლა, ემტერა, ემტკუეფრა, ემუდა, ემუღროდა, ემფარველი, ემფასანია, ემძლავრა, ემწარა, ემწევა, ემხოვლებოდა, ემხოლვა, ემხოლვებოდა, ენა, ენადირა, ენადღეობა, ენათლა, ენამეროს, ენამზეობა, ენას, ენაყროვნა, ენდალმა, ენდრო, ენდრონიკა, ენება, ენების, ენერგა, ენთება, ენთელი, ენთიებულათო, ენთუსია, ენი, ენიოტი2, ენიშა, ენიშნა, ენკრატისი

ვ~დ, ვ~ე, ვ~ა, ვაადვილე, ვააზავრე, ვააზატე, ვაამანი, ვაგინე, ვაგლახ, ვაგონე, ვაგრძელებ, ვადი, ვადიდებ, ვადო, ვაე,ვაე, ვაება, ვაზი, ვაზირობა, ვაზნა, ვაზრი, ვათევ, ვათქმიე, ვაი, ვაკასი, ვაკე, ვაკინთი, ვაკმიე, ვალალა, ვალანა, ვალანებ, ვალანოის, ვალანოს, ვალანღარი, ვალდებული, ვალექსე, ვალი თანამდები, ვალნ, ვალსამოს, ვამზადე, ვამზადებ, ვამი, ვამცენ, ვანა, ვანარდომე, ვანაცვალე, ვანდევ, ვანი, ვაპირებ, ვაჟამნე, ვაჟი, ვაჟინი, ვარ, ვარა, ვარაგი, ვარავლთა, ვარაი, ვარანგნი, ვარაყი, ვარგა, ვარგე, ვარგებული, ვარგი, ვარდი, ვარდის–წყალი, ვარდკანაფა, ვარდკაჭაჭა, ვარდკოხა, ვარდობისა, ვარვალთა, ვარზი, ვარია, ვარიგე, ვარმანდი, ვარმე, ვარსაიმა, ვარსამი, ვარსამით, ვარსამფილილა, ვარსკვლავე, ვარსკვლავი, ვარსკულავედი, ვარსკულავი, ვარსკულავ–მორბედი, ვარსურა, ვარყა, ვარშამანგი, ვარში, ვარცლი, ვარძმი, ვარხჳ1, ვარჯი, ვარჯის–სადგმელი, ვარჯიში, ვარჯოვანი, ვასაკა, ვასასუმლე, ვასილისკო, ვასულე, ვასხი, ვაუფლე, ვაქილი, ვაქმნიე, ვაქნე, ვაქნევინე, ვაშა,ვაშა, ვაშკარანი, ვაშლატამი, ვაშლი, ვაშტი, ვაშურო, ვაცი, ვაციკი, ვაცირემი1, ვაცისწუერა, ვაცოდინე, ვაძლევინე, ვაძლივე, ვაჭამე, ვაჭარი, ვაჭირვე, ვაჭურეტინე, ვახ, ვახად–აღმდგომი, ვახახუნე, ვახებ, ვახეთქე, ვახვეწებ, ვახი, ვახუეწებ1, ვახშამი, ვახში, ვაჲ, ვაჴშირებ2, ვბედავ, ვბედევდ, ვბირევდ, ვბლარდნი, ვბლიკუნი, ვბრიყობ, ვბრძოდი, ვბურევდი, ვგალობდ, ვგებდ, ვგებდეთ, ვგზავნიდი, ვგლესდი, ვგლეჯდი, ვგმობდი, ვგოდებდი, ვგონებდი, ვგუემდი, ვგულებლობდით, ვგულობდი, ვდარაჯობდ, ვდარბაზობდი, ვდგა, ვდებდ, ვდეგ, ვდევდ, ვდევნიდი, ვდელი, ვდრტჳნევდი4, ვე, ვება, ვები, ვებმი, ვეგი, ვეგნეთ, ვედრება, ვედრი, ვეელი, ვეზიარე, ვეზიდე, ვეზირი, ვეზრახე, ველავარკი, ველაზმაგი, ველამუნები, ველაყბე, ველაციცე, ველი, ველისკოსი, ველის–ზედათი, ველის–ყრდელი, ველობი, ველოდინები, ველსიკოსი, ველური ვირი, ვემეთქუები, ვემზრუნველე, ვენაცვალე, ვენაჴი, ვეპი, ვეჟანა, ვერ, ვერა, ვერაგი, ვერაგობა, ვერანა, ვერიდები

ზ~ა, ზაბაკი, ზაბილური, ზადი, ზავთი, ზავი, ზათქი, ზაკუა, ზალა, ზალვანა, ზამ, ზამბაკი, ზამბახი, ზამბიკი, ზამბილი, ზამბორი, ზამთარი, ზამი და ზიემი, ზანგელა, ზანგი, ზანდაროზი, ზანდობარი, ზანდრაბეგი, ზანდუკი, ზანდური, ზანზალაკი, ზანზარი, ზანტი, ზაპები, ზაპილო, ზარადი, ზარაზინი, ზარაურთები, ზარბაზანი, ზარბუნა, ზარდახშა, ზარზამბო, ზარი, ზარმაცი, ზარმელი, ზარნასო, ზარნაშო, ზარობა, ზარობს, ზარქაში, ზარ–ჰჴდა, ზატიკი, ზაფრა, ზაფრანა, ზაფხული, ზაქი, ზაღარინელთა, ზახება, ზახილი, ზაჰმი, ზე, ზებინი, ზეგ, ზეგანი, ზეგარდამო, ზედ, ზედა, ზედაგარდა, ზედადგარი, ზედათი, ზედამდეგი, ზედაშე, ზედგამზრახი, ზედეთი, ზედმიწევნული, ზედმოურნე, ზედნადები, ზევს, ზეზი, ზეთი, ზეთის –კურთხევა სნეულისა, ზეთის–ხე, ზეთის–ხილი, ზეიდალი, ზეით, ზეიმი, ზეინკალი, ზელა, ზემყნელი, ზემჴურვალი, ზენა, ზენაარი, ზენაკე, ზენარი, ზენკალი, ზენტეხი, ზეპენტიკი, ზეპირი, ზერგნა, ზერდაგი, ზერე, ზერე–ქუერე, ზერრე, ზერჩო, ზესთა, ზესთა–მჩენობა, ზესკნელი, ზეფიროსი, ზეღმა, ზეშთა, ზეშთა–მჩენობა, ზეციერი, ზეწარი, ზეჰარი, ზვარა, ზვარაკი, ზვარი, ზველვა, ზვერი, ზვიადი, ზვიგენი, ზვინი, ზვირთი, ზი, ზიანი, ზიარება, ზიარი, ზიდება, ზიდვა, ზიემი, ზიეღა, ზივირინ, ზიზინი, ზიზღება, ზიზღი, ზითევი, ზიკი, ზიკიპინტი, ზილარიან, ზილი, ზილფი, ზინ, ზინა, ზინზლი, ზიპა, ზირაკი, ზირაქა, ზის, ზიღეა, ზიხარ, ზმა, ზმანება, ზმარტლი, ზმილაკი, ზმილი, ზმირინი, ზმირნი, ზმნა, ზმნით იზმნის, ზმორვა, ზმული, ზნე, ზნეობა, ზნოან, ზოგად, ზოგი, ზოგსრე, ზოგჯერ, ზოდი, ზოდია, ზოდიაქო, ზოზღნა, ზომა, ზონარი, ზორაყი, ზორდა, ზორვა, ზორზოხი, ზორტი, ზოსტერი, ზოჩო, ზოხიონ, ზრახვა, ზრდა, ზრზინება, ზრზოლა, ზრიალი, ზრინვა, ზრო, ზრობა, ზროხა, ზროხაკუდი, ზრუნვა, ზრუნი, ზრქელი, ზუავი, ზუალი, ზუარა, ზუარაკი, ზუარი1, ზუაჰლი, ზუგია, ზუელვა, ზუერი, ზუზა

თ´ა, თაბასარა, თაგალა, თაგალი, თაგდირი, თაგვი, თაგუნი, თაგჳ, თავადი, თავაზა, თავდები, თავება, თავთა, თავთამი, თავი, თავის–საცო, თავის–უფალი, თავის–წევა, თავის–წინა, თავმდები, თავნება, თავობა, თავს აუვიდა, თავს-ასლვა1, თავსაკრავი, თავსაწყუეტელა, თავსობა, თავს–გასლვა, თავს–მდები, თავს–შედება, თავქედი, თავშავა, თავხსნიერი, თავჴედი, თავჴსნიერი2, თავ–უყო, თათა, თათარი, თათი, თათუხი, თათხვა, თაკარა, თაკილი, თალათინი, თალგამი, თალია, თალისა, თალპიონი, თალფაქი, თალხანი, თალხი, თამამი, თამაშობა, თამბაქო, თამელი, თამუზ, თანა, თანაარსი, თანაგანმზრახი, თანადაუდებელი, თანადი, თანამდები, თანამევნე, თანამეზიარობით, თანამეზიარობითი, თანამესარეცლე, თანამექონებით, თანამეცხედრე, თანამეჴმეობა, თანამონათესავე, თანამოსახელე, თანამცურვალი, თანამწოლი, თანანადები, თანაღრება, თანაღრი, თანაწარჴდა, თანა–ვეყუნეთ, თანგირა, თანგრუზი, თანთანა, თანი, თარანგი, თარგი, თარგმანება, თარგმანი, თარეში, თართი, თარკესი, თარო, თარხანი, თარჯიმანი, თასი, თასმა, თასუხა, თაფეთი, თაფი, თაფლი, თაფლი ველური, თაფლუჭი, თაფული, თაქალთო, თაქნაბადი, თაღლითი, თაყუანება, თაყუანის–ცემა, თაჯური ენა, თაჴჳ, თბე, თბილი, თებო, თეგი, თეეჲ, თევა, თევზი, თეთრი, თეთრი რაკა, თეისნი, თელა, თელგამი, თელვა, თელი, თელმუზი, თემან, თემი, თემის, თენება, თეო, თერიაყი, თერისტირი, თერისტროჲ, თერმია, თერმონი, თერმუზი, თერო, თერძული, თესვა, თესლი, თეფში, თექა, თეძი, თვალი, თვალუხვავი, თვალღებული, თვალშავა, თვალხმიერად, თვალხმიერი, თვარა, თვარამ, თვე, თვია, თვით, თვითბერი, თვითი, თვითმავალა, თვითო, თვითქმის, თვინასი, თვინიერ, თვირათენი,თვირნათენი, თვისგან, თვისი, თვლა, თვლემა, თთუე1, თია, თიატრო, თიაქარი, თიბვა, თიბისა, თივა, თივაქასრა, თივთიკი, თითბერი, თითი, თითო, თიკანი, თილანი, თინათინი, თინთიკი, თიოში, თირალიმნა, თირი, თირკლია, თირკმელა, თირკმელი, თიჴა, თლა, თლილი, თმა, თმენა, თმისაყოფი, თმობა, თნევა, თოდრაკელი, თოვა, თოვლი, თოთლო, თოთო, თოიჩი, თოკი

ი~ე, ია, იაგალი, იაგუნდი, იადგარი, იადვილა, იადონი, იავა, იავარი, იავვანა და ბამი, იაზრა, იათუღი, იაკადრა, იაკინთი, იაკოსტა, იალკიალი, იალმაგი, იალმაზა, იალომი, იალტიალი, იალღოჯი, იამა, იამავრი, იამინ, იამინისა, იანაბრა, იანგარიშა, იანგი, იანდერძა, იანვარი, იაპიქსი, იაპოხტიან1, იარა2, იარაღი, იარაღუჩი, იასამანი, იასაული, იასპი, იატაკი, იაღლავაში, იაჯა, იაჯდა, იბაზიერა, იბაკო, იბარტყა, იბატონა, იბედა, იბედივი, იბეზღა, იბეზღება, იბეკნ, იბერება, იბეჭდება, იბოზა, იბორგა, იბოროტა, იბორჯლა, იბრალა, იბრდღჳნა, იბრძანა, იბრძენა, იბრძვის, იბრძნა, იბრძოლა, იბრძოლება, იბუდა, იბღინძება, იგავი, იგალა, იგალობა, იგარდოს, იგდო, იგემა1, იგენი, იგვრდივ,იგვრდივი, იგი, იგია, იგლოა, იგონა, იგრემლებდა, იგრიკა, იგულეთ, იგულვა, იგულისწყრომა, იგულმეთქუებენ, იგურდივ, იგუშაგა, იდად, იდარაჯა, იდაყჳ, იდგომა, იდვა, იდიადა, იდიდა, იდიდსიტყუა3, იდოლებრივი, იდოლია, იდროა, იდრტჳნა1, იდუმალ, იდუმალი, იეკკლესიეს, იელატი, იელვა, იელი, იენავა, იერთა, იერლაყი, იერომნიმონი, იეტიკა, იეფად, იეფი, იეშმაკა, იეჭუა3, ივ, ივალა, ივალალა, ივაშა, ივაჭრა, ივედრა, ივეოსი, ივი, ივლისი, ივლონა, ივნისი, ივნო, ივრცელა, იზაკუა, იზამთრა, იზარდა, იზატიკა, იზაფხულა, იზელდა, იზვება, იზმნის1, იზრახა, იზრდებოდა, იზრუნვა, იზურგა, იზღაპრა, იზღვანვის2, იზღვია, იზღუანვის, ითავა, ითავნა, ითავსა, ითანია, ითარგმანა, ითვისა, ითიკანი, ითმენდა, ითმოს, ითოვა, ითქუა, ითხევლიდა1, ითხოვა, ითჳსა, იისფერი, იკა, იკაზმებოდა, იკანკელი, იკანო, იკანონა, იკარვა, იკბინებოდა, იკეთილა, იკეთილვნება, იკეთილვნებოს, იკვირვა, იკვლივი, იკითხა, იკლო, იკმაა, იკმია, იკონომოსი, იკორთა, იკოსაედრი, იკოსი, იკტერონია, იკტიონი, იკურთხა, იკურნა, იკჳრვა2, ილაო, ილაღობა, ილაშქრა, ილეკრო, ილეკტრო, ილექსა, ილვისიოსი, ილი ილი ლიმა საბაქთანი, ილიკტრიონი, ილინჭა, ილისტიკი, ილოცა, ილტობოდა, ილტრიონი, ილუმელი, ილურსება, ილუსტრიოსი

კ´დ, კაბა, კაბადონი, კაბალა, კაბალ–ფანჩი, კაბდო, კაბიწი, კაბლაფანჩი, კადი, კადნიერება, კადონი, კადრება, კაეტი, კავი, კავიდარიონ, კავლოკოპო, კავრთოთავა, კავში, კავშირი, კაზალა, კაზარა, კაზმა, კაზმვა, კაზმი, კათაკმეველი, კათევთია, კათვიპარქსინ, კათიღორია, კათოკარვად, კათოლიკე, კათოლიკე ძარღჳ3, კათოსიოსი, კათხა, კათჳპარქსინ1, კაი, კაია, კაკა, კაკაბი, კაკალი, კაკანება, კაკანი, კაკაჩა, კაკაჩი, კაკბის საკუნეტელა, კაკბის–საწეწელა, კაკვი, კაკვინარი, კაკრა, კაკულა, კაკუნი, კაკურაზი, კაკჳ1, კაკჳნარი, კალა, კალავრო, კალათა, კალამი, კალამოკრი, კალანდობა, კალანდრა, კალანდრო, კალანოსი, კალაპოტი, კალასი, კალაფატნი, კალვიქსი, კალთა, კალია, კალიბი, კალიერება, კალიერი, კალიღარი, კალმასი, კალმახა, კალმახი, კალმიდი, კალნაბი, კალო, კალპინი, კამა, კამათელი, კამათობა, კამარა, კამარეტი, კამასი, კამბეში, კამენი, კამეჩავა, კამკამება, კამკამეული3, კამკამი, კამპი, კამური, კამში, კანაფი, კანდადატი, კანდელაკი, კანდელი, კანთარო, კანი, კანიაური, კანკალი, კანკელი, კანკლედი, კანკური, კანონი, კანოხი, კანტი, კანტური, კანძი, კანჭი, კანჯარი, კაპანი, კაპაპელტ, კაპარი, კაპარჭი, კაპარჭინა, კაპატონი, კაპეტოლიონი, კაპი, კაპიკლარი, კაპილონი, კაპოეტი, კაპოეტი ბალახი, კაპოეტი ქვა, კაპოეტობა, კაპრაში, კაპუნი, კაპურეჭჳ, კაჟი, კარაბა, კარაბადინი, კარავი, კარავნი, კარაკინი, კარანი, კარაპა, კარაპანი, კარაპი, კარაპითა, კარაული, კარაქი, კარაჭინი, კარბა, კარგვა, კარგი, კარდალა, კარდნელი, კარესიმი, კარვედი, კარვობისა, კართი, კართობა, კარი, კარიდი, კარიოფილლა, კარკალი, კარკაპი, კარკარი, კარკაროვანი, კარკინო, კარკუმი, კაროპეტალი, კაროსი, კარსე, კარსნი2, კარტალი, კარურა, კარქი, კარშიკი, კარჩხანა, კარწუმელი, კარჭაპა, კასაბი, კასია, კასკასი, კასრაკი, კასრი, კასრიკისო, კასსიტირიონი, კასტორი, კატა, კატაბანი, კატაბარდა, კატადუბოსანი, კატალავტი, კატალატი, კატალია, კატამეთექსინ, კატაპიტნა, კატარა, კატარავტი, კატარი, კატარრაკატი, კატარღა, კატასი, კატასკევი, კატასტეოსი, კატევთიაჲ, კატეკერმატის

ლაა, ლაბა, ლაგაზი, ლაგამი, ლაგვანი, ლაგვინარი, ლაგვინი, ლაგვინტარი, ლაგუანი, ლაგჳნარი, ლაგჳნი, ლაგჳნტარი, ლადანა, ლავანოსი, ლავაში, ლავირინთო, ლავიწი, ლავრა, ლავრინთო, ლაზიერი, ლათრანი, ლაინა, ლაინი, ლაკანი, ლაკარტი, ლაკვა, ლაკონიკური, ლალვა, ლალი, ლალუკი, ლამაზი, ლამბი, ლამი, ლამის, ლამობა, ლამოდა, ლამპარი, ლამპეტიანი, ლამპრობა, ლამუნი, ლანგი, ლანდი, ლანდური, ლანკანაკი, ლანკანი, ლანქერი, ლანჩა, ლანძღვა, ლანძჳ2, ლაპა, ლაპარაკი, ლაპი, ლაპლაპი, ლაპოტი, ლაჟი, ლართი, ლარი, ლარკი, ლარნაკი, ლარო, ლარტყა, ლასლასი, ლასტი, ლატანი, ლატიფი, ლაფათინი, ლაფანი, ლაფერი, ლაფი, ლაქაურადი, ლაქაში, ლაქი, ლაქუარდი, ლაქუცი, ლაღანდარი, ლაღანივი, ლაღანოს, ლაღი, ლაღლაღი, ლაღობა, ლაღოზა, ლაყაფი, ლაყვა, ლაყი, ლაყუჩი, ლაშა, ლაში, ლაშკინი, ლაშლაში, ლაშქარა, ლაშქარი, ლაჩაკვა, ლაციცი, ლაციცობა, ლაწირაკი, ლაწლაწი, ლაწნი, ლაჭყორი, ლახვარი, ლახლახი, ლახორა, ლახოსტაკი, ლახტი, ლახუარი, ლაჯი, ლაჴვა, ლბილ, ლბილი, ლბილტყავი, ლბუნი1, ლებანი, ლეგა, ლეგეონ, ლევა, ლევაისა, ლევიანთან, ლევიტელი, ლევიტონარი, ლევიტონი, ლევნა, ლეზვი, ლეკვერთხი, ლეკვი, ლეკი, ლეკიტონი, ლეკნა, ლეკუერთხი, ლეკური, ლეკჳ2, ლელენგო, ლელი, ლელწამი, ლელწამი საზომისა, ლემი, ლენდი, ლენცოფა, ლეჟერი, ლერდანი, ლერწამი, ლერწი, ლესვა, ლესტიკი, ლესუა, ლექა, ლექსი, ლექსიკონი, ლეღატი, ლეღვი, ლეღვის–კვერი, ლეღვის–კუერი, ლეღვსუარი, ლეღვსულელი, ლეღმა, ლეღუსუარი2, ლეღუსულელი, ლეღჳ, ლეღჳს–კუერი, ლეყეცობა, ლეში, ლეშკი, ლეშტერი, ლეშურა, ლეშხი, ლეჩაქი, ლეწა, ლეწვა, ლეჯა, ლვევბონომოს, ლვიკოსი, ლვილი, ლია, ლიანდაგი, ლიბანდაკი, ლიბანი, ლიბარდა, ლიბი, ლიბრი, ლიგვირი, ლიგი, ლიგჳრი1, ლივაი, ლივანოტო, ლივიელლიოსი, ლივლივი, ლიზღი, ლიზღობა, ლითონი, ლიკანი, ლიკლიკა, ლიკლიკაი, ლიკნა, ლიკტორი, ლილა, ლილვი, ლილია, ლილიფარი, ლილმა, ლილო, ლიმენა, ლიმო, ლიმოლოღოსი

მა, მაავაზაკა, მაალერსა, მაამებელი, მაამო, მაანაბრა, მაანდერძა, მაარსა, მაასპარეზა, მაახლო, მაახლოვა, მააჯა, მაბადრაგა, მაბანა, მაბრალა, მაგ, მაგათ, მაგალითი, მაგან, მაგარი, მაგდებდა, მაგდენი, მაგე, მაგიდა, მაგიერი, მაგინებელი, მაგისტრო, მაგისტროსი, მაგმა, მაგნა, მაგოლი, მაგონა, მაგრა, მაგრამ, მაგრობალი, მად, მადალოში, მადაური, მადგინა, მადე, მადიბადი, მადიდა, მადლი, მადლიერი1, მადლის გარდაჴდა, მადლობა, მადრაჯა, მადრიელი, მაელეთ, მაემანი, მავალი, მავასხებელი, მავი, მავლი, მავლტოჲ, მავრავი, მაზარა, მაზიდა, მაზლი, მაზმანი, მაზმაროთი, მაზრაკი, მაზრაპეტი, მაზრახა, მათ, მათარა, მათე, მათემათიკა, მათითი, მათოთი, მათრაჴი, მათხირი, მაიმახი, მაიმუნი, მაიომი, მაიპოსტასებელი, მაისი, მაიძულა, მაკარტო, მაკე3, მაკვილაკი, მაკინტლობა, მაკნანი, მაკრა, მაკრატებელი, მაკრატელი, მაკუტი, მალ, მალა, მალაკი, მალამო, მალატონი, მალაღური, მალე, მალემსრბოლი, მალვა, მალთო, მალი, მალიად, მალოქი, მალულ, მალქვალა, მამა, მამა[თ]–მთავარი, მამაგონა, მამად–მთავარი, მამათმავლობა, მამაკაცი, მამალი, მამამთილი, მამამძუძე, მამასახლისი, მამასურვა, მამაცი, მამიდა, მამითადი, მამით–დაჲ, მამინაცვალი, მამობილი, მამრი, მამული, მამცნედ, მამჴობელი, მან, მანა, მანაა, მანათობელი, მანალი, მანანა, მანაშა, მანაცვალა, მანაჲთ, მანგალი, მანგი, მანდ, მანდავე, მანდარი, მანდატურთ–უხუცესი, მანდატური, მანდვია, მანდიკი, მანდრაგორი, მანდრინი, მანდური, მანე, მანთუნი, მანი, მანიაკი, მანკანა, მანკი, მანკიერება, მანკიერი, მანნაჲ, მანუალი, მანქანა, მანქანება, მანქანი, მანშური, მანცქაური, მანძილო, მანჭვა, მანჭვალი, მანჭკუალა, მანჭუა, მანჭუალი, მანჯანიკი, მანჯიკი, მაოცარი, მაოცი, მაოცნებელი, მაჟალო, მაჟარა, მაჟაური, მაჟმობელი, მარა, მარაგი, მარაგით–ზრახვა, მარადის, მარადღამე, მარადღე, მარაზი, მარაკი, მარანათა, მარანი, მარაო, მარაქა2, მარბიელი, მარგალიტი, მარგებელი, მარგებენ, მარგი, მარგილი, მარგლა, მარგული, მარდა, მარდი, მარდული, მარზაპანი, მარზიკნი, მარზო

ნა, ნააბანოები, ნააბანოევი, ნააბჯრი, ნააგარევი, ნაადგილევი, ნაადრევი, ნაათალი, ნაალერსალი, ნაანგარევი, ნაანდერძევი, ნაასპარეზევი, ნააღთქმევი, ნააჯევი, ნაბაგევი, ნაბადები, ნაბადი, ნაბამი, ნაბანაკევი, ნაბანი, ნაბარები, ნაბარი, ნაბაღვი, ნაბაძევი, ნაბეზღები, ნაბერტყი, ნაბერწყალი, ნაბეჭდი, ნაბვა, ნაბიჭევი, ნაბიჭვარი, ნაბიჯი, ნაბლარდნი, ნაბუინობა, ნაბული, ნაბუნებებული, ნაბუნიობა, ნაგავი, ნაგალობარი, ნაგევი, ნაგერალი, ნაგი, ნაგინები, ნაგუდალი, ნაგუემი, ნაგუზალი, ნაგულარძნი, ნაგულვები, ნაგუჱმი, ნაგჳრგჳნევი, ნადალი1, ნადგომი, ნადები, ნადედუფლარი, ნადევნი, ნადენი, ნადი, ნადიმი, ნადინობი, ნადირი, ნადირობა, ნადნობი, ნადობდა, ნადუმარი, ნაედომი, ნაეკლარი, ნაენავი, ნაეშმაკარი, ნაეშმაკევი, ნაეჭჳ3, ნავალა, ნავანდარი, ნავარდი, ნავთი, ნავი, ნავკოსალარი, ნავლა და კინნკირა, ნავნები, ნავროზი, ნავროტი, ნავსად, ნავსადგური, ნავსაყუდელი, ნავსე, ნავტე, ნავტროი, ნავტური, ნავღელი, ნავღლიანი, ნავ–ტიკი, ნაზამთრი, ნაზაფხულარი, ნაზვინები, ნაზი, ნაზიარები, ნაზითვი, ნაზირი, ნაზიუანი, ნაზმანები, ნაზომი, ნაზორევი, ნაზრახი, ნაზუქი, ნაზღაპრი, ნაზღმურდლი, ნაზჳნები2, ნათალი, ნათელი, ნათესავი, ნათესი, ნათვლა, ნათლად, ნათლება, ნათლვა, ნათლია, ნათლიდედა, ნათლიმამა, ნათლისდედა, ნათლის–ღება, ნათლის–ცემა, ნათლული, ნათმენი, ნათხაზი, ნათხოები, ნათხოვარი, ნათხოვები, ნათხოვი, ნათხოვნი, ნაიბარი, ნაიგავები, ნაიდი, ნაირი, ნაისრი, ნაკადელი, ნაკადი, ნაკადული, ნაკაზმი, ნაკაპარი, ნაკბენი, ნაკეთვარი, ნაკეთილარი, ნაკერპალი, ნაკვეთი, ნაკვერცხალი, ნაკვთი, ნაკი, ნაკიდ, ნაკიდ,ნაკი, ნაკიდები, ნაკითხი, ნაკლები, ნაკლულევანი, ნაკლული, ნაკოდალი, ნაკორდალი, ნაკრავი, ნაკრაული, ნაკრტენი, ნაკრული, ნაკუეთი, ნაკუერცხალი, ნაკუთალი, ნაკუთი1, ნაკუკი, ნაკულევი, ნაკურთენი ქეცის, ნაკურთხი, ნაკურცხალი, ნაკუფხალი, ნაკუჱთი, ნაკუჱრცხალი, ნალახური, ნალესი, ნალეწი, ნალი, ნალია, ნალმობი, ნალო, ნალოცვარი, ნალოცი, ნალტოლვარი, ნალხენი, ნალხინები, ნამამამთილარი, ნამარგლი, ნამარხევი, ნამარხულევი, ნამგალა, ნამგალი, ნამდვილი, ნამდვილმყოფი, ნამდჳლი, ნამდჳლი ნამდჳლისაგან, ნამდჳლი ნამდჳლისათვის1, ნამდჳლმყოფი, ნამდჳლსაჭირო, ნამეგობრალი, ნამეტნავი, ნამეფარი, ნამეხარი

ო´, ო´ა, ო´ი, ო´ნ, ო´ჲ, ობა, ობარა, ობი, ობობა, ობოლი, ოგი, ოგრა, ოგური, ოდა, ოდელა, ოდენ, ოდენი, ოდეს, ოდესვეობა, ოდესი, ოდვისეოჲს,ოდვისსეოჲს, ოდი, ოდიდგან, ოდიკი, ოდისსეოჲს, ოდოში, ოდრიკალი, ოდჳსეოჲს, ოელატი, ოესპასიანე, ოზირი, ოთლოთოთლო, ოთხი, ოთხმეოცდაათი, ოთხმეოცი, ოთხო, ოთხოპოდი, ოთხფარგელი, ოთხფერჴი, ოთხყური, ოთხშაბათი, ოინი, ოკდონბერი, ოკნდობერი, ოკტაედრი, ოლანი, ოლარი, ოლაჭკანდერი, ოლე, ოლენა, ოლვა, ოლვილი, ოლვიმპიადო, ოლვისიოჲ, ოლოლი, ოლოლო, ოლჳმპიადო1, ომაინი, ომახიანი, ომბალო, ომბოხო, ომი, ომიდი, ომილია, ომირა, ომფორი, ონავარი, ონგალი, ონე, ონი, ონკანი, ონკოლი, ონკოს, ონოტო, ონტკოფა, ონჩხომელი, ონჯარი, ოოლოლო, ოპიონი, ოპისტონი, ოჟორა, ორ, ორაგული, ორანო, ორახი, ორბი, ორგზის, ორგნით, ორგული, ორე, ორენა, ორთავი, ორთაყჳრი, ორთი, ორთითი, ორთომელი, ორთოჴი, ორთუქი, ორთქლი, ორი, ორიონი, ორკიოლი, ორმეოცდაათი, ორმეოცი, ორმო, ორნატი, ოროკო, ოროლი, ორონ1, ორონთა, ორპირი, ორსული, ორტაბახი, ორფერი, ორღანო, ორშაბათი, ორშომო, ორჩოფერჴა, ორცხოელი, ორძილი, ორძის, ორხოვა, ორჯოიკი, ორ–ორი, ოსარო, ოსი, ოსპი1, ოსტატი, ოსტერა, ოსტიგანი, ოსტირიზიონი, ოსტის, ოსტრაკუ, ოსტრია, ოსტრიდი, ოსურნელა, ოსქიო, ოტა, ოტარიდი, ოტება, ოტებული, ოტის, ოფა, ოფაზი, ოფეტი, ოფი, ოფიკალი, ოფიტონი, ოფიჭო, ოფლი1, ოფო, ოფოფი, ოფოფიკი, ოფტიონი, ოქიმო, ოქოქა, ოქრო, ოქრომკედი, ოქრომჭედელი, ოქროს–თმა, ოქროს–ქვა, ოქროქსოვილი, ოქროცხებული, ოქსინო, ოქსიო, ოღალო, ოღი, ოღონ, ოღრო–ჩოღრო, ოყა, ოყალი, ოყარი, ოშე, ოშვა, ოშივარი, ოშმე, ოშოში, ოშხივარი, ოჩოპინტრე, ოჩხარი, ოჩხი, ოჩხოლი, ოცდაათი, ოცი, ოცნება, ოწინარი, ოჭვა, ოხა, ოხვრა; ოხვრა, ოხრა, ოხითა, ოხონტე, ოხრა, ოხრამუში, ოხრახუში, ოხრვა2, ოხრიდენ, ოხჭანი, ოჯინჯახი, ოჯიჯი, ოჴერი

[პირველად, , პ´დ, პაგურეცი, პაემანი, პაერმენიდო, პაექრობა, პავასიკი, პაზიონი, პაიკი, პაიჭი, პალაკარტი, პალამ, პალამოს, პალანი, პალან–კურტანი1, პალატანა, პალატი, პალაური, პალდუმი, პალეგავტი, პალეკარტი, პალვანდი, პალიკარტი, პალმუსი, პალო, პამი, პამპლავაქი, პანა, პანარეტოსი, პანარი, პანაშჳდი7, პანდუქსიონი, პანდუხტი, პანპლავაქი, პანტა, პაპა, პაპაი, პაპანება, პარაკად, პარაკლისი, პარაკლიტონი, პარასკევი, პარაფსიტი, პარეკავტი, პარეხი, პარვა, პარვიმა, პარი, პარიკონომოსი, პარკი, პარმენიდიო, პარმიკარი, პარსვა, პარტახტი, პარჭუკი, პარჳმა2, პასანიგი, პასენაქი, პასკუნჯი, პასტოფორიონი, პასუხი, პატაპო, პატარა, პატარძალი, პატახში, პატივი, პატიმარი, პატიოსანი, პატიჟი, პატირ, პატნეზი, პატონი, პატოჰნი, პატრი, პატრიარქი, პატრიკი, პატრიქი, პატრონი, პატრონიკე, პატრუქი, პატრუცაგი, პატრუჭაკი, პაქსი, პაქსიმატი, პაღული, პაღური, პაღჳ, პაშტა, პაშტი, პაწა, პაწაწა, პაჭანაგი, პაჭანიგი, პაჭენისი, პახტი, პაჰაკი, პაჰრაკი, პეანი, პებული, პეიტარი, პელაგონი, პელაპონისური, პელაღონი, პელეპონისური, პელლპონისიაკო, პელოპონისური, პელოპონნი, პელტ, პენტა, პენტელა, პეპელი, პეპელიკი, პეპლვა, პეჟო, პერანგი, პერაქალი, პერესიაჲს, პერი, პერიაერისაჲ, პერიერგიაჲ, პერიერმინიაჲ, პერიკმები3, პერიპატიოჲ, პერისატიო, პერისპომენი, პერიტტო, პერიფრასის, პეროროუსა, პერპერა, პეტაკი, პეტალი, პეტი, პეტრატიკონი, პეფიკენი, პექრობა, პეშჳ1, პვიერისა, პვითემენად, პვითმენა, პვირიანი, პვირსოთა, პიდალიო, პიდალიტოს, პივსიკი, პითაღორა, პითიკი, პითონი, პიკრიდონ, პილამიდი, პილენძი, პილიკი, პილისკა, პილო, პილპილი, პიმენი, პინა, პინაკი, პინასი, პინჩი, პიპიზი, პიპო, პირ, პირადობა, პირად–პირადი, პირამდი, პირამიდი, პირატი, პირაღმართი, პირბადრი, პირბამბა, პირბმული, პირდავტი, პირდაპირ, პირდექსიონ, პირეაჲსა, პირველი, პირველნაყოფი, პირი, პირიანი, პირიდექსიონ, პირიმიკრიონი, პირისახე, პირისპირ, პირის–მბრძოლი, პირის–წყალი, პირმეტყუელი, პირმიმწოე, პირმშო, პირობა, პირობიანი, პიროქრო, პირსაბურავი, პირსაჴოცი, პირუტყჳ, პირღოი, პირწმიდა, პიტაკი, პიტალო, პიტიახში

ჟ´ა, ჟ´ი, ჟალი, ჟამი, ჟამკანონი, ჟამნი, ჟამნობა, ჟამობა, ჟანგარო, ჟანგი, ჟანტი, ჟარე, ჟარვა, ჟატყი, ჟეჟა, ჟერა, ჟერო, ჟვავი, ჟვერი, ჟივილი, ჟივჟავი, ჟინი, ჟინიანი, ჟინჟღილი, ჟინჟღლი, ჟიჟინი, ჟიჟმატა, ჟირი, ჟლეტა, ჟოლა, ჟოლვილი, ჟოლო, ჟონვა, ჟოჟორაკი, ჟოქო, ჟრიალი, ჟრჟუ, ჟრუ, ჟრუანტელი, ჟრუნვა, ჟრუნი, ჟუავი, ჟუერი1, ჟუვილი, ჟუჟუნა, ჟუჟუნი, ჟუჟღი, ჟღავილი, ჟღერა, ჟღვინტი, ჟღვლემა, ჟღინთვა, ჟღმურტლი, ჟღრიალი, ჟღულემა, ჟღუნვა, ჟღუნი, ჟღურტული

რ´, რ´ა, რ´ი, რ´ნ, რა, რა გაგვა, რა გავა, რა გგლის, რაარსობა, რაბამ, რაგადობა, რაგინდრა, რაგუარი, რად, რადგან2, რადი, რადმე, რაები, რავესშნი, რაზა, რაზდონ, რაზმი, რაზომი, რათა, რათამცა, რათურთით, რაი, რაიმე, რაინდი, რაკა, რაკრაკი, რაკუნი, რამ, რამე, რამეთუ, რაოდენ, რაოდენობა, რასა, რასამიმართი, რასაშინაობა, რაულად, რაფათა, რაფიკი, რაფიკობა, რაფინდი, რაყა, რაც, რაც რამ, რაცა, რაძი, რახარუხი, რახი, რახსი, რახტი, რახუნი, რაჲ, რაჴსი, რბევა, რბენა, რბიან, რბიედ, რბილი, რბოლა, რგება, რგვა, რე, რეა*, რება, რეგვა, რეგვენი, რეგონი, რეგუა, რეგუენი, რევა, რევამაჲ, რევანდი, რევანი, რევმაჲ, რევნა, რეკა, რემა, რემაკი, რეტი, რეტინე, რეფერენდარი, რეცა, რეცხა, რეწა, რეჰანი, რვა, რვალი, რვითმოჲს,რვითმოჲსაჲ, რვილი, რთვა, რთხმა, რიალი, რიგა, რიგი, რიგიტი, რიგონი, რიდე, რიდება, რიდი, რიზარინ, რით, რიკაობა, რიკი, რიკრიკა, რიმა, რინვა, რიო, რიოში, რიჟურაჟი, რიროჲ, რისვა, რისხვა, რიტინი2, რიტორება, რიტორი, რიყე, რიცხჳ, რიხი, რკენა, რკვევა, რკვეული, რკინა, რკო, რკოცხი, რკუევა3, რკუეული4, რო, რობა, რობინ, როგო, როგორ, როდი, როდინი, როდის, როკვა, როკი, რომ, რომე, რომელი, რომელმან, რომელობა, რომლისა, რონაკი, რონინი, როპანაგი, როპი, როსკიპი, როტვა, როფი, როქი, როღაი, როყიო, როში, როჭი, როჭიკი, როჭო, როხვა, რტო, რტყმა, რუ, რუბი, რუდუნება, რუკა, რული2, რუმბი, რური, რუსხმული, რუხა, რუჯვა, რქა, რქენა, რქვა, რქოსანი, რქუა, რღვევა, რღვნა, რღია, რღუევა, რღუნა1, რყევა, რყუნა, რყუნილება, რჩევა, რჩენა, რჩეული, რჩოლა, რჩომა, რჩული, რცხა, რცხილი, რძალი, რძე, რძიანა, რძღვამლი, რწება, რწმენა

[სჯა, , ს´დ, სა, სააბანოე, სააბეზრო, სააბრეშუმე, სააბჯრედ, საადვილო, საავაზაკო, საავოდ, სააზრო, საალერსოდ, საამებელი, საანგელოზოდ, საანდაზო, საანდერძო, საანჯმნო, საარაო, საარება, საარებელი1, საარებული4, სააქაო, სააღაპო, სააღვსებად, სააღვსებოდ, სააღლუმედ, სააღსარებე, სააღსარებო, საახლოდ, სააჯო, საბადური, საბაზიერო, საბაითი, საბალახე, საბანაკე, საბანელი, საბანი, საბაჟო, საბარგე, საბარებულობა, საბარკალი, საბარკული, საბარო, საბასრობელი, საბატონო, საბეგრო, საბედნაწლოდ, საბელი, საბერველი, საბეჭური, საბიძალი, საბლარდნელი, საბნელო, საბოგანოო, საბოდიშო, საბოლოო, საბოძვარი, საბრა:, საბრი, საბრძანებელი, საბრძოლელი, საბრძოლი, საბრჭო, საბრჴე, საბუდარი, საბუნაგე, საბურავი, საბურველი, საბურველი მუცლისა2, საბუღდაო, საბუჴარი, საბძელი, საბწინი, საგალი, საგალობელი, საგანგიო, საგანი, საგანმზრახოო, საგარეთო, საგარეო, საგარი, საგბოლისი, საგდებელი, საგდოლი, საგებელი, საგები, საგენცობელად, საგვასალი, საგვასალი და სავაღალი, საგვიანო, საგვსალი, საგზალი, საგზაურ, საგზებელი, საგინებელი, საგიობელი, საგლახაო, საგლეხო, საგლოელი, საგმირო, საგმობარი, საგოდისი, საგოზელი, საგონებელი, საგორავი, საგრაგნელი, საგრემილველი, საგრილი, საგრკუელი, საგრობა, საგრძნობელი, საგსვალი2, საგუბარი, საგუდალი, საგუემელი, საგულე, საგულითადო, საგუშაგო, საგძალი, საგჳანო4, სად, სადა, სადაგველი, სადაგი, სადავე, სადამე, სადაო, სადარაჯო, სადარბაზოდ, სადარი, სადარნო, სადაფა, სადაფი, სადგამი, სადგენი, სადგისი, სადგმელი, სადგომი, სადგური, სადგურის–მოღუაწე, სადდაისაჲ, სადები, სადედუფლე, სადედუფლო, სადეთ, სადველი, სადით, სადილი, სადმამწყჳტე, სადმე, სადრისტავი, სადუმარი, სადუნი, სადღუებელი, საელვებელი, საეპისკოპოსო, საერთო, საერკოლატო2, საერო, საეშმაკო, საეჭუო, სავაზირო, სავათი, სავალებელი, სავალი, სავანე, სავარგებელი, სავარდე, სავარდი, სავარდისწყლე, სავარცხალი, სავარცხელი, სავარძელი, სავატო, სავაღალი, სავაჭრო, სავვატო, სავნებელი, სავსე, სავსებელი, საზავებელი, საზამთრო, საზარდული, საზარელი, საზაფხულო, საზედაო, საზეპირო, საზეპურო, საზიანო, საზიარებელი, საზიარო, საზიდავი, საზიზღარი, საზიზღებელი, საზოგადო, საზოზღნარი, საზომი, საზორავი1, საზორველი

ტაბაკი, ტაბაკისაგან1, ტაბარაკი, ტაბარზადი, ტაბარი, ტაბარუკი, ტაბარძენი, ტაბასტა, ტაბასტაკი, ტაბასტო, ტაბაცობა, ტაბახტა, ტაბელა, ტაბიკი, ტაბლა, ტაბლაისანა, ტაბლაკი, ტაბლი, ტაბრაზადი, ტაბუცი, ტაბუცუნი, ტაბუხი, ტაგანა, ტაგარი, ტაგრუცი, ტაეპი, ტავარნა, ტავარჯუხი, ტავრო, ტავრჯუხი, ტაიჭი, ტაკვი, ტაკუკი, ტაკჳ1, ტალა, ტალავარი, ტალავრობა, ტალავრობისა, ტალანტი, ტალახი, ტალი, ტალიკი, ტამაზლუხი, ტანადობა, ტანასობა, ტანება, ტანი, ტანისამოსი, ტანტალი, ტანტალოს, ტანტრაბეჩი, ტანჯვა, ტაო, ტარაბუა, ტარა–ტურა, ტარბი, ტარება, ტარეხი, ტარი, ტარიგი, ტარკოში, ტაროსი, ტარსიკონი, ტარტარი, ტარტაროზი, ტარფი, ტარხუნა, ტასტი, ტატაბო, ტატანი, ტატაში, ტატი, ტაფა, ტაფაკი, ტაფაკისგან1, ტაფელა, ტაფილა, ტაღანა, ტაში, ტაშიყი, ტაშტი, ტაცება, ტაძარი, ტაძრობა, ტაჭგანაგი,ტაჭკანაგი, ტახი, ტახტი, ტაჯგანალა, ტბა1, ტბორე, ტბოში, ტეგანი, ტევანი, ტევება, ტევთიდი, ტევნა, ტევრი, ტეზი, ტენა, ტენება, ტენი, ტენონი, ტენცო, ტერევინთო, ტერი, ტერფი, ტერფ–მოსილნი, ტეტერი, ტეტიქსი, ტეტრაფარმაკოს, ტეხა, ტეხურა3, ტვია, ტვინი, ტვირთი, ტვიფარი, ტვიფი, ტვიფონი, ტვიფრვა, ტვიქი, ტიალი, ტიარები, ტიბი–ტიბი, ტიბჟირი, ტივი, ტიზვნა, ტიზი, ტიზნვა1, ტიკი, ტიკისა, ტიკჭორა, ტილი, ტილისმა, ტილო, ტიმონი, ტინბანი, ტინი, ტირილი, ტირისდენი, ტირისკონი, ტირიფი, ტირსიკონი,ტირსიკონისი, ტისნა, ტიტა, ტიტანო, ტიტვა, ტიტველი, ტიტიბი, ტიტინი, ტიტრიბი, ტიტუელი2, ტიფარი, ტკაცნი, ტკბანური, ტკბილი, ტკბილის–კუერი, ტკებნა, ტკენა, ტკეპნა, ტკეცება, ტკეცი, ტკვერა, ტკივილი, ტკიპი, ტკრციალი, ტკრცოლა, ტკუერა1, ტლანქი, ტლაპო, ტლე, ტლიკვი, ტლინკი, ტოგუნი, ტოზიკი, ტოილო, ტოკვეცი, ტოლამა, ტოლვიპი, ტომარა, ტომარი, ტომი, ტონებრივი1, ტონთიო, ტონი, ტოპაზიონი, ტოპვა, ტორანტოსი, ტორი, ტორტმანი, ტორუა, ტორღალი, ტოტი, ტოღი, ტოხვისა, ტრაბახი, ტრაკი, ტრაკუნტი, ტრალი, ტრამალი, ტრაპეზი

, უადგილოს, უადვილებს, უავადო, უავებს, უაზნო, უამავრი, უამბე, უამბო, უამბობს, უამრავი, უანგარიშე, უანდერძა1, უაოჲ, უარესი, უარი, უარს, უარშიო, უაღრესი, უაწ, უბადო, უბადრუკი, უბანი, უბარი, უბე, უბედავს, უბედაურეა, უბედური, უბელო, უბეწო, უბირი, უბიწო, უბნელდება, უბნობა, უბოროტესი, უბოროტო, უბორჯლა, უბრალო, უბრიალებს, უბრკმა, უბრძანე, უბრძნე, უბრწკინა, უბრწყინვალე, უბუნებიერესი, უგანთჳსებულესი, უგანმსჯელობითესად, უგბილი, უგდო, უგე, უგებდეს, უგემურად, უგემური, უგვანი, უგვარო, უგი, უგინოს, უგიობელი, უგლარგაჯი, უგლიმი1, უგო, უგონ, უგრეხელი, უგრძნობელი, უგუამო, უგუანი3, უგუარო4, უგულებელს–ყოფა5, უგულისყურო, უგუნური, უდაბნო, უდაბური, უდარესი, უდბება, უდბი, უდგრეში, უდები, უდვისსეოჲს, უდი, უდიდებულეს, უდიერი, უდილადო, უდილადოსა, უდინად, უდინი, უდრეკი, უდჳსსეოჲს2, უელი, უერთის, უეცი, უვაბადოთ, უვაზირა, უვალნი6, უველისკოსითა, უვის, უვიცი, უვლი, უვნ, უვნებელი, უზაბარი, უზადო, უზავი, უზამს, უზანი, უზარმაზარი, უზეშთაესი, უზვერული, უზვი, უზიდავს, უზმა2, უზმასალოკ, უზმო3, უზომო, უზორეს, უზორვიდენ, უზორვიდეს, უზრახავს, უზუერული4, უზურგულა, უთავა, უთავდება, უთავს, უთაკილო, უთარგმანა, უთბობდა, უთევდა, უთეთრებდა, უთესევდა, უთვალა, უთვალავი, უთვლიდა, უთიბევდა, უთლიდა, უთმინო, უთმო, უთნო, უთო, უთრევდა, უთუალა1, უთუალავი3, უთულიდა4, უთქმელი, უთქმიდა, უთქოჲ, უთქუამს, უთქუენო, უთხელებს, უთხრა, უთჳსეობა, უილიკრინეს, უიმედო, უიმისო, უიცად, უკადრი, უკადრისა, უკადრისი, უკან, უკანასკნელი, უკანასტარი, უკანსაყივარი, უკანსაყივრად, უკანსტარი, უკასრველი, უკაცრავად, უკაცრავი, უკაცრაული, უკეთესი, უკეთუ, უკეთური, უკვდავა, უკვდავი, უკვირდა, უკვჱ, უკიდებს, უკიმირო, უკიოდა, უკისრებს, უკმეხი, უკმიდენ, უკმო, უკმოსაგებელი ნაჭამადი, უკმოქცევა, უკმოცემა, უკუდავა, უკუდავება, უკუდავების–წამალი, უკუდავების–წყალი, უკუდავი, უკუთქუმა, უკუიმოქმედოს, უკულეველად, უკუმართთამი, უკუნერწყჳს2, უკუნი, უკუნითი, უკუნისამდე, უკუნისფრა, უკუღმა, უკუღმა ნაზარდი, უკუღმართ

ფ~დ, ფაგედანა, ფადილი, ფადიშა, ფაენი, ფაზარი, ფათალო, ფათენი, ფათერაკი, ფათილა, ფათხა, ფაიკი, ფაიტოტთა, ფაკელი, ფაკლა, ფალანგები, ფალანგი, ფალენე, ფალი, ფალკიდიონ, ფალტინი, ფალუტაკი, ფამო, ფამფალაკი, ფამფარა, ფანარი, ფანდაკი, ფანდალი, ფანდური, ფანიერი, ფანოსი, ფანქლი, ფანჩატური, ფანჩვა, ფანცქალი, ფანჯარა, ფარა, ფარაგი, ფარანდა, ფარატინი, ფარაქი, ფარგა, ფარდა, ფარდაგი, ფარდი, ფარდული, ფარეში, ფარეხი, ფარვა, ფართო, ფართოება, ფარი, ფარიკა, ფარილი, ფარისხი, ფარმანი, ფარნა, ფარონი, ფაროსანი, ფარსაგი, ფარსანგი, ფარტენა, ფარუემისთა, ფარული, ფარფლი, ფარღია, ფარღული1, ფარშავანდი, ფარშამანგი, ფარჩა, ფარჩი, ფარჩხატი, ფარცხი, ფასათი,ფსათი, ფასი, ფასის–საცავი, ფასკუნჯი, ფატ, ფატარი, ფატლინი, ფაფა, ფაფარი, ფაფარუჭი, ფაფუჭი, ფაფხვა, ფაქლი, ფაშარი, ფაშატი, ფაშვი, ფაშიდაჯი, ფაშჳ, ფაჩარი, ფაჩვნიერი, ფაჩუნიერი2, ფაჩქა, ფაცახი, ფაცა–ფუცი, ფაცერი, ფაცერკოდი, ფაცი–ფუცი, ფაცკიკუკუ, ფაცუნი, ფაცური, ფაცფაცი, ფაცქიკუკუ, ფაცხა, ფაწალა, ფაჭა, ფახანგარი, ფახაფუხი, ფახვა, ფახუნი, ფებერვალი, ფედრონი, ფეთა, ფეთი, ფეთმაგი, ფეთნა, ფეთქა, ფეიქარი, ფელამუში, ფელგამი, ფელვანდი, ფელიკი, ფელონი, ფელოსი, ფელღამი, ფენა, ფერადი, ფერად–ფერადი, ფერდა, ფერდელა, ფერდი, ფერდილი, ფერეზიკი, ფერი, ფერიმჭამელა, ფერმიჴდილი, ფერო, ფერობა, ფეროჲ, ფერსო, ფერფლი, ფერცხალი, ფერჴგრძელი, ფერჴთ–სადგმელი, ფერჴი, ფერჴი დაიპყრა, ფერჴისა, ფერჴისამოსი, ფერჴის–ფერჴ, ფერჴმრავალი, ფერჴსამოსი, ფერჴსაცმელი, ფერჴული, ფესანგი, ფესვედი, ფესვი, ფესუედი1, ფესჳ2, ფეტჳ4, ფეშო, ფეშრები, ფეშხუმი, ფეშხუჱ, ფეცხი, ფვილიტი, ფვინიქსი, ფვიშო7, ფთა, ფთილა, ფია, ფიალა1, ფიალი, ფიაფალი, ფიდაკი, ფივო, ფითილა, ფითლა, ფითრი, ფითხი, ფიკია, ფილაგი, ფილავტორიონი, ფილაკვანი, ფილასოფოსი, ფილენჯი, ფილეხმა, ფილთამეხი, ფილი, ფილონი, ფილოპატი, ფილოტიმია, ფილჯამი, ფინდიხი, ფინთი, ფინთ–ფუნთი, ფინი, ფინიკი, ფინიქსი

ქ~ა, ქ~ე, ქ~ნ, ქ~ს, ქა, ქაა, ქაბაბი, ქაბნა, ქაბრაწოვანი, ქადა, ქადაგება, ქადაგი, ქადება1, ქადილი, ქავილი, ქათამი, ქათიბი, ქათინაური, ქათმის–კუჭეჭა, ქალამანი, ქალაქაპეტი, ქალაქი, ქალაქპეტი, ქალაჩუნა, ქალაჯოში, ქალბანა, ქალდეველი, ქალი, ქალწულა2, ქალწული, ქამა, ქამანდარი, ქამანი, ქამარი, ქამი, ქამხა, ქანდა, ქანდაკებული, ქანდაკი, ქანდარა, ქანება, ქანთილი, ქანი, ქანკელი, ქანტჳრიონი2, ქანქარი, ქანჩი, ქანცი, ქარა, ქარაბაკი, ქარაბიჭა, ქარაგმა, ქარაგოზი, ქარადუღი, ქარავანი, ქარაი, ქარასტა, ქარაფი, ქარაძენძი, ქარაჴსი1, ქარგა, ქარვა, ქარვასლა, ქარი, ქარიშხალი, ქარსალა, ქარტა, ქარტლი, ქარქაბი, ქარქარაკი, ქარქაში, ქარქუეტი, ქარყუნილობა, ქარშიკი, ქარცი, ქარწბია, ქასრი, ქასუნი, ქატო, ქაფი, ქაფური, ქაფქირი, ქაფშია, ქაქანი, ქაქუნი, ქაღალდი, ქაშაგი, ქაშანი, ქაშაპი, ქაშთაჯი, ქაში, ქაშოეთი, ქაშქანი, ქაშქის–წყალი, ქაჩაბური, ქაჩალი, ქაჩაჩი, ქაცქაცა, ქაცჳ1, ქაწუა, ქაჯი, ქაჯიანი, ქება, ქება–ქებათა, ქებულება, ქებული, ქედანი, ქედი, ქედმაღლობა, ქედ–ფიცხელი, ქევქევი, ქეზება, ქეთომენდი, ქეიბური, ქელვა, ქელინი, ქელონი, ქენება, ქენჯნა, ქერეთი, ქერელი, ქერეჭი, ქერი, ქერტლი, ქერქეჭანა, ქერქი, ქექა, ქეშელი, ქეშეო, ქეჩერა, ქეჩო, ქეჩხო, ქეცი, ქეჯიმი, ქვა, ქვა კაპოეტი, ქვა მწუანე, ქვა პატიოსანი, ქვაბის–ყური, ქვაფენილი, ქვაფორე, ქვე, ქვებუდანი, ქვებურობა, ქვეგანხედვა, ქვევრი, ქვეითი, ქველი, ქველის–მოქმედი, ქველის–საქმე, ქვემდებარე, ქვემეხი, ქვემჴურვალი, ქვესკნელი, ქვეყანა, ქვეყნით–მჴმობელი, ქვეყნის–გული, ქვეყნის–მჴმობელი, ქვეშ, ქვეშაგები, ქვეშეთ, ქვეშნიგვზისა,ქვეშნიგუზისა, ქვიბრობი, ქვითინი;ქვითინი,კოკოცება,კაკანება, ქვირდემლი, ქვირითა, ქვიქვირი,ქვიქვირი და კვიკვირი, ქვიშარი, ქვიშნა, ქვიჯა, ქვრივი, ქვრიმა, ქია, ქიეტი, ქითილი, ქილა, ქილაკი, ქილვაში, ქილიკი, ქიმი, ქიმია, ქინქლა, ქინძი, ქინძისთავი, ქინძმანძუკა, ქინჯილოჯა, ქირა, ქირაფქა, ქირდვა, ქირქირი, ქირშმონი, ქისიბი, ქიტი, ქიტნა, ქიტონთი, ქიტონისკნი, ქიქი, ქიშა, ქიშვადი, ქიშვადიანი

ღ~ა, ღ~ი, ღ~ნ, ღ~ო, ღ~ჲ, ღა, ღაბაბი, ღაბუა, ღადარა, ღადარი, ღადა–ღუდა, ღადირი, ღადო, ღადრობა, ღავღავი, ღაზარინელი, ღაზირი, ღაზლა, ღაზო, ღალა, ღალანგარი, ღალატი, ღალეოდი, ღალვა, ღალვაჲ, ღალია, ღალოსი, ღალფირა, ღალღა, ღალღაცობა, ღამე, ღამის–თევა, ღამის–მჴმობელი, ღამორი, ღამურა, ღანუჴობა, ღანძილი, ღაპა–ღუპი, ღაჟო, ღაჟღაჟა, ღართი, ღარიბი, ღარიზი, ღარღილი, ღატაკი, ღაფალი, ღაფიტი, ღაღადება, ღაღად–ყო, ღაწჳ1, ღაჭა–ღუჭი, ღაჭუნი, ღაჭღაჭი, ღება, ღებვა, ღებილი, ღელაღუნტა, ღელე, ღელვა, ღელვა–გუემული, ღელვილი, ღეო, ღეპეპი, ღერი, ღერო, ღეროვის, ღერღედი, ღერღილი, ღერძი, ღეღა, ღეჭა, ღვალო, ღვალოშმაგა, ღვარი, ღვარძლი, ღვაფი, ღვაწლი, ღვაწლისა–მძლე, ღვედი, ღვედკეცი, ღველფი, ღველფური,ღველფურნი, ღვერფი, ღვეძილი, ღვია, ღვივა, ღვივება, ღვივის, ღვინიო, ღვინო, ღვინჭა, ღვინჭილა, ღვიძილი, ღვიძლი, ღვლარჭნილი, ღვლერჭი, ღვწა; ღვწა, ღვწოლა, ღვწოლა, ღია, ღილი, ღიმი, ღიმილი, ღიმ–ღიმი, ღინცილი, ღინწი, ღირება, ღირებული, ღირსება, ღირსეული, ღირსი, ღირღალი, ღირღვილოვანი, ღირღილოვანი, ღირღიტი, ღირღოვანი, ღირღჳლოვანი, ღიტინი, ღიღველი, ღიღინი, ღიჭა, ღიჭი, ღიჯინი, ღლაბუტა, ღლავი, ღლავკოსი, ღლაკნა, ღლანი, ღლანკა, ღლანკნა, ღლაპი, ღლარკნა, ღლეტა, ღლია2, ღლოფო, ღმერთი, ღმეჭა, ღმრთაება, ღნიოში, ღნიშვა, ღობე, ღობე დაჭენებული, ღოლოშმაგა, ღომენარხი, ღომი, ღომინტარი, ღომორი, ღონა, ღონე, ღონება, ღონი, ღონღილი, ღორგია, ღორდათჳ, ღორება, ღორთა–მგორვალა, ღორი, ღორტავა, ღორღი, ღორძინი, ღორჯო, ღოღნაშო, ღოჯი, ღრამმატიკოსი, ღრამმი, ღრაჭა, ღრაჭუნი, ღრე, ღრედი, ღრეკა, ღრეკილი, ღრეული, ღრეჯა, ღრიალი, ღრიანკალი, ღრინვა, ღრინჭოლა, ღრიპონი, ღრიფა, ღრიღოჲ, ღრმა, ღრომა, ღრუ, ღრუბელი, ღრუდო, ღრღნა, ღრძილი, ღრძობა, ღრჭენა, ღრჯა, ღრჯნა, ღსრულება, ღუალო1, ღუალოშმაგა2, ღუარი, ღუარძლი, ღუაფი1, ღუაღვაშობა, ღუაწლი, ღუაწლისა–მძლე, ღუდღუდი, ღუედი, ღუედკეცი2, ღუელფი

ყ~ა, ყ~დ, ყ~ი, ყ~ნ, ყაბაჩა, ყადავახად, ყავ სიყუარული, ყავ4, ყავა, ყავარი, ყავარჯენი, ყავყავი, ყათარი, ყალანი, ყალაღანი, ყალბი, ყამბრო, ყამირი, ყანა, ყანობირი, ყანჩი, ყანჭყანჭი, ყაპი, ყაპუზუნა, ყაპყაპი, ყაპყი, ყაჟანური, ყარამფილი, ყარამფილის ყუავილი, ყარანა, ყარაულა, ყარაული, ყარაფილის ყვავილი, ყარაყურა, ყარს, ყარსაღი, ყარტლი, ყარყანტი, ყარყანტო, ყარყარა, ყარყატი, ყარყუმი, ყარხილა, ყაფარი, ყაღი, ყაყანი, ყაყაჩო, ყაყაჩო კლდისა, ყაყაჩო რქიანი, ყაყაჩო ტყისა, ყაყაჩო ჭრელა, ყაყაჩოვარა, ყაყაჩორა, ყაწიმი, ყაჭი, ყაჭყაჭა, ყაჯირი, ყბა, ყბაჩუა, ყბედი, ყდა, ყე, ყევარი, ყელე, ყელი, ყელობა, ყელსაბამი, ყენება, ყერო, ყეფა, ყეჯალი, ყვავი, ყვავილი, ყვავის–ფრჩხილა, ყვავის–ჭანგა, ყვავის–ჴმალა, ყვავიფრჩხილა, ყვავიფჩხილა, ყვავფჩხილა, ყვალა, ყვანა, ყვანცალა, ყვანჭი, ყვარება, ყვედრება, ყველა, ყველაკა, ყველი, ყვერბი, ყვერი, ყვერული, ყვიბარი, ყვიბარო, ყვითელი, ყვითლობს, ყვინიზი, ყვინჩილი, ყვიჟილი, ყვირილი, ყვირო–სტვირი, ყვირო–სტჳრი, ყვიციანი, ყვლივი, ყვნა, ყვრიმლვა, ყია, ყიბარჩობა, ყივილი, ყივნება, ყინელი, ყინვა, ყინტორი, ყინული, ყიპყიპი, ყირა, ყირჭი, ყიტაწელი, ყიფი, ყიყინი, ყიშტი, ყლანტნი, ყლარტა, ყლე, ყლუნტი, ყმა, ყმაწვილი, ყმედა, ყმუილი, ყმუნვა, ყნოსა, ყნოსვილი, ყო, ყობული, ყოდალი, ყოველთა სადგური, ყოველი, ყოვლად, ყოვლად–დასაწუელი, ყოვლის–მპყრობელი, ყოვნა, ყოვნება, ყოთურმაჯა, ყოლა, ყოლბი, ყოლე, ყორანი, ყორე, ყოს, ყოფა, ყოფა–ქცევა, ყოფილა, ყოფინება, ყოფნა, ყოყდა, ყოყდანი, ყოყმანი, ყოში, ყრა, ყრანტალი, ყრდელი, ყრდენა, ყრიალი, ყრიდეს თავთა, ყრილი, ყრმა, ყრმაა, ყრმააკი, ყრმაჲ, ყროყინი, ყრუ, ყრჩოლა, ყრჩოლება, ყრჩუ, ყუა, ყუავი1, ყუავილი, ყუავილოვნება, ყუავის–ჭანგა2, ყუავის–ჴრმალა, ყუავფრჩხილა, ყუალა3, ყუანა4, ყუანცალა5, ყუანჭი6, ყუარება, ყუდილი, ყუდნება, ყუდრო, ყუედრება, ყუელა, ყუელაკა, ყუერბი, ყუერი, ყუერული, ყუვა, ყუვილი, ყულაზანი, ყულივი1, ყუმაში, ყუმუშ–ყუმუში, ყუნა, ყუნთვა, ყუნცი

შ~ა, შ~დ, შ~ე, შ~ს, შაბა, შაბათი, შაბათის გზა, შაბათობა, შაბარდუხი, შაბაში, შაბა–შაბა, შაბი, შაბიამანი, შადი, შავა, შავარდენი, შავარნა, შავბალახა, შავბედი, შავება, შავთი, შავი, შავფურცელი, შავცეცხლი, შათირი, შათქუნი, შაირი, შაკი, შაკიკი, შალალი, შალაფი, შალაშინი, შალგი, შალვარი, შალთა, შალი, შამანი, შამბი, შამფური, შანა, შანარი, შანდაკი, შანთი, შაპრი, შარა, შარაგული, შარავანდედი1, შარავანდი, შარავანდოსანი, შარავი, შარან, შარდი, შარი, შარიტი, შარტოვანი, შარუხი, შარშან, შარშანსწინ, შატროვანი, შაური, შაფართხელი, შაქარი, შაქი, შაქრიელი, შაქრის–პური, შაღავათი, შაშარი, შაშვი, შაშკულა, შაშპრა, შაშხი, შაშჳ1, შაჰალი, შაჰანარი, შაჰვა, შაჰნარი, შე, შეაბრძჳლა, შეალნება, შეამტკუეფრა, შეაფერა, შეაქცია, შეაშუს1, შებანდული, შებარდული, შებელილი, შებერვა, შებმა, შებორკილება, შებრალება, შებრკმა, შებრკოლება, შებრუჟება, შებრძვილება, შებრძვინება,შებრძვინვება, შებრძჳლება1, შებრძჳნება2, შებღალვა, შეგბობა, შეგდება, შეგესემინ, შეგვეტყვების, შეგინება, შეგინებული, შეგმანება, შეგნება, შეგონება, შეგუბება, შეგუეტყუების3, შეგუვილი, შეგულარძნილი, შეგულისიტყუა, შედარება, შედგინება, შედგმული, შედგომა, შედება, შედეგი, შედედება, შედრგინება, შეედვა, შეევაჭრა, შეეკერტნეს, შეერაბამების, შეერაცხა, შეერთება, შეერთჴმავდენ, შეესემინ, შეეტყო, შეეფერა, შეექსოვა, შეეღო, შეეყო, შეეშინა, შეეჩუენა2, შეეცილა, შეეძლივა, შევაგდე, შევაგდევ, შევარნი, შევაფარილე, შევედრება, შევიტყუნეთ, შევრდომა3, შევსლბი, შევსცბუნდი4, შეზავება, შეზელილი, შეზმნილ, შეთავება, შეთვისება, შეთვლა, შეთი, შეთიანი, შეთულა, შეთქრომა, შეთხზვა, შეთხზული, შეთხუნვა, შეთჳსება1, შეიგანი, შეიკდიმა, შეიკუნძა, შეიოჭა, შეის, შეისმინე, შეიტანა, შეიფარილა, შეიფარილნეს, შეიწრება, შეიჭვა, შეიჭკო, შეიჭუა, შეკერვა, შეკერტება, შეკეცა, შეკეცილი, შეკვრა, შეკიცული, შეკრება, შეკრვა, შეკრული, შეკუმშა, შემასმენელი, შემასრულებელი, შემაწუხებელი, შემდგომად, შემდგომი, შემთხვევა, შემთხვევითი, შემთხუევა, შემთხუევითი, შემთხუჱვა, შემთხუჱვითი, შემკმარი, შემკული, შემოგარენი, შემოგდება, შემოდგომა, შემოვედრება

ჩ~ი, ჩააჴალე, ჩაბალახი, ჩაბაყვა, ჩაბერე, ჩაბეჭა, ჩაბურე, ჩაგდება, ჩაგება, ჩაგვრა, ჩაგირდაგი, ჩაგლესა, ჩაგლესილი, ჩაგრვა1, ჩაგურა, ჩადალი, ჩადება, ჩადი, ჩადუნა, ჩავედ, ჩავიდა, ჩათათხვა, ჩათლაყუჩი, ჩათმა, ჩათრი, ჩაიგდო, ჩაის, ჩაიტანა, ჩალა, ჩალათა, ჩალამბარა, ჩალამგელა, ჩალახეში, ჩალბათა, ჩალიკვა, ჩალიკი, ჩალისობა, ჩალიჩი, ჩალუმელი, ჩალხანა, ჩამ, ჩამბალილა, ჩამივარდა, ჩამიჩი, ჩამი–ჩუმი, ჩამოსხმა, ჩამოცმა, ჩამოჴდომა, ჩანასხეპი, ჩანახი, ჩანგი, ჩანდრაბუხი, ჩანედ, ჩანთა, ჩანჩალა, ჩანჩუხი, ჩანჩქერი, ჩანჩხურა, ჩაპარვა, ჩაჟუჟვა, ჩაჟუჟუნება, ჩარა, ჩარადელნი, ჩარბი, ჩარდახი, ჩარყაფი, ჩას, ჩასაბეჭი, ჩასლვა, ჩატანა, ჩატეტკილი, ჩაუქი, ჩაფენა, ჩაფვლა, ჩაფი, ჩაფლა, ჩაფლვა, ჩაფულა, ჩაფხუტი, ჩაქი, ჩაქირდაგი, ჩაქ–ჩაქი, ჩაღანა, ჩაღმა, ჩაღმართი, ჩაყოფა, ჩაჩაბა, ჩაჩა–ჩუჩი, ჩაჩი, ჩაჩრა, ჩაჩქანი, ჩაჩხვა, ჩაცმა, ჩაცუცქება, ჩაცქერა, ჩაცქნაფა, ჩაწდომა, ჩაწოლა, ჩაწყობილა, ჩაწყობილი, ჩაჭრა, ჩახთაული, ჩახი, ჩახლათვა, ჩახლათული, ჩახმახი, ჩახრაკულა, ჩახრუხი, ჩახრჩობილი, ჩაჯრა, ჩაჴვი, ჩაჴვრეტილი, ჩაჴვრიტე, ჩაჴირება, ჩაჴლიჩე, ჩაჴურეტილი2, ჩაჴურიტე3, ჩაჴჳ4, ჩბუნვა, ჩეკა, ჩეკი, ჩელთი, ჩელტი, ჩელხი, ჩემ, ჩემდა, ჩემდამო, ჩემება, ჩემებრივ1, ჩემი, ჩემმა, ჩენა, ჩეო, ჩერანი, ჩერგილი, ჩერია, ჩერო, ჩერხულა, ჩეფიჩი, ჩექა, ჩექმა, ჩეშმი ნესტ–ო, ჩეჩა, ჩეჩო, ჩეჩქვა, ჩვენ, ჩვენება, ჩვეულება, ჩვილი, ჩვილკეცი, ჩიბა, ჩიბე, ჩიგორგალი, ჩივილი, ჩითახური, ჩითი, ჩიკორი, ჩილბური, ჩიმბური, ჩინდრიკი, ჩინებული, ჩინი, ჩინური, ჩინჩლვა1, ჩინჩლი, ჩირგჳ2, ჩირთი, ჩირი, ჩირქი, ჩიტვაშლა, ჩიტი, ჩიფჩიფი3, ჩიქჳ4, ჩიჩვირი, ჩიჩილაგი, ჩიჩინი, ჩიჩლათანი, ჩიჩობი, ჩიჩქი, ჩიჩქინური, ჩიჩქნა, ჩიჩჳრი1, ჩიხა, ჩიხრიხი, ჩლა, ჩლიგი, ჩლიქი, ჩლოქი, ჩლუ, ჩლუგი, ჩმახვა, ჩმახული, ჩნდორი, ჩნოხავი, ჩობალი, ჩობაყო, ჩოგანი, ჩოდოლო, ჩოთირება, ჩოლფოტი

ცა, ცად, ცაზე, ცათ, ცათაგან, ცალბარი, ცალგნით, ცალი, ცალიერი, ცალკე, ცალყუა, ცამდის, ცამეტი, ცანდალი, ცანდარი, ცანდი, ცანთ, ცანი ცათანი, ცანკვილი, ცანკუჭუღელი, ცანცალი, ცანცრაკი, ცარიელი, ცარცი, ცას, ცაცუნი, ცაცხჳ, ცახე, ცახი, ცბა, ცბის, ცბოდიან, ცბოლა, ცდა, ცდენა, ცდილი, ცდუნება, ცებნა, ცეკვა, ცეკუანა, ცელი, ცელქი, ცემა, ცემლი1, ცენდარი, ცენება, ცერეცო, ცერი, ცერცველა, ცერცვი, ცერცუელა, ცერცჳ2, ცეცება, ცეცქა, ცეცხლი, ცეხვა, ცვა, ცვალება, ცვილი, ცვიფრი, ცვლა, ცვრევა, ცთენა, ცთომა, ცთომილი, ცთომილნი, ციაგი, ციალი, ციბა, ციბაკი, ციბრუტი, ციგა, ციდა, ციდამტკაველი, ციერი, ცივი, ცილა, ცილება, ცილი, ცილის–შეწამება, ცილის–წამება, ციმციმი, ცინგლი, ცინტალი, ცირცელი, ცისად–ცისად, ცისარტყელა, ცისიერი, ცისკარი, ცისკრის–ვარსკულავი, ცისხეული, ცის–მშჳლდი, ცის–ნატეხა, ცის–ნატეხი, ცის–ფერი, ციქუა, ციღჳ1, ციცა, ციცაბი, ციცი, ციცინათელა, ციცქნა, ციცხვი, ციცხნა, ციცხჳ2, ციხე, ციხოვანი, ცლა, ცლაგვა, ცლევინება, ცლილი, ცმა, ცმადირობა, ცმაცური, ცმელი, ცმორი, ცმუტვა, ცნდალი1, ცნება, ცნობა, ცნობილი, ცობა, ცოდა, ცოდვა, ცოდვა ბუნების–გარეგანი, ცოდვა მომაკუდინებელი, ცოდვა შემთხუევითი, ცოდვა შესანდობელი, ცოდვა ჩუეულებითი, ცოდვილი, ცოდნა, ცოთი, ცოლეურნი, ცოლი, ცოლოსანი, ცომი, ცომოანი, ცონვა, ცორანო, ცორვა, ცოტა, ცოფი, ცოცვა, ცოცხალი, ცოცხი, ცოცხობა, ცოხნა, ცოხნილი, ცრა, ცრავალი, ცრემლი, ცრიატი, ცრინტილა, ცრუ, ცრული, ცრუმოწამე, ცრუტი, ცუარი, ცუდად, ცუდდიდება, ცუდვა, ცუდი, ცუდმავალა, ცუდყუავილა, ცუვა, ცუილი, ცული, ცულის–პირა, ცულ–თოჴი, ცუნდრუკი1, ცუნცული, ცურევა2, ცურვა, ცური, ცურცლვა3, ცურცლი, ცუცუნა, ცუცურა, ცუცურაგი, ცუცქილი, ცქაფი, ცქერა, ცქეტა, ცქვრინა, ცქიმურა, ცქიტი, ცქნაფვა, ცქრიალი, ცქურინა1, ცხადი, ცხავი, ცხარი, ცხება, ცხებული, ცხედარი, ცხელება, ცხელი, ცხემლები, ცხენი, ცხენის–კბილა

ძაბა, ძაბრი, ძაბუნი, ძაბუნობა, ძაგება, ძაგებული, ძაგვნი, ძაგძაგი, ძალა, ძალად, ძალაყინი, ძალი, ძალითი, ძალნი, ძალოვანი, ძანძახი, ძარი, ძარღვი, ძარღოვანი, ძარღჳ, ძარძაყი, ძაფი, ძაღარა, ძაღლაპურა, ძაღლთა, ძაღლთევზი, ძაღლი, ძაღლი ვარსკულავი, ძაღლის მწერი, ძაღლის–ენა, ძაღლის–ნიორა, ძაღლის–ყურძენა, ძაძა, ძახა1, ძაჴუელი2, ძგერა, ძგერება, ძგიდე, ძგიფი, ძე, ძება, ძებნა, ძეგვა, ძეგლი, ძეებ, ძევნა, ძელი, ძელი ულპოლველი, ძელური, ძელქვა, ძელყორე, ძერა, ძერი, ძერქორი, ძერძერუკი, ძეს, ძესა, ძეძვი, ძეძკვი, ძეძჳ2, ძეწკჳ, ძეწნი, ძვალი, ძველი, ძვილ, ძვინად, ძვინვა, ძვინთა, ძვირი, ძვირის–ზრახვა, ძვირის–მეტყველება, ძვირის–მოქმედი, ძვირის–შეჩვენება, ძვირის–ჴსენება, ძვირობა, ძვირფასი, ძვირხილული, ძვრა, ძი, ძია, ძიება, ძივთი, ძილი, ძილის–შინა, ძილის–შორისნი, ძიმწარე, ძირაკი, ძირი, ძირის–მჭამელი, ძირკვალი, ძირკუალი, ძირნაოტი, ძირტკბილა, ძირწითელა, ძირხუენა, ძიძა, ძიძგინი, ძლება, ძლევა, ძლეული, ძლიერება, ძლიერი, ძლივ, ძლით, ძლისპირი, ძმა, ძმადი, ძმაითი, ძმარვა, ძმარი, ძმაცუა1, ძმის–წული, ძმობა, ძმობილი, ძნა, ძნელბედი, ძნელი, ძნელოვანი, ძნელსუნობა, ძნეული, ძნიადი, ძნობი, ძნობით, ძნონი, ძოვა, ძოვდენ, ძოვნა, ძოლო, ძონძი, ძოღან1, ძოწეული, ძოწი, ძრახვა, ძრვა, ძრომა, ძრცვა, ძრწოდა1, ძრწოლა, ძრწუნვა, ძუ1, ძუა, ძუალი, ძუელი, ძულვება, ძუმელა, ძუნძული, ძუნწი, ძურწა, ძუძუ, ძუძუს–მტე, ძუწკი, ძუჱლი, ძღარბი, ძღვამლი, ძღვანვა, ძღვენი, ძღოლა, ძღომა, ძღუამლი, ძღუანვა, ძღუენი, ძღუნად, ძღუნობა, ძჳნად1, ძჳნვა2, ძჳნთა, ძჳრი4, ძჳრის–ზრახვა, ძჳრის–მეტყუელება, ძჳრის–მოქმედი5, ძჳრის–შეჩუენება, ძჳრის–ჴსენება6, ძჳრობა7, ძჳრფასი8, ძჳრხილული9

წ~ა, წ~ე, წ~ნ, წ~ო, წ~ჲ, წა, წააბრუნვა, წააგო, წაადევნა, წაარება, წაართვა, წააჴდინა, წაბიჯება, წაბლი, წაბრიყუება1, წაგდება, წაგება, წაგურა, წადი, წადიერი, წადილი, წადინი, წავარნა, წავიდა, წავლა, წათი, წათხი, წაიტანა, წაკიდება, წაკიდებული, წაკულაკი, წალა, წალაები, წალამი, წალდი, წალეკვა, წალი, წალიკა, წალიკი, წალკატი, წალკოტი, წალო, წამა, წამალი, წამართ, წამარსითამი1, წამახული, წამგრგუალება, წამგრგუალებული, წამება, წამებული, წამი, წამი სასწორისა, წამის–ყოფა, წამლვა, წამლობა, წამოდღარძვა, წამომეჭიდა, წამოჭეხება, წამრეცი, წამწამი, წამწე, წამ–უყო, წანდილი, წანწალა, წანწარი, წანწკარი, წარ, წარამურა, წარაფი, წარბი, წარგება, წარდგომა1, წარე2, წარევა, წარემართა, წარვედ, წართვა, წართვით, წართმა, წართქმა, წართხელი, წარიტრა2, წარკაფა, წარკუეთა, წარმავალი, წარმართება, წარმართი, წარმატება, წარმდებება, წარმდები, წარმდინარე3, წარმდროებელი, წარმეტყუელი, წარმმართებელი, წარმო, წარმოდღეება, წარმონა, წარმონაქსჳ1, წარმოჲ, წარნაქი, წარპარვა, წარსაგებელი, წარსმენა, წარსქდა, წარტყუენვა, წარუსწრო, წარქცევა, წარჩინებული, წარცემა, წარწერა, წარწერითი საზღვარი, წარწყმედა, წარხმა, წარჴდა, წარჴდომა, წარჴოცა, წასდის, წასორსალება, წასწრება, წასხმა, წატანა, წატანება, წაქა, წაქანება, წაღა, წაღება, წაღმა, წაღმართი, წაღრძობა, წაყვანა, წაყრა, წაშენა, წაშვერილი, წაშლა, წაშლილი, წაშუერილი, წაჭრა, წაჭრილი, წახედა, წახნაგი, წახრა, წახურვა, წაჴდა, წაჴდება, წაჴდენა, წაჴირება, წბა, წბილ, წბილად, წბილება, წბილი, წბოლა, წდევა, წდოლა, წდომა, წებო, წედა, წევა, წევნული, წელ, წელაწადი2, წელი, წელიწადი, წელკავი, წელს, წენგო, წენტილია, წენწურა, წერა, წერაქვი, წერეული, წერი, წერილი, წერნაქი, წერო, წეროს–წჳვა, წერტა, წერტილი, წერწეტი, წესი, წესიერი, წესნიერი, წეფხი, წეღან, წეწა, წეწება, წეწონი, წვა, წვალება, წვდილი, წველა, წველი, წვენი, წვერი, წვივი, წვივსაცმელი, წვიმა, წვინტლი, წვლილი და წვრილი

ჭა, ჭაბუკა, ჭაბუკი, ჭაბუკიდი, ჭადარი, ჭადრაკი, ჭავლი, ჭავლი წყლისა, ჭაკი, ჭაკუნტელი, ჭალა, ჭალაკი, ჭალი, ჭალიკონი, ჭამა, ჭამადი, ჭამბარი, ჭამებული, ჭანარი, ჭანგა, ჭანგი, ჭანდარი, ჭანჭალი, ჭანჭიკი, ჭანჭრობი, ჭანჭყალი, ჭაობი, ჭაპანი, ჭაპი, ჭარბატელა, ჭარბი, ჭარდალი, ჭარი, ჭარიკი, ჭარკუანი, ჭარმაგი, ჭარმაღი, ჭარო, ჭარტალი, ჭარხალი, ჭარხლის მკლავი, ჭაუკა, ჭაფალა, ჭაქნი, ჭაღარა, ჭაღჳ1, ჭაშა, ჭაშაკები, ჭაშმაგი, ჭაჭა, ჭაჭანება, ჭაჭჳ2, ჭახაკაური, ჭახრაკი, ჭდე, ჭდეული, ჭედა, ჭედილი3, ჭევლი, ჭელტვა, ჭენება, ჭენჭი, ჭეო, ჭეოდ–ჭეოდ, ჭეოხი, ჭერამი, ჭერი, ჭექა, ჭეშა, ჭეშმარიტი1, ჭეხა, ჭვავი, ჭვარტლი, ჭვილთი, ჭვინტა, ჭვინტი, ჭვირი, ჭვირობა, ჭვირს, ჭვრეტა, ჭია, ჭიაკოკოლა, ჭიანური, ჭიაფუნდურა, ჭიაყელა, ჭია–ჭუა, ჭიგო, ჭიდება, ჭივილი, ჭივჭავი, ჭივჭივი, ჭიკარტი, ჭიკჭიკი, ჭილი, ჭილიბი, ჭილო, ჭილობი, ჭილყუავი1, ჭიმა, ჭიმვა, ჭიმი, ჭიმითა, ჭიმკა, ჭიმონი, ჭიმური, ჭიმჭიმელი, ჭიმჭიმი, ჭინო, ჭინტვა, ჭინჭარი, ჭინჭილაკი, ჭინჭრაქა, ჭიპი, ჭიპჭიპი, ჭირანო, ჭირვა, ჭირვება1, ჭირვეული, ჭირი, ჭირხლი, ჭიტი, ჭიუკა, ჭიქა, ჭიღვი, ჭიღრიკა, ჭიღჳ1, ჭიჭინა, ჭიჭინი, ჭიჭლა, ჭიჭმატა, ჭიჭნაური2, ჭიჭრიკუელა, ჭიჭყინა, ჭიჭყინი, ჭიხვინი, ჭიხი, ჭიხმაკური, ჭიჴი, ჭკა, ჭკანტნი, ჭკანჭკანტა, ჭკვიანი, ჭკნობა, ჭკუა, ჭკუიანი, ჭკუტა, ჭლაკი, ჭლაპი–ჭლუპი, ჭლექი, ჭლიკი, ჭმაჭნა, ჭმახე, ჭმული, ჭმუნვა, ჭმუნვილი, ჭმუხვა, ჭობოსანი, ჭოგი, ჭოგრი, ჭოვილო, ჭოლაური, ჭოლოკი, ჭონი, ჭოპნი, ჭორი, ჭოროკინი, ჭოროხი, ჭორტანა, ჭორტი, ჭორტიყი, ჭორფლი, ჭოტი, ჭოღვა, ჭოჭი, ჭოჭინა, ჭოჭოქი, ჭრა, ჭრეთა, ჭრელებული, ჭრელი, ჭრიალი1, ჭრიანტელი, ჭრინვა, ჭრიხინი, ჭრტიალი, ჭრტინვა, ჭრუვი, ჭრუტი, ჭრხიალი, ჭუ, ჭუა, ჭუავი1, ჭუარტლი2, ჭუვაგენი, ჭუვილი, ჭუვნიერი, ჭუკჭუკი, ჭუმინვა, ჭუპრა, ჭურეტა3

ხ~, ხაბაზი, ხაბიძგინი, ხადა, ხადალი, ხადანა, ხადილი, ხადილობა, ხადუმი, ხავარტა, ხავიწი, ხავონანი, ხავსი, ხაზაზა, ხაზალი, ხაზი, ხაზიდი, ხათაია, ხათრითი, ხალა, ხალამბარი, ხალანი, ხალარი, ხალასად ნაკერი, ხალბადე, ხალენი, ხალეპო, ხალვა, ხალი, ხალინჯი, ხალისი, ხალიჩა, ხალოა, ხამანწკა, ხამარი, ხამი, ხამური, ხამუში, ხამხა, ხამხამი, ხანაგა, ხანად, ხანანელი, ხანგალი, ხანდაზმული, ხანდაკი, ხანი, ხანი,ხანისა, ხანისა1, ხანოჲ, ხანული, ხანჩირი, ხანძარი, ხანჭკალა, ხანხლვა2, ხანჯალი, ხაო, ხაოანი, ხაპი, ხაჟუჟი, ხარა, ხარაბუზი, ხარაზანი, ხარაზი, ხარატი, ხარატონი, ხარბი, ხარბუხა, ხარგა, ხარდანი, ხარდარიოს, ხარდიორდა, ხარება, ხარვეზი, ხართუთა, ხარისხი, ხარიტი, ხარიხა, ხარკი, ხარკობა, ხარო, ხაროჲ, ხარტი, ხარტოფილაქსი, ხარტუკი2, ხარშვა, ხარშო, ხარჭა, ხარხარი, ხარჯვა, ხარჯი, ხასი, ხატვა3, ხატი, ხატოვნება, ხატრუკი, ხატულა, ხაღან, ხაყან, ხაშარი, ხაშმი, ხაშმული, ხაშური, ხაშხაში, ხაცხაცა, ხაჭიჭორა, ხაჭო, ხახვი, ხახჳ2, ხდა, ხდად, ხდილნი, ხდომა, ხე, ხება, ხებალახა, ხეგჳმრა1, ხედვა, ხედი, ხეე, ხევა, ხევანი, ხევნარი, ხეზი, ხეთუფალა, ხეთქა, ხეიბარი, ხეკამა, ხეკატა, ხეკერი, ხელი, ხემსი, ხენდრო, ხენეში, ხენჯი, ხერგი, ხერდოვანი, ხერთვისი, ხერკინა, ხერხემალი, ხერხი, ხეტარი, ხეტუხტი, ხეშავი, ხეშიშუელი2, ხეჩაკალი, ხეწა, ხეჭბი, ხეჭრელა, ხეჭუჭი, ხეხა, ხეხო, ხვადი, ხვავი, ხვაიშანი, ხვალ, ხვალე, ხვალო, ხვანჯარი, ხვანჯი, ხვანჯული, ხვარაზმი, ხვარბალი, ხვართქლა, ხვარი, ხვასრო, ხვასტაგი, ხვატი, ხვაშიადი, ხვედრება, ხვედრი, ხვევნა, ხვერეფი, ხვესტი, ხვეტა, ხვეული, ხვეწა, ხვეწი, ხვეწილი, ხვეწნა, ხვეჭა, ხვიდოდი, ხვითქი, ხვინტიარშე, ხვინჭა, ხვიჟირი, ხვირი; ხვირი და ხოირი; ხვირი, ხორი, ხვიტი, ხვლივი: ხვლივი, ხვლიკი, მსვლიკი, ხვლიკი, ხვნა, ხვრა, ხვრეტა, ხვრინვა, ხზედი1, ხიბალიკი, ხიბა–ხუბა, ხიბლვა, ხიბლი, ხიზალალა, ხიზანი

ჯ~ა, ჯ~ი, ჯაბალა, ჯაბანი, ჯაბნობა, ჯაგანი, ჯაგარი, ჯაგვა, ჯაგი, ჯაგლაგი, ჯადაგო, ჯადეგი, ჯადვარი, ჯავარი, ჯავზი, ჯავთაგი, ჯავრი, ჯავშანი, ჯაზვალი, ჯალაბი, ჯალაბობა, ჯალავარი, ჯალამბარი, ჯალაღინი, ჯალდა, ჯალდანი, ჯამა, ჯამაგირი, ჯამბარა, ჯამი, ჯანჯალი, ჯარბი, ჯარგუალი, ჯარი, ჯარნი, ჯაროსანი, ჯაღანა, ჯაღინი, ჯაშარატი, ჯაშკუტა, ჯაშუში, ჯაჭვი, ჯაჭჳ2, ჯაჯა, ჯაჴა–ჯუჴი, ჯაჴველი, ჯაჴნი, ჯაჴუელი1, ჯგვერება, ჯგვერი, ჯგლითი, ჯგუერება2, ჯგუერი3, ჯგულემა, ჯგუფი, ჯდა, ჯდების, ჯდომა, ჯდომილი, ჯებირი, ჯეკმა, ჯელთაობა, ჯენჯი, ჯენჯო, ჯერა, ჯერადა, ჯერაკუმია, ჯერანი, ჯერება, ჯერეთ, ჯერი, ჯერკუალი, ჯერმაქი, ჯერ–არს, ჯერ–ჩინება, ჯეჭკა, ჯეჯლი, ჯვა, ჯვარი, ჯვარცმა, ჯვარცმული, ჯვარცუმა, ჯვრიტინა, ჯიბე, ჯიბუკი, ჯიგანა, ჯიდაო, ჯიკი, ჯილა, ჯილაგი, ჯილდო, ჯილე, ჯილეხი, ჯილფი, ჯილღა, ჯილღაო, ჯიმრი, ჯინი, ჯინიბი, ჯინჭარი, ჯინჭველი, ჯინჭველ–ლომი, ჯინჭრის–დედა, ჯინჯიბახი, ჯინჯიხი, ჯინჯოთი, ჯინჴვა, ჯირგუალი1, ჯირი, ჯირიმი, ჯირკვალი, ჯირკი, ჯირკუალი, ჯირმიხი, ჯიროლა, ჯირჯვა, ჯირჯჳ2, ჯიტი, ჯიქი, ჯიქურ, ჯიქურა, ჯიღა, ჯიღა–მშჳლდი, ჯიღოსანი, ჯიღური, ჯიშკილა, ჯიხური, ჯიჯგინი, ჯიჯლაყა, ჯიჯლიბა, ჯიჴჳ1, ჯლაყუნი, ჯლეჴა, ჯლოყინი, ჯმა, ჯმერჴი, ჯმნა, ჯმნილი, ჯმუჯნა, ჯმუჴი, ჯობინება, ჯობნა, ჯობნებული, ჯოგი, ჯოლბორდი, ჯოლგი, ჯოლღო–მოლღო, ჯომარდი, ჯონჯოლა, ჯონჯოლი, ჯორი, ჯორის–ტერფა, ჯორჯი, ჯორჯიანი, ჯოში, ჯოხი, ჯოხიო, ჯოჯგანი, ჯოჯვა, ჯოჯო, ჯოჯოხეთაპეტი, ჯოჯოხეთი, ჯრა, ჯუარედი, ჯუარი, ჯუარცმა, ჯუარცმული, ჯუბა, ჯუბაჩა, ჯუზდანი, ჯუმალი, ჯუნჯრუკი, ჯურიტინა3, ჯურუმი, ჯურღმული, ჯუფთი, ჯუღი, ჯუჯუ, ჯუჯუმკალი, ჯღანი, ჯღარდლა, ჯღიბა, ჯღრე

ჰა, ჰაერი, ჰაერის–მცველი2, ჰაეროვნება, ჰავი, ჰაზარაპეტი, ჰაზრი, ჰაი–ჰაი, ჰამბავი, ჰამრობა, ჰანი, ჰარე, ჰარი, ჰარილი1, ჰასაკი, ჰატავაკი, ჰაჭაპეტი, ჰბაძვიდა, ჰბერვიდა, ჰგავს, ჰგაოდა, ჰგვანდა, ჰგვემდა, ჰგიეს, ჰგიობს, ჰგუანდა1, ჰგუემდა2, ჰე ჱე, ჰელა, ჰეტრატიკონი, ჰიდორია, ჰილათი, ჰილლონ, ჰინ, ჰინდური, ჰკრებდა, ჰკრევდა, ჰლამის, ჰლამოდა, ჰლოცვიდა, ჰნაკთავს, ჰნატრა, ჰოობა, ჰორლი, ჰპოო, ჰრეუმისი, ჰროარტაგი3, ჰროკონომოზი, ჰრონი, ჰრული, ჰრქუა, ჰსიტყო, ჰუბუტი, ჰულბაჲ, ჰუნე,ონე და უნე, ჰუპა, ჰქარავს, ჰქირდავს, ჰქუა, ჰყო, ჰყოვნი, ჰყოფს, ჰყრია, ჰყუარობს, ჰხვესი, ჰხუდა1, ჰჴდის, ჰჴებდით, ჰჴსასვა, ჰჴუერთნა2, ჰჴუერთნიდეს3, ჰჴუჱრთნა, ჰჴუჱრთნიდეს

ჱე, ჱებრაელი

, ჲე, ჲროელ

, ჳაკინთე4, ჳაკინთი, ჳვილოსი, ჳოტა, ჳპატოსი, ჳპოდიასტოლი, ჳპოვათრად, ჳსსოპი, ჳფ, ჳფენ

ჴ~ა, ჴავილი, ჴალარჩი, ჴალვა, ჴალი, ჴამდა, ჴამლი, ჴამს, ჴარაბუა, ჴარაჴსი, ჴარი, ჴარის–შუბლა, ჴარის–ჩლიქა, ჴარის–ძირა, ჴარჴანჩო, ჴაფი, ჴაფჴაფი, ჴაჩნი, ჴაჴა, ჴაჴება, ჴაჴვა, ჴაჴილები, ჴბო, ჴბოშერი, ჴბოშობია, ჴდა, ჴდალი, ჴდევა, ჴდენა, ჴდილი, ჴდომა, ჴდომილი, ჴედნა, ჴევი, ჴევის–ბერი, ჴევნები, ჴელად, ჴელადა, ჴელბორკილი, ჴელეჩო, ჴელეწიფების, ჴელეწიფებოდა, ჴელთ, ჴელთ–მოქმედება, ჴელთ–უფალი, ჴელი, ჴელით–ქმნული, ჴელისაპყრობი, ჴელის–აპყრობა, ჴელის–დადება, ჴელის–დასხმა, ჴელის–პყრობა, ჴელის–წაყრა, ჴელის–წერილი1, ჴელკუბო, ჴელმანდილი, ჴელმარჯუე, ჴელმწიფე, ჴელმწიფებანი, ჴელნავი, ჴელნები, ჴელობა, ჴელოვანი, ჴელოვნება, ჴელოსანი, ჴელსაბამი, ჴელსაფქავი, ჴელსაყრელი, ჴელსახოცი, ჴელსაჴოცი, ჴელუყრელი, ჴელშუბა, ჴელცემული, ჴელცუდად, ჴელძარი, ჴელ–იპოტვოდედ, ჴეობა, ჴერი, ჴერჴი, ჴეტი, ჴეჩა, ჴვებული, ჴვედა, ჴვედნა, ჴვეზა, ჴველა, ჴვერჴვეტო, ჴვივილი, ჴვიმირი, ჴვიობა, ჴვირი, ჴვიფლი, ჴვიფლოვანი, ჴვიჴვინი, ჴვნეშა, ჴვრელი, ჴვრეტა, ჴიდი, ჴივდი, ჴივილი, ჴინჴილი, ჴირჴალი, ჴიფი, ჴლა, ჴლარჩი, ჴლაჩნი, ჴლეჩა, ჴმა, ჴმარება, ჴმდა, ჴმევა, ჴმელეთი, ჴმელი, ჴმელიერობა, ჴმელცხობილი, ჴმიადი, ჴმიანობა, ჴმილვა, ჴმოანება, ჴმობა, ჴნარცჳ1, ჴნაშა–ჴნუში, ჴნდური, ჴნვა, ჴნული, ჴომი, ჴომლი, ჴორცი, ჴორციელი, ჴორცმოსილი, ჴორჴი, ჴოფა, ჴოცა, ჴოცილი, ჴოჴვა, ჴოჴობი, ჴრდალი1, ჴრმალი2, ჴსენება, ჴსენი1, ჴსნა, ჴსნილი, ჴსოვნა, ჴსოვნება, ჴსოვნიერი2, ჴუარდნა, ჴუება3, ჴუებული, ჴუედა4, ჴუედნა5, ჴუეზა, ჴუელა1, ჴუერჴუეტო2, ჴუვილი, ჴუმალდი, ჴუმილი3, ჴუნა, ჴუნდი, ჴუნეშა4, ჴურაობა, ჴურელი1, ჴურეტა2, ჴურვება, ჴურთი, ჴუფჴუფი, ჴუჱბული, ჴუჱზა, ჴშვა, ჴშირად, ჴშირი, ჴშული, ჴჳვილი1, ჴჳმირი2, ჴჳობა4, ჴჳრი5, ჴჳფლი6, ჴჳფლოვანი7, ჴჳჴჳნი8

ჵი, ჵიმე, ჵორომი

[–აკ

●´ჳ

to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9