L T

ეა ეგ ედ ევ ეზ ეთ ეი ეკ ელ ემ ენ ეო ეპ ერ ეს ეტ ეუ ეფ ექ
selected terms: 315 page 3 of 16
ევრიკა
(heureka ვიპოვნე) წამოძახილი, რომელიც გამოხატავს სიხარულს, კმაყოფილებას რაიმე რთული ამოცანის გადაწყვეტისას, კარგი აზრის, იდეის გაჩენისას. ასე წამოიძახა ძველბერძენმა მეცნიერმა არქიმედემ იმ More…
ევრისტიკა
(heurisko ვპოულობ) ჭეშმარიტების პოვნის, მიგნების ხელოვნება. თეორიული კვლევის ლოგიკური ხერხების და მეთოდური წესების სისტემა. =გოგიჩაძე გიორგი, ლექსიკონი ბიოლოგიური და სამედიცინო More…
ევრიფაგია
(euris ფართო, phagos მშთანთქმელი) ადამიანისა და ცხოველთა ზოგიერთი სახეობისათვის დამახასიათებელი თვისება, იკვებოს ცხოველური და მცენარეული წარმოშობის მრავალფეროვანი საკვებით. =გოგიჩაძე More…
ევსტაქის მილი
(იტალიელი ანატომის ბ. ეუსტაქიოს საპატივცემულოდ) – სმენის ორგანოს ერთ-ერთი ნაწილი. ამ მილის ანთება იწვევს სმენის დაქვეითებას. =გოგიჩაძე გიორგი, ლექსიკონი ბიოლოგიური და სამედიცინო More…
ევსტრესი
(eu კარგი,; stress დაძაბვა, დაჭიმულობა) ცხოველური ორგანიზმების, მათ შორის ადამიანის, დადებითი არასპეციფიკური რეაქცია ნებისმიერ ზემოქმედებაზე (ე.წ. „კარგი“, დადებითი სტრესი). =გოგიჩაძე More…
ევტროფია
(eu კარგი, trophe კვება) ორგანიზმის მდგომარეობა, როდესაც ასიმილაციისა და დისიმილაციის პროცესები ოპტიმალურ ურთიერთდამოკიდებულებაშია. ხასიათდება ორგანოების სტრუქტურისა და ფუნქციის ნორმალური More…
ევტროფიკაცია
(eu კარგი, trophe კვება) წყლის ბინადრებში ბიოგენური ელემენტების დაგროვება ანთროპოგენური და ბუნებრივი ფაქტორების მეშვეობით. საწყის სტადიებზე იწვევს წყლის აუზების ბიოლოგიური პროდუქციულობის More…
ევფენიკა
(eu კარგი, phaino ვუჩვენებ) მოძღვრება, რომელიც აღწერს ორგანიზმებზე ბიოლოგიური ზემოქმედების მეთოდებს, რომელთა დახმარებით ვლინდება და მოდიფიცირდება ორგანიზმების მემკვიდრულად დეტერმინირებული More…
ევფორია
(eu კარგი, phoreo გადავიტან) ავადმყოფის ამაღლებული განწყობილება, რაც ხასიათდება უზრუნველობით, სიხარულის გრძნობით და ა.შ., რაც არ შეესაბამება ჯანმრთელობის ობიექტურ მდგომარეობას. More…
ეზოფაგოსტენოზი
(oisophagos საყლაპავი მილი, stenos ვიწრო, osis მდგომარეობა) საყლაპავი მილის შევიწროვება, სტენოზი See also: სტენოზი =გოგიჩაძე გიორგი, ლექსიკონი ბიოლოგიური და სამედიცინო ტერმინები და More…
ეზოფაგოსტომა
(oisophagos საყლაპავი მილი, stoma ნახვრეტი) 1.საყლაპავი მილის გარეგანი ფისტულა, რომელიც ერთ-ერთ ეტაპს წარმოადგენს ხელოვნური საყლაპავი მილის შესაქმნელად. 2.(Oesophagostomum) ნემატოდების More…
ეთანოლი
ეთილის სპირტი. See also: ეთილის სპირტი =გოგიჩაძე გიორგი, ლექსიკონი ბიოლოგიური და სამედიცინო ტერმინები და ცნებები / გ. გოგიჩაძე, გ. კანდელაკი, თ. გოგიჩაძე. - თბ. : [მერიდიანი], 2011. More…
ეთერი
(aither, ძველბერძენი ფილოსოფოსების მიხედვით, უნატიფესი მატერია, რომელიც ავსებს სამყაროს და წარმოადგენს მის „მეხუთე საწყისს“, ელემენტს) 1.გარემომცველი საჰაერო სივრცე, სადაც ვრცელდება More…
ეთიკა
(ethike ზნეჩვეულება, ხასიათი) 1.გარკვეული საზოგადოებრივი წრის, პროფესიის წარმომადგენელთა ყოფაქცევის ნორმები, მორალი. მაგ., ექიმის ეთიკა ითვალისწინებს საექიმო პროფესიის წარმომადგენელთა More…
ეთილის სპირტი
იგივე ღვინის სპირტი, ეთანოლი. გამოიყენება ლაბორატორიული სამუშაოებისათვის, სამკურნალო პრეპარატების, ალკოჰოლური სასმელების დასამზადებლად და სხვა. =გოგიჩაძე გიორგი, ლექსიკონი More…
ეთნობოტანიკა
(ethnos ხალხი, botane ბალახი, მცენარე) ბოტანიკის დარგი, რომელიც აგროვებს და სისტემაში მოჰყავს ხალხში გავრცელებული ცოდნა და ტრადიციები მცენარეების შესახებ. =გოგიჩაძე გიორგი, More…
ეთნოგენეზი
(ethnos ხალხი, genesis დაბადება) ამა თუ იმ ხალხის წარმოშობა. =გოგიჩაძე გიორგი, ლექსიკონი ბიოლოგიური და სამედიცინო ტერმინები და ცნებები / გ. გოგიჩაძე, გ. კანდელაკი, თ. გოგიჩაძე. - More…
ეთნოგრაფია
(ethnos ხალხი, grapho ვწერ) მეცნიერება, რომელიც სწავლობს მსოფლიოს ხალხების კულტურულ და საყოფაცხოვრებო თავისებურებებს, მათი განსახლებისა და კულტურულისტორიული ურთიერთობების პრობლემებს. More…
ეთოლოგია
(ethos ზნე-ჩვეულება, ხასიათი, logos მოძღვრება) მეცნიერება, რომელიც შეისწავლის ცხოველთა ქცევის ბიოლოგიურ საფუძვლებს. ეთოლოგიის ძირითადი მეთოდია ცხოველებზე ხანგრძლივი დაკვირვება ბუნებრივ More…
ეთოლოგიური იერარქია
(ethos ზნე-ჩვეულება, ხასიათი, logos მოძღვრება, hierarchia წესრიგი) ზოგიერთი ცხოველის დომინირება (გაბატონება) სხვა დაქვემდებარებულ ინდივიდზე. ეს უკანასკნელი შეიძლება დომინირებდეს მესამე More…
ბიოლოგიური და სამედიცინო ტერმინები და ცნებები ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9