A E L R T X Y

selected terms: 5,377 page 96 of 269
ინსულტი
(stroke; инсульт; insultus) (ლათ. insulto ვხტი) - ტვინში სისხლის მიმოქცევის მწვავე დარღვევა, რასაც შეიძლება მოყვეს ლეტალური შედეგი. განასხვავებენ ჰემორაგიულ, აპოპლექსიურ, თრომბოზურ, ემბოლიურ, More…
ინსუფიციენცია
(insuffi ciency bycea; исуффициенция; insuffi cientia) (ლათ. in უარყ. თავს., sufficiens საკმარისი) - ზოგიერთი ფუნქციის უკმარისობა (მაგ., გულის სარქვვლის, რომელიმე სფინქტერის არასრული More…
ინსუფლაცია
(insufflation; исуффляция; insufflatio) (ლათ. in ში, sufflo ვბერავ) - სხეულის რომელიმე ღრუში (ყურში, ტრაქეასა და ბრონქებში, პლევრაში) აირის ან ფხვნილის ჩაბერვის პროცესი სამკურნალო მიზნით; More…
ინტაქტური
(intact; интактный; intactus) (ლათ. intactus ხელუხლებელი) - მიკროორგანიზმი ან რომელიმე უჯრედი ყოველგვარი დამუშავების ან ზემოქმედების გარეშე. =გოგიჩაძე, გ. სამედიცინო ტერმინოლოგიის More…
ინტეგრაცია
(integration; интеграция; integratio) (ლათ. integratio მთლიანი) - რაიმე ნაწილების ან ელემენტების გაერთიანება (მაგ., ვირუსის კომპონენტების გაერთიანება, „აწყობა” პლაზმურ მემბრანაზე). More…
ინტელექტი
(intellect; интеллект; intellectus) (ლათ. intellectus გონება, ჭკუა) - ადამიანის აზროვნების უნარი, მისი განვითარების დონე. =გოგიჩაძე, გ. სამედიცინო ტერმინოლოგიის More…
ინტენსივობა
(intensity; интенсивность; intensis) (ლათ. intensio დაძაბულობა, გაძლიერება) - სწრაფად მიმდინარე ბიოლოგიური პროცესები (მაგალითად, ამა თუ იმ ცილის გაძლიერებული სინთეზი). =გოგიჩაძე, გ. More…
ინტერლეიკინი
(interleukin; интерлейкин; interleucinum) (ლათ. inter შორის, ბერძნ. leukos თეთრი) - ნებისმიერი ცილა, რომელიც აკონტროლებს ჰემოპოეზს და იმუნურ რეაქციებს. დადგენილია, რომ ამჟამად არსებობს 12 More…
ინტერმიტოზი
(intermitosis; интермитоз; intermitosis) (ლათ. inter შორის, ბერძნ. mitos ძაფი) - პერიოდი ორ მიტოზს შორის, როდესაც უჯრედი ასრულებს მისთვის დამახასიათებელ ფუნქციას და ემზადება ახალი More…
ინტერნალინი
(internalin; интерналин; internalinum) მემბრანული ცილაა, რომელიც განაპირობებს ბაქტერიის შეჭრას მაკროფაგებსა და ენდოთელიოციტებში. პათოგენურობის ერთ-ერთი ფაქტორია (მაგ., Lysteria More…
ინტერპოლაცია
(interpolation; интерполяция; interpolatio) (ლათ. interpolatio ცვლილება, განახლება) - ერთ ობიექტზე მიღებული შედეგების გადატანა სხვა ობიექტზე. მაგ., ექსპერიმენტულ ცხოველებზე მიღებული More…
ინტერპრეტაცია
(interpretation; интерпретация; interpretatio) რაიმე მოვლენის, ფაქტის, აზრის განმარტება, განსჯა, გააზრება. =გოგიჩაძე, გ. სამედიცინო ტერმინოლოგიის ქართულ-ინგლისურ-რუსულ-ლათინური More…
ინტერრენალიზმი
(interrenalism; интерренализм; interrenalismus) (ლათ. interrenale თირკმელზედა ჯირკვლის ქერქოვანი ნაწილი) - თირკმელზედა ჯირკვლების გაძლიერებული მოქმედების შედეგად მეორადი სასქესო ნიშნების More…
ინტერსექსი
(intersex; интерсекс; intersexus) (ლათ. inter შორის, sexus სქესი) - ინდივიდი, რომელსაც ორივე სქესისათვის დამახასიათებელი ანატომიური ნიშან-თვისებები გააჩნია; ინდივიდი, რომელიც მოკლებულია ერთი More…
ინტერსტიციული ქსოვილი
(interstitial tissue; интерстициальная ткань; textura interstitialis) (ლათ. interstitium შუალედი) - ამა თუ იმ ორგანოს შუალედებში მდებარე, პარენქიმულ ელემენტთა შემაერთებელი ქსოვილი, რომელიც More…
ინტერტრანსვერსიული
(intertransversive; интертрансверсивный; intertransversarius) (ლათ. inter შორის, transversus გარდიგარდმო) - ხერხემლის მალების განივ მორჩებს შორის მდებარე. =გოგიჩაძე, გ. სამედიცინო More…
ინტერფაზა
(interphase; интерфаза; interphasis) (ლათ. inter შორის, ბერძნ. phasis გამოჩენა) - უჯრედის მდგომარეობა ორ მიტოზურ გაყოფას შორის. ინტერფაზის დროს ადგილი აქვს უჯრედის მემკვიდრული ინფორმაციის More…
ინტერფერენცია
(interference; интерференция; interferentia) (ლათ. inter შორის, ferio ვაზიანებ) - ერთი სახის ვირუსის გამრავლებისა და განვითარების დათრგუნვა მეორე ვირუსით, შერეული ინფექციის შემთხვევაში. More…
ინტერფერონი
(interferon; интерферон; interferonum) (ლათ. inter შორის, fero ტარება) - დაბალი მოლეკულური მასის მქონე ცილა, რომელიც ვირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო არასპეციფიკური დაცვის მნიშვნელოვანი More…
ინტერცელულური
(intercellular; интерцеллюряный; intercellularis) (ლათ. inter შორის, cellula უჯრედი) - უჯრედშორისი (სივრცე, ვირუსი და სხვ.). =გოგიჩაძე, გ. სამედიცინო ტერმინოლოგიის More…
სამედიცინო ტერმინოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9