A B D E G K L P
σ

და დგ დე დი დნ დო დრ დუ დღ
selected terms: 1,349 page 2 of 68
დააზოტება სითხეში
(азотирование в жидкости; азотування у рідинах; nitriding in liquid; Badnitrieren n, flüssiges Nitrieren n; nitruration f liquide) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტება წნევის ქვეშ
(азотирование под давлением; азотування під тиском; pressure nitriding; Drucknitrieren n; nitruration f sous pression) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტება ხსნარებში
(азотирование в растворах; азотування у розчинах; nitriding in solutions; Niederdrucknitrierung f; nitruration f solutée cristallisée) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტების დრო
(время азотирования; час азотування; overall nitriding time; Nitrierdauer f; durée f totale de nitruration) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტების სიღრმე
(глубина азотирования; глибина азотування; nitriding (nitrided case) depth; Nitriertiefe f; profondeur f de nitruration) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტების ხანგრძლივობა
(продолжительность азотирования; тривалість азотування; overall nitriding time; Nitrierdauer f; temps m totales de nitruration) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტებულ-დანახშირბა-დებული ფენა
(азотонауглероженный слой; азотовуглецьованa верства, азотовуглецьований шар; nitrocarburized layer; nitrocarburierte Schicht f; couche f nitrocarburée) =მეტალურგიული ტერმინების More…
დააზოტებულ-დანახშირბა-დებული შრე
(азотонауглероженный слой; азотовуглецьованa верства, азотовуглецьований шар; nitrocarburized layer; nitrocarburierte Schicht f; couche f nitrocarburée) =მეტალურგიული ტერმინების More…
დააზოტებული მანგანუმი
(азотированный марганец; азотований марганець; nitrogenizemanganese; nitriertes Mangan n; manganèse m nitruré) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტებული ფენა
(азотированный слой; азотованa верства, азотований шар; nitrided layer; Nitrierschicht f, nitrierte Schicht f; couche f nitrurée) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტებული ფენის სისქე
(толщина азотированного слоя; товщина азотованого шару, товщина азотованої верстви; effective nitrided case depth, depth of nitration; Nitrierhärtetiefe f; profondeur f conventionnelle de More…
დააზოტებული ფეროქრომი
(азотированный феррохром; азотований ферохром; nitrogenous ferrochrome; stickstoffhaltiges Ferrochrom n; ferrochrome m nitruré) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტებული ფოლადები
(азотированные стали; азотовані криці (сталі); nitrided steels; nitrierende Stahle Pl; aciers m pl à l'azote) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტებული შრე
(азотированный слой; азотованa верства, азотований шар; nitrided layer; Nitrierschicht f, nitrierte Schicht f; couche f nitrurée) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დააზოტებული შრის სისქე
(толщина азотированного слоя; товщина азотованого шару, товщина азотованої верстви; effective nitrided case depth, depth of nitration; Nitrierhärtetiefe f; profondeur f conventionnelle de More…
დაალუმინება
(алюминирование; алюмінування; alumin(i)um plating, aluminizing, calorizing, calorization; Alumini(si)eren n, Alitieren n; aluminisation f, aluminage m) =მეტალურგიული ტერმინების More…
დაანთიმონება
(антимонирование; сурьмування; antimonizing; Antimonieren n; cémentation f par antimoine) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი :(ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული) ტომი More…
დაანკერება
(анкерование, анкеровка; анкерівка, анкерування; anchorage; Ankerung f; ancrage m) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი :(ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული) ტომი I / გ. More…
დაარმირებული მასალები
(армированные материалы; армовані матеріали (матеріяли); reinforce materials; Armaturmaterialien Pl; matériaux m pl armés) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
დაარტახებული გლინი
(бандажированый валок; бандажований (окожушений) валець; composite roll; Verbundwalze f; cylindre m composite) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9