A B D E G K L P
σ

რა რბ რგ რე რთ რი რკ რო რუ რღ რჩ რძ რწ რხ
selected terms: 549 page 3 of 28
რადიაციული უსაფრთხოება
(радиационная безопасность; радіаційна (радіяційна) безпека; radiation (radiological) safety; Radiationssicherheit ƒ; sécurté ƒ radiologique) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიაციული ცოცვადობა
(радиационная ползучесть; радіаційна (радіяційна) повзучість; irradiation creep; Kriechen n unter Bestrahlung; fluage m (induit) par irradiation) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტივაციური ანალიზი
(радиоактивационный анализ; радіоактиваційний аналіз; radioactivation analysis; Neutronenaktivierendeanalyse ƒ; analyse ƒ par activation neutronique) =მეტალურგიული ტერმინების More…
რადიოაქტივაციური გამოკვლევა
(радиоактивационное исследование; радіоактиваційне дослідження; radioactivation research (investigation); Radioaktivitätsuntersuchung ƒ; examen m radiométrique) =მეტალურგიული More…
რადიოაქტივაციური კვლევა
(радиоактивационное исследование; радіоактиваційне дослідження; radioactivation research (investigation); Radioaktivitätsuntersuchung ƒ; examen m radiométrique) =მეტალურგიული More…
რადიოაქტიური ატომი
(радиоактивный атом; радіоактивний атом; radioactive atom; radioaktives Atom n; atome m radioactif) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიური გამოსხივება
(радиоактивное излучение; радіоактивне випромінення; radioactive emanation; radioaktive Strahlung ƒ; irradiation ƒ radioactive) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიური ელემენტი
(радиоактивный элемент; радіоактивний елемент; radioactive element; radioaktives Element n; élément m radioactif) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიური იზოტოპების მეთოდი
(метод радиоактивных изотопов; метод радіоактивних ізотопів; radioisotope method; Radioisotopmethode ƒ; méthode ƒ des isotopes radioactifs) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიური იზოტოპების ხერხი
(способ радиоактивных изотопов; спосіб радіоактивних ізотопів; radioisotope method; Radioisotopmethode ƒ; méthode ƒ des isotopes radioactifs) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიური იზოტოპი
(радиоактивный изотоп; радіоактивний ізотоп; radioactive isotop; radioaktives Isotop n; isotope m radioactif) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიური ინდიკატორი
(радиоактивный индикатор; радіоактивний індикатор; isotopic indicator; Radioindikator m, Isotopenindikator m, radioaktiver Indikator m, Tracer m; radioindicateur m, indicateur m isotopique More…
რადიოაქტიური ლითონი
(радиоактивный металл; радіоактивний метал; radioactive metal; radioaktives Metall n; métal m radioactif) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიური მასალები
(радиоактивные материалы; радіоактивні матеріал; radioactive materials; Ausstrahlungsmaterialien Pl; matériaux m pl radioactives) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიური მეტალი
(радиоактивный металл; радіоактивний метал; radioactive metal; radioaktives Metall n; métal m radioactif) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიური ნივთიერებები
(радиоактивные вещества; радіоактивні речовини; radioactivesubstances; Ausstrahlungswerkstoffe Pl; matières ƒ pl radioactives) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიური სხივები
(радиоактивные лучи; радіоактивне проміння; radioactive rays; ioniserende Strahlen Pl; irradiation ƒ radioactive) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
რადიოაქტიურობა
(радиоактивность; радіоактивність; radioactivity; Radioaktivität ƒ; radioactivité ƒ) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: (ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული) ტომი I /გ. More…
რადიოგრაფია
(радиография; радіографія; radiography; Radiographie ƒ; radiographie ƒ) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: (ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული) ტომი I /გ. ქაშაკაშვილი; More…
რადიოგრაფიული ანალიზი
(радиографический анализ; радіографічний аналіз; radiographic analysis; radiographische Analyse ƒ; radiographie ƒ) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი: More…
მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9