A B D E G K L P
σ

selected terms: 18,506 page 301 of 926
ზედაპირული შრის იონური გაჯერება სილიციუმით
(ионное насыщение поверхностного слоя кремнием; іонове (йонове) насичення поверхневого шару кремнієм; ionic saturation of surface layer with (by) silicon; Siliziumionensättigung f der More…
ზედაპირული შრის მაღალტემპერატურული გაჯერება აზოტით
(высокотемпературное насыщение поверхностного слоя азотом; високотемпературне насичення поверхневого шару азотом; high-temperature saturation of surface layer with (by) nitrogen; More…
ზედაპირული შრის მაღალტემპერატურული გაჯერება ნიტრიდებით
(высокотемпературное насыщение поверхностного слоя нитридами; високотемпературне насичення поверхневого шару нітридами; high-temperature saturation of surface layer with (by) nitrides; More…
ზედაპირული შრის მოშორება
(удаление поверхностного слоя; видалення поверхневого шару; scalp(ing); Scalpierung f; scalpage m) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
ზედაპირული შრის მოცილება
(удаление поверхностного слоя; видалення поверхневого шару; scalp(ing); Scalpierung f; scalpage m) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
ზედაპირული შრის მყარფაზური გაჯერება ბორით
(твёрдофазное насыщение поверхностного слоя бором; твердофазове насичення поверхневого шару бором; solid saturation of surface layer with (by) boron; Borsättigung f der Oberflächenschicht in More…
ზედაპირული შრის პლაზმური გაჯერება ბორით
(плазменное насыщение поверхностного слоя бором; плазмове насичення поверхневого шару бором; plasma saturation of surface layer with (by) boron; Plasmaborsättigung f der Oberflächenschicht; More…
ზედაპირული შრის საფეხუროვანი გაჯერება აზოტით
(ступенчатое насыщение поверхностного слоя азотом; ступневе насичення поверхневого шару азотом; step-by-step saturation of surface layer with (by) nitrogen; Stickstoffstufensättigung f der More…
ზედაპირული შრის საფეხუროვანი გაჯერება ნიტრიდებით
(ступенчатое насыщение поверхностного слоя нитридами; ступневе насичення поверхневого шару нітридами; step-by-step saturation of surface layer with (by) nitrides; Nitridestufensättigung f More…
ზედაპირული შრის სითხისმიერი გაჯერება ბორით
(жидкостное насыщение поверхностного слоя бором; рідинове насичення поверхневого шару бором; liquid (fluid) saturation of surface layer with (by) boron; Borsättigung f der Oberflächenschicht More…
ზედაპირული შრის სითხისმიერი გაჯერება სილიციუმით
(жидкостное насыщение поверхностного слоя кремнием; рідинове насичення поверхневого шару кремнієм; liquid (fluid) saturation of surface layer with (by) silicon; flüssige Siliziumsättigung f More…
ზედაპირული შრის უელექტროლიზო გაჯერება ბორით
(безэлектролизное насыщение поверхностного слоя бором; безелектролізне насичення поверхневого шару бором; electrolysis-free saturation of surface layer with (by) boron; elektrolytische More…
ზედაპირული ცივჭედვა
(поверхностный наклёп; поверхнева наклепка; surface cold working; Kalthärtung f unter dem Druck; écrouissage m superficiel) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
ზედაპირული ძალა
(поверхностная сила; поверхнева сила; surface force; Oberflächenkraft f, Flächenkraft f; force f superficielle) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
ზედაპირული წნევა
(поверхностное давление; поверхневий тиск; surface pressure; Oberflächendruck m; pression f superficielle) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
ზედაპირული წრთობა
(поверхностная закалка; поверхневе гартування, поверхневий гарт; surface quenching (hardening); Oberflächenhärten n; trempe f superficielle) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
ზედაპირქვეშა დეფექტი
(подповерхностный дефект; підповерхнева вада, підповерхневий ґандж (дефект); subsurface defect (flaw); Unteroberflächenfehler m; défaut m sous-superficiel) =მეტალურგიული ტერმინების More…
ზედაპირქვეშა ზადი
(подповерхностный изъян; підповерхнева вада, підповерхневий ґандж; subsurface flaw; Unteroberflächenfehler m; défaut m sous-superficiel) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
ზედაპირქვეშა მანკი
(подповерхностный порок; підповерхнева вада, підповерхневий ґандж; subsurface flaw; Unteroberflächenfehler m; défaut m sous-superficiel) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
ზედაპირქვეშა ნაკლი
(подповерхностный изъян; підповерхнева вада, підповерхневий ґандж; subsurface flaw; Unteroberflächenfehler m; défaut m sous-superficiel) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9