A B D E G K L P
σ

აა აბ აგ ად აე ავ აზ ათ აი აკ ალ ამ ან აო აპ არ ას ატ აუ აფ აქ აღ აჩ აც აძ აწ ახ აჯ
selected terms: 1,170 page 57 of 59
აღდგენითი ციკლური სითბური დამუშავება
(восстановительная циклическая тепловая обработка; відновна циклова теплова обробка; cycle reduction heat treatment; reduzierende Zyklovergütung f; traitement m de régénération par More…
აღდგენილი ანაბეჭდის მეთოდი
(метод восстановленного отпечатка; метод відновленого відбитку; indent measurement method; Härteeinruckmeßmethode f; méthode f de mesure d'empreinte de duretée) =მეტალურგიული More…
აღდგენილი ანაბეჭდის ხერხი
(способ восстановленного отпечатка; спосіб відновного відбитку; indent measurement method; Härteeinruckmeßmethode f; méthode f de mesure d'empreinte de durtée) =მეტალურგიული More…
აღდგენილი ლითონური პუდრები
(восстановленные металлические пудры; металеві відновлені пудри; reduced metalic powders; Reduktionsmetallpulver Pl; poudres f pl réduites métaliques) =მეტალურგიული ტერმინების More…
აღდგენილი ლითონური ფხვნილები
(металлические восстановленные порошки; металеві відновлені порошки; reduced metalic powders; Reduktionsmetallpulver Pl; poudres f pl réduites métaliques) =მეტალურგიული ტერმინების More…
აღდგენილი მარცვალი
(восстановленное зерно; відновлене зерно; recovered grain; Reduktionskorn n, Reduktionskern m; grain m réduit) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
აღდგენილი პუდრი
(восстановленная пудра; відновлена пудра; reduced powder; Reduktionspulver n; poudre f réduite) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი :(ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული) More…
აღდგენილი ფხვნილი
(восстановленный порошок; відновлений порошок; reduced powder; Reduktionspulver n; poudre f réduite) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
აღდგენილობა
(восстановленность; відновленість; recoverability, restorability; Reduzierbarkeit f; réductibilité f) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
აღდგენის პროცესი
(процесс восстановления; процес відновлення; reduction process; Reduktionsprozeß m; procédé m de réduction) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
აღდგენის უნარი
(восстановительная способность; відновна здатність; reducing capacity; Reduktionsvermögen n; capacité f réductirce) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
აღდგენის უნარიანობა
(восстановительная способность; відновна здатність; reducing capacity; Reduktionsvermögen n; capacité f réductirce) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
აღება
(отбор; відбір; acceptance; Abnahme f; sélection f) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი :(ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული) ტომი I / გ. ქაშაკაშვილი; ო. მეტრეველი More…
აღმავალი დიფუზია
(восходящая диффузия; висхідна дифузія; uphill diffusion; Bergauf-Diffusion f; diffusion f montante) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
აღმავალი კამარა
(восходящий свод; висхідне склепіння; ascending arch; steigendes Gewölbe n; voûte f ascendante) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი :(ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული) More…
აღმდგენი
(восстановитель; відновник; reducing agent; Reduktionsmittel n; agent m réductreur) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი :(ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული) ტომი I / გ. More…
აღმდგენი აირი
(восстановительный газ; відновний газ; reducing gas; Reduktionsgas n; gaz m réducteur) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი :(ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული) ტომი I / More…
აღმდგენი ატმოსფერო
(восстановительная атмосфера; відновна атмосфера; reducing atmosphere; reduzierende Atmosfäre f; atmosphère réductrice) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
აღმდგენი გაზი
(восстановительный газ; відновний газ; reducing gas; Reduktionsgas n; gaz m réducteur) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი :(ქართულ-რუსულ-უკრაინულ-ინგლისურ-გერმანულ-ფრანგული) ტომი I / More…
აღმდგენი გარემო
(восстановительная среда; відновне середовище; reducing medium; reduzierendes Medium n; milieu m réducteur) =მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი More…
მეტალურგიული ტერმინების ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9