A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V

NA NE NI NO NU NY
selected terms: 427 page 1 of 22
nam de minimis non curat lex
[ნამ დე მი´ნიმის ნონ კუ´რატ ლექს] რადგან კანონი წვრილმანებს ყურადღებას არ აქცევს =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, რუხაძე More…
nam ex antecedentibus et consequentibus fit optima interpretatio
[ნამ ექს *ანტეკედე´ნტიბუს/ანტეცედე´ნტიბუს ეტ კონსეკვე´ნტიბუს ფიტ ო´პტიმა *ინტერპრეტა´ტიო/ინტერპრეტა´ციო] რადგან წინამავალი და მომდევნო (სიტყვების) შეჯერებით მიღებული განმარტება ყველაზე More…
nam leges vigilantibus, non dormientibus, subveniunt
[ნამ ლე´გეს ვიგილა´ნტიბუს, ნონ დორმიე´ნტიბუს, სუბვე´ნიუნტ] კანონები ხომ ფხიზლებს ეხმარებიან და არა მთვლემარეებს =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია More…
nam nemo est heres viventis
[ნამ ნე´მო ესტ ჰე´რეს ვივე´ნტის] არავინ არის მემკვიდრე ცოცხალი ადამიანისა =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, რუხაძე ნინო. More…
nam neque quies gentium sine armis, neque arma sine stipendia, neque stipendia sine tributis, haberi quent
[ნამ ნე´კვე კვი´ეს *გე´ნტიუმ/გე´ნციუმ სი´ნე ა´რმის, ნე´კვე ა´რმა სი´ნე სტიპე´ნდია, ნე´კვე სტიპე´ნდია სი´ნე ტრიბუ´ტის, ჰაბე´რი კვენტ] არ შეიძლება იყოს მშვიდობა ხალხებს შორის იარაღის გარეშე, More…
nam omne testamentum morte consummatum est, et voluntas testatoris est ambulatoria usque ad mortem
[ნამ ო´მნე ტესტამე´ნტუმ მო´რტე კონსუმმა´ტუმ ესტ, ეტ ვოლუ´ნტას ტესტატო´რის ესტ ამბულატო´რია უ´სკვე ად მო´რტემ] ყოველი ანდერძი მოანდერძის სიკვდილის შემდეგ აღსრულდება და მოანდერძის ნება More…
nam qui facit per alium, facit per se
[ნამ კვი *ფა´კიტ/ფა´ციტ პერ ა´ლიუმ, *ფა´კიტ/ფა´ციტ პერ სე] ის, ვინც სხვისი საშუალებით აკეთებს (რამეს), თავად თვითონ აკეთებს =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა More…
nam qui haeret in litera, haeret in cortice
[ნამ კვი ჰე´რეტ ინ ლი´ტერა, ჰე´რეტ ინ *კო´რტიკე/კო´რტიცე] „ის, ვინც ასოებზეა ჩამოკიდებული, ხის ქერქზე ჰკიდია“ (ვინც ასოკირკიტაა, საქმის არსს ვერ წვდება) =ლათინური იურიდიული More…
nam quilibet potest renunciare iuri pro se introducto
[ნამ კვი´ლიბეტ პო´ტესტ *რენუნკია´რე/რენუნცია´რე იუ´რი პრო სე ინტროდუ´კტო] ყველას შეუძლია უარი თქვას მისთვის მინიჭებულ უფლებაზე =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა More…
nam quo maior vis est animi quam corporis, hoc sunt graviora ea, quae concipiuntur animo quam illa quae corporae
[ნამ კვო მა´იორ ვის ესტ ა´ნიმი კვამ კო´რპორის, ჰოკ სუნტ გრავიო´რა ე´ა, კვე *კონკიპიუ´ნტურ/კონციპიუ´ნტურ ა´ნიმო კვამ ი´ლლა კვე კო´რპორე] რამდენადაც სული სხეულზე ძლიერია, ამგვარადვე სულის More…
nam quod semel meum est, amplius meum esse non potest
[ნამ კვო´დ სე´მელ მე´უმ ესტ, ა´მპლიუს მე´უმ ე´სსე ნონ პო´ტესტ] რადგან ის, რაც ჩემი იყო ერთხელ, უფრო ჩემი ვეღარ გახდება =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, More…
nam silent leges inter arma
[ნამ სი´ლენტ ლე´გეს ი´ნტერ ა´რმა] რადგან კანონები დუმან იარაღთა შორის =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, რუხაძე ნინო. More…
narratio
[*ნარრა´ტიო/ნარრა´ციო] „თხრობა“ ნარაცია I. კლასიკურის შემდგომ სამართალში მოსარჩელის მიერ საქმის გარემოებათა აღწერა, რომელსაც უპირისპირდება მოპასუხის პასუხი (contradictio) =ლათინური More…
nasciturus
[*ნასკიტუ´რუს/ ნასციტუ´რუს] „დასაბადებელი“ I. დედის მუცელში არსებული ნაყოფი, ჯერჯერობით არ წარმოადგენს პიროვნებას, თუმცა სამართალი წინასწარ იცავს მის მომავალ ინტერესებს, განსაკუთრებით More…
Nasennius Apollinaris
[ * ნასე´ნნიუს/ნაზე´ნნიუს აპოლლინა´რის] რომაელი იურისტები და კანონმდებლები ნაზენიუს აპოლინარისი, მეორეხარისხოვანი იურისტი, რომელთანაც მიმოწერა ჰქონდა პავლუსს =ლათინური იურიდიული More…
natales
[ნატა´ლეს] „წარმომავლობასთან დაკავშირებული“ I. წარმომავლობა; საგვარეულო სტატუსი =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, More…
natalium restitutio
[ნატა´ლიუმ *რესტიტუ´ტიო/რესტიტუ´ციო] „წარმომავლობის აღდგენა“ I. წარმომავლობის აღდგენა – განსაკუთრებით გამოჩენილი გათავისუფლებული მონებისთვის იმპერატორის მიერ ბოძებული პრივილეგია, რომელიც More…
nati et nascituri
[ნა´ტი ეტ *ნასკიტუ´რი/ნასციტუ´რი] დაბადებულნი და ისინი, რომლებიც დაიბადებიან =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, რუხაძე More…
nationalisatio
[ * ნატიონალისა´ტიო/ნაციონალიზა´ციო] (საშ. ლათ.) „ნაციონალიზაცია“ II. კერძო საკუთრების უსასყიდლოდ გადაცემა სახელმწიფო საკუთრებაში. „თითოეული მონაწილე მხარის მოქალაქეების ან More…
nativo habendo
[ნატი´ვო ჰაბე´ნდო] სასამართლოს ბრძანება, რომლის საფუძველზეც ბატონს შეეძლო გაქცეული ყმის დაბრუნება =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე More…
ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9