A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V

UB UL UN UR US UT UX
selected terms: 107 page 1 of 6
uberrima fides
[უბე´რრიმა ფი´დეს] ნდობის მაღალი ხარისხი =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, რუხაძე ნინო. რედ.: გაგუა იამზე; რეცენზ.: ტონია More…
ubi aliquid conceditur, conceditur et id sine quo res ipsa esse non potest
[უ´ბი ა´ლიკვიდ *კონკე´დიტურ/კონცე´დიტურ, *კონკე´დიტურ/კონცე´დიტურ ეტ იდ სი´ნე კვო რეს ი´პსა ე´სსე ნონ პო´ტესტ] როცა რაღაც არის მოცემული, ის, რის გარეშეც იგი ვერ იარსებებს, ასევე მოცემულია More…
ubi cessat remedium ordinarium ibi decurritur ad extraordinarium
[უ´ბი *კე´სსატ/ცე´სსატ რემე´დიუმ ორდინა´რიუმ ი´ბი დეკუ´რრიტურ ად ექსტრაორდინა´რიუმ] როდესაც სამართლებრივი დაცვის ჩვეულებრივი საშუალება უსარგებლოა, გამოიყენება განსაკუთრებული საშუალება More…
ubi culpa est, ibi poena subesse debet
[უ´ბი კუ´ლპა ესტ, ი´ბი პე´ნა სუბე´სსე დე´ბეტ] სადაც ბრალეულობაა, იქ უნდა იყოს სასჯელიც =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, More…
ubi damna dantur, victus victori in expensis condemnari debet
[უ´ბი და´მნა და´ნტურ, ვი´კტუს ვიკტო´რი ინ ექსპე´ნსის კონდემნა´რი დე´ბეტ] სადაც აკისრებენ ზიანის ანაზღაურებას, იქ წაგებულმა მხარემ უნდა დაფაროს მოგებული მხარის ხარჯები =ლათინური More…
ubi eadem ratio, ibi idem ius; et de similibus idem est iudicium
[უ´ბი ეა´დემ *რა´ტიო/რა´ციო, ი´ბი ი´დემ იუს; ეტ დე სიმი´ლიბუს ი´დემ ესტ *იუდი´კიუმ/ იუდი´ციუმ] სადაც გონებაა, იქ კანონია; მსგავს შემთხვევებში სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა იყოს ერთი და More…
ubi est forum, ibi ergo est ius
[ubi est forum, ibi ergo est ius] სადაც იურისდიქციის ადგილია, შესაბამისად გამოიყენება ამ ადგილის სამართალი =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, More…
ubi et dantis et accipientis turpitudo versatur, non posse repeti dicimus; quotiens autem accipientis turpitudo versatur, repeti posse
[უ´ბი ეტ და´ნტის ეტ *აკკიპიე ´ნტის/აკციპიე´ნტის ტურპიტუ´დო ვერსა´ტურ, ნონ პო´სსე რეპე´ტი *დი´კიმუს/დი´ციმუს; კვო´ტიენს ა´უტემ *აკკიპიე´ნტის/აკციპიე´ნტის ტურპიტუ´დო ვერსა´ტურ, რეპე´ტი პო´სსე] More…
ubi ius ibi remedium
[უ´ბი ი´უს ი´ბი რემე´დიუმ] სადაც არის კანონი, იქვე დაცვის საშუალებაც არის =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, რუხაძე ნინო. More…
ubi ius incertum, ibi nullum
[უ´ბი იუს *ინკე´რტუმ/ინცე´რტუმ, ი´ბი ნუ´ლლუმ] როდესაც კანონი არ არის განსაზღვრული, ის არ არსებობს =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე More…
ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus
[უ´ბი ლექს ნონ დისტი´ნგვიტ, ნეკ ნოს დისტი´ნგვერე დებე´მუს] როდესაც კანონი არ განასხვავებს, ჩვენ არ უნდა განვასხვავოთ =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, More…
ubi maior pars est, ibi totum
[უ´ბი მა´იორ პა´რს ესტ, ი´ბი ტო´ტუმ] სადაც დიდი ნაწილია, იქ არის მთელიც =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, რუხაძე ნინო. More…
ubi non adest norma legis, omnia quasi pro suspectis habenda sunt
[უ´ბი ნონ ა´- დესტ ნო´რმა ლე´გის, ო´მნია *კვა´სი/კვა´ზი პრო სუსპე´კტის ჰაბე´ნდა სუნტ] სადაც არ არის სამართლის ნორმა, იქ ყველაფერი უნდა განიხილებოდეს ეჭვით =ლათინური იურიდიული More…
ubi non est condendi auctoritas, ibi non est parendi necessitas
[უ´ბი ნონ ესტ კონდე´ნდი აუკტო´რიტას, ი´ბი ნონ ესტ პარე´ნდი *ნეკე´სსიტას/ნეცე´სსიტას] სადაც არ არის ბრძანების უფლება, იქ არ არის დამორჩილების ვალდებულებაც =ლათინური იურიდიული More…
ubi non est directa lex, standum est arbitrio iudicis, vel procedendum ad similia
[უ´ბი ნონ ესტ დირე´კტა ლექს, სტა´ნდუმ ესტ არბი´ტრიო *იუ´დიკის/იუ´დიცის, ველ *პროკედე´ნდუმ/პროცედე´ნდუმ ად სიმი´ლია] =სადაც არ არის პირდაპირი კანონი, უნდა დაიცვა მოსამართლის გადაწყვეტილება More…
ubi non est manifesta iniustitia, iudices habentur pro bonis viris, et iudicatum pro veritate
[უ´ბი ნონ ესტ მანიფე´სტა *ინიუსტი´ტია/ინიუსტი´ცია, *იუ´დიკეს/იუ´დიცეს ჰაბე´ნტურ პრო ბო´ნის ვი´რის, ეტ იუდიკა´ტუმ პრო ვერიტა´ტე] სადაც არ არის აშკარა უსამართლობა, მოსამართლეები უნდა ჩაითვალონ More…
ubi non est principalis, non potest esse accessorius
[უ´ბი ნონ ესტ *პრინკიპა´ლის/პრინციპა´ლის, ნონ პო´ტესტ ე´სსე *აკკესსო´რიუს/აკცესსო´რიუს] სადაც არ არის მთავარი დამნაშავე, იქ არ არის თანამონაწილეც =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. More…
ubi nulla est, coniectura quae ducat alio, verba intelligenda sunt ex proprietate non grammatica sed populari ex usu
[უ´ბი ნუ´ლლა ესტ, კონიეკტუ´რა კვე დუ´კატ ა´ლიო, ვე´რბა ინტელლიგე´ნდა სუნტ ექს პროპრიეტა´ტე ნონ გრამმა´ტიკა სედ პოპულა´რი ექს *უ´სუ/უ´ზუ] სადაც არ არის საფუძველი სხვაგვარი დასკვნისთვის, More…
ubi pars est, ibi est totum
[უ´ბი პა´რს ესტ, ი´ბი ესტ ტო´ტუმ] სადაც არის ნაწილი, იქ არის მთელიც =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, რუხაძე ნინო. რედ.: More…
ubi periculum, ibi est lucrum collocatur
[უ´ბი პერი´კულუმ, ი´ბი ესტ ლუ´კრუმ კოლლოკა´ტურ] სადაც რისკია, იქ უნდა იყოს სარგებელიც =ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია. ალექსიძე ლევან, გაგუა იამზე, დანელია მაია, კობახიძე ეკატერინე, More…
ლათინური იურიდიული ტერმინოლოგია ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9