D F I

და დე დი დო დრ
selected terms: 120 page 4 of 6
დაშვების ტარიფი
ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელის ოპერატორის ქსელის ელემენტებთან, მათ რესურსებთან და სიმძლავრეებთან დაშვების საფასური. =საქართველოს კანონი „ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“, 2005 More…
დაჩქარებული მომსახურება
დაინტერესებული პირის მოთხოვნის საფუძველზე მომსახურების განხორციელება საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ ვადაზე უფრო შემჭიდროებულ დროში. =საქართველოს კანონი: „საჯარო სამართლის More…
დაცვითი ნარგაობა
ნიადაგის დაცვის მიზნით გაშენებული მერქნიან მცენარეთა ნარგავები. =საქართველოს კანონი „საქართველოს ტყის კოდექსი“, 1999 წლის 22 ივნისი, მუხლი 5
დაცვის მხარე
ეჭვმიტანილი, ბრალდებული, განსასჯელი, დამცველი, ბრალდებულის მშობელი ან სხვა კანონიერი წარმომადგენელი, სამოქალაქო მოპასუხე და მისი წარმომადგენელი. =საქართველოს კანონი „საქართველოს More…
დაცული ლანდშაფტი
დაცული ტერიტორია, რომელიც შეესაბამება ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) დაცული ტერიტორიების V კატეგორიას – დაცული ლანდშაფტი (Protected Landscape). =საქართველოს კანონი More…
დაცული ტერიტორია
„დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ” საქართველოს კანონით დადგენილი განსაზღვრული სტატუსის მქონე სახმელეთო ტერიტორია და/ან ზღვის აკვატორია. =საქართველოს კანონი „თუშეთის, More…
დაცული ტერიტორიების საერთაშორისო ქსელი
ბიოსფერული რეზერვატების, მსოფლიო მემკვიდრეობის უბნების და საერთაშორისო მნიშვნელობის ჭარბტენიანი ტერიტორიების საერთაშორისო სამართლის ნორმებით დადგენილი სტატუსის მქონე დაცული ტერიტორიების More…
დაცული ტერიტორიების სისტემა
დაცული ტერიტორიების სხვადასხვა კატეგორიებისაგან აგებული ქსელი, რომელიც ფუნქციონირებს და იმართება, როგორც ბუნების დაცვისა და მდგრადი განვითარების ერთიანი სისტემა. =საქართველოს კანონი More…
დაწყებითი საზღვაო განათლება
საზღვაო სკოლაში ერთწლიანი თეორიული მომზადების აღიარებული კურსი, რომლის გავლის შემდეგ გაიცემა გემზე დამხმარე დონის მუშა სპეციალისტის მოწმობა. =საქართველოს კანონი „მეზღვაურთა More…
დაჭაობება
პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ნიადაგში ტენიანობის გაზრდის შედეგად და რომელსაც თან სდევს მცენარეულობის, მიკროფლორისა და ჟანგვა-აღდგენის რეჟიმის შეცვლა, რკინის ქვეჟანგისა და დაუშლელი ორგანული More…
დახედვა
მავნე ორგანიზმის არსებობის ან არარსებობის დადგენის ან/და ფიტოსანიტარიული რეგლამენტაციის დაცვის მიზნით მცენარის, მცენარეული პროდუქციისა და ფიტოსანიტარიულ კარანტინს დაქვემდებარებული სხვა More…
დახლი ან არასტაციონარული სავაჭრო ადგილი
ბაზრის ან ბაზრობის ტერიტორიაზე გაქირავებული ადგილი, საიდანაც ხდება პირის მიერ საქონლის მიწოდება და რომლის ფართობს და მომსახურების საფასურს (ქირას) განსაზღვრავს ბაზრის ან ბაზრობის More…
დე-მინიმის იმპორტი
არაკომერციული დანიშნულების მქონე მცირე რაოდენობის საქონელი, რომელიც მოთავსებულია მგზავრის ბარგში ან იგზავნება მცირე კონტეინერით. =საქართველოს კანონი „ინტელექტუალურ საკუთრებასთან More…
დეგრადირებული ნიადაგი
ნიადაგი, რომლის ბიოლოგიური თვისებები გაუარესებულია, ხოლო ეკონომიკური მაჩვენებლები დაცემულია სხვადასხვა ფაქტორთა ზემოქმედების შედეგად. =საქართველოს კანონი „ნიადაგების კონსერვაციისა და More…
დედა ფუტკარი
მდედრობითი სქესის ფუტკარი, რომელსაც განვითარებული აქვს სასქესო ორგანოები. =საქართველოს კანონი „მეფუტკრეობის შესახებ“, 2002 წლის 18 მაისი, მუხლი 3
დედობილ-მამობილი
ფიზიკური პირები, მათ შორის, ორივე ან ერთერთი მეუღლე, რომლებმაც გაიარეს სპეციალური მომზადება და რომლებსაც სახელმწიფოს სახელით, ხელშეკრულების საფუძველზე, აღსაზრდელად და მოსავლელად გადაეცათ More…
დევნილთა ანკეტირება
სამინისტროს მიერ დევნილის პერსონალური (საიდენტიფიკაციო) მონაცემების აღრიცხვის პროცედურა. =საქართველოს კანონი „იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“, 1996 წლის 28 ივნისი, More…
დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ობიექტი
დევნილთა დროებითი საცხოვრებელი ადგილი, სადაც ორგანიზებულად იქნენ განსახლებული დევნილები. =საქართველოს კანონი „იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“, 1996 წლის 28 ივნისი, More…
დევნილთა რეგისტრაცია
სამინისტროს მიერ წინასწარ გამოცხადებულ ვადებში დევნილთა აღრიცხვა-რეგისტრაციისა და ახალი მოწმობის გაცემის პროცედურა. =საქართველოს კანონი „იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა More…
დევნილის დროებითი საცხოვრებელი ადგილი (დევნილის რეგისტრაციის ადგილი)
დევნილის მიერ დევნილობის პერიოდში არჩეული საცხოვრებელი ადგილი ან ადგილი, სადაც იგი დროებით იქნა განსახლებული. =საქართველოს კანონი „იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“, More…
საქართველოს საკანონმდებლო ტერმინთა ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9