D F I

და დე დი დო დრ
დე- დეგ დედ დევ დეზ დეკ დელ დენ დეპ
selected terms: 20 page 1 of 1
დე-მინიმის იმპორტი
არაკომერციული დანიშნულების მქონე მცირე რაოდენობის საქონელი, რომელიც მოთავსებულია მგზავრის ბარგში ან იგზავნება მცირე კონტეინერით. =საქართველოს კანონი „ინტელექტუალურ საკუთრებასთან More…
დეგრადირებული ნიადაგი
ნიადაგი, რომლის ბიოლოგიური თვისებები გაუარესებულია, ხოლო ეკონომიკური მაჩვენებლები დაცემულია სხვადასხვა ფაქტორთა ზემოქმედების შედეგად. =საქართველოს კანონი „ნიადაგების კონსერვაციისა და More…
დედა ფუტკარი
მდედრობითი სქესის ფუტკარი, რომელსაც განვითარებული აქვს სასქესო ორგანოები. =საქართველოს კანონი „მეფუტკრეობის შესახებ“, 2002 წლის 18 მაისი, მუხლი 3
დედობილ-მამობილი
ფიზიკური პირები, მათ შორის, ორივე ან ერთერთი მეუღლე, რომლებმაც გაიარეს სპეციალური მომზადება და რომლებსაც სახელმწიფოს სახელით, ხელშეკრულების საფუძველზე, აღსაზრდელად და მოსავლელად გადაეცათ More…
დევნილთა ანკეტირება
სამინისტროს მიერ დევნილის პერსონალური (საიდენტიფიკაციო) მონაცემების აღრიცხვის პროცედურა. =საქართველოს კანონი „იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“, 1996 წლის 28 ივნისი, More…
დევნილთა კომპაქტურად განსახლების ობიექტი
დევნილთა დროებითი საცხოვრებელი ადგილი, სადაც ორგანიზებულად იქნენ განსახლებული დევნილები. =საქართველოს კანონი „იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“, 1996 წლის 28 ივნისი, More…
დევნილთა რეგისტრაცია
სამინისტროს მიერ წინასწარ გამოცხადებულ ვადებში დევნილთა აღრიცხვა-რეგისტრაციისა და ახალი მოწმობის გაცემის პროცედურა. =საქართველოს კანონი „იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა More…
დევნილის დროებითი საცხოვრებელი ადგილი (დევნილის რეგისტრაციის ადგილი)
დევნილის მიერ დევნილობის პერიოდში არჩეული საცხოვრებელი ადგილი ან ადგილი, სადაც იგი დროებით იქნა განსახლებული. =საქართველოს კანონი „იძულებით გადაადგილებულ პირთა-დევნილთა შესახებ“, More…
დევნილის მოწმობა
საქართველოს ლტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს მიერ იძულებით გადაადგილებულ პირზე გაცემული დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის დევნილად ცნობასა და დევნილის სტატუსის მინიჭებას. More…
დევნილის მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი
პირის მიერ საცხოვრებლად არჩეული ადგილი, საიდანაც იგი იძულებული გახდა გადაადგილებულიყო და არ შეუძლია დაბრუნება ამ კანონის პირველ მუხლში ჩამოთვლილი მიზეზების გამო. =საქართველოს კანონი More…
დევნილის სტატუსის მაძიებელი
პირი, რომელმაც დევნილის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით განცხადებით მიმართა სამინისტროს და რომლის მიმართაც არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი იმისა, რომ ის შეიძლება ამ კანონის პირველი მუხლის More…
დეზინფექცია, დეზინსექცია და დერატიზაცია
საცავებში, საწყობებში, სათბურებში შესაბამისად დაავადებების, მავნებლობის და მღრღნელების საწინააღმდეგო ღონისძიებანი. =საქართველოს კანონი „მავნე ორგანიზმებისაგან მცენარეთა დაცვის More…
დეკლარანტი
პირი, რომელიც საბაჟო დეკლარირებას ახორციელებს თავისი სახელით ან რომლის სახელითაც ხორციელდება საბაჟო დეკლარირება. =საქართველოს კანონი „საქართველოს საბაჟო კოდექსი“, 2006 წლის 25 More…
დეკრეტირებული კონტინგენტი
პირები, რომელთა საქმიანობა უკავშირდება საკვები პროდუქციისა და სასმელი წყლის წარმოებას, შენახვას, ტრანსპორტირებას, რეალიზაციას, ბავშვების აღზრდასა და სწავლებას, მოსახლეობის სამედიცინო, More…
დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელების ზედამხედველობა
მიზანშეწონილობის მოტივით ზედამხედველობა, რომელიც უზრუნველყოფს თვითმმართველი ერთეულის მიერ მისთვის დელეგირებული უფლებამოსილებების განხორციელებას სახელმწიფო ინტერესებისა და იმ მითითებების More…
დელიმიტაცია
დაინტერესებულ სახელმწიფოთა შორის ტერიტორიული ზღვის, განსაკუთრებული ეკონომიკური ზონის ან კონტინენტური შელფის გამყოფი ხაზის დადგენა შეთანხმების საფუძველზე. =საქართველოს კანონი More…
დენომინაცია
ქვეყანაში ფულის მიმოქცევის მოწესრიგების, აღრიცხვისა და ანგარიშსწორების გაადვილების მიზნით ეროვნული ფულის ერთეულის გამსხვილება დაწესებული თანაფარდობის მიხედვით, ძველი ფულის ნიშნების ახალზე More…
დეპოზიტარიუმი
უფლებამოსილი ორგანიზაცია, სადაც ინახება ბიოლოგიური რეპროდუცირებადი მასალა. =საქართველოს კანონი „საქართველოს საპატენტო კანონი“, 1999 წლის 5 თებერვალი, მუხლი 2
დეპოზიტი
კომერციულ ბანკში ან არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებაში პირის მიერ შეტანილი ანაბარი ან გადახდის სხვა საშუალებები. =საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“, More…
დეპონირებული თანხა
საბანკოსაკრედიტო დაწესებულებაში ფულადი თანხის და სხვა სახეობის ფასეულობათა შესანახად ჩაბარება. =საქართველოს ორგანული კანონი „საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ“, 1995 წლის 23 More…
საქართველოს საკანონმდებლო ტერმინთა ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9