D F I

მა მგ მდ მე მზ მთ მი მკ მლ მმ მნ მო მჟ მრ მს მუ მშ მც მძ მწ მხ
მედ მელ მემ მენ მეო მეპ მეს მეუ მექ მეც მეწ
selected terms: 23 page 1 of 2
მედია
მასობრივი კომუნიკაციის ბეჭდვითი ან ელექტრონული საშუალება, მათ შორის, ინტერნეტი. =საქართველოს კანონი „სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ“, 2004 წლის 24 ივნისი, მუხლი 1
მელიორანტი
ქიმიური, ბიოლოგიური და სხვა ნაერთები, რომლებიც გამოიყენება ნიადაგის გასაუმჯობესებლად. =საქართველოს კანონი „ნიადაგების კონსერვაციისა და ნაყოფიერების აღდგენა- გაუმჯობესების შესახებ“, More…
მელიორირებული ნიადაგი
ნიადაგი, რომელზედაც, ჩატარებულია სამელიორაციო ღონისძიებები (ირიგაცია, დაშრობა, ქიმიური მელიორაცია, ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებები, ნიადაგის ძირეული და ზედაპირული გაუმჯობესება და სხვა). More…
მემორიალური მუზეუმი
მუზეუმი, სადაც დაცულია ისტორიულ პირთან დაკავშირებული მასალები ან განსაკუთრებული მნიშვნელობის ისტორიული მოვლენის ამსახველი მასალები. =საქართველოს კანონი „მუზეუმების შესახებ“, 2001 More…
მენარდე
იურიდიული ან მეწარმე ფიზიკური პირი, რომელიც ასრულებს წინასაპროექტო, საპროექტო-საძიებო, სამშენებლო-სამონტაჟო და გამშვებ-გასამართ სამუშაოებს, დადგენილი წესით მიღებული აქვს More…
მენაშენე
საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, კერძო სამართლის იურიდიული ან ფიზიკური პირი, რომელსაც ხელშეკრულების საფუძველზე, დამკვეთის მეშვეობით ან უშუალოდ, ურთიერთობა აქვს წინასაპროექტო, საპროექტო, More…
მენეჯმენტის გეგმა
ტერიტორიის ფუნქციონალურ-გეგმარებითი ორგანიზაციისა და ეკონომიკური დაგეგმვის ინტეგრალური, განხორციელებად ღონისძიებებზე ორიენტირებული დოკუმენტი. =საქართველოს კანონი „დაცული ტერიტორიების More…
მეორადი საჯარო ვაჭრობა
ფასიანი ქაღალდის იმგვარი ყიდვა ან გაყიდვა, რომელიც: ა) არ ხორციელდება ემიტენტის სახელით ან არ წარმოადგენს ამ კანონის მე-3, მე-4, მე-5, მე-6, მე-7, მე-8 მუხლების მიხედვით საჯარო More…
მეორე რეპროდუქციის სერტიფიცირებული თესლი
პირველი რეპროდუქციის სერტიფიცირებული თესლის გამრავლებით მიღებული სათესლე ან სასურსათო დანიშნულების თესლი. =საქართველოს კანონი „სასოფლოსამეურნეო კულტურების ჯიშების გასავრცელებლად More…
მეორეული გამოყენების მასალა (რეციკლირებადი)
მასალა ან ჭურჭელი, რომლის ხელმეორედ გამოყენება შესაძლებელია. =საქართველოს კანონი „ბიოლოგიური აგროწარმოების განხორციელების შესახებ“ 2006 წლის 25 ივლისი, მუხლი 4
მეორეული შეფუთვა
შეფუთვის ფორმა, რომელშიც თავსდება სამკურნალო საშუალება პირველადი შეფუთვით. =საქართველოს კანონი „წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ“, 1997 წლის 17 აპრილი, მუხლი 11
მეპაიე
ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელმაც ცნო კოოპერატივის წესდება და შეიტანა საწევრო და პაი. =საქართველოს კანონი „სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ“, 1997 წლის 15 მაისი, მუხლი 1
მესაკუთრე
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის წევრთა ინდივიდუალურ საკუთრებაში არსებული ერთ-ერთი ბინის მესაკუთრე. =საქართველოს კანონი „ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ“, 2007 წლის 11 ივლისი, მუხლი 3
მეურვე
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს წევრი. =საქართველოს კანონი „მაუწყებლობის შესახებ“, 2004 წლის 23 დეკემბერი, მუხლი 2
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება
ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალება, მოპედის გარდა, აგრეთვე ყველა სახის ტრაქტორი, მისაბმელი და თვითმავალი მანქანა. =საქართველოს კანონი „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს More…
მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობის შესახებ ცნობა
დოკუმენტი, რომელშიც აისახება მექანიკური სატრანსპორტო საშუალების სამართლებრივი მდგომარეობა (არის თუ არა ძებნაში, არის თუ არა სამართლებრივად დატვირთული ან უფლებრივად შეზღუდული). More…
მეცნიერი
ფიზიკური პირი, რომელიც დასაქმებულია საჯარო სამართლის იურიდიულ პირში და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში აკადემიურ თანამდებობაზე ან სამეცნიერო კვლევით დაწესებულებაში სამეცნიერო More…
მეცხოველების და მეცხოველეობის ნედლეულის დამამზადებელი საწარმო
საწარმო, რომელიც ვეტერინარულ-სანიტარიული წესებისა და მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების მოთხოვნების დაცვით ახორციელებს ცხოველებისა და მეცხოველეობის ნედლეულის დამზადებას. =საქართველოს More…
მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმო
მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების გადამამუშავებელი საწარმო – სამრეწველო საწარმო, რომელიც ახორციელებს მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების გადამუშავებას, მათგან კვების პროდუქტების More…
მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების შემნახველი საწარმო
საწარმო, რომელიც განკუთვნილია ვეტერინარულ-სანიტარიული წესების დაცვით, შესაბამის ტემპერატურულ რეჟიმში მეცხოველეობის ნედლეულისა და პროდუქტების შესანახად მათი გაფუჭების თავიდან აცილების More…
საქართველოს საკანონმდებლო ტერმინთა ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9