<
A B C D E F K Z
Ä
D, D- D. DA DD DE DG DI DM DO DP DR DS DT DU DY
DIA DIC DID DIE DIF DIG DIK DIL DIM DIN DIP DIR DIS DIT DIV DIW DIX DIÄ
selected terms: 23 page 1 of 2
Diphtherie f =-rien
დიფთერია, დიფთერიტი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - მე-2 More…
Diphthong m -(e)s, -e
დიფთონგი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - მე-2 შევს. More…
diphthongieren vt
დიფთონგირება = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - მე-2 შევს. More…
Diphthongierung f =
დიფთონგიზაცია = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - მე-2 შევს. More…
Dipl.-Ing. = Diplomingenieur
დიპლომიანი ინჟინერი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - მე-2 More…
Diplom n -(e)s, -e
დიპლომი, მოწმობა, ატესტატი; სიგელი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი More…
Diplomarbeit f =, -en
სადიპლომონაშრომი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - მე-2 More…
Diplomat m -en, -en
დიპლომატი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - მე-2 შევს. More…
Diplomaten imunität m -es, -e
დიპლომატიური იმუნიტეტი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - More…
Diplomatie f =
დიპლომატია = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - მე-2 შევს. More…
Diplomatik f =
დიპლომატიკა (ისტორიული დისციპლინა) = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი More…
Diplomatiker m -s,=
დიპლომატისტი (დიპლომატიკის სპეციალისტი) = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. More…
diplomatisch a
დიპლომატიური =das ~e Korps [ko:r] დიპლომატიური კორპუსი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი More…
diplomieren vt
დიპლომირება, დიპლომისგაცემა = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. More…
diplomiert adj
დიპლომიანი, დიპლომირებული = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - More…
Diplomingenieur m -s,-e =Dipl.-Ing.
[-inʒeˏnǐøːr] დიპლომირებული ინჟინერი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი More…
Diplominjurist m-en,-en
დიპლომირებული იურისტი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - მე-2 More…
Diplominkaufmann m -(e)s, -leute
დიპლომირებული კომერსანტი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - More…
Diplominlandwirt m -(e)s,-e
დიპლომირებული აგრონომი = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - More…
Diplominthema n -s,-s|-men
სადიპლომო ნაშრომის თემა = გერმანულ-ქართული ლექსიკონი = Deutsch-Georgisches Wörterbuch: 50000 ლექსიკური ერთეული / [შემდგ.: რუსუდან ზექალაშვილი, ჭაბუკი ქირია; რედ. დალი ბახტაძე]. - More…
გერმანულ-ქართული ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9