1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

კა კე კვ კი კლ კო კრ კუ
selected terms: 353 page 17 of 18
კულტურა - როგორც კაცობრიობის უნივერსალური მახასიათებელი
გულისხმობს, რომ კულტურა არის Homo sapiens-ის, როგორც ბიოლოგიური სახეობისა და სოციალური არსების უნიკალური უნარის შედეგი. სწორედ ამ ნიშნით განსხვავდება ეს სახეობა ყველა სხვა ბიოლოგიური More…
კულტურათა ტიპოლოგიზაციის ტრადიციულობა და ინოვაციურობა
კულტურათა ტიპოლოგიური რაობის განსაზღვრის ერთი საინტერესო ნიშნი მათი ტრადიციულობისა და ინოვაციურობის თვალსაზრისით გამიჯვნაა. როგორც ითქვა, ტრადიციის ქვეშ იგულისხმება სოციალური და კულტურული More…
კულტურათა ტიპოლოგიის მეთოდოლოგიური საფუძველი
კულტურული პროცესის სხვადასხვა კონცეფცია: ევოლუციური, ციკლური, კულტურულ-ისტორიული ვერსიები და სხვ. არსებობს ტიპოლოგიური თეორიები, რომლებშიც ამა თუ იმ ტიპის კულტურის სტრუქტურულ საფუძვლად More…
კულტურათა ურთიერთქმედება
უშუალო კავშირურთიერთობის სახე, რომელიც ყალიბდება, სულ მცირე, ორ კულტურას შორის, აგრეთვე ამ ურთიერთობათა შედეგად წარმოშობილ გავლენებსა და ორმხრივ ცვლილებებს. კულტურათა ურთიერთქმედების More…
კულტურათაშორისი განათლება
შეისწავლის ჩვენს დამოკიდებულებას და ურთიერთობას სხვა კულტურების, საზოგადოებებისა და სოციალური ჯგუფების მიმართ. დღეს ყოველ საზოგადოებას ახასიათებს მრავალკულტურულობის და კულტურული More…
კულტურათაშორისი კონფრონტაცია
ემყარება უცხო რეალობის სრულ უარყოფას, სულიერი გამოცდილების სხვა, „საკუთარისაგან განსხვავებული“ ფორმების ტოტალურ მიუღებლობას. ეს გამოცდილება განიხილება როგორც „უცხო“, „მტრული“, რომელიც More…
კულტურათაშორისი სიმბიოზი
გულისხმობს ვითარებას, როცა თითოეული ურთიერთმოქმედი მხარე ინარჩუნებს საკუთარ სახეს, არ წარმოიშობა ახალი კულტურული თვისებრიობა, მაგრამ კონტაქტში მყოფ კულტურულ რეალობათა შორის ჩნდება სისტემური More…
კულტურათაშორისი სინთეზი
მასზე საუბარია მაშინ, თუ კონტაქტის ზონაში ჩნდება თვისებრივად ახალი, კონტაქტში მყოფ კულტურულ სამყაროთაგან განსხვავებული კულტურული რეალობა. =წერეთელი ივანე, კაკიტელაშვილი ქეთევან. More…
კულტურალისტური ურბანსოციოლოგია
მოიცავს ტიონისის, დურკჰეიმის და უირზის ტრადიციას და ამტკიცებს, რომ ქალაქის გარემო ბადებს კონკრეტულ ცხოვრების სტილს - ურბანიზმს, ანუ სივრცითი ფორმა შობს კულტურულ ფორმას ან მის იმიჯს. ამის More…
კულტურის დიფუზია
ორი ან მეტი საზოგადოების კულტურული მახასიათებლების უერთიერთშეღწევა და ურთიერთგამდიდრება. ესაა კულტურის გავრცელება-მოძრაობის განსაკუთრებული ფორმა, რომელიც არ გულისხმობს აუცილებლად მიგრაციულ More…
კულტურის ეკოლოგია
აკად. თამაზ გამყრელიძის მიერ ხმარებული ტერმინი განიხილავს ადამიანს… როგორც „სოციალურ-კულტურულ ობიექტს“, რომელიც გარკვეულ ურთიერთობებს ამყარებს ადამიანურ გარემოსთან და რომელზედაც More…
კულტურის კრეოლიზაცია
ამ თეორიის ავტორია ედუარდ გლისანი - მარტინიკელი მწერალი და ფილოსოფოსი.კულტურათა და ხალხთა ურთიერთშეხვედრასა და შეღწევაში იგი ხედავს კაცობრიობის ახალ ფორმას, დამყარებულს საკუთარ ტრადიციებსა More…
კულტურის სოციოლოგია
თანამედროვე კულტურის სოციოლოგია ხშირად ეყრდნობა ანთროპოლოგიას, ისტორიას, ფემინისტურ, მედია, კულტურულოგიურ კვლევებს, ლიტერატურ კრიტიკას, პოლიტიკურ მეცნიერებას და სოციალურ ფსიქოლოგიას. More…
კულტურისკენ შემოტრიალება
პროცესი სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში, განსაკუთრებით კი კულტურულოგიურ კვლევებსა და კულტურის სოციოლოგიაში, ხაზს უსვამდა მნიშვნელობის ცენტრალურობას კულტურის განსაზღვრასთან More…
კულტურული გამომხატველობა
იდეების, გამოცდილებისა და სხვადასხვა მედიით ემოციების შემოქმედებითად გამოხატვის მნიშვნელობის დაფასება, რომელშიც ასევე იგულისხმება მუსიკა, ლიტერატურა, თეატრალური და გამომსახველობითი More…
კულტურული გლობალიზაცია
მიზნად ისახავს რელიგიური, ეთნიკური, ეროვნული და კულტურული განსხვავებების წაშლას და ერთსახოვანი გლობალური კულტურის ფორმირებას. =კულტურათაშორისი კომუნიკაციები.№1,-თბ,- 2007 ◊ More…
კულტურული იდენტურობა
ამა თუ იმ ისტორიული ერთობის წევრ ინდივიდთა ამ ერთობის კულტურის წევრად თვითმოაზრება. =წერეთელი ივანე, კაკიტელაშვილი ქეთევან. კულტურა და მოდერნიზაცია: სალექციო კურსი სოც. მეცნ. More…
კულტურული კომპეტენცია
შარლოტა ბურნსდონსმა ეს ტერმინი უწოდა ქალებისთვის დამახასიათებელი პრობლემების გაგებას, მაგ., როგორიც არის ოჯახი, ოჯახური სივრცე, პერსონალური ურთიერთობები – პრობლემატიკა რის შესახებაც More…
კულტურული კონფლიქტი
პიროვნებებს, ჯგუფებს, პიროვნებასა და ჯგუფს, პიროვნებასა და საზოგადოებას, ჯგუფსა და საზოგადოებას, სხვადასხვა ჯგუფსა და კოალიციას შორის ღირებულებათა, ორიენტაციათა, პოზიციათა წინააღმდეგობის More…
კულტურული ლიბერალიზმი
მისი მომხრეები ყურადღებას ამახვილებენ პირად ცხოვრებაში სახელმწიფოს მხრიდან ჩაურევლობასა და ხელშეუხებლობაზე, მათ შორის ისეთ საკითხებში, როგორიცაა აკადემიური (ანუ სამეცნიერო-პედაგოგიური), More…
Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9