1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

კა კე კვ კი კლ კო კრ კუ
selected terms: 365 page 2 of 19
კალიგულა გაიუს იულიუს კეისარი ავგუსტუს გერმანიკუსი (12-41)
რომის იმპერატორი, გერმანიკუსისა და აგრიპინას ვაჟი, ნახევრად შეშლილი; სახელმწიფოს განაგებდა ტირანულად, მოკლეს მის წინააღმდეგ მოწყობილი შეთქმულების დროს. =რუსო ჟან ჟაკ. საზოგადოებრივი More…
კამპანელა ტომაზო (1568-1639)
აღორძინების ხანის დამაგვირგვინებელი და მრავალი თვალსაზრისით თანამედროვე ფილოსოფიის ფუძემდებელი ფილოსოფოსი კამპანელამ უამრავი შრომა დატოვა, მათი უმრავლესობა შექმნილია ციხეში, სადაც ტომაზოს More…
კანაფი
მიიღება მცენარე Cannabis Sativa-სგან. იგი წარმოდგენილია გამხმარი ბალახის ან დაპრესილი აგურის სახით, რომელსაც ჰაშიშს უწოდებენ. იგი იწვევს გონებრივ დაქვეითებას და შეიძლბა ჰქონდეს დეპრესანტული More…
კანდიდოზი
უხშირესად იწვევს სოკო კანდიდას შემდეგი სახეობები: Candida allbicaus და Torilopsis glabrata. სპეციფიური ეტიოლოგიის ანთებითი დაავადებაა, რომელიც შეიძლება ყველა ასაკში განვითარდეს, More…
კანელურა
(cannelure ღარი) ვერტიკალური ღარი სვეტზე ან პილასტრზე. =სიმბოლოები ქრისტიანულ ხელოვნებაში ენციკლოპედია: [შეადგინა გიორგი კენჭოშვილმა] თბილისი
კანონი
(kanon წესი, განაწესი) სახელმწიფოს უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს მიერ განსაკუთრებული წესით მიღებული ნორმატიული აქტი. ზოგ ქვეყანაში კანონს იღებენ საყოველთაო სახალხო კენჭისყრით, ანუ More…
კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ
განსაზღვრავს საკრებულოს განსაკუთრებულ უფლებამოსილებებს. ამ უფლებამოსილებათა ზოგიერთი ჩამონათვალი ასეთია: ა) საკრებულოს თანამდებობის პირთა (თავმჯდომარე, მისი მოადგილე, კომისიის More…
კანონი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახალხო დამცველის (ომბუდსმენის) შესახებ
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უზენაესმა საბჭომ 1998 წლის 20 მარტს მიიღო ავტონომიური რესპუბლიკის ორგანული კანონი ,,აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სახალხო დამცველის (ომბუდსმენის) შესახებ”, More…
კანონი გაკოტრების საქმეთა წარმოების შესახებ
არეგულირებს ყველა სამართლებრივ პროცედურას, გაკოტრების საქმის განცხადების სასამართლოში შეტანის მომენტიდან, გაკოტრების წარმოების დამთავრების მომენტამდე. კანონის მიზანია მოვალის ფინანსური More…
კანონი საქართველოს სახალხო დამცველის შესახებ
1996 წლის 16 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო.კანონმა საქართველოს სახალხო დამცველი ფართო უფლებამოსილებით აღჭურვა და მიანიჭა ადამიანის უფლებათა დაცვისათვის განხორციელებულ საქმიანობაში More…
კანონი სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ
1997 წლის შემდეგ ხელახლა მიიღო საქართველს პარლამენტმა 2004 წლის 24 ივნისს, კანონი რომელიც ითვალისწინებს მყარი საკანონმდებლო გარანტიების შექმნას ისეთი ლიბერალური ფასეულობისათვის, როგორიცაა More…
კანონიერი მეურვე
პირი, რომელიც იცავს ბავშვის ინტერესებს და მისი ამგვარი მოვალეობა გათვალისწინებულია კანონით.კანონიერი მეურვე შეიძლება იყოს მშობელიც ან სხვა ნებისმიერი პირი – მშობლის მიერ თავისი მოვალეობის More…
კანონიერი მიგრაცია
მიგრაცია, რომელიც ხორციელდება კანონით ნებადართული არხებით. =ადამინით ვაჭრობა: მეხცრე კლასი. მოსწავლის წიგნი; ავტორები: მაია გოგოლაძე, მანანა ჯინჭარაძე; მიგრაციის საერთაშორორისო More…
კანონიერი ქურდი
ქურდები, რომლებმაც საკუთარი ტრადიციები რევოლუციამდელი რუსეთიდან საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის დანაშაულებრივ სამყაროში გადაიტანეს, დემონსტრაციულად ასოციალურ ცხოვრებას ეწეოდნენ. More…
კანონიერი წარმომადგენელი
ახლო ნათესავი, მეურვე, მზრუნველი. =საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.
კანონიკური სამართალი
იმ სამრთლებრივი ნორმების ერთობლიობა, რომელიც მიიღება უმაღლესი საეკლესიო ხელისუფლების ორგანოების მიერ და ხელს უწყობს საეკლესიო ცხოვრების სწორ მართვასა და რეგულირებას. მისი მიზანია მორწმუნე More…
კანონის ბატონობა
ცივილიზებულ ცხოვრებაში კანონის უზენაესობა რომაელებისგან მიღებული მემკვიდრეობაა. შუა საუკუნეების მოაზროვნეებმა შეიმუშავეს ბუნებითი სამართლის თეორია, რომლის მიხედვითაც, მონარქებს ენიჭებოდათ More…
კანონის უკუძალა
კანონის მოქმედების გავრცელება მის კანონიერ ძალაში შესვლამდე არსებულ შემთხვევებზე. საერთო წესის თანახმად, კანონს არა აქვს უკუძალა. ამ წესიდან გამონაკლისი გათვალისწინებული უნდა იყოს თვითონ More…
კანონის ცოდნა
კანონი ხელმისაწვდომი უნდა იყოს: სხვაგვარად რომ ვთქვათ, სახელმწიფომ უნდა გამოაქვეყნოს კანონის შინაარსი (როგორც სისხლის სამართლის, ასევე სამოქალაქო) ისეთი ფორმით, რომ ყველა მოქალაქეს მიეცეს More…
კანონმდებლობა
საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების ერთობლიობა. საქართველოს კანონმდებლობას ქმნის საქართველოს საკანონმდებლო აქტები (საქართველოს კონსტიტუცია, კონსტიტუციური კანონი, ორგანული More…
Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9