1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

სა სგ სე სვ სთ სი სკ სლ სმ სნ სო სპ სრ სტ სუ სფ სქ სწ სხ
selected terms: 960 page 3 of 48
საბაჟო ორგანო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბაჟო დეპარტამენტი, მისი სტრუქტურული ერთეული, ტერიტორიული ორგანო, ტერიტორიული ორგანოს სტრუქტურული ერთეული ან სხვა ქვედანაყოფი, რომლის ფუნქციაა საქართველოს More…
საბაჟო ორგანოები
სახელმწიფო ორგანოები, რომლებიც უშუალოდ ახორციელებენ საბაჟო საქმიანობას. საქართველოში საბაჟო საქმიანობას ახორციელებს სამართალდამცავი ორგანოს სტატუსის მქონე საბაჟო დეპარტამენტი, რომელიც შედის More…
საბაჟო პროცედურები
საბაჟო ორგანოში საქონლის წარდგენა და დათვალიერება, სათანადო დოკუმენტების არსებობის დადგენა, ზოგადი დეკლარირება, საბაჟო დეკლარაციის წარდგენა და რეგისტრაცია, საბუღალტრო და სხვა დოკუმენტაციის More…
საბაჟო რეჟიმები
საქონლის თავისუფალ მიმოქცევაში გაშვება (იმპორტი);საქონლის ტრანზიტი;საბაჟო საწყობში საქონლის შენახვა;საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის გადამუშავება;საქონლის დროებითი შემოტანა;საბაჟო ტერიტორიის More…
საბაჟო რეჟიმი
საბაჟო პროცედურების ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება კონკრეტული საქონლის მიმართ, საქართველოს საზღვარზე საქონლის გადაადგილების მიზნისა და ხასიათის გათვალისწინებით. =როგორ გადავკვეთოთ More…
საბაჟო საზღვარი
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიის ფარგლები, აგრეთვე თავისუფალი საბაჟო ზონებისა და თავისუფალი საწყობების პერიმეტრების ერთობლიობა. =როგორ გადავკვეთოთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი: More…
საბაჟო საზღვრის გადაკვეთა
საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის ან სატრანსპორტო საშუალებების ნებისმიერი წესით შემოტანა ან ამ ტერიტორიიდან მათი გატანა, მათ შორის გაგზავნა საერთაშორისო საფოსტო გზავნილებით, მილსადენი More…
საბაჟო ტარიფი
საბაჟო გადასახადის განაკვეთების სისტემატიზებული ერთობლიობა, რომელიც გამოიყენება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი და/ან ამ ტერიტორიიდან გატანილი საქონლის მიმართ, მისი საბაჟო More…
საბაჟო ტერიტორია
საქართველოს სახმელეთო ტერიტორია, ტერიტორიული და შიდა წყლები და მათი საჰაერო სივრცე, აგრეთვე განსაკუთრებულ საზღვაო ეკონომიკურ ზონაში შექმნილი ხელოვნური კუნძულები, დანადგარები და ნაგებობების More…
საბითუმო ვაჭრობა
დიდი მოცულობით პროდუქციის რეალიზაცია. ზოგადად, საბითუმო ვაჭრობა გულისხმობს მწარმოებლისაგან დიდი ოდენობით პროდუქციის შეძენას და შემდგომ მათ მიყიდვას საცალო მოვაჭრეებსა და მომსახურების გამწევ More…
საბიუჯეტო ორგანიზაცია
მხარჯავი დაწესებულება ან მის დაქვემდებარებაში მყოფი ერთეული, რომელიც ახორციელებს საკუთარი ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, ბიუჯეტის შესრულებასა და ანგარიშგებას დადგენილი ნორმების, More…
საბიუჯეტო პროცესი
საბიუჯეტო სისტემის მონაწილეთა საქმიანობა, რომელიც მოიცავს ბიუჯეტის პროექტის მომზადებას, წარდგენას, განხილვას, დამტკიცებას, ბიუჯეტის შესრულებას, ანგარიშგებასა და კონტროლს. More…
საბიუჯეტო სისტემა
სახელმწიფო ფინანსური რესურსების მობილიზაციისა და გამოყენების მარეგულირებელი საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე აქტების, საფინანსო-საბიუჯეტო პოლიტიკის, საბიუჯეტო პროცესისა და სახელმწიფო, More…
საბოლოო შეფასება
ეფუძნება მოცემული სასწავლო პროგრამისათვის კურსის ან მოდულის ფარგლებში გამოვლენილ წარმატებას. =კრედიტების ტრანსფერისა და დაგროვების ევროპული სისტემა (ECTS) და დიპლომის დანართი : More…
საბრალდებო დასკვნა
ბრალდებულისადმი წაყენებული ბრალდების მოკლე წერილობითი აღწერა და ბრალდებულის სამართალში მიცემის საფუძველი. =ჩვენი კონსტიტუცია : საქართველოს კონსტიტუცია : გამოცემა მოზარდებისათვის More…
საბრუნავი კაპიტალის მენეჯმენტი
დანახარჯების შემცირების ოპტიმალური მიმართულებაა. საბრუნავი კაპიტალის ეფექტურობის ამაღლება არის კომპანიის მომგებიანობის ზრდის ყველაზე ადვილი და სწრაფი საშუალება. წარმოების სხვადასხვა More…
საბრძოლო/საომარი განწყობილება
(militancy) გაზრდილი ან უკიდურესი მხარდაჭერა, შემართებისა და გზნების ხარისხი, რომელიც, როგორც წესი, დაკავშირებულია ბრძოლასთან ან ომთან. =პოლიტიკური იდეოლოგიები: შესავალი კურსი / More…
საბჭოს დახურვა
Serrar di Consiglo (იტალ.) აქტი, რომლითაც გაფორმდა ვენეციის არისტოკრატულ-ოლიგარქიული წყობილება და დაწესდა ამ საბჭოს წევრ პრივილიგირებულ ოჯახთა ე.წ. ნობილეთა, მემკვიდრეობითობა. შემდგომში More…
საგადასახადო ამნისტია
წარმოადგენს საკმაოდ წინააღმდეგობრივ ფისკალურ მექანიზმს. საგადასახადო ამნისტიის პირველადი დანიშნულებაა გადასახადების ამოღების სწრაფი გაუმჯობესება. ამან შესაძლოა, ან გაამართლოს, ან არა, More…
საგადასახადო გაანგარიშება
პირის მიერ ყოველთვიურად, საანგარიშო თვის მომდევნო თვის 15 რიცხვამდე გაცემული შრომის ანაზღაურების თანხებისა და დაკავებული გადასახადების შესახებ წარსადგენი გაანგარიშება. =როგავა, More…
Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9