1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

სა სგ სე სვ სთ სი სკ სლ სმ სნ სო სპ სრ სტ სუ სფ სქ სწ სხ
selected terms: 938 page 4 of 47
საგადასახადო დეკლარაცია
გადასახადის გადამხდელის/საგადასახადო აგენტის ან სხვა ვალდებული პირის წერილობით ანგარიშგება მიღებული შემოსავლების, გაწეული ხარჯების, შემოსავლის წყაროების, გადასახადით დასაბეგრი სხვა More…
საგადასახადო კოდექსი
კოდიფიცირებული საკანონმდებლო აქტი, რომელიც განსაზღვრავს საქართველოს საგადასახადო სისტემის ფორმირებისა და ფუნქციონირების ზოგად პრინციპებს, გადასახადის გადამხდელებისა და საგადასახადო More…
საგადასახადო მოთხოვნა
ორგანიზაციის მოთხოვნა სახსრების გადახდაზე =საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა: გზამკვლევი, - ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“ - თბ.: 2007 ◊ საგადასახადო ორგანოს მიერ More…
საგადასახადო ოპტიმიზაცია
არსებული კანონმდებლობის პირობებში, საქმიანობის იმგვარად დაგეგმვა, რომ მიღწეული იქნას ორგანიზაციის მინიმალური საგადასახადო ვალდებულებები. საგადასახადო ოპტიმიზაციის მიზანია, მაქსიმალურად More…
საგადასახადო ორგანო
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური, მისი სტრუქტურული ერთეული, ტერიტორიული ორგანო, ტერიტორიული ორგანოს სტრუქტურული ერთეული ან სხვა ქვედანაყოფი, რომლის ფუნქციაა More…
საგადასახადო შემოსავლები
ქვეყნის კანონმდებლობით განსაზღვრული გადასახადების შესაბამისად მობილიზებული საბიუჯეტო თანხების ერთობლიობა. =საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა: გზამკვლევი, - ფონდი „ღია საზოგადოება - More…
საგადასახადო შეღავათები
საგადასახადო შეღავათები მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ცალკეული სფეროს ბიზნესის სტიმულირებისათვის. როგორც წესი საგადასახადო შეღავათები დადგენილია ცალსახად, ორაზროვნების გარეშე, მაგრამ როგორც More…
საგამოძიებო (სასამართლო) მოქმედება
საპროცესო მოქმედება, რომელიც ტარდება მტკიცებულებათა შეკრების, დამაგრების, შემოწმებისა და შეფასების მიზნით. =საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი.
საგამოძიებო ამნისტია
გადასახადების გადამხდელებისათვის მიცემული შესაძლებლობა, ფინანსური ამნისტიის საფასურის დაფარვის შედეგად, გათავისუფლდნენ აუდიტური შემოწმებისაგან. პრინციპში, ეს არის შეთავაზება, არ გამოიძიონ More…
საგამოძიებო დეპარტამენტი
ახორციელებს სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობით სამინისტროს ქვემდებარე დანაშაულთა წინასწარ გამოძიებას; =გზამკვლევი. ALPE, – თბ., 2006
საგამოძიებო ორგანოს უფროსი
პროკურატურის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსური პოლიციის საგამოძიებო დეპარტამენტის თავმჯდომარეები (უფროსები) და მათი მოადგილეები, More…
საგანგებო მდგომარეობა
ტერმინი გულისხმობს ცნებას აშკარა საფრთხის შესახებ და, ამდენად, მის გამოსაცხადებლად აუცილებელია შემდეგი ელემენტების არსებობა, 1. საფრთხე უნდა იყოს რეალური და აშკარა; 2. მის შედეგებს More…
საგანმანათლებლო PR
საზოგადოებასთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანია ისეთი კომპანიისთვის, რომელიც ბაზარს ახალ ან არასამომხმარებლო, მაღალი ჩართულობის პროდუქტს სთავაზობს. ამ შემთხვევაში, PR-ს მნიშვნელოვანი More…
საგანმანათლებლო პროგრამა
(კურიკულუმი) კურსების ან მოდულების დამტკიცებული ერთობლიობა, რომელიც საჭიროა სპეციფიკური აკადემიური ხარისხის მისაღებად. იგი შეიძლება განისაზღვროს კრედიტების დადგენილი რიცხვის მისაღწევად More…
საგარანტიო წერილი
იშიფრება, როგორც დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს გარანტსა და ბანკკრედიტორს შორის ხელშეკრულებას, ვინაიდან გადახდის არარეალურობის შემთხვევაში გარანტიის მიხედვით კრედიტორს შეუძლია მიიღოს ეს More…
საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის სასაქონლო ნომენკლატურა
საქონლის ჰარმონიზებული სისტემა, სადაც ყველა პროდუქტს მინიჭებული აქვს უნიკალური კოდი და სატარიფო განაკვეთი. =როგავა, ზვიად. გადასახადები, საგადასახადო სისტემა და საგადასახადო More…
საგზურის ფურცელი
გამოიყენება ავტომანქანის ბენზინის ხარჯებში ჩამოწერისათვის. ბენზინი ჩამოიწერება ფაქტობრივი გახარჯვის მიხედვით, მაგრამ არა უმეტეს იმ ნორმებისა, რომელიც დამტკიცებულია ცალკეული მარკის More…
საგნის კონფისკაცია
საგნის იძულებით უსასყიდლოდ ჩამორთმევა, რომელსაც ექვემდებარება მხოლოდ დამრღვევის პირადი საკუთრების საგანი. =როგორ გადავკვეთოთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი: გზამკვლევი, – თბ. More…
საგნის სასყიდლით ჩამორთმევა
იძულებით ჩამორთმევა და შემდგომი რეალიზაცია, მიღებული თანხის ყოფილი მესაკუთრისათვის გადაცემით, რეალიზაციის ხარჯების გამოკლებით. =როგორ გადავკვეთოთ საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი: More…
საგნობრივი კონკურენცია
ბაზარზე სხვადასხვა ფირმა-მწარმოებლის და ექსპერტირების კონკრეტული სახის პროდუქციის მეტოქეობას ნიშნავს. =თეთრუაშვილი, მაია. საკუთარი ბიზნესი: დამხმ. სახელმძღვანელო/მაია თეთრუაშვილი, More…
Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9