1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ია იბ იდ იე ივ იზ იკ ილ იმ ინ იო იპ ირ ის იუ იფ იჩ იძ
selected terms: 253 page 7 of 13
ინტელექტუალური განვითარება
სპორტში მომეცადინე ბავშვის მერ შერჩეული სპორტის სახეობის ისტორიის ცოდნა, შეჯიბრებისა და მსაჯობის წესები, წარსულში გამოჩენილი ფალავნების ისტორია. =გზამკვლევების კრებული სპორტის More…
ინტელექტუალური საკუთრება
ქონებრივი და პირადი არაქონებრივი უფლებები, რომლებიც წარმოიშობა მეცნიერების, ლიტერატურისა და ხელოვნების ნაწარმოებთა შექმნისა და გამოყენების, აგრეთვე შემოქმედებითი საქმიანობის შედეგად More…
ინტელიგენცია
1. საბჭოური განსაზღვრებით „ინტელიგენცია“ გონებრივი შრომით დაკავებულ ადამიანთა სოციალურ ფენას ან ჯგუფს ეწოდებოდა.[...] 2. სიტყვა ინტელიგენცია დასავლური წარმოშობისაა (ლათ. intelligens - More…
ინტენციონალობა
ძველი სქოლასტური ტერმინია, რომელიც თავის დროზე გულისხმობდა ცნობიერების მიმართულობას საგანზე. ინტენციონალობის თეორია მეცხრამეტე საუკუნის მიწურულიდან ააღორძინა გერმანელმა ფენომენოლოგმა More…
ინტენციონალური მიდგომა
მოსაუბრე, ავტორი ახდენს თავისი მნშვნელობის, აზრის კომუნიკაციას ენის საშუალებით. სიტყვები აღნიშნავენ იმას, რა მნიშვნელობასაც ავტორი დებს მათში. ეს მიდგომა ნაკლოვანია, რამდენადაც ჩვენ არ ვართ More…
ინტერაქტიური
ტერმინ ,,ინტერაქტიურის“ ნაცვლად იუგოსლავიელი ფსიქოლოგები ,,აქტიურს“ უწოდებენ თავიანთ პედაგოგიკას. =საყვარელიძე რამაზ. ინტერაქტიური სწავლების ფსიქოლოგიური საფუძვლები,-[რეცენზენტი: More…
ინტერაქტიური მარკეტინგი
მარკეტინგის სახე, რომელსაც ატარებენ სერვისული ორგანიზაციები, რომლებიც მისული არიან იმ დასკვნამდე, რომ შეთავაზებული მომსახურების ხარისხი უმეტესწილად დამოკიდებულია მომსახურების, გამყიდველსა More…
ინტერაქტიური სწავლება-სწავლა
თანამედროვე ჰუმანიზმის პრინციპებზე დამყარებული საგანმანათლებლო სისტემა. სწავლება-სწავლის აღნიშნული მიმართულება ითვალისწინებს მასწავლებლისა და მოსწავლის როლების შეცვლას, რაც გულისხმობს More…
ინტერაქცია
ორი ან მეტი ადამიანის მიერ ერთმანეთისადმი, სხვა საგნების ან მესამე პირისადმი ყურადღების მიქცევა. =ინკლუზიური განათლება: შესავალი კურსი/ბერიტ ჰ. ჰონსენისა და მირიამ დ. სკორტენის More…
ინტერაქციონიზმი
მიმართულება თანამედროვე სოციალურ ფსიქოლოგიაში. დამყარებულია ამერიკელი სოციოლოგისა და ფსიქოლოგის ჯ. მიდის კონცეფციაზე. ინტეაქციონზმში (უშუალო ურთიერთქმედებაში) იგულისხმება პიროვნებათშორისი More…
ინტერგოვერნმენტალიზმი
რეალიზმზე დაფუძნებული თეორია, რომელიც ამბობს, რომ ევროკავშირში ყველაფერი ხდება წევრი სახელწიფოების მთავრობების ინტერესებში და არაფერი მათი ნებართვის გარეშე. =კაპანაძე სერგი. More…
ინტერდიალექტი
დიალექტთა მიჯნაზე წარმოქნილი ახალი ენობრივი წარმონაქმნი, მაგალითად, კოინე. ტერმინი შემოიტანა ბრიტანელმა ენათმეცნიერმა პიტერ თრაჯილმა (1986). =სემიოტიკა – 2007 – №2 – მთ. რედ.: ცირა More…
ინტერესთა ეთიკა
აღიარებს, რომ საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მორალურ კონფლიქტებში თანხმობის მიღწევა მაღალი პრინციპების ერთგულებით არ არის განპირობებული. პლურალისტურ საზოგადოებაში მუდმივად ხდება ასეთი More…
ინტერესთა ჯგუფები
სამოქალაქო საზოგადოებაში არსებული ორგანიზაციები, რომლებიც ცდილობენ გავლენის მოხდენას სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართულებაზე, ამასთან არ აცხადებენ პრეტენზიას სახელმწიფო პოსტებზე. განასხვავებენ More…
ინტერვენცია
პირდაპირი ჩარევა სახელმწიფოს საქმეებში გარე აქტორის მიერ გარკვეული მიზნების მისაღწევად მოცემული სახელმწიფოს პოზიციის გათვალისწინების გარეშე. =სანიკიძე, გიორგი, კიღურაძე, ნინო. More…
ინტერვიუ
რესპონდენტის გამოკითხვის, მისგან ინფორმაციის მიღების პროცესი. ინტერვიუ ვერბალური ინფორმაციის მიღების ყველაზე უფრო გავრცელებული საშუალებაა სოციალურ კვლევებში. მისი რამდენიმე ძირითადი ტიპი More…
ინტერვიუ დიალოგი
ინტერვიუ დიალოგის ფორმა, ორი ან რამოდენიმე სუბიექტის საუბარს გულისხმობს. დიალოგის წარმატებულად წარმართვა ორთავე სუბიექტის - ინტერვიუერისა და რესპონდენტის მომზადებაზე და პროფესიონალიზმზეა More…
ინტერვიუ დისკუსია
დისკუსია თავიდანვე გულისხმობს, რომ რესპონდენტი პოლემიკის ხელოვნებას კარგად უნდა ფლობდეს. როგორც წესი, დისკუსიაში რამოდენიმე სუბიექტი მონაწილეობს. რამდენადაც დისკუსია ერთგვარ შეჯიბრებითობის More…
ინტერვიუ მონოლოგი
მხოლოდ რესპონდენტი წარმართავს ჟურნალისტის მიერ დასმული ერთი კონკრეტული საკითხის ირგვლივ. ინტერვიუ მონოლოგი კომენტარს წააგავს, თუმცა, კომენტარისგან განსხვავებით, ის უფრო ვრცელია. More…
ინტერვიუერი
კვლევითი ჯგუფის წევრი, რომელიც უშუალოდ ესაუბრება რესპონდენტს, მიმართავს მას კითხვარის კითხვებით და ინიშნავს მიღებულ პასუხებს. ინტერვიუერი ძირითადად მასობრივი გამოკითხვის პროცესში More…
Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9