1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

პა პე პი პლ პნ პო პრ პტ პუ
პით პილ პირ პიტ პიუ
selected terms: 51 page 1 of 3
პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაცია
იცავს ამა თუ იმ ფიზიკური პირის პერსონალურ მონაცემებს, ხოლო პერსონალური მონაცემების პირად საიდუმლოებად მიჩნევის საკითხს წყვეტს თვით ის პირი, რომლის შესახებაც არსებობს ეს ინფორმაცია საჯარო More…
პირადი ავტონომიურობის უფლება
აღნიშნულს განეკუთვნება ის უფლებები რომელიც მოიცავს პირადი ცხოვრების და სხეულის კონფიდენციურობას; აივ და სხვა დაავადების ტესტირებაზე თანხმობას; მკურნალობაზე თანხმობას. =ირმა More…
პირადი ან ოჯახური საიდუმლოების ხელყოფა
პირადი ან ოჯახური საიდუმლოს უკანონოდ მოპოვება, შენახვა, გავრცელება, მისი უკანონოდ გამოყენება ამა თუ იმ ხერხით გავრცელებულ ნაწარმოებში, მასობრივი მაუწყებლობით ან სხვა საჯარო გამოსვლისას. More…
პირადი ანუ სამოქალაქო უფლებები და თავისუფლებები
სიცოცხლის, პატივისა და ღირსების, თავისუფლების ხელშეუვალი უფლებები, წამებისაგან თავისუფლება, სიტყვის, აზრის, სინდისის, აღმსარებლობისა და რწმენის თავისუფლება, განათლების, ჯანმრთელობის, More…
პირადი თავდებობა
პირადი თავდებობისას სანდო პირები კისრულობენ წერილობით ვალდებულებას, რომ ისინი უზრუნველყოფენ ბრალდებულის სათანადო ქცევას და გამომძიებლის, პროკურორის, სასამართლოს გამოძახებით მათთან More…
პირადი საიდუმლოება
საჯარო დაწესებულებაში დაცული პერსონალური მონაცემები, რომელთა გასაიდუმლების შესახებ მოთხოვნა დაყენებულია თვით ამ პირის მიერ, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. =სასამართლო More…
პირადი უფლება
ადამიანის ბუნებრივი, თანდაყოლილი და ინდივიდუალური ხასიათის უფლება, თავისუფლება. =ჩვენი კონსტიტუცია : საქართველოს კონსტიტუცია : გამოცემა მოზარდებისათვის [ქართ. და რუს. ენ / სარედ. More…
პირადი ცხოვრება
ევროსასამართლოს განმარტებით, პირადი ცხოვრების პატივისცემა გულისხმობს ინდივიდის პირად ცხოვრებაში ჩაურევლობას, მის ხელშეუხებლობას, პირის უფლებას იცხოვროს ისე, როგორც მას სურს. პირადი More…
პირადი ცხოვრების კონფიდენციურობის უფლება
აღნიშნული მოიცავს აივ სტატუსის კონფიდენციურად შენახვას პატიმრებისაგან და ციხის იმ თანამშრომელბისაგან, რომელთა ინფორმირების აუცილებლობა არ არსებობს. =ირმა მანჯავიძე, ლევან ლაბაური, More…
პირადი ცხოვრების უფლება
ადამიანის ეს უფლება მოკლედ ასე განისაზღვრება: ყველა ადამიანს აქვს მისი პირადი და ოჯახური ცხოვრებისადმი, მისი საცხოვრებლისა და კორესპონდენციისადმი პატივისცემით მოპყრობის უფლება. დაუშვებელია More…
პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობა
1. არავის არა აქვს უფლება თვითნებურად და უკანონოდ ჩაერიოს სხვის პირად ცხოვრებაში. საცხოვრებელი ბინის ან სხვა მფლობელობის, მიმოწერის, საფოსტო გზავნილის, პირადი ჩანაწერის, სატელეგრაფო More…
პირდაპირი ან ირიბი სიტყვიერი მინიშნებები
დახმარების ფორმა, როდესაც მოსწავლეს ვეუბნებით იმ სიტყვას, რომელიც ეხმარება დასახული ამაოცანის შესრულებასა თუ გადაწყვეტაში ან მივანიშნებთ სხვა სიტყვით და ასე ვუბიძგებთ ამ ამოცანის More…
პირდაპირი არჩევნები
ასარჩევი პირები (ხალხის წარმომადგენლები) აირჩევიან ამომრჩეველთა მიერ პირდაპირი ხმის მიცემით (კენჭისყრით) და არა ამომრჩეველთა მიერ არჩეული ე.წ. ამომრჩევი პირების საშუალებით. =ხოფერია More…
პირდაპირი გადასახადი
გადასახადის ისეთი ტიპი, რომელიც წესდება უშუალოდ შემოსავალზე. =საქართველოს საბიუჯეტო სისტემა: გზამკვლევი, - ფონდი „ღია საზოგადოება - საქართველო“ - თბ.: 2007
პირდაპირი დანახარჯი
არასასურველი მოვლენის დადგომისას დანაკარგების სიდიდე. =ბიზნეს-მაცნე №2(4) – [გამომცემელი: საგამომცემლო სახლი „ინოვაცია“ რედაქტორთა საბჭოს თავმჯდომარე: ზაურ ნაჭყებია მთავარი More…
პირდაპირი დემოკრატია
მმართველობის ისეთი ფორმაა, სადაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებების მიღების უფლების რეალიზება ხდება პირდაპირი წესით მოქალაქეთა მთელი ერთობლიობის მიერ, რომლებიც უმრავლესობის წესის პროცედურებს More…
პირდაპირი დისკრიმინაციის კონცეფცია
ეწინააღმდეგება ფორმალური თანასწორობის იდეას და წარმოადგენს თანაბარ პირობებში მყოფი პირების არათანასწორ მოპყრობას აკრძალულ ნიადაგზე. =სოლიდარობა №2(23),– [რედაქტორი: ნინო ცინცაძე More…
პირდაპირი მარკეტინგი
საქმიანობა, რომლის შედეგადაც, ხდება ინდივიდთათვის საქონლის ან მომსახურების შეთავაზება, სატელეფონო ან ნებისმიერი სხვა პირდაპირი საშუალება, რომლის მეშვეობითაც ხდება ინდივიდთა შეხედულების More…
პირდაპირი მიყიდვა
მიზანია, საკუთრების უფლება გადასცეს იმ მყიდველს, რომელიც სრულად და კეთილსინდისიერად შეასრულებს სახელმწიფო ქონების პირდაპირი ფორმით პრივატიზებისას დადგენილ პირობებს. გადაწყვეტილებას More…
პირდაპირი მოქმედება
პოლიტიკური მოქმედება კონსტიტუციურ და ლეგარულ ფარგლებს გარეთ; პირდაპირი მოქმედება შეიძლება ვარირებდეს პასიური წინააღმდეგობიდან ტერიროზმამდე. =პოლიტიკური იდეოლოგიები: შესავალი კურსი / More…
Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9