1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

სა სგ სე სვ სთ სი სკ სლ სმ სნ სო სპ სრ სტ სუ სფ სქ სწ სხ
selected terms: 960 page 1 of 48
საადვოკატო ბიურო
See also: ადვოკატურა
საადვოკატო ფირმა
See also: ადვოკატურა
საავტორო და მომიჯნავე უფლებები
ამ შეზღუდვების მიზანია, დაიცვას საავტორო ქონებრივი და პირადი არაქონებრივი უფლებები, რომლებიც წარმოიშობა მეცნიერების, ლიტერატურის და ხელოვნების ნაწარმოებთა შექმნისა და გამოყენების დროს; More…
სააპელაციო განხილვა
საბრალდებო დასკვნის გამოტანის შემდეგ მსჯავრდებული უფლებამოსილია, კანონის მიხედვით გაასაჩივროს განაჩენი უფრო მაღალი ინსტანციის სასამართლოში ან ტრიბუნალში. არ არსებობს უსასრულოდ (ad More…
სააპელაციო სასამართლო
განიხილავს სააპელაციო საჩივრებს რაიონული (საქალაქო) სასამართლოს გადაწყვეტილებებზე კოლეგიურად, სამი მოსამართლის შემადგენლობით. =გზამკვლევი. ALPE, – თბ., 2006
სააპელაციო საჩივარი
სასამართლო გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის აუცილებელი დოკუმენტია, რომელსაც ადგენს გადაწყვეტილებით უკმაყოფილო მხარე, ამ საჩივრის საფუძველზე განიხილავს სააპელაციო სასამართლო საჩივარს. More…
საარბიტრაჟო პრეტენზია
საარბიტრაჟო დავის განხილვის დაწყების საფუძველი კანონის თანახმად არის მხარის საარბიტრაჟო პრეტენზია. კანონი ზუსტად არ განსაზღვრავს საარბიტრაჟო პრეტენზიის ფორმას, თუმცა ბუნებრივია, რომ მასში More…
საარსებო მინიმუმი
ერთ მოსახლეზე სამომხმარებლო საქონლის ღირებულებითი გამოხატულება, რომელიც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების დონის შესაბამისად, უზრუნველყოფს ადამიანის მინიმალური ფიზიოლოგიური და More…
საარჩევნო ადმინისტრაცია
არჩევნების ჩასატარებლად იქმნება საარჩევნო ადმინისტრაცია, რომელიც შედგება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიებისაგან. აღნიშნული კომისიების დაკომპლექტების წესი More…
საარჩევნო ბლოკი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ რეგისტრირებული ორი ან მეტი პარტიის გაერთიანება. =ჩვენი კონსტიტუცია : საქართველოს კონსტიტუცია : გამოცემა მოზარდებისათვის [ქართ. და რუს. More…
საარჩევნო კამპანია
„საარჩევნო კამპანიის“ ცნება რამდენიმე მნიშვნელობით გამოიყენება: ა) ამ სიტყვის ფართო მნიშვნელობით ესაა გარკვეული პერიოდი ქვეყნის ცხოვრებაში, რომელიც ემთხვევა არჩევნებს ამა თუ იმ More…
საარჩევნო კანონი (ან კანონები)
ადგენს არჩევნების სამართლებრივ საფუძველსა და პროცედურას. =არჩევნების შესაფასებელი სახელმძღვანელო: მიღებულია დემოკრ. არჩევნების საბჭოს მე-5 შეხვედრაზე (ვენეცია, 2003 წლის 12 ივნისი) More…
საარჩევნო კომისიათა სისტემა
პარლამენტის არჩევნების ჩასატარებლად იქმნება შემდეგი საარჩევნო კომისიები: ცენტრალური, საოლქო და საუბნო. საარჩევნო კომისიის წევრად არჩეული ან დანიშნული შეიძლება იყოს საარჩევნო უფლების მქონე More…
საარჩევნო მარკეტინგი
ერთ-ერთ ძირითად სახეობას წარმოადგენს. ამ უკანასკნელს ხშირად აიგივებან საერთოდ პოლიტიკურ მარკეტინგთან, რაც მთლად ზუსტი არაა. მათ შორის არსებულ განსხვავებაზე ფრანგი პოლიტოლოგი დ. ლინდონი More…
საარჩევნო პროცედურაზე მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოები
მონიტორინგის განმახორციელებელი ორგანოები მნიშვნელოვან როლს ასრულებს არჩევნების ჩატარების პროცესში, რათა უზრუნველყოფილ იქნას არჩევნების პლურალიზმი, თანასწორობა და კანონიერება. More…
საარჩევნო პროცესის დამკვირვებლები
კენჭისყრის დღეს მონიტორინგი დაკვირვების პროცესის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპია. სწორედ ამ დღეს დამკვირვებლები ხედავენ, ნამდვილად იქნა თუ არა კანონი გამოყენებული და მათ ეძლევათ შესაძლებლობა More…
საარჩევნო სისტემა
საზოგადოებრივ ურთიერთობათა ერთობლიობა, რომელიც დაკავშირებულია არჩევნების გზით საჯარო ხელისუფლების ორგანოების ფორმირებასთან. =ჩვენი კონსტიტუცია : საქართველოს კონსტიტუცია : გამოცემა More…
სააქციო საზოგადოება
მეწარმეთა შესახებ კანონის 51.1 მუხლის თანახმად: ,,სააქციო საზოგადოება არის საზოგადოება, რომელსაც აქვს აქციებად დაყოფილი საწესდებო კაპიტალი. საწესდებო კაპიტალის მინიმალური ნომინალური More…
სააღრიცხვო დოკუმენტაცია
ისეთი პირველადი დოკუმენტები (ჩეკები, ინვოისი, სასაქონლო ზედნადები და ა.შ.), ბუღალტრული აღრიცხვის რეგისტრები და ყველა ისეთი დოკუმენტი, რომელთა საფუძველზეც დგინდება დაბეგვრის ობიექტები და More…
სააღრიცხვო პოლიტიკის შერჩევა
ცალკეულ შემთხვევებში საგადასახადო კანონმდებლობა ითვალისწინებს დასაბეგრი თანხის გაანგარიშებისას განსხვავებული მიდგომების შესაძლებლობას, რომელიც შესაძლებელია მისაღები აღმოჩნდეს კონკრეტული More…
Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9