1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ფა ფე ფი ფლ ფო ფრ ფს ფუ
ფულ ფუნ ფუტ
selected terms: 12 page 1 of 1
ფულად-საკრედიტო პოლიტიკა
საფინანსო პოლიტიკის ძირითად ასპექტებს განსაზღვრავს ფულადსაკრედიტო პოლიტიკა, რომელიც მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ქვეყნის სოციალურეკონომიკურ განვითარებაზე. გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში More…
ფულადი ნაკადები
ფულადი სახსრებისა და მათი ეკვივალენტების შემოსვლა და გასვლა. ფულადი ნაკადების ანგარიშგებაში უნდა აისახოს საანგარიშგებო პერიოდის ფულადი ნაკადები, რომლებიც დაჯგუფებულია საოპერაციო, More…
ფულადი სახსრები
ნაღდი ფული და დეპოზიტები მოთხოვნამდე. ფულადი სახსრების ეკვივალენტებია მოკლევადიანი, მაღალლიკვიდური ინვესტიციები, რომლებიც დაუბრკოლებლად გადაიცვლება ნაღდი ფულის წინასწარ ცნობილ ოდენობაზე და More…
ფული
საყოველთაო ეკვივალენტი, რომელიც სამართლებრივ ურთიერთობებში იხმარება ნივთისა თუ არამატერიალური ქონებრივი სიკეთის ღირებულების გამოხატვის საშუალებად. =ჩვენი კონსტიტუცია : საქართველოს More…
ფულის ლეგალიზაცია
ცნების ქვეშ იგულისხმება ყველა ოპერაცია, რომელიც განხორციელდება ფინანსურ საშუალებათა არსებობის, წარმოშობისა და მათი მიზნობრივი დანიშნულების დაფარვის მიზნით, რათა ამის შემდეგ დამნაშავე More…
ფუნდამენტალიზმი
რელიგიური მოძღვრების პირველადი ან ყველაზე მთავარი პრინციპების რწმენა, რაც ხშირად დაკავშირებულია მკაცრ ვალდებულებებთან და ზოგჯერ ფანატიკური გზნებითაა გამოხატული. =პოლიტიკური More…
ფუნდამენტალური ანალიზი
ადგენს სავალუტო კურსების კავშირს ეკონომიკურ სიტუაციასთან და მოვაჭრე ქვეყნების კონკრეტულ მდგომარეობასთან, ხსნის ცენტრალური ბანკების საფინანსო პოლიტიკის მიზნებს და ინსტრუმენტებს, გვიჩვენებს More…
ფუნქციო-ფორმალური
პირობითი ტერმინი, ფუნქციო-ფორმალური მეთოდური თეორია აერთიანებს ფორმალისტებს სამივე ტიპის ფუნქციონალისტებთან: მოსაზღვრე ფუნქციონალისტებთან (ს. კუნო, ჯ. ჰოკინსი), ზომიერ ფუნქციონალისტებთან More…
ფუნქციონალიზმი
მიდგომის მცდელობაა დაუკავშიროს კულტურული გავლენა სოციალური ქმედების ანალიზს. ფუნქციონალური ღირებულებების ანალიზის სისუსტე შემდეგში მდგომარეობს: ღირებულებები ხშირად დაიყვანება სოციალურ More…
ფუნქციონალური ავტონომია
ყველა დემოკრატიის სიცოცხლისუნარიანობა სპეციალურ არადემოკრატიულ ინსტიტუტებზეა დამოკიდებული: ასეთებია, მაგალითად, შეიარაღებული ძალები და ცენტრალური ბანკი. ამგვარმა ინსტიტუტებმა თავიანთი More…
ფუნქციური კონფლიქტი
კონფლიქტი, რომელიც იწვევს ორგანიზაციის საქმიანობის ეფექტიანობის ამაღლებას. =მენეჯმენტის საფუძვლები: [სახელმძღვ. უმაღლ. სასწ. სტუდ.] / გიორგი შუბლაძე, ბაბულია მღებრიშვილი, ფიქრია More…
ფუტუროშოკი
მომავლის შოკი. ე. ტოფლერის აზრით საზოგადოება იმყოფება მანამდე არნახულ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაში და ეს მდგომარეობა შეიძლება შევადაროთ დაავადებას. კაცობრიობა შეიძლება დაიღუპოს არა იმის გამო, More…
Civil ენციკლოპედიური ლექსიკონი ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9