(
[

გ- გა გბ გდ გე გვ გზ გი გლ გმ გნ გო გრ გუ გძ გჳ
selected terms: 1,396 page 1 of 70
ყოფნა, არსებობა, დგომა: =„ვ ჰ გ ი ე სიყუარულსა ზედა მისსა“ ი. 15,10; „რომელი ჰ გ ი ე ს ცხორებად საუკუნოდ“ ი. 6,27;; „მტკიცედ ე გ ე ნ ი თ სიყუარულსა მას ჩემსა“ ი. 15,9. =აბულაძე ილია. More…
გ-ან
ქართული ანბნის მესამე ასო. რიცხვითი მნიშვნელობა — 3. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გაბჭობა
See also: განბჭობა, განბრჭობა =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გაგა
«ყუავილი», კვირტი: =„ლეღუმან გამოუტევა გ ა გ ა ჲ (ყუავილი O)“ M, ქება 2,13. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გაგება
See also: განგება =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გაგვა
See also: გვ- =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გაგზავნა
მივლინება: =„გარე სოფელთა გ ა გ ზ ა ვ ნ ნ ი ს“ ი.-ე. 42,20; „ინება გ ა გ ზ ა ვ ნ ა დ მის თანა საჴმარსა მისსა“ მ.ცხ. 195v. See also: გზავნა =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის More…
გაგლეჯილ-ი
გაფანტული: =„პოვა ქორი, მოწყლული და გ ა გ ლ ე ჯ ი ლ ი არწივისაგან“ ქ. ცხ. 174,9. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გაგონება
See also: განგონება, გაგონება =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გადასვლა
«გარდაჴდომა», გადასვლა; შეცოდება: =„საზღვარი დასდევ და არა გ ა რ დ ა ჰ ვ ლ ე ნ“ Շ – „საზღვარი დასდევ, რომელსა არა გ ა რ დ ა ჰ ჴ დ ე ნ“ G, ფს. 103,9;; „გ ა რ დ ა ვ ლ ე ნ სწავლასა მას More…
გადიდება
See also: განდიდება, გადიდება =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გაერთება
შეერთება: =„გ ა ე რ თ ნ ე ს თანა ჭართალეთსა“ ქ. ცხ. 89,7. See also: ერთება =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გაერისგნება
ერისკაცად გახდომა: =„დაუტევა სახჱ მონაზონებისაჲ და გ ა ე რ ი ს გ ნ დ ა“ მ. ცხ. 890r. See also: ერისაგან-ი, ერისგან-ი =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). More…
გავა, გავიდა
See also: განსლვა =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გავალაკ-ი
საჩრდილობლიანი სავარძელი ან საწოლი, ტახტრევანი: =„გ ა ვ ა ლ ა კ ნ ი ქმნნა სოლომონ მეფემან ძელთაგან ლიბანისათა“ ქება 3,9; „მოიყვანეს იგი მრავლითა პატივითა; და გ ა ვ ა ლ ა კ ი თ ა More…
გავთომა, გავთული
See also: განვთომა, გავთომა, განვლთომა =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გავლა
გადასვლა: =„არცა გჳჴმს გ ა ვ ლ ა ჲ ზღუათაჲ“ მ.ცხ. 55r. See also: ვლა =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გავლება
See also: განვლება =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გავრცობა
See also: განვრცობა, გავრცობა, განვრცომა =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, თბილისი, 1973.
გაზაკ-ი:
=„გ ა ზ ა კ თ ა ბრპენი დადნობილი, მდუღარე სასტიკად, გარდაასხიან“ მრთ. C, საეკ. უწყ. 1219. =აბულაძე ილია. „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები). გამომცემლობა „მეცნიერება“, More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9