-
[

გ- გა გბ გდ გე გვ გზ გი გლ გმ გნ გო გრ გუ გძ გჳ
გებ გეგ გელ გემ გერ გეს გეჰ
selected terms: 8 page 1 of 1
გემო
სიტკბოება: =„გემოჲ მისი ვითარცა თაფლისაჲ“ გამოსლ. 16,31; „უმჯობჱს არს მცირედი პური გემოჲთ და მშჳდობით“ იგ. სოლ. 17,1;; „ზრუნვათაგან და სიმდიდრისა და გ ე მ ო თ ა გ ა ნ ამის სოფლისათა ვლენედ“ More…
გემოვან-ი, გემოან-ი
გემრიელი: =„რომელნიმე (ყუავილნი) სარგებელად გ ე მ ო ა ნ თ ა საჭმელთათჳს კაცთაჲსა არიედ“. მ. სწ. 83,25; „სადა იყვნენ მაშინ სანოვაგენი; და საშუებელნი გ ე მ ო ვ ა ნ ნ ი“ მ. სწ. 94,6. See More…
გემოვნება
შვება; სიამოვნება: =„ი გ ე მ ო ვ ნ ე ბ ს გულის-სიტყუათა და მათ იწურთის“ მ. ცხ. 139r; „ნუ იხარებ და ი გ ე მ ო ვ ნ ე ბ სიტყუათა, რომელთა ეშორო; საქმით“ მ. სწ. 290,25. ◊ სიამე, More…
გემოთ-მოყუარე
გაუმაძღარი: =„შეუძლებელ არს ცხორებაჲ შენი ღმრთისამიერითა მით ცხორებითა, გ ე მ ო თ-მ ო-ყ უ ა რ ე თუ იყო“ მ. ცხ. 166r. See also: მოყუარე =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ More…
გემოთ-მოყუარება
ავხორცობა: =„გ ე მ ო თ-მ ო ყ უ ა რ ე ბ ი ს ა ჩუენისაგან იქმნებიან შურნი და ჴდომანი და მტერობა ღმრთისაჲ“ თავნი იაკ. ეპ. (5);; „ბომონად შეჰრაცხე ნაყროვანებაჲ და ტაბლად საზორველად გ ე ო თ-მ ო More…
გემოუხილველად
უსაჭმლოდ: =„უსეროდ და გ ე მ ო უ ხ ი ლ ვ ე ლ ა დ დაძინებად“ მრთ. S. ოქრ.-მარხ. და იონ. 109,33. See also: ხილვა =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული ენის ლექსიკონი“ (მასალები); გამომცემლობა More…
გემოჲ-ხილულ-ი
„რომლისაგან გ ე მ ო ჲ-ხ ი ლ უ ლ წმიდათა განურყუნელი იგი პური ცხორებისაჲ“ იპ. რომ.-კურთხ. მოს. 198,9. Synonym: გემოვნება See also: გემო(ვ)ან-ი, გემოიანი =აბულაძე ილია, „ძველი ქართული More…
გემოჲს-ხილვა
ჭამა, გასინჯვა: =„რომელთა არა ი ხ ი ლ ო ნ გ ე მ ო ჲ სიკუდილისაჲ“ მთ. 16,28; „გ ე მ ო ჲ ვ ი ხ ი ლ ე ბუნითა ჰორლისაჲთა“ I მფ. 14,43;; „სასამან გემოჲ ი ხ ი ლ ი ს ჭამადთა“ იობ 34,3. „ი ხ ი ლ ი More…
ძველი ქართული ენის ლექსიკონი (მასალები) ლექსიკონები
to main page Top 10FeedbackLogin top of page
© 2008 David A. Mchedlishvili XHTML | CSS Powered by Glossword 1.8.9